Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MORPHOLOGY 2015 Olomouc 6. – 8. září 2015. Schůze výboru a plenární schůze ČAS v Olomouci 1. Vzpomínka na zesnulé členy (doc. Linc) 2. Výroční zpráva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MORPHOLOGY 2015 Olomouc 6. – 8. září 2015. Schůze výboru a plenární schůze ČAS v Olomouci 1. Vzpomínka na zesnulé členy (doc. Linc) 2. Výroční zpráva."— Transkript prezentace:

1 MORPHOLOGY 2015 Olomouc 6. – 8. září 2015

2 Schůze výboru a plenární schůze ČAS v Olomouci 1. Vzpomínka na zesnulé členy (doc. Linc) 2. Výroční zpráva za rok 2014 3. Zpráva o hospodaření za roky 2014 4. Zpráva revizní komise 5. Změna stanov a názvu vynucená novým občanským zákoníkem 6. Smlouva s ČLS JEP 7. Složení výboru, Regionální důvěrnící ČAS – aktualizace 8. Ocenění ČAS 9. Cestovníh příspěvek ČAS + EFEM 10. 11. Informace pořadatelů o kongresu Morphology 2014 12. Budoucí Akce ČAS - 13. Zpravodaj ČAS – 1x ročně v pdf rozeslat + na webu (personalia – noví členové, významná životní výročí, obhájené disertace, habilitace, změny ve vedení pracovišt+ anonce akcí + anonce publikací a výstupů pro výuku z morfol. pracovišť) 14.Aktualizace adresáře

3 Doc. MUDr. Rudolf Linc 15. 12. 1921 – 4. 1. 2015 Čestný člen ČAS

4

5

6 3. Zpráva o hospodaření – doc. Kučera 4. Zpráva revizní komise – doc. Sedláčková, doc. Vajner, prof. Míšek

7 5. Změny ve statutu vědeckých společností a právním rámci jejich činnosti vyplývající z nového občanského zákoníku – informace ze semináře Rady vědeckých společností Klíčové změny: - sdružení se nadále považují za spolky - veškeré dostupné údaje jsou převedeny z Ministerstva vnitra na Spolkový rejstřík u rejstříkového soudu - statutární orgán musí být uveden v rejstříku a aktualizován Co je potřeba z naší strany udělat: A) nahlásit statutární orgán, doložený zápisem z voleb (zejména pokud bychom příští rok žádali o dotaci), online formuláře pro rejtřík spolků jsou na www.justice.cz B) změnit název společnosti, do 1.1.2016, název musí být změněn nejvyšším orgánem tj. členskou schůzí – místo o.s budeme z.s. to znamená zapsaný spolek – doložit zápisem ze schůze C) do 1.1.2017 uvést znění stanov společnosti v soulad s NOZ ad A) statutární orgán se dokládá stanovami – snad půjde použít stávající, musí se uvést název, počet členů, způsob jednání, vznik a zánik funkce (volební období), údaje o členech (u nás předseda): jméno, bydliště, čestné prohlášení ohledně bezúhonnosti a neexistenci insolvenčního řízení ad C) je třeba stanovy projít, ujasnit si, co chceme změnit z vlastního popudu – jak jsem studoval stanovy obou společností nemusíme zásadně měnit fungování společnosti, jen je třeba jinak definovat a formulovat určité pasáže a použít termíny odpovídající NOZ

8 6. Smlouva s ČLS JEP

9

10 Výbor ČAS od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017 Předseda: doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. 1. místopředseda: Prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. 2. místopředseda: Prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. Vědecký sekretář: Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. Pokladník: doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. Revizoři: doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. Prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc. Členové výboru: Prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc., Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., Doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc., Doc. MUDr. Zbyněk Tonar, Ph.D. Náhradník – doc. MVDr. Luděk Vajner, CSc.

11

12

13 7. Podmínky pro vyplacení cestovního příspěvku ČAS 1. Každoročně lze poskytnout příspěvek na cestovné do celkové výše 10.000,- Kč na zahraniční studijní pobyt nebo aktivní účast na zahraničním vědeckém setkání či na významné mezinárodní akci pořádané v ČR. Jednotlivý příspěvek může být nejvýše 5.000,- Kč 2014 – dr. Čížková 2015 – zatím nic

14 Budoucí sjezdy ČAS 2015Olomouc 2016Slovensko 2017Plzeň 2018Praha


Stáhnout ppt "MORPHOLOGY 2015 Olomouc 6. – 8. září 2015. Schůze výboru a plenární schůze ČAS v Olomouci 1. Vzpomínka na zesnulé členy (doc. Linc) 2. Výroční zpráva."

Podobné prezentace


Reklamy Google