Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 9. prosince 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 9. prosince 2014."— Transkript prezentace:

1 Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 9. prosince 2014

2 Obsah  Školské rady  SRPŠ, Unie rodičů – spolky dle nového občanského zákoníku

3 Školské rady  Funkční období člena školské rady, nikoli školské rady jako celku, je tříleté, stejnou osobu lze zvolit (jmenovat) i opakovaně  Nový volební řád bude předložen radě kraje ke schválení v lednu  Zástupce pedagogických pracovníků volí pouze pedagogičtí pracovníci školy, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost v dané škole (nikoli ve družině, v MŠ, v DM…)

4 Školské rady  Zákonní zástupci nezletilých žáků – mohou volit oba rodiče, nezastupují při volbě své dítě, volí sami za sebe  Jednací řád školské rady – stanoví si každá školská rada

5 Školské rady  Povinnosti ředitele - zajistit uskutečnění voleb do ŠR (příp. jmenovat nezvolené členy školské rady) - svolat první zasedání ŠR - zúčastnit se jednání ŠR na výzvu jejího předsedy - umožnit ŠR přístup k informacím o škole - předložit ŠR s dostatečným předstihem dokumenty ke schválení (školní řád, stipendijní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, výroční zpráva)

6 Spolky  Od 1.1.2014 zrušen zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, právní úprava spolků v NOZ  Dnem 1.1.2014 se automaticky z občanských sdružení staly spolky (§ 3045 NOZ)  Přeneseny údaje do rejstříku spolků (název, sídlo, den vzniku, číslo registrace, IČ)  Do 1.1.2016 povinnost přizpůsobit název (§ 3042)

7 Spolky  Do 1.1.2017 povinnost přizpůsobit stanovy a doplnit do spolkového rejstříku údaje, které nebyly automaticky překlopeny (účel spolku, název statutárního orgánu, způsob jednání navenek, je-li zřízen kontrolní orgán atd.) (§ 3041 NOZ)  Právní úprava spolku - § 214 a násl. NOZ  Zpravidla dispozitivní ustanovení (platí, pokud stanovy neurčují něco jiného)

8 Spolky  Název musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z.s.“  Výdělečnou činnost lze nadále provozovat jako vedlejší hospodářskou činnost na podporu hlavní činnosti  Vstup do rejstříku, informace a formuláře na www.justice.cz www.justice.cz

9 Děkuji za pozornost kontakt: helena.vaskova@kraj-lbc.cz 485 226 218 739 541 698


Stáhnout ppt "Právní okénko Porada s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec 9. prosince 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google