Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eliška Krmelová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eliška Krmelová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eliška Krmelová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2

3

4

5

6

7 Obsahuje praktické rady do života – jak vybírat partnera, o rodině, o manželství, práci, odpočinku, vzdělávání… BIBLE Ale především Bible mluví o vztahu mezi Bohem a člověkem. Obr. 2

8 Začátek Bible možná znáte… … je o stvoření světa a člověka. BIBLE

9 Obr. 3

10

11

12

13

14 Existuje přece mnoho náboženství! NÁMITKA!

15 Život a různé události jsou v Bibli popsány očima normálních lidí. Bohatých i chudých, slavných i neznámých, zdravých i nemocných, šťastných i zoufalých... JEDINEČNOST BIBLE

16 Absolvent univerzity – Mojžíš1 300 př. Kr.poušť Vrchní velitel armády – Jozue1 200 př. Kr.Palestina Ministerský předseda – Daniel 550 př. Kr.Babylón, Persie Číšník– Nehemjáš 530 př. Kr.Babylón Král – David1 000 př. Kr.Izrael Pastýř – Ámos 760 př. Kr.severní Izrael Rybář – Petr1. stol.Řím Celník – Matouš1. stol.Izrael Lékař – Lukáš1. stol.Izrael Výrobce stanů – Pavel1. stol.Malá Asie Pozadí několika autorů: JEDINEČNOST BIBLE

17 Neidealizuje hlavní hrdiny. …Ježíš pláče, bojí se před smrtí, …Petr zapírá Ježíše, …slavný král David zosnuje vraždu svého přítele, jehož manželka s ním otěhotněla… JEDINEČNOST BIBLE

18 Psala se asi 1600 let (1500 př. n. l. – 100 n. l.), psalo ji 40 autorů. Přesto se Biblí táhne jako červená nit jediné hlavní téma: navázání vztahu mezi Bohem a člověkem skrze Ježíše Krista. JEDINEČNOST BIBLE

19 Ovlivnila literaturu jako žádná jiná kniha. Existují tisíce biblických slovníků, encyklopedií, románů, zpěvníků, učebnic – snadno bychom z nich sestavili celou Bibli. JEDINEČNOST BIBLE

20 Obr. 4 Ovlivnila umění jako žádná jiná kniha. JEDINEČNOST BIBLE

21 Vliv Bible je nesrovnatelný! JEDINEČNOST BIBLE

22 Jako jediná náboženská kniha ukazuje Bible úsilí Boha dosáhnout k člověku shora dolů.

23 JEDINEČNOST BIBLE Můžeme nějak otestovat pravdivost Bible? Ano, tím, že ji přečteme a budeme aplikovat v životě. A pak pozorovat výsledky…

24 5 KNIH MOJŽÍŠOVÝCH Genesis 2. Mojžíšova 3. Mojžíšova 4. Mojžíšova 5. Mojžíšova Jozue Soudců Rút 1 Samuelova 2 Samuelova 1 Královská 2 Královská 1 Letopisů 2 Letopisů Ezdráš Nehmjáš Ester Jób Žalmy Přísloví Kazatel Píseň písní Izajáš Jeremjáš Pláč Ezechiel Daniel Ozeáš Jóel Ámos Abdiáš Jonáš Micheáš Nahum Abakuk Sofonjáš Ageus Zacharjáš Malachiáš 1. Mojžíšova Jan Lukáš Marek Matouš Skutky Římanům 1 Korintským Koloským Galatským Efezským Filipským 2 Korintským 1 Tesalonickým 2 Tesalonickým 1 Timoteovi 2 Timoteovi Filemonovi Židům Jakubův 1 Petrův 2 Petrův 1 Janův 2 Janův 3 Janův Judův Zjevení Janovo KNIHY POUČNÉ KNIHY PROROCKÉ EVANGELIA LISTY APOŠTOLŮ 5 KNIH MOJŽÍŠOVÝCH STARÝ ZÁKON NOVÝ ZÁKON KNIHY DĚJEPISNÉ

25 5 KNIH MOJŽÍŠOVÝCH Genesis 2. Mojžíšova 3. Mojžíšova 4. Mojžíšova 5. Mojžíšova Jozue Soudců Rút 1 Samuelova 2 Samuelova 1 Královská 2 Královská 1 Letopisů 2 Letopisů Ezdráš Nehmjáš Ester Jób Žalmy Přísloví Kazatel Píseň písní Izajáš Jeremjáš Pláč Ezechiel Daniel Ozeáš Jóel Ámos Abdiáš Jonáš Micheáš Nahum Abakuk Sofonjáš Ageus Zacharjáš Malachiáš 1. Mojžíšova Jan Lukáš Marek Matouš Skutky Římanům 1 Korintským Koloským Galatským Efezským Filipským 2 Korintským 1 Tesalonickým 2 Tesalonickým 1 Timoteovi 2 Timoteovi Filemonovi Židům Jakubův 1 Petrův 2 Petrův 1 Janův 2 Janův 3 Janův Judův Zjevení Janovo KNIHY POUČNÉ KNIHY PROROCKÉ EVANGELIA LISTY APOŠTOLŮ 5 KNIH MOJŽÍŠOVÝCH STARÝ ZÁKON KNIHY DĚJEPISNÉ NOVÝ ZÁKON

26

27 KNIHAKAPITOLAVERŠ Lukáš2,7

28 Najděte co nejrychleji: Marek 2. kapitola, 1.–12. verš Obr. 6

29

30 טחזוהדגבא TetHetZayinVavHeDaletGimelBetAlef סןנםמלךכי Samekh Final Nun Nun Final Mem MemLamed Final Kaf KafYod תשרקץצףפע TavShinReshQof Final Tsadi Tsadi Final Pe PeAyin

31 Hebrejština Který národ mluví hebrejsky? Židé Obr. 8

32 INSPIRACE BIBLE „Boží slovo“ „Písmo svaté“ Obr. 9

33

34 Α αΒ βΓ γΔ δΕ εΖ ζΗ ηΘ θ alphabetagammadeltaEpsilonzetaetatheta Ι ιΚ κΛ λΜ μΝ νΞ ξΟ οΠ π iotakappalambdaMunuxiomicronpi Ρ ρΣ σςΤ τΥ υΦ φΧ χΨ ψΩ ω Rhosigmatauupsilonphichipsiomega

35 Řečtina Obr. 11

36 BIBLE Obr. 12

37 Přepisováním přepisů Přepisováním přepisů Povolání písaře Povolání písaře Přísný ochranný systém Přísný ochranný systém Historicky spolehlivý dokument ŠÍŘENÍ BIBLE

38 BIBLE Obr. 13 Obr. 14

39 BIBLE Obr. 15

40 PŘEKLADY BIBLE Bible je přeložena do Bible je přeložena do 2817 jazyků. 2817 jazyků. (Guinnessova kniha rekordů) Víte, kdo přeložil poprvé Bibli u nás?

41 Kostantin a Metoděj Pozváni knížetem Rastislavem v r. 863 Obr. 16

42 BIBLE

43 Bible kralická Litery, ze kterých se skládala jednotlivá slova v lisu „poslední vydání“ v roce 1613 Obr. 17 Obr. 18

44 Napsána krásnou libozvučnou češtinou. Umožnila Čechům návrat k českému jazyku. J. A. Komenský nazval Bibli kralickou klenotem českého národa klenotem českého národa.

45 „Prudce tě zakulí jako kuli do země všelijak prostranné…“ (Izajáš 22,18) „Prudce tě zakulí jako kuli do země všelijak prostranné…“ (Izajáš 22,18) „Zavine tě do klubíčka jako míč, zakutálí tě do širé krajiny…“

46  Nejpronásledovanější kniha;  Nejpřekládanější kniha (2817 jazyků);  Nejrozšířenější kniha (každý den se prodá 168 000 výtisků Biblí);  První kniha tištěná mechanicky (roku 1456 tiskařem Gutenbergem);  Nejdražší tištěná kniha prodaná v dražbě (za více než 63 milionů Kč).

47

48 Ekumenický překlad Český studijní překlad Překlad 21. století Obr. 19

49 Obr. 20

50 I pro nevidomé – v Braillově písmu Obr. 21

51 Váží přes 500 kg a má 8048 stran Obr. 22

52 4,5 cm dlouhá, 3 cm široká a 2 cm silná Obr. 23

53 v hřídeli mlýnského kola Obr. 24

54 Celá Bible na skleněném krystalu (šperk) Obr. 25

55 „…kolena se mu roztřásla, že se sotva držel na nohou.“  Vybrat vhodný překlad „…královo koleno o koleno se tlouklo a jeho pásové se rozpásávali.“  Vnímat historický a kulturní kontext „Pozdravte bratry svatým políbením.“  Nepřistupovat k textu s předsudky

56 2. Někdo rozdává – a ještě bohatne, jiný škudlí až běda – k vlastní chudobě. Př 11,24 3. Nepatři k těm, kdo se upisují, nezaručuj se za půjčky. Proč bys měl přijít i o vlastní lůžko, až nebudeš mít čím zaplatit? Př 22,26 1. Ničema bere tajně úplatek, aby převracel stezky práva. Př 17,23 4. Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chudobu. Př 21,5 D Tvoje štědrost bude odměněna. A Buď opatrný v zaručování se za někoho. C Nepřijímej úplatky. B Nebuď ukvapený ve finančních rozhodnutích.

57 Kdo se vyhýbá pokárání, neváží si svého života, moudrost však získává ten, kdo přijme výtku. Přísloví 15,32 Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek se k člověku navrátí. Přísloví 12,14 Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. Přísloví 15,17

58 Děkuji za pozornost!

59 1. MAGNUSEK, Tomáš. Grafický template presentace Bible. Nepublikováno. designKam Frýdlant nad Ostravicí 2013. Použito se svolením Snímek 1 2. TORMS, Andris. Red cube with question marks 3d [online]. Shutterstock, Inc. © 2003-2013, [cit. 2013-11-13]. Dostupný z: WWW www.shutterstock.com/pic-106436588/stock-photo-red-cube-with-question-marks-d.html?src=N5DAur- HbW_FnkVdLXGoJA-1-7 www.shutterstock.com/pic-106436588/stock-photo-red-cube-with-question-marks-d.html?src=N5DAur- HbW_FnkVdLXGoJA-1-7 www.shutterstock.com/pic-106436588/stock-photo-red-cube-with-question-marks-d.html?src=N5DAur- HbW_FnkVdLXGoJA-1-7 Snímek 7,8 3. TIM22. materiál xxx, použito se svolením Snímek 10-13 4. PPL. David (Michelangelo) [online]. Shutterstock, Inc. © 2003-2013, [cit. 2013-11-13]. Dostupný z WWW: www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=123678961&src=id www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=123678961&src=id Snímek 20 5. KOFLEROVÁ, Šárka, Eva Muroňová. Škola a křesťanství - Metodická příručka pro učitele: Bible – jeden z kořenů evropské kultury. Snímek 5 a 6 [CD-ROM].Katechetické a pedagogické centrum Ostrava, Vydalo Kartuziánské vydavatelství a nakladatelství Brno [cit. 2013-11-22]. Adresář:/PREZENTACE 23 Bible – jeden z kořenů evropské kultury.pptx. Použito se svolením. Snímek 24 - 25 6. GINO, R. Santa Maria. Portrait of young girl holding Bible isolated over white background [online]. Shutterstock, Inc. © 2003- 2013, [cit. 2013-11-13]. Dostupný z:WW: www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=109115012&src=id www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=109115012&src=id Snímek 28 7. ECOASIS. Pirate Treasure Map [online]. Shutterstock, Inc. © 2003-2013, [cit. 2013-11-13]. Dostupný z WWW: www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=5884798&src=id www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=5884798&src=id Snímek 30 8. Bereishit – Genesis Screenshot [online]. Judaica Press. [cit. 2013-11-12]. Dostupný z WWW: www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8165# www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8165# Snímek 31 9. MEDIN, Lorelyn. Man using typewriter – Vector [online]. Shutterstock, Inc. © 2003-2013, [cit. 2013-11-13]. Dostupný z WWW: www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=53353687&src=id www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=53353687&src=id Snímek 32 10. ECOASIS. Pirate Treasure Map [online]. Shutterstock, Inc. © 2003-2013, [cit. 2013-11-13]. Dostupný z WWW: www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=5884798&src=id www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=5884798&src=id Snímek 34 11 Kata Biblon Greek New Testament Screenshot [online]. [cit. 2013-11-12]. Dostupný z WWW: en.katabiblon.com/us/index.php?text=GNT&book=Jn&ch=1 en.katabiblon.com/us/index.php?text=GNT&book=Jn&ch=1 Snímek 35 12 BUREŠ Roman, autor ilustrace BDS1.jpg, nepublikováno, použito se svolením Snímek 36 13. Archiv autorky Snímek 38 POUŽITÉ OBRÁZKY:

60 14. GILESKI,Dejan. The caves of Qumran from Israel [online]. Shutterstock, Inc. © 2003-2013, [cit. 2013-11-13]. Dostupný z WWW: www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=9369832&src=id www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=9369832&src=id Snímek 38 15. Dead Sea Scroll - part of Isaiah Scroll (Isa 57:17 - 59:9), 1QIsa [online]. [cit. 2013-11-13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: en.wikipedia.org/wiki/File:1QIsa_b.jpg en.wikipedia.org/wiki/File:1QIsa_b.jpg Snímek 39 16. Josef Zelený - Svatý Cyril a Metoděj.jpg [online]. [cit. 2013-11-13]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Zelen%C3%BD_-_Svat%C3%BD_Cyril_a_Metod%C4%9Bj.jpg commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Zelen%C3%BD_-_Svat%C3%BD_Cyril_a_Metod%C4%9Bj.jpg Snímek 41 17. Bible kralická, Jednota bratrská a její tiskárna: Khih_tisk.jpg [online].Archiv Moravského zemského muzea [cit2013-11-12]. Dostupný z WWW: www.bible-kralicka.cz/cs/jednota-bratrska-a-jeji-tiskarna/. Použito se svolením www.bible-kralicka.cz/cs/jednota-bratrska-a-jeji-tiskarna/ Snímek 43 18. Bible kralická, Jednota bratrská a její tiskárna: litera.jpg [online]. Archiv Moravského zemského muzea [cit. 2013-11-12]. Dostupný z WWW: www.bible-kralicka.cz/cs/jednota-bratrska-a-jeji-tiskarna/ Použito se svolením www.bible-kralicka.cz/cs/jednota-bratrska-a-jeji-tiskarna/ Snímek 43 19. BIBLE - Bible.jpg [online]. Dům Bible České biblické společnosti [cit. 2013-11-12]. Dostupný z WWW: dumbible.vltava2012.cz/store/department-51-bible.html. Použito se svolením dumbible.vltava2012.cz/store/department-51-bible.html Snímek 48 20. Screenshot AUDIO Bible. [online]. Bible21 [cit. 2013-11-12]. Dostupný z WWW: www.bible21.cz/online www.bible21.cz/online Snímek 49 21 DUCU59US. Braille alphabet, punctuation and numbers, vector [online]. Shutterstock, Inc. © 2003-2013, [cit. 2013-11-13]. Dostupný z WWW: www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=154498286&src=id www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=154498286&src=id Snímek 50 22. World's Largest Bible In: Youtube [online]. Zveřejněno 18.3.2011 [cit. 2013-11-13]. Dostupný z WWW: www.youtube.com/watch?v=ScXM4suZjDE www.youtube.com/watch?v=ScXM4suZjDE Snímek 51 23 SEMAN, Ron. 60 Second Bible - The World's Smallest Bible? In: Youtube [online]. Zveřejněno 4.11.2011 [cit. 2013-11-13]. Dostupný z: WWW www.youtube.com/watch?v=wzAj05AHh9Q www.youtube.com/watch?v=wzAj05AHh9Q Snímek 52 24 Fotografie z archivu autorky Snímek 53 25 Crystal Bible, the Nano Bible from "Genesis" to "Revelation" on a tiny crystal. In: Youtube [online]. Zveřejněno 12.2.2013 [cit. 2013-11-13]. Dostupný z WWW: www.youtube.com/watch?v=4oOFRIXZJk0 www.youtube.com/watch?v=4oOFRIXZJk0 Snímek 54


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eliška Krmelová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google