Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Articles členy vypracovala: Mgr. Monika Štrejbarová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Articles členy vypracovala: Mgr. Monika Štrejbarová."— Transkript prezentace:

1 Articles členy vypracovala: Mgr. Monika Štrejbarová

2 Neurčitý člen (indefinite) a/an pouze u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle nepřekládáme (nějaký, jeden) an – před vyslovovaným a/e/i/o/u o Alice works in a bank o I haven´t got a car. o Do you want an apple or a banana? compare: an hour/ a university

3 Použití a/an první zmínka, nová informace I need a new sweater. My father has got an expensive car. výskyt – vazba there is There is a flower in the vase. There is an apple in the box. identifikace věcí – na něco ukazujeme This is a DVD player. popis osoby nebo věcí You are a liar! That´s an ugly car. povolání/zaměstnání My mum is an accountant. He´s a teacher. množství, frekvence Would you like a cup of tee? a few, a little, a bit, a lot of, half an hour

4 Pozor!!!! Neurčitý člen nikdy (téměř) nemůže stát před podstatným jménem v množném čísle (a cars) nebo před abstraktním či nepočitatelným podstatným jménem (a love, a snow, a money). U těch lze člen nahradit zájmenem SOME (some cars, some snow, some money), nebo lze člen vynechat úplně. http://www.helpforenglish.cz/gramatika/podstatna-jmena/cleny/obecna-jmena/c2006072901-cleny-v-anglictine--articles-.html

5 Člen určitý (definite) the nepřekládáme (ten, ta, to) v jednotném i množném čísle dvě výslovnosti THE /ð Ə / a /ði:/ u všech podstatných jmen (kromě vlastních jmen) o Look at the clouds. o Can you open the door please? o Can you turn off the radio, please?

6 Použití the 1 již známe věci nebo osoby I´ve got a cat. The cat is white. věci v okolí v dané situaci Let´s hide under the tree. části věcí – vazby s of the end of the moon the middle of the room obchody a veřejné instituce the butcher´s the cinema třetí stupeň přídavných jmen, řadové číslovky the most interesting book the first, the second jediný exemplář The sun is shining.

7 Použití the 2 – zeměpisné názvy Bez členuSe členem většina zemí England Slovakia některé země, stát republika, království mn. č. zemí The Czech Republic The USA the Netherlands světadíly Europe North America řeky the Thames the Danube města Prague New York moře, oceány the Black Sea the Atlantic jezera, hory Lake Victoria Mount Everest jména hotelů, restaurací, kin, divadel, museí the Hilton the National Theatre the Science Museum jména ulic, náměstí letišť, stadiónů, zámků, universit Newton Street Kennedy Airport Edinburgh Castle pohoří the Giant Mountains the High Tatras zpět

8 Compare Can I open a window? Can I open the window? I have got a car. The green car is mine. Paris is an interesting city. Paris it the capital of France Obrázky: Klipart PowerPoint 2007

9 Nulový (zero) člen nepíše se, slova bez členu 1) mluvíme- li pouze obecně o Water is wet. 2) ustálené předložkové vazby o by car, by bus, by train o at home, at school, at work, to work, to school o in bed, in hospital, in prison, in church 3) zeměpisné názvy o státy, města, ulice v jednotném čísle o viz slide 7

10 Pozor!!! Před podstatným jménem počitatelným v jednotném čísle nějaký člen či jiný způsob určení (např. přivlastňovací zájmeno) být prostě musí. Slovo KOČKA (cat) tedy ve větě nikdy nebude bez členu či bez přivlastňovacího zájmena. http://www.helpforenglish.cz/gramatika/podstatna-jmena/cleny/obecna-jmena/c2006072901-cleny-v-anglictine--articles-.html

11 Put in a/an or the We enjoyed our holiday............ hotel was very nice. Can I ask............ question? Of course. You look very tired. You need.......... holiday. Where´s Tom? He´s in........... bathroom. Jane is.......... interesting person. You must meet her. It´s......... nice morning. Let´s go for....... walk Amanda is........ student. She want´s to be........ journalist. Why are you sitting on........ floor? The a a a a the an a a a a a a a a the

12 Put in the where necessary. Write OK if the sentence is already correct. What is name of this street? What´s on television tonight? Our apartment is on second floor. Would you like to go to moon? Which is best hotel in this town? What time is lunch? How far is it to city center? We´re going away at end of May. What are you doing next week? the name OK the second floor the moon the best OK to the city at the end OK

13 Put in the where necessery.......... Cairo is the capital of Egypt..........Atlantic is between Africa and America.......... Sweden is a country in northern Europe..........Amazon is a river in South America..........Asia is the largest continent in the world......... Rhine is a river in Europe...........Kenya is a country in East Africa.......... United States is between Canada and Mexico.......... Alps are mountains in central Europe. The ___

14 Put in the where necessary. Kevin lives in......... Newton Street. We went to see a play at....... National Theatre. Have you ever been to....... China? Have you ever been to....... Philippines? Have you ever been to........ south of France? Can you tell me where....... Regal Cinema is?........ Europe is bigger than....... Australia......... Belgium is smaller than........ Netherlands. Which river is longer -......... Mississipy or........ Nile? ___ t he ___ t he

15 http://www.helpforenglish.cz/gramatika/podsta tna-jmena/cleny/obecna-jmena/c2006080501- -c-cleny-v-anglictine--cviceni--1-.html http://www.helpforenglish.cz/testy/pre- intermediate/c2006072903-cleny-v-anglictine- -test--1-.html http://www.helpforenglish.cz/testy/pre- intermediate/c2006073101-cleny-v- anglictine--test--2-.html Procvičování

16 Použité zdroje a literatura STEVENS, J. Anglická gramatika jednoduše. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 176s. BELÁN, J. Průvodce anglickým jazykem: Co byste měli znát z anglické gramatiky. Brno: Didaktis, 2009. 200s. MURPHY, R. Essential Grammer in USE. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 300s. URL


Stáhnout ppt "Articles členy vypracovala: Mgr. Monika Štrejbarová."

Podobné prezentace


Reklamy Google