Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:Základní škola Okříšky Autor:Mgr. Jana Němcová Název:VY_32_INOVACE_15 Téma: Pravopis – psaní velkých písmen Číslo projektu: CZ 1.07/1.4.00/21.3302.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:Základní škola Okříšky Autor:Mgr. Jana Němcová Název:VY_32_INOVACE_15 Téma: Pravopis – psaní velkých písmen Číslo projektu: CZ 1.07/1.4.00/21.3302."— Transkript prezentace:

1 Název školy:Základní škola Okříšky Autor:Mgr. Jana Němcová Název:VY_32_INOVACE_15 Téma: Pravopis – psaní velkých písmen Číslo projektu: CZ 1.07/1.4.00/21.3302

2 Anotace Digitální učební materiál slouží ke shrnutí a opakování již probraného učiva z nižších ročníků, určen je žákům 7. ročníku ZŠ. Je vytvořen v programu Microsoft PowerPoint. Doplněn je cvičením s řešením a aktivními úkoly pro žáky. Pomůckou jsou Pravidla českého pravopisu.

3 Pravopis – psaní velkých písmen II. stupeň ZŠ

4 Jména a názvy vlastní označují: jednu určitou osobu jména osobní – Josef Kajetán Tyl jedno určité zvíře Alík jednu určitou věc, zvláštní místo, horu, řeku apod. jména zeměpisná – Praha, Říp, Vltava

5 Jména a názvy vlastní označují – pokračování: příslušníka národa nebo státu jména národní – Skot, Francouz spolek, podnik, umělecké dílo, knihu apod. Fortuna (nakladatelství), Škoda (podnik), Máj (báseň K. H. Máchy)

6 Zapamatujte si! Vlastní jména píšeme s velkým začátečním písmenem. Odlišujeme je tak v písmu od jmen obecných. Obecné pojmy píšeme malým písmenem. ulice Ostruhová Česká republika Hradčanské náměstí

7 Rozhodněte, kde napíšete velké začáteční písmeno a kde malé: Plzeňský kraj Krajské město (p)lzeň leží na soutoku čtyř řek – (ú)slavy, ( ú)hlavy, (r)adbuzy a (m)že. Město má velkou ( d)ivadelní tradici. Vznikly zde loutky (s)pejbla a (h)urvínka. Ve světě proslavil (p)lzeň (p)ivovar (p)razdroj nebo (s)trojírenské (z)ávody (š)koda. V dřívějších dobách chodili stateční a silní obyvatelé vesnic v okolí (d)omažlic strážit hranice. Proto se jim říkalo (ch)odové. Domažlice jsou (c)entrem (ch)odska.

8 Řešění: Plzeňský kraj Krajské město Plzeň leží na soutoku čtyř řek – Úslavy, Úhlavy, Radbuzy a Mže. Město má velkou divadelní tradici. Vznikly zde loutky Spejbla a Hurvínka. Ve světě proslavil Plzeň pivovar Prazdroj nebo strojírenské závody Škoda. V dřívějších dobách chodili stateční a silní obyvatelé vesnic v okolí Domažlic strážit hranice. Proto se jim říkalo Chodové. Domažlice jsou centrem Chodska.

9 Několikaslovná vlastní jména a názvy: utvořené z několika jmen obecných – píšeme velké začáteční písmeno u prvního slova Spojené státy americké, Orlické hory vlastní jméno nebo název, které se stanou součástí několikaslovného názvu, píšeme velkým písmenem Parlament České republiky, Vysoké Tatry

10 Několikaslovná vlastní jména a názvy - pokračování: v názvech obsahující slovo náměstí, ulice, most, moře, záliv, ostrov apod. píšeme s velkým písmenem jen rozlišující přívlastek náměstí Míru, moře Jaderské i Jaderské moře, poloostrov Pyrenejský i Pyrenejský poloostrov jestliže jména ulic, hotelů, restaurací, domů apod. začínají předložkou, píše se s velkým písmenem nejen předložka, ale i následující slovo hotel Na Staré poště, hostinec U Kalicha Jmenujte další příklady ze svého okolí.

11 Několikaslovná vlastní jména a názvy - pokračování: v názvech obcí píšeme s velkým písmenem všechna slova kromě předložek Špindlerův Mlýn, Ústí nad Labem, Nové Město na Moravě Jmenujte další příklady ze svého okolí.

12 Zapřemýšlejte a vyhledejte Jaký je rozdíl mezi těmito dvojicemi slovních spojení? základní škola – Základní škola v Ondřejově městský úřad – Městský úřad v Hořovicích Vyhledejte v Pravidlech českého pravopisu, jak píšeme tato slova: VELIKONOCE, VÁNOCE, DEN MATEK, NOVÝ ROK, ŠTĚDRÝ DEN

13 Zdroje Melichar J., Styblík V.: Český jazyk, Přehled učiva základní školy, Fortuna, Praha 2009 Frantová, P.: Dětský ilustrovaný atlas, Česká republika, Fragment, Praha 10, první dotisk 1. vydání, 2010


Stáhnout ppt "Název školy:Základní škola Okříšky Autor:Mgr. Jana Němcová Název:VY_32_INOVACE_15 Téma: Pravopis – psaní velkých písmen Číslo projektu: CZ 1.07/1.4.00/21.3302."

Podobné prezentace


Reklamy Google