Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radim Frič. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radim Frič. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radim Frič. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám. Texty VY_32_INOVACE_180118 6. října 2013

2 Texty V úlohách texty v rámci verbálního myšlení jde o prověřování tzv. čtenářské gramotnosti. Testovaný si musí text pozorně přečíst a poté odpovídat na otázky uvedené za textem. Lze doporučit přečíst si nejprve otázky, pak rychle text a teprve potom pozorně číst a hledat vazby na otázky uvedené za textem. Některé z nabízených odpovědí z textu přímo vyplývají. Důležité je poté, aby byl význam textu stejný jako v nabízené možnosti. Některé z možností jsou v přímém rozporu s textem a ostatní z textu přímo neplynou. Při hledání odpovědí musíte vycházet pouze z textu a ne z vašich dříve zjištěných informací, které v textu nejsou uvedeny. 2

3 1. Přečtěte si pozorně text Manipulace se často objevuje v každodenním životě. Způsobuje mnoha lidem různé obtíže a traumata. Každý z nás se ve svém životě setkal a setkává s manipulátorem. Tato kniha se věnuje tématu manipulace, hovoří o manipulátorech, jejichž polem působnosti jsou mezilidské vztahy a strategickou základnou vyšší city. Autorka na základě zážitků obětí manipulátora popisuje situace, jak se manipulací narušují vztahy, mění chování, umožňuje poznávání a vznikají emoce. Odhaluje manipulátora, jak někoho manipuluje, jak s ním komunikuje. Mluví o způsobech manipulace, jak manipulátor navozuje pocit viny, svaluje odpovědnost na jiné, zasévá svár, jedná s despektem, staví se sám do role oběti, mění své postoje. Poukazuje na to, že manipulátor je lhostejný k potřebám druhých, i když tvrdí naprostý opak. Kniha se zmiňuje i o takových aspektech, jako je psychoanalýza a hlubší zkoumání nevědomé motivace manipulátora. Nejde ale o nosné téma, autorka tyto aspekty využívá pouze pro lepší objasnění chování manipulátora. V publikaci jsou využity příhody a životní příběhy lidí, kteří se stali oběťmi manipulátorů a už je dokáží rozeznat. Pomocí těchto popisů seznamuje autorka čtenáře s manipulačními taktikami. Jedním z výstupů této knihy je nabídka manipulovaným osobám schopnost utvrzovat se ve svém řízení a zvládat úzkost, či stres. Tímto jim umožňuje svobodně jednat, myslet a žít. /http://www.webhumanita.cz/?a=reviews&rid=260/ 3

4 Vyhledejte v textu odpovědi na otázky 1.1) Které z následujících tvrzení je v souladu s informacemi v textu? A) manipulátor je pevný ve svých postojích B) manipulátor jedná se svými oběťmi s respektem C) nosným tématem knihy je psychoanalýza manipulátorů D) manipulátor nutí lidi svobodně jednat a myslet E) cílem knihy je pomoci obětem manipulátora lépe zvládat těžké psychické stavy 4

5 1.2) Co používá autorka k objasnění pojmu manipulace? A) příhody a životní příběhy manipulovaných lidí B) psychoanalýzu C) objasnění chování manipulátora D) rozhovory s manipulátory E) vlastní příběh A 5 Vyhledejte v textu odpovědi na otázky

6 2. Přečtěte si pozorně text Každý člověk je svým způsobem nenormální. Vyskytující se odchylky myšlení jsou předmětem sledování současného výzkumu. Jevy, které lze označit za nenormální, lze nalézt u každého člověka, vždyť každý lidský mozek je stejně jedinečný, jako je jedinečná každá lidská tvář. Zkoumání autorů je velmi zajímavé, protože příčiny a následky většiny rozdílů ve fungování mozku bývají v konkrétních případech sotva postřehnutelné a zároveň neobyčejně složité. Kniha se zabývá odchylkami, které silně poznamenávají život rodin. Rozhodujícím způsobem tyto odchylky ovlivňují učební plány různých vzdělávacích institucí. Potíže se obvykle objevují bez varovných signálů, zvláště rizikovou skupinou jsou právě děti. Autoři pro svou knihu vybrali deset jevů, které nejsou natolik závažné, aby končily jako neurologické „případy“. Zkoumané osoby se zjištěnou „mírnou“ abnormalitou patří mezi jedince, kteří žijí normálním životem, kromě těch, kde byly diagnostikovány těžké formy autismu. V publikaci jsou shromážděny poznatky současné vědy o vyskytujících se jevech v odchylkách myšlení. Jednu z cest, jak zlepšit život lidí se zjištěnými odchylkami, autoři uvádějí správné porozumění těmto poznatkům, které umožňují znát příznaky, příčiny a souvislosti s dalšími zdravotními potížemi. Znalosti, které předkládají v knize, mohou dodat lidem potřebné informace. Pokud si knihu přečtou důsledně, tak načerpají i novou sílu, která jim umožní lépe porozumět postiženým a tím jim umět i účinněji pomáhat. V publikaci si najdou poznatky i lidé, kteří se zamýšlejí nad tím, co z člověka dělá jedinečnou bytost, která se však nevymyká normálu. Mnozí duševně zdraví lidé se občas sami sebe ptají, zda nějaký z příznaků se přece jen u nich nevyskytuje. Stavy lidí popisovaných v knize nejsou typické pro standardní fungování mozku. Autoři uvádějí, že u velké části světové populace se jeden nebo více z popisovaných jevů vyskytuje, ale většina z těchto lidí však „vede klidný a mnohdy dokonce skvělý život“. /http://www.webhumanita.cz/?a=reviews&rid=203/ 6

7 Vyhledejte v textu odpovědi na otázky 2.1) Které z následujících tvrzení je v souladu s informacemi v textu? A) mozkové odchylky ovlivňují rodinné plány B) rizikovou skupinou mozkových abnormalit jsou adolescenti C) mezi zkoumanými osobami jsou zařazeni jedinci s autismem D) příčiny a následky rozdílů ve fungování mozku jsou neobyčejně složité E) u žádného zdravého člověka nenalézáme jevy, které se označují za nenormální 7

8 2.2) Které z následujících tvrzení není v souladu s informacemi v textu? A) kniha je určena i lidem, které nezajímají pouze mozkové poruchy B) lidská tvář je stejně jedinečná jako lidský mozek C) mozkové potíže se objevují bez výrazných varovných signálů D) autoři knihy přednostně popisují běžně fungující jedince E) všechny jevy popisované v knize se vyskytují u valné části světové populace 8 Vyhledejte v textu odpovědi na otázky

9 2.3) Který z názvů nejlépe vystihuje obsah knihy? A) Když mozek pracuje jinak B) Mozkové operace C) Normalizace D) Mozek ve školství? E) Mozek bez mozku 9 Vyhledejte v textu odpovědi na otázky

10 3. Přečtěte si pozorně text Kolektiv autorů občanského sdružení Sananim v rámci historicky první české internetové drogové poradny od roku 2002 odpověděl na více než patnáct tisíc otázek, týkajících se drogové problematiky. Z uvedeného množství otázek se ty velmi zajímavé dostaly do knihy. Takto jsou dostupné i těm, kteří si odpovědi na své otázky kolem drog nevyhledají na internetu. V knize jsou otázky (a samozřejmě i odpovědi na ně) soustředěny podle skupin tazatelů. Otázky ve skupině jsou nějakým způsobem charakteristické a mnohokrát se opakují, což svědčí o tom, že zmíněný problém je v této skupině často se vyskytující nebo naopak, otázky jsou netypické a někdy až kuriózní. Kniha může poskytnout informace těm, kteří se zajímají o drogovou problematiku. Může jít o lidi, které to jen prostě zajímá, když se o těch drogách tolik vypráví nebo jsou to lidé, kteří mají nějaký experiment s drogami již za sebou nebo takoví, kteří to už s drogami nezvládají. Druhá skupina v knize získá objektivní informace, které jejím členům pomohou předcházet potížím, do kterých by se byli dostali. Třetí skupina se může dozvědět, jak zvládnout již vzniklý problém, který jim drogy již přinesly. Informace o drogách, tedy odpovědi na otázky jednotlivců poskytuje kniha maximálně objektivní. Ve formulacích odpovědí se vine myšlenka svobody rozhodování, zda zájemce o informaci bude drogy brát nebo ne a jak si uspořádá svůj život. I přes evidentní snahu pomoci osobám, kladoucích otázky, kniha může pomoci jen správnou radou, co nejobjektivnější tak, aby lidé, pokud již drogy berou, se nedostali do větších problémů, než je to nezbytné nebo aby věděli, kam se mají obrátit, pokud mají opravdový zájem řešit problém. Kniha poskytuje informace i lidem, kteří sice sami nepodlehli drogové závislosti, ale drogový problém mají jejich blízcí, na kterých jim záleží. Z této publikace se mohou dozvědět, jak postupovat při podezření, že jejich dítě bere drogy, jak se mají zachovat, když si partner odmítá připustit potíže s užíváním konopí, jak se chovat ke příteli, který bere pervitin, jak se zachovat po návratu dcery z léčení v terapeutické komunitě, kam se obrátit o pomoc, když je situace již vážná a mnoho dalších a cenných informací, které byly zpracovány při podávání pomoci v konkrétních životních problémech. /http://www.webhumanita.cz/?a=reviews&rid=152/ 10

11 3.1) Které z následujících tvrzení je v souladu s informacemi v textu? A) otázky v textu jsou děleny podle data B) kniha je určena výhradně lidem, kteří svou drogovou situaci už nezvládají C) kniha má pomáhat radou rodičům, jejichž dítě bere drogy D) v knize lze nalézt rady, jak odvykat užívání heroinu E) největší skupina tazatelů dostává informace, jak zvládat problém, který jim drogy přinesly 11 Vyhledejte v textu odpovědi na otázky

12 3.2) Které z tvrzení o knize vyplývá z uvedeného textu? A) knihu vydala občanská společnost Sananim B) kniha lidem dává pouze rady na otázky, které sami položili C) všichni tazatelé ve skupinách uvedených v knize mají již osobní aktivní zkušenosti s drogami D) informace v knize byly zpracovány na základě zkoumání v jedné léčebně drogově závislých E) v knize je zodpovězeno všech patnáct tisíc otázek, které první česká internetová drogová poradna sesbírala od roku 2002 12 Vyhledejte v textu odpovědi na otázky

13 3.3) Který z názvů nejlépe vystihuje obsah knihy? A) Je libo konopí, pervitin, heroin? B) Občanské sdružení Sananim C) Sportem proti drogám D) Drogy: otázky a odpovědi E) Boj policie proti drogám 13 Vyhledejte v textu odpovědi na otázky

14 JUDR. ŠTEFAN MIDA. Recenze knihy: Nenechte sebou manipulovat [online]. 2008 [cit. 2013-10- 06]. Dostupné z: http://www.webhumanita.cz/?a=reviews&rid=260http://www.webhumanita.cz/?a=reviews&rid=260 PHDR. ANDREA HORVÁTHOVÁ. Recenze knihy: Když mozek pracuje jinak [online]. 2008 [cit. 2013- 10-06]. Dostupné z: http://www.webhumanita.cz/?a=reviews&rid=203/http://www.webhumanita.cz/?a=reviews&rid=203/ JUDR. ŠTEFAN MIDA. Recenze knihy: Drogy: otázky a odpovědi [online]. 2008 [cit. 2013-10-06]. Dostupné z: http://www.webhumanita.cz/?a=reviews&rid=152/http://www.webhumanita.cz/?a=reviews&rid=152/ 14 Zdroje textů


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radim Frič. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál."

Podobné prezentace


Reklamy Google