Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vodstvo na pevnině. obsah úvod A.voda povrchová 1.vodní tok 2.jezera 3.bažiny 4.umělé vodní nádrže 5.ledovce B.voda podpovrchová kontrolní otázky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vodstvo na pevnině. obsah úvod A.voda povrchová 1.vodní tok 2.jezera 3.bažiny 4.umělé vodní nádrže 5.ledovce B.voda podpovrchová kontrolní otázky."— Transkript prezentace:

1 vodstvo na pevnině

2 obsah úvod A.voda povrchová 1.vodní tok 2.jezera 3.bažiny 4.umělé vodní nádrže 5.ledovce B.voda podpovrchová kontrolní otázky

3 úvod vodstvo na pevnině A.voda povrchová: vodní toky, jezera, bažiny, ledovce, umělé vodní nádrže B.voda podpovrchová: podzemní a půdní voda povrchová voda podpovrchová

4 A. voda povrchová 1 % celkového objemu vodstva na pevnině 1.vodní toky – řeky, potoky 2.jezera 3.bažiny 4.umělé vodní nádrže – rybníky, přehrady + 5.ledovce vodstvo na pevnině

5 1. vodní tok = voda na zemském povrchu tekoucí v korytu – řeka, potok pramen: vyvěrající podzemní voda, začátek vodního toku přítok: vodní tok, který ústí do většího toku řeky pravýčelem po proudu řeky po pravé ruce levý: po levé ruce průtok: množství vody, které proteče korytem řeky za 1 s m³/s - kolísá: největší v době tání sněhu a po velkých deštích

6 vodní tok říční síť: všechny vodní toky na určitém území

7 vodní tok povodí: území, odkud voda stéká do jedné řeky úmoří: území, z něhož všechny vodní toky odvádějí vodu do jednoho moře ČR : 3 úmoří: Černého moře: řeka Dyje Dunaj Severního moře: Labe Baltského moře: Odra rozvodí: hranice mezi povodími nebo úmořími bezodtoká oblast: oblast, odkud neodtéká voda do oceánu (Kaspické moře) povodí Sázavy úmoří: Severní moře; Atlantský oceán povodí: Vltava, Labe

8 pramen pravý přítok rozvodí říční delta úmoří povodí ústí vodní tok jezero, nádrž mokřad y moře, jezero meandr směr toku levý přítok bezodtoká oblast

9 2. jezera jezero = přirozená vodní nádrž, která vznikla zatopením sníženiny (prohlubně) zemského povrchu jezera podle původu:  vzniklá v příkopových propadlinách  zbytky bývalých moří  sopečného původu  ledovcového původu jezera podle jejich přítoků a odtoků:  průtočná: s přítoky a aspoň 1 odtokem  bezodtoká: mají pouze přítoky Černé jezero

10 jezera a)jezera vzniklá zatopením příkopových propadlin jsou nejhlubší na světě výrazně protáhlý tvar nejhlubší – Bajkal (Rusko) 1642 m Tanganika; AfrikaMalawi; Afrika

11 jezera b)jezera jako zbytky bývalých moří jsou slaná největší – Kaspické moře: 376 000 km²; ze severu na jih 1 200 km dlouhé a průměrně 320 km široké Mrtvé moře Kaspické moře

12 jezera c)jezera sopečného původu vznikla sopečnou činností většinou zatopené sopečné krátery kulatý tvar, menší rozloha, značná hloubka Crater Lake; Oregon, USAjezero v sopce Mount Kaguyak; Aljaška

13 jezera d)jezera ledovcového původu; je jich nejvíc po ústupu pevninského ledovce v době ledové prohlubně na zemském povrchu jezera obvykle malá hloubka – např. jezera ve Finsku a Polsku mnoho jezer - činností horských ledovců; na Slovensku – plesa např. Štrbské pleso ledovcová jezera v pohoří Rila; BulharskoVeľké Hlincovo pleso

14 jezera jezera průtočná: např. Hořejší, Ladožské jezera bezodtoká: např. Aral, Čadské, Eyerovo Aral; satelitní snímky (1989 a 2008) zachycují rychlé vysychání jezera Čadské jezero

15 3. bažiny bažiny, mokřiny, mokřady = trvale zamokřená území, souvisle porostlá bahenními, vlhkomilnými rostlinami – rákos, orobinec největší bažiny u nás – na Šumavě rašeliniště: bažinný ekosystém, který je trvale zamokřen pramenitou nebo dešťovou vodou zdroj rašeliny

16 4. umělé vodní nádrže = dílo člověka, který využil vhodných přírodních podmínek a)rybníky = vodní nádrže určené hlavně k chovu ryb nebo k rekreaci nejvíc rybníků u nás – jižní Čechy největší rybník : Rožmberk – 489 ha; objem 6,2 mil. m³ BezdrevRožmberk

17 umělé vodní nádrže b)přehrady = velké vodní plochy vzniklé přehrazením koryt řek hrázemi využití:- výroba elektrické energie (vodní elektrárny) - zdroj pitné vody - ochrana před povodněmi - zavlažování polí -rekreace, rybolov Lipno, Orlík, Slapy

18 5. ledovce ledovec = těleso z ledovcového ledu, nejčastěji tvaru bochníku nebo jazyku vznik: hromadění sněhu stlačování, změny teplot ledovec sněhová (sněžná) čára: nadmořská výška, od které směrem vzhůru sníh po celý rok neroztaje  nejvýše je v pohořích v blízkosti rovníku  směrem k pólům se posouvá do stále nižších poloh až na úroveň oceánu sněžná čára na vrcholcích Alp

19 ledovce a)pevninské ledovce vznikají v polárních oblastech – největší - Antarktida, Grónsko pokrývají rozsáhlé plochy pohybují se a sklouzávají do oceánu; okraje se lámou kry 77% zásob sladké vody na Zemi Antarktida Grónsko

20 ledovce b)horské ledovce vznikají ve velehorách – sníh neroztaje ani v létě hromadí se postupně se mění v led pomalu se pohybují po svazích až na dno údolí úlomky hornin ledovcové údolí – tvar písmene U, svislé prudké svahy a ploché dno ledovec Schlatenkees, Rakouskoledovcové údolí

21 B. voda podpovrchová vodní srážky vodavypaří se odteče do vodního toku vsákne do půdy podpovrchová voda = srážková voda, která se vsákne do půdy nebo zvětralin

22 B. voda podpovrchová a)půdní voda: obsažena v půdě důležitá pro růst rostlin b)podzemní voda: vsakuje se hlouběji – puklinami a propustnými horninami až na horniny nepropustné (např. jíl) voda vyplní dutiny v horninách a hromadí se pramen: místo, kde podzemní voda vytéká na povrch

23 podzemní voda – za normálních okolností velmi čistá zdroj pitné vody studny ALE! odpady z továren, ze zemědělských objektů, z polí (hnojiva a pesticidy), ropné látky ze silnic ničení zdrojů pitné vody voda podpovrchová

24 kontrolní otázky 1.Vodstvo na pevnině tvoří vody ………………. a …………...………. 2.Největší zásobárnou sladké vody na Zemi jsou umělé vodní nádrže - ledovce - jezera 3.Území, odkud voda stéká do jedné řeky, se nazývá …………… 4.Jak nazýváme hranici mezi jednotlivými povodími? rozvodí 5.Mezi umělé vodní nádrže nepatří rybníky - jezera - přehrady - řeky 6.Nejhlubší jezera jsou v příkopových propadlinách - sopečného původu - ledovcového původu povrchovépodpovrchové povodí

25 kontrolní otázky 7.Sněhová čára je nejvýše položená v pohořích tropického - polárního pásu. Klesá směrem k rovníku - pólům. 8.Ledovcové údolí má tvar písmene A - U - V. 9.Podpovrchovou vodu dělíme na …… půdní a podzemní 10.Místo vývěru podzemní vody = potok – pramen - studna.


Stáhnout ppt "Vodstvo na pevnině. obsah úvod A.voda povrchová 1.vodní tok 2.jezera 3.bažiny 4.umělé vodní nádrže 5.ledovce B.voda podpovrchová kontrolní otázky."

Podobné prezentace


Reklamy Google