Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumný tým „Environmentální a pracovní zdravy“ Průběžná zpráva za rok 2013 Friedo Zölzer Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva _______________.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumný tým „Environmentální a pracovní zdravy“ Průběžná zpráva za rok 2013 Friedo Zölzer Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva _______________."— Transkript prezentace:

1 Výzkumný tým „Environmentální a pracovní zdravy“ Průběžná zpráva za rok 2013 Friedo Zölzer Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva _______________

2 1. Plán prvních dvou fází _______________ (1)deskriptivní studie (historie MAPE Mydlovary, radiační situace v areálu MAPE, dozimetrie zaměstnanců MAPE, zmapovaní nemocnosti bývalých zaměstnanců MAPE, obyvatelů obce Mydlovary, obyvatelů kontrolních obcí) (2) pilotní studie biomarkerů (adaptace metodiky v laboratoři Ústavu lékařské genetiky FN a LF UK, Plzeň, analýza krevních vzorků 50 bývalých zaměstnanců MAPE)

3 2. Deskriptivní studie _______________ Informace o radiační situaci v areálu byly zjištěny (zprávy SURO, EIA studie pana Ing. Josefa Tomáška, diplomová práce pana Bc. Libora Řepy na KRA, doplňková měření pana Mgr. Jiřího Havránka, SUJB). Mydlovary

4 2. Deskriptivní studie _______________ V průběhu provozu úpravny MAPE bylo u Mydlovar zpracováno přibližně 16,7 miliónů tun uranové rudy. Znečištěné zbytky z výrobního procesu, obsahující 2 800 tun uranu, byly bez další úpravy umístěny do odkališť.

5 2. Deskriptivní studie _______________ relative units Celkem 35,8 miliónů tun kalů bylo deponováno. Odkalová pole vznikla převážně v prostorách po těžbě lignitu. Celková plocha odkališť je 285 ha.

6 2. Deskriptivní studie _______________ Sanace byla zahájená v roku 1992 (většina odkališť pokryta první vrstvou 2-7 m pneumatik a teplárenských popílek, druhou vrstvou 0.5-0.7 m hlíny, třetí vrstvou 0.3-0.5 m zeminy, některé odkališti ještě otevřené)

7 2. Deskriptivní studie _______________

8 3. Radiologická situace _______________ Vlastní kampaň měření: - koncentrace aktivity 40-K, 226-Ra, 235-U, 238-U a <235-U (analýza půdných a vodních vzorků) - dávkový příkon 5 cm a 1 m nad hladiny terénu/vody

9 3. Radiologická situace _______________

10 3. Radiologická situace _______________ ○

11 3. Radiologická situace _______________ Nejvyšší dávkový příkon: 0.27 μSv/h = 3.5 mSv/a Dávkový příkon jinde v JČK: 0.15 μSv/h = 1.3 mSv/a →

12 4. Nádorové onemocnění v okolí _______________ Jediným zdrojem relevantních informací je kartotéka bývalého obvodního lékaře sledovaného obvodu MUDr. G. Markova. Podle tohoto zdroje zemřelo za období 1966 – 2010 v okolí MAPE Mydlovary celkem 309 osob na nádory, což představuje 26,6 % všech zemřelých, a to ve Zlivi 27,8 %, v Mydlovarech 24,4 % a v Zahájí 23,4 %. Národní průměr je 26.5%.

13 4. Nádorové onemocnění v okolí _______________ Zbývá podrobněji analýza ročního výskytu a analýza výskytu nádorových onemocnění v kontrolních oblastech. O spolupráci při sběru dat výzkumný tým požádal rovněž ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR), kde jsme ovšem narazili na řadu problémů týkajících se kvality sledování zdravotního stavu obyvatel na úrovni jednotlivých obcí a měst.

14 5. Radiační zátěž zaměstnanců _______________ Informace o radiační zátěži bývalých pracovníků MAPE Mydlovary byly poskytnuty firmou DIAMO, po delších jednáních až v září. Jedná se o skoro 1000 dozimetrických listů. Listy obsahují údaje o radiační zátěže z dlouhodobých zářičů alfa, z krátkodobých dceřiných produktů radonu a ze vnější gama záření.

15 5. Radiační zátěž zaměstnanců _______________ Dávka gamaDávka z dlouhodových zářičů Dávka z krátkodobových dceřiných produktů radonu Efektivní dávka Uranové horníci 11.1 mSv (28%) 1.5 – 46.8 10.2 mSv (25%) 0.6 – 29.1 18.7 mSv (47%) 4.1 – 65.6 40.0 mSv 6.3 – 143.7 Zaměstnanci MAPE 18.1 mSv (51%) 0.1 – 114.7 14.3 mSv (41%) 2.9 – 52.5 2.8 mSv (8%) 0.1 – 14.3 35.2 mSv 3.3 – 181.5 Předběžná analýza části dozimetrických listů vedla k závěru, že průměrné dávky zaměstnanců MAPE byly podobné dávkám uranových horníků, ale větší roli hrála zátěž z dlouhodobých zářičů alfa.

16 5. Radiační zátěž zaměstnanců _______________ Protože značná část dávky je z dlouhodobých zářičů alfa, zkoumali jsme, zda inkorporaci těchto nuklidů nebo jejich rozpadových produktů lze potvrdit na celotělovém počítači. Na oddělení radiační ochrany Jaderné elektrárny Temelín byli vyšetřeni tři bývalí pracovníci MAPE Mydlovary. Stanovené aktivity radionuklidů přírodní uran-rádiové řady v těle pracovníků byly vždy méně než minimální detekovatelné aktivity.

17 6. Studie biomarkerů _______________ Mikrojaderně-centromerový test - rozlišení spontánních mikrojader (s centromerem) a radiačně indukovaných mikrojader (bez centromeru)

18 6. Studie biomarkerů _______________ Pilotní studii biomarkerů jsme mohli jen zahájit. Hlavní problém spočíval v tom, že předpokládání spolupracující laboratoř (a další dvě laboratoři) spolupráci odmítli. Konečně jsme kontaktovali Ústav experimentální medicíny AV v Praze, kde laboratoř genetické ekotoxikologie (MUDr. Šrám, DrSc.) projevila zájem o spolupráci. Byla provedena krátká orientační studie, která vedla k závěru, že analýza mikrojader bude místo pomocí protilátek realizovaná pomoci DNA sond (dražší ale spolehlivější).


Stáhnout ppt "Výzkumný tým „Environmentální a pracovní zdravy“ Průběžná zpráva za rok 2013 Friedo Zölzer Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva _______________."

Podobné prezentace


Reklamy Google