Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SŮVOVÁ, COUFALOVÁ C3B. DEFINICE právní odvětví veřejného práva, zabývá se ústavou a vykládá ji na ochranu ústavnosti dohlížejí ústavní soudy souhrn právních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SŮVOVÁ, COUFALOVÁ C3B. DEFINICE právní odvětví veřejného práva, zabývá se ústavou a vykládá ji na ochranu ústavnosti dohlížejí ústavní soudy souhrn právních."— Transkript prezentace:

1 SŮVOVÁ, COUFALOVÁ C3B

2 DEFINICE právní odvětví veřejného práva, zabývá se ústavou a vykládá ji na ochranu ústavnosti dohlížejí ústavní soudy souhrn právních norem, upravují především: formy a druhy států obsah, rozdělení a výkon státní moci základní práva a povinnosti občanů

3 PRAMENY obecné právní principy a hodnotová učení (myšlenkové koncepce, doktríny, politické ideje) v závislosti typu právní kultury a právního řádu sepisovány do jednoho či více právních aktů označovaných jako ústavy (konstituce apod.) rozváděny zákony, ústavními zákony, tzv. mimořádnými zákony apod.

4 DRUHY ÚSTAV podle formy psaná - kontinentální Evropa a USA nepsaná - vytvořena jinými normami práva - zvyklosti, soudní precedenty podle způsobu přijetí oktrojovaná - vydaná pouze z rozhodnutí panovníka (Pillersdorfova, Stadionova) revoluční - např. prozatimní ústava 1918 dohodnutá - výsledkem dohody převážné části společnosti, stabilní podle jejího dodržování reálná - skutečně dodržována, jde o základní znak právního státu fiktivní - pouze formální, nedodržována, např. ústava 9. května

5 podle způsobu změny flexibilní - ústavu lze změnit běžným zákonem rigidní - změna ústavy - obtížnější než u ostatních právních norem, např. je možno ji vázat na referendum podle charakteru státu demokratické - založené na pluralitě politických stran, které se mohou střídat u moci autokratické - př. ústavy fašistické, mezi světovými válkami, stručnost ustanovení, jádrem - zmocňovací zákony, zákonodárná moc na exekutivu

6 ÚSTAVNÍ PRÁVO ČR - PRÁVNÍ ODVĚTVÍ nelze zařadit jen jako součást práva veřejného - obsahuje i normy práva soukromého, listina je i základem vztahů soukromoprávních upravuje základní vztahy mezi občany, zakotvuje způsobilost k právům, právo vlastnické, ochranu lidské důstojnosti - formulace charakteristické pro právo občanské základní instituty trestního práva procesního i hmotného, základ práva životního prostředí v listině - vztah k právu pracovnímu vztah k právu finančnímu

7 ÚSTAVNÍ SOUD soudním orgánem ochrany ústavnosti postavení a kompetence - v ústavě České republiky sídlem - Brno není součástí soustavy obecných soudů ÚKOLEM chránit ústavnost, základní práva, svobody vyplývající z ústavy, listiny základních práv a svobod garantovat ústavní charakter výkonu státní moci, rozhodování - volební právo, posuzování souladu mezinárodních smluv s ústavou před ratifikací

8 DĚKUJEME ZA POZORNOST, HEZKÉ ODPOLEDNE

9 ZDROJE ÚSTAVNÍ PRÁVO. 2014, (CIT. 6. 4. 2016), DOSTUPNÉ Z: HTTPS://CS.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%C3%9ASTAVN%C3%AD_PR%C3%A1VO ÚSTAVNÍ PRÁVO. 2014, (CIT. 6. 4. 2016), DOSTUPNÉ Z: HTTPS://CS.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/%C3%9ASTAVN%C3%AD_PR%C3%A1VO PŘEDMĚT A PRAMENY ÚSTAVNÍHO PRÁVA, ( CIT 17. 4. 2016)DOSTUPNÉ Z: HTTP://WWW.IUS- WIKI.EU/USTAVNI-PRAVO/PFUK/USTAVKO/ZKOUSKA/OTAZKA-1 PŘEDMĚT A PRAMENY ÚSTAVNÍHO PRÁVA, ( CIT 17. 4. 2016)DOSTUPNÉ Z: HTTP://WWW.IUS- WIKI.EU/USTAVNI-PRAVO/PFUK/USTAVKO/ZKOUSKA/OTAZKA-1


Stáhnout ppt "SŮVOVÁ, COUFALOVÁ C3B. DEFINICE právní odvětví veřejného práva, zabývá se ústavou a vykládá ji na ochranu ústavnosti dohlížejí ústavní soudy souhrn právních."

Podobné prezentace


Reklamy Google