Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402 Předmět: OBN Ročník: 2 Téma: Právo II – historický vývoj v českých zemích Tematický okruh : Člověk v lidském společenství Jméno autora: Mgr. Ludmila Klavíková Datum tvorby: září 2013 Kód materiálu: OPVK_1.5_DUM_III/2_OBN_K0034 Soubor : 09VYSTUPY/VY_32_INOVACE_OBN_KA034 Anotace: : Historický vývoj práva v českých zemích, významné právní památky do 20. let 20. století.

2 Právo II – historický vývoj v českých zemích (Dekreta Břetislavova, Statuta Konráda II. Oty, Země Koruny české, Vladislavské zřízené zemské, Obnovené zřízení zemské, Všeobecný zákoník občanský, Ústavní listina z roku 1920)

3 Nejstarší české zákoníky 1039 Dekreta Břetislavova – ukončení tradice pohanských zvyků 1189 Statuta Konráda II. Oty – ovlivněna církevním (kanonickým) právem, šlechtě potvrzeno dědičné vlastnictví pozemků 1348 Země Koruny české – právně ustaveny Karlem IV., název historického útvaru, určitá obrana před zneužitím královské moci

4 Země Koruny české za Karla IV.

5 Období pozdního středověku 1500 Vladislavské zřízení zemské (zemský zákoník, 1.kodifikace českého zemského práva, významné omezení královské moci za vlády Vladislava II. Jagelonského) 1627/162 8 Obnovené zřízení zemské (zemská ústava Čech a Moravy, prosazení panovnického absolutismu, katolické vyznání jako jediné povolené v českých zemích, německý jazyk zrovnoprávněn s českým aj.)

6 Úvodní list tištěného Obnoveného zřízení zemského - Čechy

7 18. století – osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II. (zrušeno nevolnictví-např. stěhování, sňatky, studia bez souhlasu vrchnosti, zrušeno mučení) 1811 Všeobecný zákoník občanský (vliv římského práva, osobní i věcná práva, např. lhůty k prohlášení za mrtvého, podmínky způsobilosti žen ke svědectví )

8 Všeobecný zákoník občanský

9 Právo útrpné = tortura, mučení tzv. tortura nebyl trest, ale způsob vyšetřování a výslechu spočívala v drastických metodách mučení středověk a raný novověk (světské i církevní soudy) tortura nebyla používána na šlechtu a bohaté měšťanstvo nevinní se často přiznali, aniž by spáchali nějaký zločin

10 Právo útrpné – vytažení mučeného

11 20. století 1920 Ústavní listina – nejdůležitější právní památka po vzniku samostatného Československa v roce 1918 (definovala nový československý stát jako demokratický, ustavila dvoukomorový parlament)

12 Ústava republiky Československé z roku 1923

13 Literatura, citace: DVOŘÁK, Jan. Odmaturuj! ze společenských věd. Aktualiz. vyd. 1. Brno: Didaktis, c2008, 256 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-122-0 HORECKÝ, Jan. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2011, 95 s. ISBN 978-807-3581-633 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel-IV..jpg, Země Koruny české za Karla IV. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel-IV..jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Obnoven%C3%A9_z%C5%99%C3% ADzen%C3%AD_zemsk%C3%A9.gif, Obnovené zřízení zemské http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Obnoven%C3%A9_z%C5%99%C3% ADzen%C3%AD_zemsk%C3%A9.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ABGB_von_1811_im_Heeresgeschicht lichen_Musem.jpg, Všeobecný občanský zákoník http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ABGB_von_1811_im_Heeresgeschicht lichen_Musem.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse_k_souboru:Theresiana- Hochziehen.jpg, Právo útrpné – Návod na vytažení mučeného http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskuse_k_souboru:Theresiana- Hochziehen.jpg http://www.mementomori.cz/index.php?page=predstaveni&akce=upaleni, Právo útrpné http://www.mementomori.cz/index.php?page=predstaveni&akce=upaleni http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ustava_1920_vydani_1923_titulni_list. jpg, Ústava – vydání z roku 1923 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ustava_1920_vydani_1923_titulni_list. jpg


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál Název projektu: Inovace vzdělávání na SPŠ a VOŠ PísekČíslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0010 Škola: Střední průmyslová škola a."

Podobné prezentace


Reklamy Google