Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6 - 9. ročník III2-12-07.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6 - 9. ročník III2-12-07."— Transkript prezentace:

1 ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6 - 9. ročník III2-12-07

2 Výchova k občanství Lidská práva Mgr. Vilém Nejezchleb

3 www.lidskaprava.cz

4 Historie Představa lidských práv jako univerzální právní ochrany všech lidí vůbec a zákonného omezení každé vládní moci má v západní civilizaci dlouhé dějiny. Připravovala se v městských společnostech ve starověku, a to ve dvojím směru: jednak jako rozšiřování různých oprávnění z rodové šlechty na širší vrstvy obyvatel jednak jako rozšiřování obsahu těchto oprávnění. Tento vývoj se obnovil ve vrcholném středověku na křesťanském základě, pokračoval obranou práv měšťanů v období absolutismu a vedl koncem 18. století k deklaracím těchto práv ve Francii a v USA. 10. prosince 1948 přijalo Všeobecnou deklaraci lidských práv Valné shromáždění OSN.

5 Historie Jako reakce na druhou světovou válku je v OSN přijata Všeobecná deklarace lidských práv, která označila všechny lidské bytosti za: svobodné a rovnoprávné bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost a náboženství. Deklarace není právně závazná, nicméně inspirovala rozvoj dalších listin lidských práv a součástí ústav různých států.

6 Lidská práva Zejména v Evropě: se označují jako základní práva, přičemž lidskými právy jsou v tomto chápání jen taková základní práva, která svědčí každému, bez ohledu na to, je-li občanem daného státu! nejsou jimi tedy zejména práva politická

7 Lidská práva Tato práva jsou garantována jednak samotnou Ústavou a Listinou základních práv a svobod, a jednak řadou mezinárodních závazků České republiky

8 Mezinárodní ochrana Protože lidská práva nejčastěji porušují státy, má zvláštní význam - mezinárodní ochrana lidských práv. Mezinárodní úmluvy se dělí na: všeobecné např. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a zvláštní např. Úmluvu proti mučení nebo Úmluvu o právech dítěte.

9 Mezinárodní organizace Nejvýznamnější mezinárodní organizací na ochranu lidských práv je OSN

10 Znak OSN

11 Generace lidských práv občanská (angl. Civil Rights ) – zejména právo na život, zákaz mučení a nucené práce, právo na soukromé vlastnictví, svoboda pohybu a pobytu, svoboda svědomí. politická (angl. Political Rights ) – zejména svoboda projevu, petiční právo, svoboda shromažďovací, spolčovací a všeobecné volební právo přímé, rovné a tajné. sociální (angl. Social Rights ) – zejména právo na práci, stávku, odměnu, pojištění a odbory, zákaz práce dětí. ekologická – právo na zdravé životní prostředí.

12 Důležitou pojistkou ochrany základních práv je ustanovení čl. 1 Listiny základních práv a svobod, podle něhož jsou základní práva nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná

13 Svobody Některá lidská práva mají vznešený název svobody. Jsou to tato lidská práva: osobní svoboda svoboda pohybu svoboda pobytu svoboda myšlení svoboda svědomí svoboda spolčovací svoboda koaliční svoboda náboženského vyznání svoboda vědeckého bádání svoboda umělecké tvorby svoboda projevu svoboda shromažďovací


Stáhnout ppt "ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6 - 9. ročník III2-12-07."

Podobné prezentace


Reklamy Google