Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název prezentace, max. dvouřádkový Úpravy otopných soustav po zateplení objektu Nutné změny technologie pro dosažení úspor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název prezentace, max. dvouřádkový Úpravy otopných soustav po zateplení objektu Nutné změny technologie pro dosažení úspor."— Transkript prezentace:

1 www.enbra.cz Název prezentace, max. dvouřádkový Úpravy otopných soustav po zateplení objektu Nutné změny technologie pro dosažení úspor

2 www.enbra.cz 28.9.2016Úpravy otopných soustav po zateplení objektu2/26 OBSAH PREZENTACE: PROČ ZATEPLUJEME BUDOVY ENERGETICKÉ ÚSPORY A ZATEPLOVÁNÍ ZMĚNA TEPELNĚ-TECHNICKÝCH PARAMETRŮ BUDOVY ZMĚNA PARAMETRŮ OTOPNÉ SOUSTAVY ZMĚNA HYDRAULICKÝCH POMĚRŮ v OS SMĚŠOVACÍ UZLY – ÚPRAVA TEPLOTNÍHO SPÁDU OVĚŘENÍ PARAMETRŮ A PROTOKOL ZÁVĚR

3 www.enbra.cz 28.9.2016 Úpravy otopných soustav po zateplení objektu 3/26 Proč zateplujeme budovy?

4 www.enbra.cz 28.9.2016Název prezentace, max. dvouřádkový4/26 Proč zateplovat ? Energetické úspory – hlavní důvod všech investorů, a hlavní výhoda všech firem nabízejících tyto služby Estetický vzhled budovy. Vyřešení tepelné nepohody – nedotápění suterenních prostor, podstřešních bytů, bytů nad průjezdy Odstranění plísní

5 www.enbra.cz 28.9.2016 Úpravy otopných soustav po zateplení objektu 5/26 Energetické úspory a zateplování

6 www.enbra.cz 28.9.2016Název prezentace, max. dvouřádkový6/26 Teoretické a praktické úspory tepla Teoretické úspory ve spotřebě ( lépe potřebě ) tepla vychází z podílu tepelných ztrát po zateplení objektu ke stavu před jeho zateplením Skutečná úspora tepla vychází z podílu fakturované částky za teplo po zateplení domu ke stavu před jeho zateplením Fakt, který lze dokázat je že mezi snížením tepelné ztráty objektu a snížením skutečné spotřeby tepla nelze klást rovnítko.

7 www.enbra.cz 28.9.2016Název prezentace, max. dvouřádkový7/26 Proč neznamená zateplení úspory ? Roční spotřeba tepla na vytápění závisí kromě tepelných ztrát také na těchto parametrech: výpočtová a průměrná venkovní teplota počet topných dní počet provozních hodin vytápění za den průměrná teplota vnitřního vzduchu Růst vnitřní teploty po zateplení při nesnížené dodávce tepla ; 1K = 6% nákladů Pro dosažení úspor je nutné snížení dodávky tepla

8 www.enbra.cz 28.9.2016 Úpravy otopných soustav po zateplení objektu 8/26 Tepelně-technické vlastnosti konstrukcí domu

9 www.enbra.cz 28.9.2016Název prezentace, max. dvouřádkový9/26 Zateplením dochází: ke zvýšení tepelného odporu konstrukcí budovy R ( m2K/W ) ke snížení součinitele prostupu tepla U ( W/m2K ) ke snížení infiltrace, tedy průvzdušnosti spárami oken – nižší přirození provětrávání ( původní 1,4 …. ) ke změnám poměrů z hlediska množství kondenzované páry v konstrukcích M ( kg/m2a ) Tyto změny mají zásadní vliv na snížení tepelných ztrát a změnu interního mikroklimatu

10 www.enbra.cz 28.9.2016 Úpravy otopných soustav po zateplení objektu 10/26 Změna parametrů otopné soustavy

11 www.enbra.cz 28.9.2016Název prezentace, max. dvouřádkový11/26 Základní parametry otopné soustavy: Výkon Q ( W ) PrůtokV ( m 3 /h, m 3 /s.. ) M ( kg/h ) Teplotní spád  t ( K ) Hydr. stabilitu ( - ) Diferenční tlak  p ( kPa, bar, m.v.sl. ) Druhy regulace Kvantitativní – škrcení Kvalitativní – změna teplotního

12 www.enbra.cz 28.9.2016 Úpravy otopných soustav po zateplení objektu 12/26 Změna hydraulických poměrů v OS

13 www.enbra.cz 28.9.2016Název prezentace, max. dvouřádkový13/26 Hydraulické vyregulování – aktivní úspory Otopné soustavy jsou dynamické a pro jejich správnou funkci nastačí statické hydraulické vyvážení – řešení nedostatečných průtoků, či nadprůtoků Dynamika OS je vyšší z důvodu výrazného zvýšení poměru tepelných zisků a tepelné ztráty objektu Vyvážení OS musí být termohydraulické Jedná se o zachycení, neboli eliminaci tepelných zjisků a zabránění navýšení vnitřní teploty Používáme stávající zařízení v případě existence a funkčnosti Instalujeme nové zařízení v případě neexistence, či nefunkčnosti

14 www.enbra.cz 28.9.2016Název prezentace, max. dvouřádkový14/26 Základní prvky pro úpravu hydrauliky: Škrtící vyvažovací armatury – paty objektů, větve, stoupačky Regulátory diferenčního tlaku – paty ………. Elektronická oběhová čerpadla – paty objektů Termostatické ventily – otopná tělesa Zařízení termické : Elektronické regulační systémy – Hélia, Ethaterm… Ekvitermní regulace Směšovací uzly

15 www.enbra.cz 28.9.2016 Úpravy otopných soustav po zateplení objektu 15/26 Směšovací uzly – změna teplotního spádu

16 www.enbra.cz 28.9.2016Název prezentace, max. dvouřádkový16/26 Směšovací uzly na větvích rozdělovače DPS s dvěmi směšovacími uzly Nutná úprava teplotního spádu pro dosažení úspor – kvalitativní regulace Nutná instalace směšovacích uzlů !!!

17 www.enbra.cz 28.9.2016 Úpravy otopných soustav po zateplení objektu 17/26 Ověření parametrů a regulační protokol

18 www.enbra.cz 28.9.2016Název prezentace, max. dvouřádkový18/26 Odborná firma Odborný pracovník Odborné vybavení – měřící přístroj Nastavení regulačních prvků Aretace nastavení – popřípadě zaplombování Vystavení regulačního protokolu – kde budou uvedeny základní parametry soustavy a nastavení průtoků jednotlivými regulačními body Servisní smlouva – při každém zásahu nutné ověření parametrů, popřípadě přestavení regulačních armatur.

19 www.enbra.cz 28.9.2016 Úpravy otopných soustav po zateplení objektu 19/26 Shrnutí na závěr

20 www.enbra.cz 28.9.2016Název prezentace, max. dvouřádkový20/26 Zateplení samotné nepřináší úspory Mění tepelně technické parametry budovy Snižuje tepelnou ztrátu objektu Nutná úprava otopné soustavy a jejich parametrů Termohydraulické vyvážení Směšovací uzly Nutná kontrola prokázání parametrů Protokol o zaregulování otopné soustavy Nutná úzká spolupráce stavební a topenářské profese Prověřit zhotovitele, neřešit tuto problematiku s neodbornými firmami

21 www.enbra.cz 28.9.2016Název prezentace, max. dvouřádkový 21/15 Děkuji za pozornost Ing. Pavel Burian T +420 605 235 040 E burian@enbra.cz ENBRA, a. s.- Projekce, Durďákova 5, 613 00 Brno T 545 321 203 F 545 211 208 E info@enbra.cz


Stáhnout ppt "Název prezentace, max. dvouřádkový Úpravy otopných soustav po zateplení objektu Nutné změny technologie pro dosažení úspor."

Podobné prezentace


Reklamy Google