Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 21. října 2011 Ing. Michaela Stříbrná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 21. října 2011 Ing. Michaela Stříbrná."— Transkript prezentace:

1 Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 21. října 2011 Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd.finan.nepř.nákladů (michaela.stribrna@kraj-lbc.cz)michaela.stribrna@kraj-lbc.cz

2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA 1. POLOLETÍ 2011 -celková ztráta hospodaření vykázána u 14 PO výše ztráty 1.862.045,82 Kč -rok 20094 POvýše ztráty1.656.980,55 Kč rok 20108 PO3.490.109,95 Kč 1.pololetí/201114 PO1.862.045,82 Kč -u 10 PO – ztráta v hlavní činnosti více než 10% poskytnutého provozního příspěvku

3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA 1. POLOLETÍ 2011 PO se ztrátou v hlavní činnosti vyšší než 10% poskytnutého provoz.příspěvku: G Jablonec nad Nisou, U Balvanu SOŠ Lužická Česká Lípa (k 1.9.2011 sloučena se SOŠ a SOU ČL) SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov SUPŠ a VOŠ Turnov ZŠ a MŠ Kamenná Jablonec nad Nisou ZŠ Tanvald ZŠ Nové Město pod Smrkem ZŠ Železný Brod ZŠ spec. Semily Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

4 ROZPOČET 2012 -schválený rozpočet kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace v r. 2011 byl 273 300 000 Kč -návrh rozpočtu kapitoly 913 04 pro rok 2012: 274 566 000 Kč (nárůst o 1 266 000 Kč – účelově určeno na odpisy svěřeného nemovitého majetku) -stanovení provozního příspěvku na rok 2012: normativní metoda – 50% dle normativů - 50% provoz. příspěvku 2010 plně normativní provozní příspěvek od r. 2014

5 INFORMACE -aktualizované identifikační listy – „Směrnice RK č. 2/2009 k zadávání veřejných zakázek…..ve znění novelizace č. 4“ -Znalecké posudky na ocenění nemovitostí musí obsahovat nejen určení ceny zjištěné dle cen. předpisů, ale i cenu v místě a čase obvyklou (tedy cenu tržní)

6 INFORMACE -Zkvalitnění a zlepšení interiérových prostor - RK dne 4. 10. 2011, usnesení č. 1269/11/RK - navýšení provoz. příspěvku v celk. objemu přes 4 mil. Kč - neinvestiční náklady spojené např. s vymalováním prostor, s vybavením nábytkem atd. - úprava se NEVZTAHUJE na nákup výpočetní techniky - související doklady budou pro příp. kontrolu k dispozici ve škole/školském zařízení

7 INFORMACE Semináře pro účetní – konání min. 4x ročně, informace na www.edulk.cz, zdarma (na základě vyplněné přihlášky) www.edulk.cz - připravujeme do konce roku: „Účetní závěrka 2011 a přípravné operace“ – 21. a 30. 11. „DPH pro školy a škol. zařízení“ – termín bude upřesněn -semináře pro rok 2012: účtování dotací, majetek, daně, inventarizace, nové účetní normy a požadavky PO Kontrola účetních závěrek Účtování EU projektů -dotazy k účtování směřovat na pavla.machova@kraj-lbc.czpavla.machova@kraj-lbc.cz

8 Děkuji za pozornost Ing. Michaela Stříbrná vedoucí odd. financování nepřímých nákladů


Stáhnout ppt "Ekonomická část (oddělení nepřímých nákladů) Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 21. října 2011 Ing. Michaela Stříbrná."

Podobné prezentace


Reklamy Google