Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reklama, léčiva, informace očima pojištěnce JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reklama, léčiva, informace očima pojištěnce JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s."— Transkript prezentace:

1 Reklama, léčiva, informace očima pojištěnce JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s.

2 Kam jdeme?  Právně-politické úvahy k regulaci v oblasti léčiv a reklamy: Účel legitimního omezení svobody projevu – ochrana veřejného zdraví, či i „ochrana zdrojů v.z.p. před poptávkou po moderní léčbě? Informovanost jako podmínka autonomního rozhodování pacienta, či regulace pro ochranu pacienta-laika „před sebou samým“? Systém založený „pouze“ na zákazu klamavosti, nebo systém založený na „šťastné nevědomosti“ (hodnocení předrevolučního zdravotnictví: „nevím o moderní léčbě = nejsem stresován její nedostupností“) Stejné podmínky pro reklamu na HLP a pro reklamu na „všechno ostatní kolem zdraví“ (např. „nevědecká“ medicína, neúčinné zboží a služby)

3 Informace o možnostech léčby

4 ST 761, novela ZoRR  Umožnění informovat pacienty (nový § 5 odst. 2 písm. e) Za reklamu se nepovažují…„objektivní a vědecky podložené informace o možnostech léčby šířené sdružením občanů zaměřeným na pomoc osobám s určitým onemocněním a na ochranu jejich zájmů (dále „pacientské sdružení“), cílené na členy takového sdružení, další osoby s příslušným onemocněním a osoby jim blízké.“  Výluka pro přednášky odborníků pro pacienty (nový § 5b odst. 12) Ustanovení tohoto paragrafu se nevztahují „na setkání pořádaná pacientským sdružením za účelem poskytnutí objektivních a vědecky podložených informací o možnostech léčby jeho členům, dalším osobám s příslušným onemocněním a osobám jim blízkým (dále „setkání pacientů“), a na „na účast odborníků pozvaných pacientským sdružením na setkání pacientů.“

5 Další komentáře

6 Neintervenční poregistrační studie jako reklama  § 5 (1) ZoRR f) činnost v oblasti průzkumu trhu konaná za účelem podpory předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků; za takovou činnost se považují i neintervenční poregistrační studie; provádění poregistračních studií bezpečnosti, které nesleduje podporu předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků, se za reklamu na humánní léčivé přípravky nepovažuje.  Právně politické otázky: Právní fikce, že neintervenční poregistrační studie jsou reklamou? Správný záměr, nevhodné právní provedení?

7 Pobídkové programy ZP  § 5 (2) ZoRR Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na (...) pobídkové programy zdravotních pojišťoven za účelem hospodárného nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění  Právně politické otázky: Jediný právu dosud známý „pozitivní list“ vydává SÚKL Problém zákonného základu pozitivních listů ZP, nemocnic distributorů; oprávněné zúžení nároků pojištěnce? Problém transparence tvorby PL ZP (požadavek evropské legislativy – nutno dočíst judikát!)

8 „Bonusy“ v ZoRR  § 5 odst. 7) ZoRR Poskytovatel zdravotních služeb oprávněný k výdeji léčivých přípravků, jakož i fyzická osoba oprávněná léčivé přípravky vydávat, nesmí, a to ani prostřednictvím třetích osob, poskytnout, nabídnout nebo slíbit jakýkoli finanční nebo jiný prospěch v souvislosti s výdejem humánních léčivých přípravků, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský předpis a které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění; tím není dotčena možnost poskytnutí slevy nebo snížení konečné ceny neuplatněním maximální obchodní přirážky při výdeji takových léčivých přípravků.  Právně politické otázky: Co je legitimní hospodářská soutěž a co poškozování systému? Co je zakázaný bonus, co je zakázaný nevýběr RP? Viz soudy… „Nechci slevu zadarmo“

9 Informace o nakládání s veřejnými prostředky: Pro futuro či ASAP?

10 ST 761, novela 48/1997 Sb.  Zveřejnění smluv (nový § 17 odst. 9) „ZP zveřejňují smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, včetně jejich změn a dodatků, způsobem umožňujícím dálkový přístup. Platnost smluv, jejich změn a dodatků nastává zveřejněním.“  Zveřejňování informací (nový § 40 odst. 11) „ZP jsou povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti. Na řízení o poskytování informací se použijí právní předpisy o svobodném přístupu k informacím“  Sankce za neplnění (doplnění § 45a) „(1) Zdravotní pojišťovně, která nepostupuje v souladu (…), může Ministerstvo zdravotnictví uložit pokutu až do výše 10mil. Kč“


Stáhnout ppt "Reklama, léčiva, informace očima pojištěnce JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google