Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SK ČR a digitalizace (se zvláštním přihlédnutím k seriálovým dokumentům) Helena Dvořáková, NK ČR Seminář účastníků Souborného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SK ČR a digitalizace (se zvláštním přihlédnutím k seriálovým dokumentům) Helena Dvořáková, NK ČR Seminář účastníků Souborného."— Transkript prezentace:

1 SK ČR a digitalizace (se zvláštním přihlédnutím k seriálovým dokumentům) Helena Dvořáková, NK ČR (helena.dvorakova@nkp.cz) Seminář účastníků Souborného katalogu ČR 25. 11. 2010

2 Digitalizujete? Dosavadní digitalizace: - VISK7 (Kramerius) – seriály - „Norské fondy“ – NK – monografie 19.století - individuální projekty a digitalizace ad hoc Budoucí digitalizace – IOP („evropské fondy“): - Národní digitální knihovna (NDK) - krajské digitalizační projekty => značný nárůst objemu, nutnost dělby práce

3 Informační stránky o digitalizaci v ČR Kramerius: http://kramerius-info.nkp.cz/ (též přehled „lokálních krameriů“) http://kramerius-info.nkp.cz/ Národní digitální knihovna (NDK): http://www.ndk.cz http://www.ndk.cz

4 Informace o digitalizaci (titulech) Seznamy a odkazy na website knihoven Kramerius („lokální krameriové“) přehled viz http://kramerius-info.nkp.cz/http://kramerius-info.nkp.cz/ odkaz v záznamu v lokálním katalogu odkaz v záznamu SK ČR seznam CZ-ROMM (VISK7) evidence v RD.CZ (Reliefu) - v rámci „digitalizační linky“

5 Záznam zdigitalizovaného sborníku v SKC

6 Kramerius VKOL

7 CZ-ROMM = evidence reformátovaných titulů zahrnuje převážně tituly převedené na mikrofilm, menší procento jsou digitální kopie

8 Zdigitalizované tituly - Kramerius InstituceURLTitulů ABA001NK ČR+VISK7http://kramerius.nkp.cz / 628 Jen NK ČR/SLK 320 OSA001MSVKhttp://camea.svkos.cz/kramerius/23 ABA007KNAVhttp://kramerius.lib.cas.cz/95 BOA001MZKhttp://kramerius.mzk.cz/34 OLA001VKOLhttp://noviny.vkol.cz/kramerius/28 ABA013NTKhttp://kramerius.stk.cz/kramerius/9 CBA001JVKhttp://archiv.cbvk.cz/kramerius/38 ABC135NFAhttp://kramerius.nfa.cz:8081/kramerius108 ABA008NLKhttp://www.medvik.cz/kramerius/43 ABG001MK Prahahttp://kramerius.mlp.cz/kramerius3 ULG001SVKULhttp://kramerius.svkul.cz/12 ZLG001KK Fr.Bartošehttp://dlib.kfbz.cz/kramerius/12 bez NK405

9 (Z)digitalizované tituly – RD.CZ

10 Stav digitalizace seriálů RD: 856 titulů - zdigitalizováno: 366 - digitalizuje se/nahlášeno: 384+106=490 SKC (= pole 85641/911 „kramerius“): 381 Kramerius (= různí „krameriové“): 320(NK/SLK)+405(jiné) = 725 -neodpovídá zcela evidenci v CZ-ROMM => podchycení není dobré, část titulů je jen v některém ze zdrojů – nutná spolehlivá centrální evidence!

11 SK ČR a evidence digitalizace? připraveno pole 911: sigla, URL, rozsah = roky/svazky + status digitalizace (podpole d) možnost nahlášení: - dávkově s dodávanými záznamy - přes editační formulář - dávkovým doplněním / změnou již zaslaných záznamů nevýhoda: menší přehledost ve velké bázi

12 Registr digitalizace – RD.CZ nástroj Relief využíván v rámci „digitalizačních linek“ více knihovnami -> myšlenka centrální evidence v dosavadní verzi problémy se spojováním zakázek na jednotlivé ročníky pod záznam titulu – do budoucna vyřešeno shraňuje jen minimum údajů – klíčovými sigla instituce, ID záznamu a čárový kód jednotky – možný odkaz do katalogu

13 Konkurence? Dělba práce? Partneři? SK ČR Hlavní zdroj informací pro běžného uživatele Podrobné záznamy, široké možnosti vyhledávání Prostředník pro získání čísla ČNB (součástí všech záznamů od NK ČR, formulář pro žádost o přidělení) RD.CZ Informace hlavně pro knihovny Evidence plánované/ probíhající/dokončené digitalizace Kontrola na duplicitní digitalizaci Minimální bibliografické údaje

14 RD.CZ=klíčové místo pro knihovny http://www.registrdigitalizace.cz/

15 Nedigitalizujeme duplicitně? Nejednotnost popisu, variantní názvy, tituly bez ISSN – riziko duplicitní digitalizace Potřeba identifikátoru alespoň pro českou produkci – číslo ČNB (zpětné přidělování ISSN nouzovým řešením) => české seriály hlášené do RD by měly mít do budoucna čČNB V zájmu dělby práce nahlásit záměr digitalizovat konkrétní titul dopředu

16 Jak optimálně postupovat? Před digitalizací nahlásit do RD.CZ záměr digitalizovat – nutno mít čČNB (nahlášení do SKC – pole 911 - dobrovolné) Po skončení digitalizace dodat do SKC údaj o digitalizované kopii do pole 911: - přes formulář „evidence digitalizace“ - dávkově (od příštího roku, nová větev importů) Vize do budoucna: při správném využití RD.CZ a Krameria(K4) automatizované doplňování záznamů v SKC o URL digitální kopie

17 Co nám to komplikuje… Množství českých titulů dosud nemá čČNB (v SKC jsou navíc duplicity) Seriály již nahlášené v RD.CZ nemají vždy čČNB (lze doplnit poloautomatizovaně dávkově, ručně přes formulář) Doplňování údajů o digitalizaci do SK ČR zatím možné jen přes formulář – dávkové se připravuje Problémy s autorským právem - nutnost návštěvy knihovny či objednání kopie, zbytečné replikace

18 Závěrem přání… Kéž se nám podaří - spojenými silami a efektivní dělbou práce: zdigitalizovat co nejvíce novin, periodik i ročenek/sborníků, zejména starých a ohrožených zpřístupnit cenné informace zde obsažené co největšímu okruhu uživatelů (včetně fulltextového vyhledávání)

19 Děkuji za pozornost Helena Dvořáková helena.dvorakova@nkp.cz


Stáhnout ppt "SK ČR a digitalizace (se zvláštním přihlédnutím k seriálovým dokumentům) Helena Dvořáková, NK ČR Seminář účastníků Souborného."

Podobné prezentace


Reklamy Google