Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 89 – Finanční část Mgr. Lucie Kučerová, Bc. Karel Ritschel oddělení hodnocení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 89 – Finanční část Mgr. Lucie Kučerová, Bc. Karel Ritschel oddělení hodnocení."— Transkript prezentace:

1 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 89 – Finanční část Mgr. Lucie Kučerová, Bc. Karel Ritschel oddělení hodnocení projektů IOP a OP LZZ lucie.kucerova@mvcr.cz, karel.ritschel@mvcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 89 – Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy Finanční část Mgr. Lucie Kučerová, Bc. Karel Ritschel oddělení hodnocení projektů IOP a OP LZZ lucie.kucerova@mvcr.cz, karel.ritschel@mvcr.cz

2 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Grantové projekty U grantových projektů se za způsobilé výdaje považují ty výdaje, které vznikly až po uzavření právního aktu o poskytnutí podpory během období, které je v tomto právním aktu definováno. Způsobilé jsou také některé výdaje vztahující se k danému projektu vzniklé po ukončení projektu (např. audit, mzdové náklady za poslední měsíc realizace projektu). Evidence a prokazování uskutečněných výdajů: jsou podrobně rozepsány v Metodice způsobilých výdajů OP LZZ (Příručce D5 Desatera OP LZZ str. 6). Výjimku pouze z podmínky doložitelnosti účetním dokladem představují nepřímé náklady !!! Nutnost opatřit účetní doklad větou, že se jedná o výdaj financovaný z OP LZZ, projektu č. xxx.

3 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Členění výdajů u výzvy č. 89 Přímé náklady - jsou dány příručkou D5 z Desatera OP LZZ. Jsou členěny ve struktuře dané rozpočtem v elektronické verzi Benefit7. Nepřímé náklady - nepřímé náklady projektu jsou náklady, které nejsou nebo nemohou být přímo spojené s konkrétní aktivitou daného projektu. Týkají se především nákladů spojených s administrací projektu. Dále mezi ně patří náklady, které souvisí s prací s cílovou skupinou nicméně vznikají v rámci běžných činností organizace příjemce a proto je nelze jednoznačně zařadit k aktivitám projektu. Vymezení nepřímých nákladů je opět uveřejněno v Příručce D5. V rámci této výzvy není možné uplatnit křížové financování ani investice jakožto způsobilý výdaj.

4 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Způsob financování grantových projektů Financování formou Ex-Ante – Dvě zálohy 1.záloha – finanční prostředky obdržíte automaticky bez žádosti o platbu po podpisu Rozhodnutí (20 % prostředků připadajících z podílu SF EU). 2. záloha – opět bez žádosti o platbu, ovšem je nutné do 15. dne 3. měsíce od začátku realizace projektu předložit Zprávu o zahájení realizace projektu (opět 20 % prostředků SF EU). K proplacení prostředků dochází až po schválení této ZZRP projektovým manažerem ve lhůtách dle manuálů! Nutno vzít v potaz, že dotace je průtoková přes příslušný kraj. 3. předložení MZ + ŽoP – vyúčtování poskytnutých prostředků a zároveň žádost o další zálohu na další etapu.

5 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Je nutné vést oddělenou účetní evidenci pro projekt. Je důležité vést analytiku pro všechny způsobilé výdaje projektu.

6 Osobní náklady Pracovní smlouvy – nastaveny úvazkově. DPČ, DPP – hodinová sazba. Pozor – rozpočty jsou nastaveny v kapitole osobní náklady v superhrubé podobě! DPP – pod 300 hodin ročně – hodinová sazba bez odvodů na pojistné na sociální a zdravotní pojištění (z DPP nad 10 000 Kč měsíčně je také nutné platit odvody z kapitoly 01.04) Dodržovat limity dle tabulky „Obvyklé mzdy a platy“. www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

7 www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Osobní náklady Nutné mít uzavřenou pracovní smlouvu pro projekt, kde je uveden minimálně úvazek nebo počet hodin pro projekt Musí být dodržovány jednotkové náklady (hodinová sazba) po celou dobu realizace projektu Pozor na vykazování nepřímých nákladů v pracovních výkazech!!

8 Klouzavé pracovní úvazky U některých pracovních pozic v rámci projektu jejíž meziměsíční činnost během realizace projektu značně kolísá je možné použít klouzavé pracovní úvazky. Například zaměstnanec bude pracovat na projektu průměrně úvazkem 0,5 půlročně, ročně nebo po celou dobu realizace projektu. !!! Nutno klouzavý pracovní úvazek zakotvit ve smlouvě či v dodatku pracovní smlouvy týkající se práce na projektu. !!! Riziko: zaměstnanec musí během daného období daný úvazek přesně dodržet. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 Zařízení a vybavení Dodržovat limity stanovené v tabulce „Obvyklé ceny zařízení a vybavení v OP LZZ“ Po celou dobu realizace je nutné dodržovat jednotkové náklady Účel daného zařízení a vybavené – parametry daných věcí Limit kapitoly Zařízení a vybavení je 20 % Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

10 Nákup služeb Kvalitní průzkum trhu Nevytvářet velké množství podpoložek v rozpočtu Limit kapitoly Nákup služeb je 60% - u závěrečné MZ její překročení znamená snížení poloviny nepřímých nákladů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

11 Přímá podpora Náhrada zaměstnavateli za to, že je zaměstnanec na školení Maximálně 20 % přímých výdajů. Mzdové příspěvky - vyplácí se do 100 % superhrubé mzdy. Limit je ovšem dán trojnásobkem minimální mzdy. Ta je v hrubém vyjádření, nikoliv superhrubá!!! Tzn. 144,30 Kč. Pro výpočet MP je nutné zvolit určitou techniku (průměr mezd za 3,6,12 měsíců). Technika výpočtu musí být po celou dobu realizace projektu neměnná (neplatí pouze pro mzdové příspěvky, ale i u jiných položek). Souhrn mzdových příspěvků není limitován. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

12 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy


Stáhnout ppt "Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz Seminář k výzvě OP LZZ č. 89 – Finanční část Mgr. Lucie Kučerová, Bc. Karel Ritschel oddělení hodnocení."

Podobné prezentace


Reklamy Google