Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do daňové problematiky Konstrukční prvky daně II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do daňové problematiky Konstrukční prvky daně II."— Transkript prezentace:

1 Úvod do daňové problematiky Konstrukční prvky daně II

2 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: VI-2-19-17_Úvod do daňové problematiky_Konstrukční prvky daně II Autor: Ing. Jana Csiková Tématický okruh: Ekonomika Ročník: I. Datum tvorby: 10.04.2014 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Csiková.

3 Konstrukční prvky daně ? Klíčová slova Kritéria třídění daní, daně běžné, kapitálové, bez zdaňovacího období, s pravidelnou periodicitou, za zdaňovací období, na zdaňovací období, rovná daň, negativní daň, bonus

4 Kritéria třídění daní Setkáváme se s rozličnými typy a druhy daní, můžeme je třídit podle různých kritérií.

5 A) Třídění daní podle použité jednotky Daně můžeme členit podle použité jednotky, kterou se měří základ daně na:  Daně bez vztahu k velikosti základu daně, např. daň z hlavy – místní poplatek za komunální odpad  Daně specifické, např. daň z čistého alkoholu nebo % extraktu mladiny u piva  Daně hodnotové, např. daň ze spotřeby, důchodová

6 B) Třídění daní Daně můžeme členit na běžné a kapitálové. 1. Základem běžné daně je toková veličina, která se zpravidla načítá za zdaňovací období, např. daně z příjmů, DPH 2. Základem kapitálové daně je stavová veličina, obvykle určitá složka majetku, zpravidla daně za zdaňovací období

7 C) Třídění daní Ve vztahu ke zdaňovacímu období a jeho kvalitě můžeme daně členit na: 1. Daně bez zdaňovacího období – ty, které se vybírají vždy, když nastane nějaká událost, např. daň dědická, darovací 2. Daně s pravidelnou periodicitou – vždy mají stanovenou období, za které se vybírají

8 D) Třídění daní Z hlediska výběru daně členíme na daně za zdaňovací období a na zdaňovací období. 1. Daně za zdaňovací období jsou takové – základ daně se za období načítá, lze je stanovit až po uplynutí zdaňovacího období 2. Daně na zdaňovací období se stanoví zpravidla k jednomu datu v průběhu zdaňovacího období – daně kapitálové

9 E) Třídění daní Politici a někdy i ekonomové používají termíny: 1. Rovná daň – v souvislosti s daňovou reformou veřejných financí u nás – především zahrnuje daně z příjmů, osobní sleva na dani 2. Jako negativní daň se označuje zahrnutí výběru daně i přidělení transferu pod správu jednoho subjektu (příslušná osoba se nikdy nedostane do tzv. pasti chudoby) 3. Daňové zvýhodnění – kombinace slevy na dani a daňového bonusu – poplatníkovi je vyplacena částka slevy na dani, kterou nemohl uplatnit při výpočtu daně

10 Způsob výběru daně Způsob výběru daně = cesta, kterou se daň dostane od daňového subjektu ke správci daně a od něho do příslušného veřejného rozpočtu Daňový subjekt je povinen sdělit správci daně skutečnosti nutné pro vyměření daně prostřednictvím předepsaných formulářů – daňových přiznání (hlášení, vyúčtování daně) v termínu stanoveném daňovým zákonem, podává se za každé (nebo na každé) zdaňovací období.

11 Způsob výběru daně Záloha na daň Vyšší výběry daní se realizují formou postupného částečného plnění. Záloha na daň je platba, kterou je daňový subjekt povinen odvádět před vymřením daňové povinnosti za zdaňovací období. Po stanovení výše daně budou zálohy na její úhradu započítány.

12 Způsob výběru daně Splátka daně je postupné plnění již stanovené daňové povinnosti v průběhu zdaňovacího období, na které se daň vyměřuje

13 Způsob výběru daně Srážka daně je výběr daně se dvěma daňovými subjekty – plátcem daně, který je přímým daňovým subjektem, daň vypočte a pod svou majetkovou odpovědností odvede, a poplatníkem, z jehož příjmu plátce daně srážku provede

14 Optimalizace daňové povinnosti Minimalizace daňové povinnosti je racionálním ekonomickým chováním daňového subjektu. Vhodnější je optimalizace daňové povinnosti. a) Daňová úspora vzniká tím, že se využívá možnosti snížení základu daně a daně daných zákonem, a nebo snížením daňových výdajů, např. subjekt přestane kouřit – nebude platit spotřební daň v tabáku b) Vyhnutí se dani – minimalizace daně vyhledáváním ve skulinách stylizace zákonů (nedokonalá formulace zákona) c) Daňový únik – protiprávní jednání – vede k neoprávněnému krácení daně

15 Anotace: Prezentace obsahuje výklad jednotlivých konstrukčních prvků daně. Daně jsou předmětem každodenního zájmu podnikatelů, neboť při znalosti této problematiky je možné uplatňovat optimalizaci daňové povinnosti. Prezentace je určena k výkladu do hodiny a k praktickému procvičení učiva. Použité zdroje: PREISLEROVÁ, Ing. Dagmar. Ekonomika: Slovník ekonomických pojmů. Brno, Moldavská 11: MC nakladatelství, 1998. ČISTÁ, Ing. Lydia. Ekonomika: pro střední odborná učiliště a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-922-X. MACH, CSC., Ing. Josef. Ekonomika: pro střední odborná učiliště. 3. díl. Praha: Fotruna, 2000. ISBN 80-7168-729-4. VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR 2012. 11. aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2012, 368 s. Ekonomie (1. VOX). ISBN 978- 80-87480-05-2. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Úvod do daňové problematiky Konstrukční prvky daně II."

Podobné prezentace


Reklamy Google