Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce 1945 Autor Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce 1945 Autor Mgr."— Transkript prezentace:

1 Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce 1945 Autor Mgr. Věra Pilousová Tematický okruh 19. Česká poezie po roce 1945, český básník. Ročník Čtvrtý středních škol Datum tvorby1.pololetí školního roku 2012/2013 AnotaceOpakování 4. období Seifertovy tvorby, zařadit tři ukázky. Píseň o Viktorce (1950) a její kritika. Rysy poetiky 3. období vývoje – pravidelný verš, rým a opakování. Sbírka Maminka (1954) a 4 tematické skupiny básní. Srovnání zobrazení maminky v poezii Jaroslav Seiferta a Vladimíra Holana.Změna poetiky ve 4. období: úryvek ze sbírky Koncert na ostrově a skladby Morový sloup (1981). Metodický pokynPrezentace je určena jako opakování na závěr probraného tématu.Směřuje k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti, pozorné práci s textem a prohlubuje orientaci ve vývoji poezie. Klíčová slova:Opakování 4. období Seifertovy tvorby, zařadit tři ukázky. Píseň o Viktorce (1950) a její kritika. Rysy poetiky 3. období vývoje – pravidelný verš, rým a opakování. Sbírka Maminka (1954) a 4 tematické skupiny básní. Srovnání zobrazení maminky v poezii Jaroslav Seiferta a Vladimíra Holana. Změna poetiky ve 4. období: úryvek ze sbírky Koncert na ostrově a skladby Morový sloup (1981) - nový motiv setkání se smrtí a nová forma – volný verš.

2 ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945

3 ČESKÝ BÁSNÍK OPAKOVÁNÍ 19. OSOBNOSTI ČESKÉ POEZIE

4 1 2 3 2 3 1 Přiřaďte portrétům jména: F. Halas, V. Holan, V. Nezval, J. Skácel, J. Seifert, Jan Skácel Jaroslav Seifert Vladimír Holan http://2.bp.blogspot.com/-T8iSlt- i13I/TnL01NlVfwI/AAAAAAAAAmc/ZlUxJ7jeXzQ/s1600/001.jpg http://www.phil.muni.cz/~holoubkova/skacel.jpg http://www.seniortip.cz/portal/cz/seniortip/article/2458/Image/mla d.jpg Byli mladí a naprosto neznámí. Poznáte je? Řešení:

5 Úkoly: 2. období poetismu – hravost a fantazie 4. období - intimní lyrika s novou poetikou a novými prožitky 1. období proletářského umění – osobité pojetí V díle Jaroslava Seiferta můžeme rozlišit čtyři vrcholy tvorby- vždy přinesl nový pohled na život : 3. období a) intimní lyrika s nostalgií b) občanská a bojovná poezie Zařaďte následující ukázky básní do jednotlivých období vývoje Jaroslava Seiferta:

6 Krásná jako kvítka na modranském džbánku Je ta země, která vlastí je ti, Krásná jako kvítka na modranském džbánku, Sladká jako střída dalamánku, Do nějž nůž si vnořil k rukojeti. Stokrát zklamán, rady nevěda si, znovu vždycky navracíš se domů, stokrát zklamán, rady nevěda si, k zemi bohaté a plné krásy, K chudé jako jaro v čerstvém lomu. Píseň o rodné zemi Zařaďte 1. ukázku do období vývoje poezie J. Seiferta: 3. období – b) občanská a bojovná poezie : Zhasněte světla (1938) Řešení: 1.

7 S otevřenýma očima prošel jsem touto zemí. Je krásná, vždyť víte. Byla mi možná víc než všechny mé lásky najednou. A její objetí trvalo celý život. Když jsem míval hlad, živil jsem se téměř denně slovy jejích písní. … Sbohem. V životě jsem nic nezradil. Tím jsem si jist a můžete mi věřit. Však nejkrásnější ze všech bohů je Láska. Zařaďte 2. ukázku do období vývoje poezie J. Seiferta: 2.Řešení: 4. období -Morový sloup

8 Bílým šátkem mává, kdo se loučí každého dne se něco končí, něco překrásného končí. ….. Setři si slzy a usměj se uplakanýma očima, každého dne se něco počíná, něco překrásného počíná. Píseň Zařaďte 3. ukázku do období vývoje poezie J. Seiferta: 2. období pod vlivem poetismu – Poštovní holub (1929 ) 3.Řešení:

9 Zařaďte jednotlivá díla do odpovídajících období vývoje tvorby Jaroslava Seiferta: Svatební cesta, Poštovní holub Město v slzách, Samá láska Zhasněte světla, Přilba hlíny Píseň o Viktorce, Koncert na ostrově, Morový sloup 1. období proletářského umění 3. období a) intimní lyrika b) občanská a bojovná 2. období poetismu 4. období - intimní lyrika s novou poetikou A B C D Řešení:1.1. B 2. D A C 3. 4.

10 - Na něžnou křivku ňader tvých je těžko hledět bez závrati. Hráč vroucně housle k tváři zdvih, a pobožně chce na ně hráti. Je těžko hledět bez závrati na něžnou křivku ňader tvých. - Když se jen dotkneš ruky mé a dlaň tvá lehce padne do mé, struny, o kterých nevíme, ozvou se tiše, povědomé. Když dlaň tvá lehce padne do mé, když se jen dotkneš ruky mé. Ze závěrečné části 4. zpěvu pocházejí tyto verše, pokuste se určit o jakou skladbu jde: Řešení: Následuje dále:

11 Ivan Skála, 1950 Které Seifertovo dílo bylo v padesátých letech nespravedlivě odmítnuto marxistickými kritiky? „Je to kniha, jejíž obsah prudce a spravedlivě pobouří čtenáře, který ji otevřel… Do prázdné slupky formální dovednosti vtěluje Seifert svou lhostejnost k životu pracujícího člověka, svůj nihilismus měšťáka, svou nevraživost k současnosti …. Seifert závidí ptákům zpěv i křídla. Nevidí a nechce vidět křídla, která narůstají našemu pracujícímu člověku v rozletu za socialistickou budoucností…“.

12 Básnický ………. o sedmi zpěvech Kterou osobnost a jaké její výročí chtěl Seifert připomenout tímto dílem? Boženu Němcovou, její 130. výročí narození. …… laděné verše na téma …... a …... závěr 4. zpěvu patří k nejkrásnějším veršům ……. poezie. Píseň o Viktorce (1950) Píseň o síle a osudovosti ……. Dvě příběhové linie: osud ……. a tragický úděl ……………... V posledním zpěvu se osudy obou žen prolínají …….. Doplňte vynechaná slova: cyklus Viktorky Boženy Němcové ve smrti Tesknělásky a stesku milostné lásky Jak skladbu přijala dobová kritika? Krutě a nespravedlivě byla odmítnuta.

13 - Na něžnou křivku ňader tvých je těžko hledět bez závrati. Hráč vroucně housle k tváři zdvih, a pobožně chce na ně hráti. Je těžko hledět bez závrati na něžnou křivku ňader tvých. - Když se jen dotkneš ruky mé a dlaň tvá lehce padne do mé, struny, o kterých nevíme, ozvou se tiše, povědomé. Když dlaň tvá lehce padne do mé, když se jen dotkneš ruky mé. Pro 3. období vývoje Jaroslava Seiferta je typický pravidelný verš, melodičnost. Najděte v textu také opakování a všimněte si rýmu. Řešení: Básník pracuje s rýmem: opakování a b a c

14 http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/600x338/Feb2012/945901.jpg?bdee Marxistický literární kritik Ladislav Štoll vyčetl Seifertovi, že nenašel verš pro Stalina! Seifert se tomuto tématu vyhnul tím, že napsal sbírku o prostém pracovitém člověku. Jak se tato sbírka jmenovala? Maminka (1954)Řešení:

15 4.Vzpomínky … ….…….. ………… z dětství 3. ….. ………. všeho světa – ztělesnění bezpečí Maminka (1954) Tematicky můžeme básně rozdělit do 4 skupin, doplňte vynechaná slova: 1. Vzpomínky na …………....…… 2. Kouzlo zmizelého světa ……………………… bezstarostné dětství žižkovského činžáku Matka centrum na zmizelé předměty Řešení:

16 1) V Vlak jede a kouř chomáči padá na okna pavlačí. Maminka okno rozhodí, bydlíme v třetím poschodí. Pokuste se přiřadit úryvkům básní názvy doplněním prvního písmene: 2) V d Pak zlobila se s žehličkou, protože v kamnech vyhasíná, a do sklepa šla se svíčkou, nebyla tenkrát elektřina 3 ) H v k Když těžké vozy, plné ledu, I jiné náklady a lidé na velocipédu, Jezdili za zády, Na bobku, hrou tou zaujati, 1) Vlaky Řešení: 2) Všední den 3)Hra v kuličky

17 Když bylo dobře mamince, bylo i pěkně v našem bytě. Hmoždýř, který stál na skříňce, zatřpytil se a okamžitě skla oken, po nichž před chvilkou plakalo ještě bílé jíní, svítila opět po kuchyni, kde vonělo to vanilkou. Večerní píseň Když zpívala, hned vesele spustili ptáci pod okny nám. Měla-li mráček na čele, odletěli hned ptáci jinam. Zmlkli jsme rázem, ztichl smích, i černé kotě, které tlapkou pohrávalo si ze skořápkou, dívalo se jí po očích. Když padala již únavou a večer spát nás odnášela, tu ruku drsnou od popela stlala nám měkce pod hlavou. V hořáku ještě přede plyn a nad pelestí přechází nám, podobaje se pavučinám, velikánský stín maminčin. Dnes už tak šťastně neusínám. Připomeňte si verše Jaroslava Seiferta o mamince:

18 MAMINKA! Ta stále na nástupišti loučení a nakonec sama! …Nejmenšími dveřmi vstoupí, když je nám zle, k její oslavě by nestačila noc, i kdyby hvězdy jednou rukou zvedly vůz, do kterého by usedla, jen aby spěchajíc ke svému dítěti, dorazila dřív než její úzkost, zatímco tma blázní. MATKA!... Ta její trpělivost, to její zas a zase, které by mohlo oddalovat věčnost, kdyby tou věčností už nebylo…. Ty její tiché krůčky, když jsi stonal, … ty ruce lehounké, jako by pokušení křídel bylo v nich, ale ty ruce věrné všemu vezdejšímu, co jako polštář třeba natřásti pod hlavou syna, i kdyby to byl vrah… Srovnejte Seifertovo a Holanovo zobrazení maminky: Řešení: J.Seifert oživuje konkrétní vzpomínky na dětství, V. Holan vytváří obecnější obraz, který je oslavou těch nejobdivuhodnějších vlastností maminek, více užívá básnické obrazy.

19 Morový sloup ( Praha 1981) Které z následujících děl nepatří do 4. období vývoje poezie Jaroslava Seiferta? Halleyova kometa (1967) Koncert na ostrově (1965) A B Smuténka (1965) C D C Jan Skácel - Smuténka (1965) Řešení :

20 … Když jsem se zhroutil bolestmi a smrt si již naslinila prst, aby mi zhasila červený plamínek krve, přišla ta, která mi byla nejblíže, poklekla vedle mě a sklonila se níž, aby mi dlouhými polibky jako utopenci nadechla do plic svůj sladký dech. A ten, kdo už odcházel, otevřel znovu oči, aby se rukama zoufale zachytil skloněných ramen a vlasů. Snad je možno i bez lásky žít, však umírat bez ní, to je zoufalství. … Tvář nad mou tváří Koncert na ostrově (1965) přináší do Seifertovy poezie nové rysy, nejen novou formu, ale i některé nové motivy. Poznáte z následujícího textu, o jaký motiv jde? Řešení: Pohled na život je prohloubený o setkání se smrtí.

21 Po celý život byl jsem věrný lásce. A jsou-li ruce ženy víc než křídla, co jsou její nohy? Tak rád jsem zkoušel jejich sílu. Je něžná, když stisknou. Ať tedy rozdrtí kolena mou hlavu! Kdybych zavřel oči v tomto sevření, nebyla by tak opilá a nebušilo by mi tak zběsile v mých spáncích. Ale proč bych je zavíral? Ve 4. období vývoje J. Seifert podstatně mění formu své poezie. Najdete nějaké rozdíly mezi těmito verši a předcházejícími ukázkami ? Opouští pravidelný verš a rým a užívá verš volný, který se blíží próze, někdy i hovorové řeči. Morový sloup (1981) (úryvek) Řešení:

22 V roce 1984 byla Jaroslavu Seifertovi jako prvnímu českému spisovateli udělena Nobelova cena za literaturu http://www.rucevzhuru.cz/poradna/1/obrazky/nobel/medaile.jpg

23 http://www.turistik.cz/cz/kraje/stredocesky-kraj/okres-melnik/kralupy-nad-vltavou/hrob-jaroslava-seiferta-v-kralupech-nad-vltavou/galerie/ir/files/gallery/21414/70114--c800x600.JPG Hrob Jaroslava Seiferta v Kralupech nad Vltavou http://upload.wikimedia. org/wikipedia/commons /thumb/a/a1/Jaroslav_ Seifert_grave_at_Kralu py_nad_Vltavou_cemet ery_CZ_0007.jpg/220p x- Jaroslav_Seifert_grave _at_Kralupy_nad_Vltav ou_cemetery_CZ_0007.jpg

24 Po těžké nemoci se jeho pohled prohloubil o motiv blízkosti smrti. Pravidelný melodický verš byl nahrazen veršem volným, bez rýmu. Básnická obraznost omezena, převažují konkrétní pojmenování. Rozlišujeme 4 vrcholy tvorby- vždy přinesl nový pohled na život. přinesl nový pohled na život Kolik tvůrčích období můžeme rozlišit v díle J. Seiferta? O jaký nový motiv se obohatila poezie Seiferta ve 4. období ? SHRNUTÍ Jaká nastala proměna poetiky Seifertovy poezie ve sbírce Koncert na ostrově? Uveďte nejvýznamnější témata Seifertovy celoživotní tvorby Vztah k matce, osobnost Boženy Němcové, vztah k rodné zemi, motiv uplývajícího času, oslava Prahy, oslava poezie, krása ženství a oslava lásky

25 Soukal, Josef a kol.: Literatura pro 4. ročník SOŠ, SPN 2005 Sochrová, Marie: Čítanka IV. K literaruře v kostce, Fragment 2004 Machala, Lubomír a kol.:Panorama české literatury, Olomouc 1994 Hošek, Milan a kol.: Literatura pro 4. ročník SŠ, Didaktis 2010 Holý, Jiří a Lukeš, Emil: Čítanka české literatury 4,Český spisovatel 1996 Použité zdroje: Literatura

26 Použité zdroje: Obrázky http://www.phil.muni.cz/ ~holoubkova/skacel.jpg http://www.seniortip.cz/portal/cz/seniortip/article/2458/Image/mlad.jpg http://2.bp.blogspot.com/-T8iSlt-i13I/TnL01NlVfwI/AAAAAAAAAmc/ ZlUxJ7jeXzQ/ s1600/001.jpg http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/600x338/Feb2012/945901.jpg?bdee http://img.radio.cz/pictures/veda/nobelova_cena2.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Jaroslav_Seifert_grave_at_Kralupy_nad_Vltavou_cemetery_CZ_00 07.jpg/220px-Jaroslav_Seifert_grave_at_Kralupy_nad_Vltavou_cemetery_CZ_0007.jpg http://www.turistik.cz/cz/kraje/stredocesky-kraj/okres-melnik/kralupy-nad-vltavou/hrob-jaroslava-seiferta-v-kralupech-nad- vltavou/galerie/ir/files/gallery/21414/70114--c800x600.JPG


Stáhnout ppt "Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce 1945 Autor Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google