Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. Průmyslová výroba léků JKTP 2016.  Úvod  Vývoj léku  Logistika ve farmaceutickém průmyslu  Plánování toku materiálu  Zabezpečení surovin a ostatních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. Průmyslová výroba léků JKTP 2016.  Úvod  Vývoj léku  Logistika ve farmaceutickém průmyslu  Plánování toku materiálu  Zabezpečení surovin a ostatních."— Transkript prezentace:

1 2. Průmyslová výroba léků JKTP 2016

2  Úvod  Vývoj léku  Logistika ve farmaceutickém průmyslu  Plánování toku materiálu  Zabezpečení surovin a ostatních materiálů  Kontrola jakosti materiálu  Výroba léků a léčivých látek  Dosažení jakosti produktu JKTP 2016

3  Cesta k výrobku – léku pro pacienta – je dlouhá a má svá pravidla a pochopitelně i trnitosti. Léky se historicky připravovaly v lékárnách a jejich příprava se řídila především zkušenostmi a empirickými znalostmi účinku léčivé látky.  Jednoduché pilulky, suspenze, roztoky, sirupy apod. byly a jsou výsledkem, který pacient obdrží v lékárně většinou jako unikátní produkt z rukou lékárníka. V současné době léků připravených v lékárně (magistraliter - příprava léčivých přípravků v lékárně ) je ve srovnání s průmyslově vyráběnými relativně málo. Pacient tedy dostává svůj lék převážně vyrobený průmyslově. Zpracování účinné látky do konečné formy v průmyslovém měřítku si postupně vyžádalo zavádění pravidel spojených s kvalitou a závaznou reprodukovatelností výrobku.  Obor farmaceutické průmyslové výroby se začal dynamicky rozvíjet. Toto období (30. léta minulého století) přineslo nejprve spoustu teoretických a praktických pohledů na technologii výroby a následně v 60. letech se začala věnovat významná pozornost výrobním procesům a způsobu výroby.  Na základě zkušeností tedy jak už jsme hovořili dříve vzniká jednak obor Správné výrobní praxe a významně se o kvalitu léků z hlediska způsobu výroby začíná zajímat státní dozor ( státní autorita). Stále přísnější pohled na způsob výroby a na výrobní podmínky je vyvolán několika faktory z nichž dominují péče o kvalitu a bezpečnost výrobku pro pacienta. V poslední době je pozornost soustředěna rovněž na ochranu zdraví výrobce a na nepoškozování okolního prostředí. JKTP 2016

4  Aktivní farmaceutická složka – substance – látka - surovina – nebo směs složek zkráceně označovaná API (Active Pharmaceutical Ingredient) je sama o sobě v čisté podobě pro léčení použitelná jen velmi obtížně a je obvykle zpracována do formy vhodné pro reálnou aplikovatelnost pacientovi.  Jedná se buď o zcela novou API, která byla vyvinuta a prošla dlouhou genezí zkoušek nebo o používané API (generikum, generická léčivá látka).  Léková forma s obsahem API vhodná pro aplikaci prochází dalším vývojem tzv.vývojem formulačním. Jde o pevné formy ( např. tablety), tekuté formy ( např. injekce, kapky ) a polotekuté formy ( např. masti, suspenze, čípky ).  Léková forma v konečné podobě je lék. Lék je léková forma vhodným způsobem zabalená, opatřená informacemi pro pacienta a dalšími informacemi pro distribuci. JKTP 2016

5  Etapa průzkumu a koncepce  Etapa návrhu a vývoje  Etapa technické přípravy výroby  Etapa validace výroby  Etapa rutinní výroby  Etapa ukončení výroby JKTP 2016

6  Dle ICH *) Q10 Pharmaceutical Quality System  Pharmaceutical Development  o Drug substance development  o Formulation development (including container/closure system)  o Manufacture of investigational products  o Delivery system development (where relevant)  o Manufacturing process development and scale-up  o Analytical method development  Technology Transfer  o New product transfers during development through manufacturing  o Transfers within or between manufacturing and testing sites for marketed products  Commercial Manufacturing  o Acquisition and control of materials  o Provision of facilities, utilities, and equipment  o Production (including packaging and labeling)  o Quality control and assurance  o Release  o Storage  o Distribution (excluding wholesaler activities)  Product Discontinuation  o Retention of documentation  o Sample retention  o Continued product assessment and reporting  *) International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) JKTP 2016

7 Farmaceutický vývoj  Léčivá látka  Formulace  Výroba hodnocených léčivých produktů  Vývoj výrobních procesů na poloprovozních jednotkách ( scale-up )  Vývoj analytických metod Transfer technologie  Transfer mezi vývojovými a výrobními jednotkami  Uvádění produktu na trh Komerční výroba  Zdroje materiálů  Zařízení  Výroba (včetně balení a označování)  Kontrola kvality  Uvolňování do distribuce zabezpečování  Skladování  Distribuce (velkoodběratel a lékárny, nemocnice) Ukončení výroby  Archivace dokumentace  Protivzorky  Hodnocení produktu a podávání zpráv JKTP 2016

8  Životní cyklus výrobku: JKTP 2016

9  Vycházejme pro naše účely výkladu z předpokladu, že se chystáme vyrábět lék se známou účinnou látkou nebo kompozicí dvou a více známých API. Tedy se zabýváme vývojem léku s použitím generika tzv. generického léku. O vlastním cyklu vývoje od objevu nové účinné látky jste něco slyšeli v jiných předmětech např. v předmětu Regulace a životní cyklus.  Pozor : Je třeba vnímat trh. Lék je dnes již především předmětem obchodu.  Koncepce vývoje - orientace firmy na určité druhy terapeutických skupin ( viz dále )  Sledování patentových práv  Vývoj a příprava API nebo derivátů JKTP 2016

10  Trávicí trakt a metabolismus  A01: Stomatologické přípravky A01  A02: Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity A02  A03: Léčiva k terapii funkčních poruch trávicího traktu A03  A04: Antiemetika A04  A05: Léčiva k terapii onemocnění jater a žlučových cest A05  A06: Laxativa A06  A07: Antidiaroika, střevní protizánětlivá a protiinfekční léčiva A07  A08: Léčiva k terapii obezity, kromě dietetik A08  A09: Digestiva včetně enzymových přípravků A09  A10: Léčiva k terapii diabetu A10  A11: Vitaminy A11  A12: Minerální doplňky A12  A13: Tonika A13  A14: Anabolika pro systémovou aplikaci A14  A15: Stimulancia chuti A15  A16: Trávicí trakt a metabolismus, jiná léčiva A16  B: Krev a krvetvorné orgány B  C: Kardiovaskulární systém C  D: Dermatologika D  G: Urogenitální trakt a pohlavní hormony G  H: Systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a inzulinů H  J: Antiinfektiva pro systémovou aplikaci J  L: Cytostatika a imunomodulační léčiva L  M: Muskuloskeletární systém M  N: Nervový systém N  P: Antiparazitika, insekticidy a repelenty P  Q: Veterinární přípravky Q  R: Respirační systém R  S: Smyslové orgány S JKTP 2016

11  Vypracování QbD ( Quality by Design ): QbD = Systematický přístup k vývoji, který začíná definováním cílů a klade důraz na porozumění a kontrolu procesu. Je založen na vědeckých poznatcích a řízení rizik pro jakost.  Analýza rizika na ověřovacích šaržích poloprovozní velikosti. Vyhodnocení rizika.  Stabilitní testy ověřovacích šarží  Výroba klinické šarže  BES studie ( bioekvivalence )  Stabilitní testy klinických šarží  Výroba pilotních šarží  Dokumentace zahrnující technologický postup a zkušenosti z vývoje  Přenos do výrobních podmínek JKTP 2016

12  Logistika představuje operace spojené s tokem materiálu od vstupu do výrobního závodu až po převzetí výrobku zákazníkem, např.. konečným spotřebitelem, pacientem. Běžně se používá pojem logistický nebo dodavatelský řetězec.( Supply chain ).  Úlohy logistického řetězce:  Zabezpečení zdroje materiálu ( obchodní zdroje, dodavatel surovin, ostatních materiálů)  Převzetí odhadu potřeb ( produkce ) od obchodníků (k přípravě plánu výroby )  Plánování toku materiálu  Vypracování Výrobního plánu (Master Production Plan)  Kontrola dodaného materiálu před zpracováním  Zpracování materiálů – výroba produktu  Kontrola ( meziproduktu a produktu )  Skladování materiálu a výrobku  Distribuce materiálu / výrobku k zákazníkovi JKTP 2016

13 Plán produkce (Master Productio n Plan) Plán nákupu objednán í dodání Obchodní Zdroje Dodavatel materiálů Dodání materiálu a zaskladně ní Kontrola materiálu Dílenský plán ( kapacity zdrojů) Výrobní příkaz Výdej materiálu ke zpracování Vyskladnění a příprava materiálu Navažování Výroba meziprodukt u a produktu Předání výrobku do skladu Kontrola meziproduk tu a konečného výrobku Uvolnění výrobku k prodeji JKTP 2016

14  Pod pojmem tok materiálu rozumíme výběr, zajištění, objednání, nákup materiálu a jeho zpracování – výrobu produktu, uskladnění, expedici, prodej a spotřebu.  Plánování jsou pak systematické činnosti zabezpečující požadavky zákazníka, aby byl včas a v kvalitě produkt k dispozici na správném místě. Pro účely pravidelné funkce tohoto procesu jsou nastaveny objekty a operace, které plánování toku materiálu umožňují.  Pro plánování, nákup a spotřebu materiálu slouží nástroj – objekt tzv. norma spotřeby materiálu ( Bills of Material BOM ) v praxi označovaný jako kusovník.  Pro hrubý popis výrobních stupňů a náročnost z hlediska spotřeby času a kapacit výroby ( práce stroje a lidské práce ) slouží pracovní postup. JKTP 2016

15  K zajištění optimálního toku s využitím kapacit jednotlivých stupňů produkce je zapotřebí mít vstupní materiál k dispozici včas. Plánovací proces začíná stanovením potřeby produktu na dané období podle nejlepšího odhadu požadavků trhu – zákazníka. Kusovník umožňuje stanovení jednotlivých druhů materiálu a jejich množství, které bude k výrobě potřeba.  Co kusovník je a co obsahuje. Kusovník je součástí vývoje produktu, nástroj pro nákup materiálu, přípravu materiálu a v modifikované formě jako doklad pro výdej materiálu ze skladů, navažování a pro sledování průběhu výroby vč. jejího ukončení a převedení hotového výrobku na sklad.  Technolog stanoví přesné množství surovin a ostatních materiálů, které jsou zapotřebí k výrobě jedné jednotky produktu. Jsou zde započítány i technologicky nutné ztráty a tím pádem jde i o nástroj pro správný nákup materiálů včetně nadsazení množství pro standardní chod technologie. Kusovník resp. jeho části slouží tedy také jako součást objednávky materiálu u vybraného výrobce. Logistik tedy používá tento nástroj pro naplánování a nákup dostatečného množství materiálu, uskladnění a kontrolu druhu a kvality materiálu analytikem a nástroj pro výrobce ve formě výrobní zakázky. JKTP 2016

16  Podívejme se na příklad Výrobního příkazu pro konkrétní výrobu ..\Literatura a přílohy k přednáškám\Ukázky dokumentů\Ukázka vyr prikaz.pdf..\Literatura a přílohy k přednáškám\Ukázky dokumentů\Ukázka vyr prikaz.pdf ..\Literatura a přílohy k přednáškám\JKTP 2 Ukázka Výdejka.pdf..\Literatura a přílohy k přednáškám\JKTP 2 Ukázka Výdejka.pdf ..\Literatura a přílohy k přednáškám\JKTP 2 Ukázka atest sur.pdf..\Literatura a přílohy k přednáškám\JKTP 2 Ukázka atest sur.pdf JKTP 2016

17  V rámci pravidelného zabezpečení materiálu pro veškeré činnosti v průmyslovém podniku je zapotřebí jistit zdroje surovin a materiálů. Tím je myšleno nalezení a smluvní ošetření spolehlivých výrobců a dodavatelů. K tomuto se přistupuje vždy, když stávající dodavatel resp. výrobce je vyhledáván z důvodu požadavků vývoje nebo v případech ztráty stávajícího dodavatele resp. v případech optimalizace např. z cenových nebo kvalitativních důvodů. Nalezení dodavatele je klíčovou otázkou spolehlivosti kvalitativní a časové. Hledání je tedy věcí nejen obchodníka ale také jištění jakosti. JKTP 2016

18  Při vývoji lékové formy s použitím již např. známé API je hledán dodavatel resp. výrobce této látky tedy podle kvality a ceny. První vzorky suroviny se ověřují při formulaci. Pokud je nalezeno více výrobců je situace příznivější, neboť je možno využít prvních poznatků z testů suroviny v lékové formě a navrhnout nejvhodnější dodavatele podle kvality dodaného vzorku API. Jiná situace je, když je nalezen pouze jeden výrobce. Lék je formulován tak, aby výsledek vyhovoval kvalitě API od tohoto výrobce. Je samozřejmé, že API musí splňovat jednak lékopisné parametry API nebo parametry všeobecně vyhovující v případech, kdy se jedná o API, které se stane generikem a není doposud zařazen do lékopisů. Jde o látky ne vlastního vývoje, ale látky, které byly vyvinuty jiným výrobcem, tzv. originátorem a jsou známé pouze jejich lékové aplikace. JKTP 2016

19  Pro vývoj lékové formy např. pevné lékové formy hraje tedy významou roli pro vlastnosti budoucího léku vedle kvality chemické, která musí být podle předem stanovené normy a vedle distribuce částic účinné látky, také způsob výroby u vybraného výrobce resp. dodavatele a pochopitelně i cena suroviny. JKTP 2016

20  Pro formulaci lékové formy se používá dále řada pomocných látek tzv. excipientů. Jedná se o řady klinicky neúčinných látek. Dodavatelů těchto substancí je ve světě většinou více a lze volit podle nejen nejlepší kvality, ale rovněž podle nejvýhodnější ceny.  Další hlavní materiál pro výrobu představuje materiál pro balení – tzv. adjustaci léku a zajištění jeho konečné formy. Jde např. o obaly jako skleničky, ampule, tuby a dále o folie pro lisování tzv. blistrů, hliníkové folie a o druhotný obalový materiál jako papírové krabičky tzv. skládačky, návody k použití atd. JKTP 2016

21  Z pohledu toku materiálu je další klíčovou úlohou proces kontroly kvality všech materiálů, které přímo nebo nepřímo ovlivňují kvalitu léku resp. léčivé látky nebo prostředku, který je předmětem léčby pacienta.  Pomineme-li váhu a důležitost nalezení správného výrobce a dodavatele, který splňuje všechny požadované SVP a bezpečnostní prvky, pak významnou váhu má vstupní kontrola všech surovin a materiálů vstupujících do výrobku. Jedná se o analytické zkoušky API a pomocných látek a rovněž o kontrolu ostatních materiálů. Zkoušky se vedou na základě požadavků lékopisů nebo podle lokální tzv. podnikové normy. V druhém případě jde většinou o látky zcela nové ( API ) nebo o látky, které mají sice deklarováno použití pro farmaceutické účely, ale norma kvality není lékopisem daná. Nemusí jít pouze o látky vstupující do produktu a v produktu zůstávající, ale i o látky, podpůrné,technologicky nutné a produkt je ve finální podobě neobsahuje ( čištěná voda, organická rozpouštědla, media plynná apod.). JKTP 2016

22  V některých případech se přebírají tzv. atesty kvality od výrobce a ověřuje se pouze totožnost. Takovéto postupy se volí většinou pouze při dodávkách od výrobce u něhož jsou dlouhodobé zkušenosti s kvalitou a záruky správné výrobní praxe.  Kvalita produktu nebo meziproduktu je sledována průběžně během produkce. Mezioperační kontroly analytické a fyzikální jsou součástí technologie výroby. Finální kontrola výrobku : léku nebo léčivé látky má stejná pravidla jako kontrola vstupních surovin. Základní a povinné zkoušky jsou prováděny v souladu s lékopisnými pravidly a podle registračního výměru hotového produktu. JKTP 2016

23  Každý lék musí být jednoznačně kvalitní a kvalita u léků je jen jedna. Lék buď je nebo není kvalitní. Žádné stupně kvality, žádná vysoká či nízká kvalita, žádná superkvalita, to k lékům nepatří. Nikoho ani nenapadne, aby žádal v lékárně levnější méně kvalitní lék. (1)  Kvalitní lék – vlastně každý lék, protože nekvalitní lék neexistuje – musí být účinný, musí být neškodný, musí být stálý a musí mít odpovídající biologickou dostupnost. (1)  Správná výrobní praxe definuje jakost takto: Jakost je souhrn vlastností výrobku, podmiňující jeho schopnost plnit bezchybně účel, pro který je určen.  K dosažení jakosti produktu je potřeba naplnit soubory opatření z hlediska kvality materiálů, zařízení a systémů. Jakost produktu může být dosažena jen tehdy, jestliže je k dispozici jakostní materiál zpracovávaný za řízených ( kvalitních) podmínek. JKTP 2016

24  K tomu, aby byla jakost kontrolovatelná musí existovat soubor kvalitativních a kvantitativních parametrů, veličin, znaků, které jsou měřitelné nebo definovaně stanovitelné.  Kvantitativní neboli měřitelné hodnoty (teplota,hmotnost, tlak apod.) jsou udávány čísly a měrnou jednotkou.  Kvalitativní znaky jsou neměřitelné a stanovují se výrokem ( bez zápachu, nažloutlý ), uvedením stavu ( zapnuto, vypnuto), známkou ( výborný, dobrý, vyhovující)  Musí být stanoveny limity, hodnoty přijatelnosti resp. meze ve kterých se hodnoty smějí pohybovat, přijatelné výroky. JKTP 2016

25  Ukázka výstavby a provozních zkoušek jednoho provozu ..\FILM HPD START.lnk..\FILM HPD START.lnk JKTP 2016

26  Co rozumíte pojmem logistika. Uveďte příklady z běžného života. JKTP 2016

27  Stanovte obsah ibuprofenu v 1 tabletě Ibuprofenu Ibu 400 ze serie šarží ; odhadněte hmotnost 1 potahované tablety; stanovte směrodatnou odchylku obsahu API; odhadněte počet tablet na 1 šarži  Teoretická velikost šarže MZP (před potahem ) je 450 kg  Plánované ztráty před potahováním 2%  Hmotnost potahem vzroste o 1.05 % JKTP 2016

28  Ad předn č.3- Průmyslová výroba.xlsx Ad předn č.3- Průmyslová výroba.xlsx JKTP 2016 Průměrná hmotnost potaž. tbl0,62016g SD h.tSměrodatná odchylka hmotn. tbl.0,00328g RSD h.t.Relativní směrodatná odch. hm.tbl.0,52891% Průměrný obsah API0,40004g SD APISměrodatná odchylka obs. API0,00325g RSD APIRelativní směrodatná odch. obs.API0,81155% Průměrná hmotnost tbl. před potahem0,61365 Počet tablet718650

29 DatumŠaržepr. hmotn. potaž. tblhmot.ibuprofen 0.594-0.656stejnom.0.380-0.420 (g/tbl) 6.2.0435101040,6157vyh.0,403 6.2.0435201040,6182vyh.0,399 9.2.0435301040,6199vyh.0,402 6.2.0435401040,6179vyh.0,397 6.2.0435501040,6189vyh.0,400 6.2.0435601040,6221vyh.0,400 6.2.0435701040,6147vyh.0,400 6.2.0435801040,6180vyh.0,403 6.2.0435901040,6208vyh.0,404 6.2.0436001040,6186vyh.0,404 17.2.0436101040,6201vyh.0,399 17.2.0436201040,6168vyh.0,393 17.2.0436301040,6223vyh.0,398 17.2.0436401040,6226vyh.0,400 17.2.0436501040,6255vyh.0,406 17.2.0436601040,6186vyh.0,397 17.2.0436701040,6221vyh.0,405 17.2.0436801040,6212vyh.0,400 17.2.0436901040,6146vyh.0,396 17.2.0437001040,6229vyh.0,398 20.2.0437101040,6202vyh.0,395 20.2.0437201040,6246vyh.0,400 27.2.0437401040,6197vyh.0,398 27.2.0437501040,6279vyh.0,404 JKTP 2016

30  teoreticky má být obsah API 0,4000 g  Průměrná hmotnost potaž. tbl0,62016 g  SD h.t. Směrodatná odchylka hmotn. tbl. 0,00328 g  RSD h.t.Relativní směrodatná odch. hm.tbl. 0,5289%  Průměrný obsah API 0,40004g  SD API Směrodatná odchylka obs. API0,00325 g  RSD API Relativní směrodatná odch. obs.API0,81155 %  hmotnost 1 tbl. před potahem 0,6137 g  počet tbl./ šarži před potahem 733 235 ks  počet tbl./ šarži před potahem vč.ztrát 718 650 ks JKTP 2016

31 ..\Literatura a přílohy k přednáškám\Ukázky dokumentů\Validační zpráva Ibalgin 400.doc..\Literatura a přílohy k přednáškám\Ukázky dokumentů\Validační zpráva Ibalgin 400.doc  Konec přednášky č.2 JKTP 2016

32  In recent years the life science supply chain has changed dramatically. Pharmaceutical supply chain experts must deal with different global regulations, new GDP requirements, and time and temperature sensitive shipments. All drug and biologic products are temperature-sensitive. Cold chain logistics needs to account for an increasing number of products that need 2° to 8° C, -75° C, or deep frozen -150° C temperatures. Manufacturers must prove that their product storage technology is tough enough to maintain the product's integrity. The transportation of these shipments by land, air, and sea must abide by all new WHO, IATA, and GDP regulations. Shippers must be aware of customs requirements and policies regarding work schedules and storage facilities at customs clearance facilities to help ensure temperature-sensitive items aren't left sitting. The packaging environment can be very dynamic and complex with its combining of pharmaceuticals, new technology, and international regulations. JKTP 2016


Stáhnout ppt "2. Průmyslová výroba léků JKTP 2016.  Úvod  Vývoj léku  Logistika ve farmaceutickém průmyslu  Plánování toku materiálu  Zabezpečení surovin a ostatních."

Podobné prezentace


Reklamy Google