Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ zvláštní část Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ zvláštní část Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha."— Transkript prezentace:

1 Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ zvláštní část Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha OM OP LZZ D9) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

2 Program 1. Zadávání dle Metodického pokynu (kap. 2) 2. Zadávání dle Metodického pokynu (kap. 3) a zákona Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

3 Použití Metodického pokynu Pravidla pro zadávání zakázek upravené Metodickým pokynem: –nastavují minimální požadavky na postupy při pořízení plnění, které musí být naplněny –nevylučují použití zadavatelových přísnějších interních pravidel pro zadávání zakázek Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

4 Zadávání zakázek dle Metodického pokynu (kapitola 2) Postupy pro výběr dodavatele upravené v kapitole 2. Metodického pokynu jsou závazné pro: zadavatele ve smyslu § 2 zákona č. 137/2006 Sb. –veřejný zadavatel –sektorový zadavatel –dotovaný zadavatel  který zadává veřejnou zakázku malého rozsahu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

5 Druhy zakázek podle předpokládané hodnoty: 1.Veřejné zakázky malého rozsahu (do ,- Kč bez DPH) do ,- Kč bez DPH od ,- Kč do ,- Kč bez DPH od ,- Kč do 2 mil. Kč bez DPH 2. Veřejné zakázky od ,- Kč bez DPH (na které se nevztahují postupy upravené zákonem) – neplatí pro veřejné zadavatele 3. Podlimitní veřejné zakázky 4. Nadlimitní veřejné zakázky Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

6 Zakázka do ,- Kč zadavatel nemusí provádět výběrové řízení transparentnost, rovné zacházení a nediskriminace hospodárně, efektivně a účelně dostačující je výzva k předložení nabídky jednomu vhodnému dodavateli objednávka vhodnému dodavateli zaslány doporučeným dopisem nebo elektronicky nebo doručeny osobně proti písemnému potvrzení o převzetí písemná smlouva či písemná objednávka potvrzená dodavatelem V souladu s uvedenými principy není možné opakované zadávání zakázek témuž dodavateli bez řádného odůvodnění!!!! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

7 Zakázka od ,- Kč do ,- Kč písemná výzva k podání nabídky alespoň 3 dodavatelům zaslána doporučeným dopisem nebo elektronicky ( em s doručenkou) lhůta pro podání nabídky nesmí být kratší než 10 dní otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek –provádí osoba, která je vzhledem k uchazečům nestranná – potvrdí písemným ČP písemná smlouva nebo písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla vyřazena při posuzování úplnosti, musí být o výsledku výběru informováni do 15 dnů od doručení informace o výsledku výběru umožnit uchazeči na jeho žádost do Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z něj jeho opis Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

8 Zakázka od ,- Kč do 2 mil. Kč výzva na webových stránkách (+ na jiných vhodných místech) alespoň po dobu 15 dnůwww.esfcr.cz oslovení alespoň 3 dodavatelů otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek provádí hodnotící komise  alespoň tři členy, minimálně jednoho náhradníka  vzhledem k zakázce nestranní –písemné čestné prohlášení zápis o posouzení a hodnocení nabídek písemná smlouva s podpisy na jedné listině všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla při posuzování úplnosti vyřazena, musí být o výsledku výběru informováni bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy výsledek uveřejnit na Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

9 Zrušení zadávacího řízení Nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy! zadavatel musí x může zrušit zadávací řízení všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla vyřazena, musí být o zrušení zadávacího řízení bezodkladně informováni v případě, že ke zrušení řízení dojde během lhůty k podání nabídek a jedná se o zakázku nad 800 tis. Kč bez DPH, je zadavatel povinen uveřejnit tuto informaci na Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

10 Metodický pokyn rozšířen zákaz střetu zájmů 2.4 upraveny požadavky na prokázání kvalifikace 2.5 písm. c) upraven postup při hodnocení subjektivních kritérií – PŘEZKOUMATELNOST 2.5 doplněny minimální povinné náležitosti Zápisu o posouzení 2.7 náležitosti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení možnost prodloužení lhůty v případě obdržení jedné/žádné nabídky doplněn výslovný požadavek na přesnou specifikaci předmětu plnění u dlouhodobých smluv …. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

11 Zadávání zakázek dle Metodického pokynu (kap. 3) a zákona Veřejný zadavatel při zadávání podlimitních a nadlimitních zakázek je povinen řídit se postupy podle zákona + dodržet následující povinnosti: –zveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení na –zveřejnit výsledek zadávacího řízení na –zadávací dokumentace a následně i smlouva uzavřená s dodavatelem musí obsahovat povinnost dodavatele umožnit kontrolu dokladů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

12 Limity pro zadávání zakázek dle zákona Veřejné zakázky na dodávky (finanční limit, od kterého se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku) územní samosprávné celky ,- Kč příspěvkové organizace zřízené ÚSC ,- Kč Česká republika ,- Kč organizační složky státu ,- Kč státní příspěvkové organizace ,- Kč veřejnoprávní právnické osoby ,- Kč sektorový zadavatel ,- Kč Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

13 Limity pro zadávání zakázek dle zákona Veřejné zakázky na služby (finanční limit, od kterého se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku) územní samosprávné celky Nerelevantní ,- Kč příspěvkové organizace zřízené ÚSC Nerelevantní ,- Kč Česká republika služby v příloze č. 2 k zákonu, určité služby v příloze č. 1 k zákonu (kategorie 5 a 8) ,- Kč ostatní služby ,- Kč organizační složky státu služby v příloze č. 2 k zákonu, určité služby v příloze č. 1 k zákonu (kategorie 5 a 8) ,- Kč ostatní služby ,- Kč státní příspěvkové organizace služby v příloze č. 2 k zákonu, určité služby v příloze č. 1 k zákonu (kategorie 5 a 8) ,- Kč ostatní služby ,- Kč Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

14 Kontrolována bude zejm. následující dokumentace Záznam o stanovení předpokládané hodnoty Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) + dodejky či potvrzení o převzetí Nabídky podané uchazeči Jmenování komise pro otevírání obálek/komise pro hodnocení nabídek + čestná prohlášení členů Zápis o otevírání obálek/posouzení a hodnocení nabídek Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Smlouva (oznámení o uzavření smlouvy) Doklady o zveřejnění jednotlivých kroků (print screen) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

15 Publicita Po celou dobu realizace zadávacího řízení Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

16 Prostor pro vaše dotazy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

17 Děkujeme za pozornost Mgr. Adriana Říhová, OSF MVČR, tel: , Mgr. Barbora Cenková, OSF MVČR, tel: , Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz


Stáhnout ppt "Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ zvláštní část Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha."

Podobné prezentace


Reklamy Google