Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled elektrochemických analyzátorů pro POCT Petr Štern Petr Štern KKB Praha KKB Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled elektrochemických analyzátorů pro POCT Petr Štern Petr Štern KKB Praha KKB Praha."— Transkript prezentace:

1

2 Přehled elektrochemických analyzátorů pro POCT Petr Štern Petr Štern KKB Praha KKB Praha

3 2 Žádoucí vlastnosti POC testů 1. Shoda výsledků s akceptovanými či standardizovanými metodami (validita) 2. Malá variace při odečítání výsledků (spolehlivost) 3. Rychlá odezva 4. Snadná dosažitelnost vzorku (malý objem krve) 5. Jednoduché provedení s minimální technickou zkušeností nebo požadavky na kalibraci 6. Účinná strategie při odběru a transportu 7. Jednoúčelové zařízení nebo zařízení vyžadující malou údržbu 8. Nízká cena 9. Jsou poskytovány výsledky, které ovlivňují časově závislá klinická rozhodnutí nebo použití pomocných prostředků

4 3 ARO + operační sály l pH, pCO 2, pO 2 l Na +, K +, Cl -, Ca 2+, (Mg 2+ ) l Glukóza, laktát, močovina, kreatinin l CO-oxymetr: saturace O 2, Hb, HbF, Hct, CO-Hb, MetHb, SulfHb, bilirubin

5 4 Záchranná služba l Přenosné acidobázické analyzátory a biosenzory n pH, pCO 2, pO 2, sO 2, Hb, Hct, Na +, K +, Cl -, iCa, močovina, glukóza, laktát n 40 – 135 µl vzorku n Výsledky do 2 min n Baterie n Velmi drahá vyšetření

6 5 Uspořádání elektrod

7 6 Čipové elektrody l Technologie hustého filmu n Vrstvy nanášeny postupně na keramickou podložku n Materiál se vybírá podle svých elektrických vlastností (vodič, izolant) n Každá vrstva se nanáší přes specifickou šablonu s dutinami pro čidla a elektrody n Tloušťka vrstev je 10 – 70 μm l Až 16 různých senzorů na jedné základní vrstvě l Stejný princip měření jako u klasických elektrod

8 7 Čidla průtokové komůrky Vstup vzorku pH iCa K + Na + pO 2 pCO 2 Hct RefHydrogel Vstup vzorku Spojovací kolíky Detekční čip Průtoková komůrka

9 8 Příprava čipu Nanášení přes šablonu 10 - 70 µm Čip tvoří až 28 vrstev a používá se 36 různých šablon

10 9 Přístroje pro praktického lékaře l Glukometry na baterie n Rozsah do 30 mmol/l n Objem krve 2 – 25 µl n Výsledek za 15 – 30 s n Obrovský výběr n Ampérometrickou detekci rozhodně preferovat před reflexní fotometrií –Výsledek nezávisí na tloušťce kapky krve a tedy na zručnosti n Z praktického hlediska lepší karta než pero n Možnost připojení glukometru k počítači l Reflexní stanovení cholesterolu

11 10 Přístroje pro praktického lékaře Hydrofilní síť Reakční plocha Plocha k aplikaci vzorku Ochranný kryt

12 OPTIOMNI OMNI OMNI CCOMPACT ú bezúdržbové elektrody ü automatická kalibrace a čištění ú měřené parametry ü pH, pCO2, pO2, Baro ú modulární analyzátor ú paralelně řazené měřící komory ú mikroelektrody ú dotyková obrazovka ú automatická kalibrace ( roztoky) ú auAuto QC modul ú barcode ú žádné kalibrační plyny ú přenosný bateriový analyzátor ú bezúdržbový optický systém ü krevní plyny ü ionty ü tHb, SO2 ú objem vzorku 125 ul ú doba provozu s baterií 6- 8 h ú kalibrační plyn ú krevní plyny, ionty, hemoglobin ú bezúdržbové elektrody ú dotyková obrazovka ú automatická kalibrace ( roztoky) ú objem vzorku cca 60 ul ú Auto QC modul ú žádné kalibrační plyny

13 12 i-Stat l 2 – 3 kapky krve l pouze bateriový pohon l 1-8 parametrů l Na +, K +, Cl -, urea, glukóza, iCa, pH, pCO 2, pO 2, Hct l kazeta = 1 vzorek l skladování v lednici l čipový systém

14 13 OPTI CCA ú přenosný bateriový analyzátor ú bezúdržbový optický systém ú měřené parametry ü krevní plyny, ionty, tHb, SO 2 ú 1 kazeta = 1 vzorek ú objem vzorku 125 µl ú doba stanovení < 120 s ú plná krev, sérum, plasma, dialyzát ú doba provozu s baterií 6- 8 h ú kalibrace před každým měřením ú kalibrační plyn

15 14 Jednoúčelové kazety - dříve

16 OPTI CCA typy kazet  typy kazet üB - Type pH, pO 2, pCO 2, tHb, SO 2 üE - Type pH, pO 2, pCO 2, Na +, K +, tHb, SO 2 üE-Ca Type pH, pO 2, pCO 2, Na +, K +, iCa, tHb, SO 2 üE- Cl Type pH, pO 2, pCO 2, Na +, K +, Cl -, tHb, SO 2 üE-Glu Type pH, pO 2, pCO 2, Na +, K +, Glc, tHb, SO 2 üE-BUN Type pH, pO 2, pCO 2, Na +, K +, BUN, tHb, SO 2 üD - Ca Type pH, pCO 2, Na +, K +, iCa üD - Cl Type pH, pCO 2, Na +, K +, Cl - D-typ je určen pro měření dialyzátu D-typ je určen pro měření dialyzátu kalibrační plyn  kalibrační plyn ú cca 200 vzorků

17 16 Gem Premier 3000 pH, pCO 2, pO 2, Na +, K +, iCa, Glc, Lac, THb, %O 2 Hb, %COHb, %MetHb, %HHb, Hct PT, APTT, ACT pouze síťový kazety: 75, 150, 300, 450 vzorků použitelnost kazet – 3 týdny 135 - 150 µl krve

18 OPTI R ú na bateriový pohon analýza 15 vzorků ú měřené parametry ü krevní plyny, ionty, tHb, SO 2 ú bezúdržbový optický systém ú 1 kazeta = 25 vzorků ú objem vzorku 125 µl ú doba stanovení cca 60 s ú plná krev, sérum, plasma, dialyzát ú doba provozu s baterií 6- 8 h ú před každým měřením mycí a rekalibrační cyklus cca 120 s

19 18 ABL 77 l pH, pCO 2, pO 2, Na +, K +, Cl -, iCa, Hct (stříkačka/kapilára) l kazety pro: 50, 100, 150 vzorků l > 25 vzorků na bateriový pohon l životnost kazety v přístroji 15 dnů l 85 µl krve l čipové elektrody

20 19 Compact ü doba stanovení 20 s ü vzorek 25 µl ü bezúdržbové elektrody ü zásobníky s plyny ü port pro stříkačku / kapiláru ü automatická kalibrace a čištění ú Měřené parametry: ü pH, pCO 2, pO 2, p Baro

21 20 ABL 5 l pH, pCO 2, pO 2 l 85 µl krve l Vyrábí plyny chemickou reakcí

22 Rapidlab 248 a 348 pH, pCO 2, pO 2 stříkačka 85 µl, kapilára 60 µl pH, pCO 2, pO 2, Na +, K +, iCa/Cl -, Hct stříkačka-kapilára 85 µl, posouvání 60 µl

23 22 Stat Profile pHOx Plus l pH, pCO 2, pO 2, sO 2, Hct, Hb, Na +, K +, iCa/Cl -, glukóza, laktát l Plyny chemicky l Spotřeba 125 µl l Režim mikro 50 µl

24 23 Stat Profile pHOx Plus Manipulace s elektrodami Saturace 7 λ-reflexe

25 24 OMNI C Měřené parametry ú Měřené parametry ü Modul krevních plynů: pH, pCO 2, pO 2 ü Modul hemoglobin: tHb, Hct, SO 2 ü Modul ISE : Na +, K +, Cl -, iCa

26 OMNI C ú bezúdržbové elektrody ú dotyková obrazovka ú automatická kalibrace ( roztoky) ú objem vzorku cca 60 µl ú Auto QC modul ú čárový kód ú žádné kalibrační plyny ú vstup pro stříkačku / kapiláru ú PC, tiskárna, disketa

27 26 IL série 1600 (10-60) pH, pCO 2, pO 2, Na +, K +, iCa + Cl - / Glc + Lac + Hct objem vzorku 90 – 240 µl mikro režim 70 – 120 µl

28 Rapidpoint 400 l pH, pCO 2, pO 2, Na +, K +, Cl -, iCa, glukóza, Hct l stříkačka 200 µl l kapilára 100 µl l plyny chemicky l čipové elektrody

29 28 Rapidlab 800 l pH, pCO 2, pO 2, THb, sO 2, O 2 Hb, COHb, MetHb, HHb, Na +, K +, Cl -, iCa, glukóza, laktát l Spotřeba 195 µl l Režim mikro 95 µl

30 29 Synthesis 35 l pH, pCO 2, pO 2 l Na +, K +, iCa l THb, O 2 Hb, COHb, MetHb, HHb, Hct l glukóza, bilirubin l PT, APTT, ACT l spotřeba 270 µl krve l režim mikro 150 µl krve

31 30 Synthesis 45 l pH, pCO 2, pO 2 l Na +, K +, iCa, Cl - l THb, O 2 Hb, COHb, MetHb, HHb, Hct l glukóza, laktát, bilirubin l PT, APTT, ACT l spotřeba 275 µl krve l režim mikro 150 µl krve

32 31 OMNI ú Měřené parametry ü Modul krevních plynů : pH, pCO 2, pO 2, p baro ü Modul hemoglobin: ctHb ü Modul COOX : HHb, O 2 Hb, COHb, MetHb, SulfHb ü Modul ISE : Na +, K +, Cl -, iCa ü Modul MSS: Glc, Lac, Urea

33 OMNI ú modulární analyzátor ú paralelně řazené měřící komory ú mikroelektrody ú dotyková obrazovka ú automatická kalibrace ( roztoky) ú objem vzorku 40- 160 µl ú auAuto QC modul ú čárový kód ú žádné kalibrační plyny ú vstup pro stříkačku /kapiláru ú PC, tiskárna, disketa

34 33 Modulární systém OMNI S BG + COOX + Bil OMNI-S 2 BG + COOX + Bil BG + ISE + tHb/SO 2 OMNI-S 3 BG + ISE + tHb/SO 2 BG + ISE + COOX + Bil OMNI-S 4 BG + ISE + COOX + Bil BG + ISE + tHb/SO 2 + Glc/Lac/Urea OMNI-S 5 BG + ISE + tHb/SO 2 + Glc/Lac/Urea BG + ISE + tHb/SO 2 + Urea/Crea OMNI-S 7 BG + ISE + tHb/SO 2 + Urea/Crea BG + ISE + COOX + Bil + Urea/Crea OMNI-S 8 BG + ISE + COOX + Bil + Urea/Crea BG + tHb/SO 2 OMNI-S 1 BG + tHb/SO 2

35 34 Panely parametrů BG panel pCO 2, pO 2, pH, tHb, SO 2 ISE panel Na +, K +, iCa, Cl -, Hct Substráty Glc-Lac-Urea-Creat-Bil 60 vzorků / h Objem vzorku: Maximálně - 200 µl 68 µl - senzorová limitace 90 µl - bez senzorové limitace Modulární systém OMNI S

36 35 ABL 700 Potenciometricky, ampérometricky: pH pCO 2 pO 2 K + Na + iCa Cl - K + Na + iCa Cl - Glc Lac Spektrofotometricky: Bilirubin Hemoglobin O 2 -Hb CO-Hb MetHb Fetální hemoglobin

37 36 Série ABL 700 l spotřeba 195 µl l režim mikro 95 µl

38 Proč 128 vlnových délek ? Absorbance Vlnová délka (nm) Spektrum krve + interferující látky Rozdíl spekter Spektrum krve Absorbance Vlnová délka (nm) Získáváme čistá spektra hemoglobinových derivátů Výsledky srovnávány s počítačovým archivem Lepší detekce interferentů

39 38 Stat Profile M l pH, pCO 2, pO 2, sO 2, Hct, Hb, Na +, K +, Cl -, iCa, iMg, glukóza, urea, kreatinin, laktát l Spotřeba 190 µl l Režim mikro 85 µl l CO-oxymetr zvláštní vzorek +100 µl

40 39 Stat Profile Critical Care Xpress 19 parametrů, 200 µl krve

41 OMNILink l Dálkový monitoring n Sledování přístrojů mimo centrální pracoviště, pomocí síťového nebo sériového rozhraní l Kontrola na dálku n Informace o odchylkách a chybových hlášení přístroje l Basic Data Management n Archivace měření, QC, údajů o kalibracích, údržbě…. l Napojení na LIS/NIS n Včetně potvrzení výsledků před zasláním a archivaci

42 41 Propojení přístrojů POCT

43 LISHIS Integrovaný systém Rapidlink NIS

44 43 Řešení propojení l Žádný počítač v místech péče o pacienty l Zabudovaná síťová karta l Propojení mezi budovami l Využití existující síťové infrastruktury l Spolehlivá činnost sítě

45 44 Centralizované ovládání přístrojů l Stav systému v reálném čase: n Kontrolní pracovní stanice obstarává dálkové ovládání všech systémů v síti n Zpřístupněna systémová složka, která ukazuje přehledně stav ovládaných systémů n Problémy systémů jsou barevně rozlišeny a stránkově uspořádány podle důležitosti n Zvukový alarm může být aktivovaný n Podrobné hlášky o chybách

46 45 Nemocniční uspořádání se mění l Záchrana pacientů ve vitálním ohrožení vyžaduje decentralizaci statimových analyzátorů RADIANCE pomáhá laboratoři řídit decentralizované analyzátory RADIANCE pomáhá laboratoři řídit decentralizované analyzátory

47 46 Statimový analytický proces NIS LIS

48 Charakteristika řízení analyzátoru ABL7XX: l Sledování analyzátoru on-line n Vizuálně světelnou signalizací n Zvukový alarm při chybě ABL735 Poslední výsledek Stav kalibrace Stav řízení jakosti Stav doplňování roztoků Systémová návěstí

49 48 Modulové uspořádání Nastavení programů Data báze Řízení analyzátoru Pacientský DM DM analyzátoru N IS/LIS PLUS Std rozhraní

50 49 RADIANCE l Řídící modul analyzátoru n Pro monitorování a vzdálené řízení l Moduly zpracování dat n Zpracování dat pacientů a z analyzátoru l Nastavovací moduly n Pro úpravu a konfiguraci RADIANCE l Standardní rozhraní obsahuje n Připojení k LIS/NIS l Modul rozhraní NIS/LIS PLUS n Pro obousměrnou komunikaci Řízení analyzátoru Pacientský DM DM analyzátoru Nastavovací programy N IS/LIS PLUS Std rozhraní

51 Co je RADIANCE ? l Systém řízení statimových analyzátorů n Vzdálené řízení a podpora statimových analyzátorů n Software pro automatické zpracování statimových dat

52 51 Síť l RADIANCE komunikuje přes síť LIS RADIANCE Server


Stáhnout ppt "Přehled elektrochemických analyzátorů pro POCT Petr Štern Petr Štern KKB Praha KKB Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google