Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A KTIVITY VHODNÉ DO VÝUKY Celoživotním vzděláváním k zefektivnění výuky jazyků Seminář k předání informací o projektu 15. 3. 2016 Všeobecné a sportovní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A KTIVITY VHODNÉ DO VÝUKY Celoživotním vzděláváním k zefektivnění výuky jazyků Seminář k předání informací o projektu 15. 3. 2016 Všeobecné a sportovní."— Transkript prezentace:

1 A KTIVITY VHODNÉ DO VÝUKY Celoživotním vzděláváním k zefektivnění výuky jazyků Seminář k předání informací o projektu 15. 3. 2016 Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace

2 W ABENSPIEL ( PLÁSTEV ) Cíl : opakování slovní zásoby Pomůcky : „plástev“ s písmeny (buď na fólii pro meotar nebo kopie pro sebe a dvě skupiny), dvě různobarevné fixy Průběh : 1. Vyučující si připraví 20 slov pro zopakování. 2. Do každého okénka vepíše počáteční písmeno jednoho ze slov. 3. Třída se rozdělí na 2 skupiny, každé z nich bude přidělena jedna barva. 4. Skupiny střídavě vybírají políčka, učitel čte definici daného slova (uvede slovní druh, při definování nesmí použít kořen slova), žáci musí slovo uhodnout. 5. Skupina, která slovo uhodne/vykřikne jako první, získává pole. Toto pole je označeno její barvou fixy. 6. Cílem je propojit „svou“ barvou dvě protilehlé strany plástve (princip AZ-kvízu)

3 N AJDI VE TŘÍDĚ ALESPOŇ JEDNOHO, KDO … Cíl : kladení zjišťovacích otázek, následná interpretace zjištěných informací Pomůcky : připravená tabulka s úkolem, koho má žák ve třídě najít. Lze uplatnit na jakékoliv konverzační téma (zde na téma Zdravý životní styl) Průběh : 1. Žáci dostanou tabulku s úkoly, chodí po třídě a vyptávají se spolužáků. Pokud najdou žáka, který odpovídá zadání, zapíší ho do tabulky. 2. Cílem je do každého okénka popravdě vepsat alespoň jednoho žáka (v zadání může být i „najdi dva, tři…“). 3. Učitel v průběhu dohlíží, aby byly otázky skutečně kladeny v cizím jazyce a aby od sebe žáci vzájemně neopisovali doplněná okénka. 4. Následně žáci referují o tom, co se dozvěděli. Jsou vhodné formulace jako: je zajímavé, překvapilo mě, nevěděl jsem, že… 5. Otázky lze také následně klást v plénu (Kdo z vás pravidelně sportuje?...), žáky spočítat a udělat na tabuli jakousi třídní statistiku.

4 B ĚHACÍ DIKTÁT Cíl : čtení, psaní, interpretace zapamatovaného textu Pomůcky : text diktátu, podle potřeby ve 3-4 kopiích Průběh : 1. Učitel umístí na různá místa ve třídě předtištěný text diktátu. Může jít o text z učebnice či dle úrovně o autentický text z různých zdrojů. Měl by z větší části obsahovat slovní zásobu, která je žákům známá. 2. Žáci vytvoří dvojice. Jeden z dvojice diktuje, druhý píše, na tlesknutí či jiný pokyn se vymění. 3. Žák, který diktuje, běží k nejdále umístěnému textu, čte a snaží se zapamatovat si co nejdelší úsek. Vrací se do lavice a nadiktuje text svému spoluhráči. Pokud zapomene, musí se vrátit a číst znovu. 4. Dvojice, která v časovém limitu napíše nejdelší úsek nebo která dopíše jako první, vyhrává. 5. Následně dvojice kontroluje napsaný diktát podle textu a opravuje všechny chyby, vč. Interpunkce, velkých a malých písmen apod.

5 W ORD CLOUD Cíl : označení slov, které se vyskytly v poslechovém textu nebo které označují vizuální vjemy v puštěném videu Pomůcky : video nebo poslechový text, připravená slova Wordcloud Průběh : 1.Žáci dostanou kopii s obrazcem poskládaným ze slov. Může se jednat o slova známá (vhodné k videu) i neznámá (vhodné k poslechu). Žáci si slova dobře přečtou ještě před poslechem. 2.Učitel pustí nebo čte text nebo video, žáci označují v obrazci slova, která slyšeli nebo která označují něco, co zahlédli ve videu. 3.Pokud označili všechna slova správně, měla by jim zůstat neoznačená slova jako tajenka. 4.Následná práce se slovy závisí na učiteli, avšak není nutná. https://tagul.com http://www.wordclouds.com https://www.jasondavies.com/wordcloud/

6 L ÁMANÁ VĚTA Cíl : procvičení větné stavby, vhodné jako rozehřívací civčení Pomůcky : nejsou potřeba žádné Průběh : 1.Žáci se rozdělí na dvě skupiny, jedna opustí třídu. 2.Druhá skupina vymyslí větu o tolika větných členech, kolik je právě ve třídě žáků (takže lze vymyslet i souvětí). Každému žákovi přidělíme jedno slovo z dané věty. 3.Zavoláme zpět skupinu, která byla za dveřmi. 4.Žáci, kteří vymýšleli větu, chodí po třídě a prozpěvují si nebo vyvolávají stále dokola každý své slovo. 5.Příchozí žáci se snaží „posbírat“ pozorným posloucháním všechna slova. 6.Potom se snaží větu rekonstruovat a postavit hráče do řady tak, aby slova byla ve správném pořadí a věta dávala smysl.

7 K DYŽ …, TAK … Cíl : porozumění a pasivní procvičení věty se spojkou „když“, pohotová reakce na zadaný úkol Pomůcky : lístky s úkoly, věty mají strukturu „Když někdo něco udělá, tak ty udělej něco dalšího.“ Průběh : 1.Učitel rozdá každému žákovi jeden až dva lístečky s pokyny. 2.Žáci si nastudují svůj úkol, v průběhu hry se nemluví, pouze mohou zaznít slova, která jsou v úkolech. 3.Učitel odstartuje hru, následuje sled činností, nikdo předem neví, jakých a v jakém sledu.

8 D ĚKUJI V ÁM ZA POZORNOST. Mgr. Kristina Maderová kristina.maderova@gymbru.cz www.gymbru.cz


Stáhnout ppt "A KTIVITY VHODNÉ DO VÝUKY Celoživotním vzděláváním k zefektivnění výuky jazyků Seminář k předání informací o projektu 15. 3. 2016 Všeobecné a sportovní."

Podobné prezentace


Reklamy Google