Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhledávání informací a citační etika Zdroj: pixabay.com.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhledávání informací a citační etika Zdroj: pixabay.com."— Transkript prezentace:

1 Vyhledávání informací a citační etika Zdroj: pixabay.com

2 ÚVODEM  Seznámení  Cíl semináře  Dotazy  Zpětná vazba  Prezentace Vaše zkušenosti?

3 Co dnes zvládneme?  Úvodní informace: jak začít?  Dostupné informační zdroje  Základní informace o vyhledávání  Práce s vyhledanými články  Citační etika  CitacePRO

4 Píšu práci – jaké informace potřebuji?  úvod do problematiky  předchozí výzkum, dosavadní znalosti  vlastní data pro práci ZÁSADNĚ SE ODVÍJÍ OD TÉMATU PRÁCE

5 Co vše mohu najít v informačních zdrojích?  Informace (záznamy) o článcích, knihách atd.  Informace o dokumentu i s jeho plným textem  Fakta, statistická data, encyklopedická hesla apod. ELEKTRONICKÉ X TIŠTĚNÉ

6 A kde mám tedy hledat?  knihovny  knihovna SIC ČZU  další odborné knihovny (NK ČR, NTK, Knihovna Antonína Švehly, CIKS VŠE apod.)  odborné elektronické informační zdroje  internet !!! ověřování informací a čerpání z důvěryhodných zdrojů !!!  další typy zdrojů: státní zpráva, NNO, profesní organizace atd.

7 Než začnete hledat v elektronických zdrojích  převedení problematiky do několika základních otázek Př.: Jak působí toxiny sinic na člověka?  výběr nejdůležitějších slov Př.: toxiny – sinice – člověk  určení souvisejících slov – toxiny – toxicita – škodlivé látky – sinice – cyanobakterie – člověk – zdraví – účinky  vzájemná kombinace pojmů  rešeršní dotaz

8 Zajímavé zdroje: D. Chytková, D. Gemrot: Myšlenkové mapy v diplomové práci http://www.slideshare.net/CEINVE/mylenkov-mapy-27482421 http://www.slideshare.net/CEINVE/mylenkov-mapy-27482421 Zdroj: http://blog.sethgillespie.com/2007/12/15/requirements-for-a-dissertation-mindmaphttp://blog.sethgillespie.com/2007/12/15/requirements-for-a-dissertation-mindmap

9 ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE Dostupnost odborných informací na ČZU

10 www.sic.czu.cz

11 Přístup k EIZ i mimo areál ČZU

12 Možnost prohledávat i bez přihlášení – ale po přihlášení je možný přístup k plným textům

13

14 HLEDÁNÍ ODBORNÝCH PUBLIKACÍ PODLE TÉMATU

15

16 Zadání jednoduchého vyhledávacího dotazu

17 Přehled výsledků

18

19 Plný text v PDF

20 Pokročilé vyhledávání

21 Získání plných textů dokumentů – pokud nejsou dostupné přímo v EBSCO Discovery  podle údajů z bibliografického záznamu mohu zjistit dostupnost dokumentu  využití služeb knihoven (výpůjční služba - Národní knihovna ČR, NTK, Knihovna A. Švehly)  Souborný katalog periodik v ČR http://www.nkp.czhttp://www.nkp.cz  požádat autora

22 HLEDÁNÍ ELEKTRONICKÉHO ČASOPISU PODLE TÉMATU ČI NÁZVU

23

24

25

26

27

28

29 HLEDÁNÍ ELEKTRONICKÉ KNIHY PODLE TÉMATU ČI NÁZVU

30

31

32

33

34 Shrnutí  Jaké druhy informací můžete hledat?  Jaké typy informačních zdrojů najdete na ČZU?  Jak pracovat s vyhledavačem EDS?  Jak najít elektronický časopis?  Jak najít elektronickou knihu?

35 CITAČNÍ ETIKA terminologie a zásady

36 Terminologie Citace je označený kus textu opsaný z cizí práce nebo popisující část cizí práce. Odkaz je označení citace, které ji propojuje se záznamem. Záznam jsou strukturované informace o dokumentu, které se uvádějí v seznamu literatury. Plagiát: „představení duševního díla jiného autora půjčeného nebo napodobeného v celku nebo z části, jako svého vlastního„ (norma ČSN ISO 5127-2003)

37 Proč citovat ?  možnost ověření uvedených tezí  uvedení našich tvrzení do širšího kontextu  autorská etika – souvislost s autorským zákonem  možnost dohledání citovaného dokumentu

38 Citační etika: hlavní zásady  uvést všechny použité prameny a jejich přesnou a úplnou citaci  zřetelné označení převzatých částí  odkazy z textu na seznam použitých zdrojů

39 Citační etika: prohřešky  necitování použitého díla  nepřesné citování znemožňující identifikaci  citování nepoužitého díla (uznávaná kapacita aj.)  citování předchozích vlastních děl bez souvislosti s novým dílem

40 Doslovná vs. parafrázovaná citace citace doslovná (ve své práci uvádíme text z cizí práce) Příklad: Tyto výsledky komentuje Novotný (1999) slovy: „Výběr vzorků pro testování se ukázal jako rozhodující; dosažené výsledky proto nemusí být reprezentativní.” S ohledem na …… citace parafrázovaná (volně uvádíme myšlenky a závěry, které byly publikovány v cizí práci) Příklad: Problematika e-learningu byla zkoumána nejprve v prostředí univerzit (Stefan, 1997), později i v prostředí komerčních firem v USA (Nowotny, 1998), později i v Asii (Chen, 1999) a v Evropě…

41 PRAVIDLA CITOVÁNÍ Obecné zásady

42 Citační styly  Mnoho různých: obor, časopis, škola/fakulta/katedra, národní normy/doporučení  ISO 690 (690-2), MLA, APA, IEEE …  Šablony pro různé druhy informačních zdrojů  ČZU: pravidla daná fakultami/katedrami; odlišnosti; zásadní je dohoda s vedoucím práce  Odlišujeme: styl tvorby záznamů + styl odkazování

43 Web SIC - Vzdělávání – výukové materiály:

44 Tvorba citací: obecné zásady  přehledné a jednotné  přesné a úplné citování  v záznamu v seznamu literatury zachováváme jazyk knihy  chybějící údaje vynecháme (nedomýšlíme!!!)  důsledné odkazování z textu na seznam literatury

45 Systém odkazů  Jasné provázání převzaté myšlenky s položkou v seznamu literatury FORMÁTY:  Autor, rok: typ závorek, oddělení údajů v závorce …  Číselné odkazy  Poznámky pod čarou …

46 TYP „Autor a rok“  Za citovaným textem v závorce: příjmení autora a rok vydání publikace  Více autorů  Více publikací  Odkaz přímo v textu  Uspořádání seznamu referencí (bibliografie): A-Z

47 Divoké jaky lze na tibetských planinách zpozorovat i ze vzdálenosti 5 km (Schaller, 1998). Jejich domestikace proběhla před 4 500 lety (Rischkowsky & Pilling, 2007) a lze je poměrně snadno chovat i v zoologických zahradách (Kleiman et al., 2010). … Reprodukce velbloudů je podřízena ročnímu období (Abdel-Raouf et al., 1975; Khatir & Anouassi, 2006; El-Harairy & Attia, 2010). V oblasti Gobi probíhá říje od listopadu do února (Schaller, 1998). El- Harairy a Attia (2010) také zjistili, že hladina testosteronu je u samců nejvyšší právě v období říje. … Zatímco divocí velbloudi jsou kriticky ohrožení (Schaller, 1998; Hare, 2008), podle FAO (2013) se na území Afriky a Asie chová přes 20 miliónů domácích velbloudů.

48 CITACE PRO Základy práce

49  Citační manažer  Dostupnost na ČZU  Přihlašování  Přístup: www.citacepro.comwww.citacepro.com

50

51

52

53 Citace PRO v EDS

54 Citace PRO v katalogu

55

56 Shrnutí  Proč je třeba citovat?  Základní zásady citování zdrojů  Citační styly: dle pravidel jednotlivých fakult  Využití SW Citace PRO

57 Dotazy?

58 www.sic.czu.cz/kontakty hanalandova@sic.czu.cz


Stáhnout ppt "Vyhledávání informací a citační etika Zdroj: pixabay.com."

Podobné prezentace


Reklamy Google