Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

100 dnů ministra Josefa Dobeše Tisková konference MŠMT 25.10.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "100 dnů ministra Josefa Dobeše Tisková konference MŠMT 25.10.2010."— Transkript prezentace:

1 100 dnů ministra Josefa Dobeše Tisková konference MŠMT 25.10.2010

2 Úsporná opatření v rozpočtu kapitoly MŠMT v roce 2010 Povinnost: vláda navrhla MŠMT vázání prostředků ve výši 3.039.105 tis. Kč (usnesení vlády z 28.7.2010) Podařilo se uhájit: 1.500.000 tis. Kč Vázání 1.539.105 tis. Kč: Seškrtání rozpočtu v oblasti: -administrativy a byrokracie -investic -vysokých škol, vědy a výzkumu -ONIV a soukromých škol

3 Úsporná opatření v rozpočtu kapitoly MŠMT v roce 2010 (k 20.10.2010)

4 MŠMT a povodně příjem žádostí ukončen 15. října 2010 předloženo 17 žádostí objem předložených požadavků činí 9 744 tis. Kč potřebné objemy budou převedeny z rozpočtu kapitoly MŠMT rozpočtovým opatřením do: a)kapitoly VPS – programu 298 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství b)kapitoly MMR – programu 217 110, subtitulu 217D117 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

5 MŠMT a povodně Typ škol a školských zařízení: mateřské školy, základní školy, střední školy, domovy dětí a mládeže, dětské domovy Liberecký kraj: – obce: Bulovka, Dětřichov, Chrastava, Frýdlant, Kamenický Šenov, Lázně Libverda, Polevsko, Raspenava,Višňová, Ústecký kraj: – obce: Děčín, Velké Březno Charakter nákladů na rekonstrukce: přístupové komunikace, hřiště, zahrady, vodovodní rozvody, elektrorozvody, topení včetně kotelen, sanace zdiva, malby, vchodové a vnitřní dveře, výměny oken, podlahy, vnitřní vybavení, projektová dokumentace

6 Tři teze ministra Josefa Dobeše k regionálnímu školství Posílení platů pedagogů Měření kvality vzdělávací soustavy v uzlových bodech Efektivita škol

7 Tři teze ministra Josefa Dobeše k regionálnímu školství Posílení platů pedagogů Měření kvality vzdělávací soustavy v uzlových bodech Efektivita škol

8 Platy pedagogických pracovníků  Do sněmovny předložen návrh novely zákoníku práce umožňující jinou podobu platových tabulek (ruší stávající konstrukce platových tarifů)  V souladu s novelou zákoníku práce navrhlo MŠMT dvě nové (pětistupňové) platové tabulky pro pedagogické pracovníky (preferuje začínající vysokoškolsky vzdělané pedagogy)  Tabulky jsou konstruovány tak, aby žádnému pedagogickému pracovníkovi neklesl platový tarif

9 Pedagogičtí pracovníci - VŠ 1. TABULKA - návrh stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro pedagogické pracovníky s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona o pedagogických pracovnících (od 9. platové třídy – platový tarif nejméně 20.000 Kč)

10 Pedagogičtí pracovníci - ostatní 2. TABULKA - návrh stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro ostatní pedagogické pracovníky (kvalifikované bez vysokoškolského vzdělání + nekvalifikované)

11 Platy nepedagogických pracovníků Bude zachována stávající platová tabulka 16 platových tříd 12 platových stupňů stejná výše platových tarifů 10% snížení platů se týká nenárokové složky

12 Započaté kroky Kvalita a efektivita vzdělávání Měření kvality vzdělávání v uzlových bodech Klesající konkurenceschopnost žáků Prosazení a zavedení státní maturity Srovnávací zkoušky v 5. a 9. třídě časový harmonogram: -15.10.2010 - otevření diskuse na konferenci -červen 2011 - pilot -2011 - generálka -2012 - celoplošné měření srovnávacích zkoušek

13 Započaté kroky Objektivní úroveň znalosti žáků Přidaná hodnota školy Celkové klima na školách Podpora učitelů a ředitelů Snížení administrativní zátěže škol (slučování OPŘO)

14 Vysoké školství Doplnění a jmenování členů Akreditační komise Hodnocení doktorských programů -Ministr požádal Akreditační komisi o hodnocení všech doktorských programů -Cílem je prověřit a porovnat kvalitu doktorského studia (kvalitní doktorské studium = předpoklad konkurenceschopného výzkumu a vysokého školství) -Termín dokončení: počátek roku 2013 -Ministr bude zveřejňovat průběžné výsledky hodnocení

15 Vysoké školství Registr docentů a profesorů Prvotní sběr dat aktuálně probíhá 1. října – 5. listopadu Požadované údaje jsou dány zákonem v aktuálním sběru omezeny na minimum zaměření zejména na úvazky docentů a profesorů Registr je veden v aplikaci IS REDOP http://redop.msmt.cz konzultace prostřednictvím redop@msmt.cz redop@msmt.cz Další vývoj systému pro následující sběr (1. března 2011) analýza dat, funkčnosti systému, dohoda dalších požadavků AK

16 Vysoké školství Registr docentů a profesorů Orientační hodnoty k 21. říjnu 2010  1440 záznamů osob:  510 profesorů  930 docentů  které odpracují v průměru 30 hodin za týden

17 Reforma terciárního vzdělávání Připravují se dva návrhy zákonů (o terciárním vzdělávání a o finanční pomoci studentům) do konce roku 2011 Východiskem je výsledek široké veřejné diskuse vedené v letech 2007 - 2009 včetně doporučení zahraničních expertů Z této diskuse vycházejí pracovní verze tezí obou zákonů, postupně projednávané v poradních orgánech (R2V2) a s odbornou veřejností

18 Financování vysokého školství Zásady financování a pravidla stanovení rozpočtu VVŠ pro rok 2012 Ministr potvrzuje trend financování kvality na veřejných vysokých školách Nastavení: -věda a výzkum -registr docentů a profesorů -mobilita studentů

19 Sekce Řízení operačních programů EU Kritický stav čerpání prostředků z fondů EU pro OP VaVpI a OP VK Pro projekty VaVpI garantováno zrychlení čerpání prostředků z fondů EU - v Bruselu v procesu schvalování 4 velké projekty (ELI, CEITEC, ICRC, Udržitelná energetika Centra výzkumu ŘEŽ, v hodnotě více než 50 mil. Euro) – schváleny do 31.12.2010 - další 2 nové projekty budou odeslány ke schválení do Bruselu (Superpočítačové centrum v Ostravě v hodnotě 1,8 mld. Kč, BIOCEV v hodnotě 2,33 mld. Kč) - schváleno 6 dalších projektů (ENET – Technická univerzita Ostrava za 316 mil. Kč, Unipetrol za 592 mil. Kč, Centrum excelence Telč za 238 mil. Kč, TOPTEC za 175 mil. Kč, RICE na ZČU v Plzni za 625 mil. Kč, nově schválený projekt Centrum rozvoje strojírenského výzkumu za 745 mil. Kč) Obnovení vyjednávání o projektech za 10 mld. Kč (jež pozastavilo minulé vedení)

20 Sekce Řízení operačních programů EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám (pro ZŠ) – obnovení zasílání prostředků, jež pozastavilo minulé vedení -Zrychlili jsme zpracování „šablon“ v projektu EU peníze školám, bylo schváleno 916 rozhodnutí v celkové výši 960 mil. Kč. -Celkem podáno 24 319 šablon v celkové výši 1,29 miliardy Kč Šablony pro střední školy (dokončeno v 1. kvartálu 2011, v celkové výši 1,5 mld. Kč) Šablony pro mateřské školy (dokončeno ve 3. kvartálu 2011, 0,5 mld. Kč) Grantová podpora pro vysoké školy Princip zjednodušených žádostí šablon pro VŠ Možnost čerpání i pro pražské univerzity (např. Univerzitu Karlovu, pracoviště v Brandýse n. Labem)

21 Sekce Řízení operačních programů EU Nízká hladina čerpání (0,3 %) zlepšena na současný stav čerpání (1,3 %) Nový systém řízení sekce - porady vedení sekce 1x týdně (stanovení aktuálních úkolů, hodnocení splněných úkolů), strategická porada 1x týdně (nastavování střednědobých a dlouhodobých priorit sekce) -nastavení systému hodnocení zaměstnanců (motivační systém na základě výkonnosti, splnění stanovení cílů pro určité období) -zlepšení komunikace se zaměstnanci - VŘ pravidelně informuje zaměstnance sekce o dosažených výsledcích -zlepšení komunikace s vedením MŠMT – pravidelné informování vedení ministerstva o stavu čerpání v jednotlivých operačních programech Příchod odborníků na čerpání finančních zdrojů z fondů EU (ing. Kříž, ing. Pětioký, ing. Valdman, ing. Burgetová)


Stáhnout ppt "100 dnů ministra Josefa Dobeše Tisková konference MŠMT 25.10.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google