Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijetí společné evropské měny v ČR přínosy a rizika 29. leden 2016 Josef Středula – předseda ČMKOS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijetí společné evropské měny v ČR přínosy a rizika 29. leden 2016 Josef Středula – předseda ČMKOS."— Transkript prezentace:

1 Přijetí společné evropské měny v ČR přínosy a rizika 29. leden 2016 Josef Středula – předseda ČMKOS

2

3 Pozice ČMKOS ke vstupu do EMU  Z probíhající „diskuse“ lze nabýt dojmu, že přijetí či nepřijetí eura není podmíněno ničím jiným než splněním tzv. maastrichtských kritérií (čili naplněním podmínek takzvané nominální konvergence)  Skutečná „ekonomická zralost“ ve vztahu k ekonomickému růstu a přibližování ekonomické úrovně a tím i celkové životní úrovně obyvatelstva k vyspělým zemím důkladněji zvažována není

4 Pozice ČMKOS ke vstupu do EMU  „Automaticky“ se předpokládá, že zřejmé výhody společné měny, ke kterým lze přičíst hlavně odstranění kurzových rizik, převáží nad nevýhodami, spočívajícími ve ztrátě samostatné měnové politiky a přizpůsobovacího kurzového mechanismu  To nikdy nebyl a není názor ČMKOS. Podle našeho názoru debaty soustředěné na stanovení data přijetí eura zastírají mnohem důležitější otázky spojené se skutečnou zralostí jednotlivých zemí společnou měnu přijmout. Zralostí, která zaručí, aby nebyly poškozeny ani zájmy přistupujících zemí, ani stabilita společné měny.

5 Pozice ČMKOS ke vstupu do EMU  Specifikem české ekonomiky je odtrženost reálné a nominální konvergence, která je větší než v ostatních nových členských zemích. Celková cenová úroveň i úroveň nominálních mezd je nižší, než by odpovídalo reálné ekonomické úrovni země. Z historických důvodů odlišného výchozího nastavení měnového kurzu a přísnější měnové politiky v transformačním období v České republice existují velké rozdíly v relativní ekonomické, cenové a mzdové úrovni.  Je proto třeba zdůraznit, že naším cílem je aby reálná konvergence české ekonomiky k vyspělým zemím EU a především konvergence mezd a platů probíhala co nejrychleji. Koneckonců Česká republika a čeští občané přece nevstupovali do Evropské unie s vidinou, že ve zkratce řečeno jsou a zůstanou „žebráky“ Evropy. A nebylo by dobré, aby tato vidina byla spojována s přijetím eura jako společné měny EU

6 Pozice ČMKOS ke vstupu do EMU  Diskuse o euru je pro deset milionů českých občanů diskusí o tom s jakou úrovní mezd, platů (ale i důchodů, podpor v nezaměstnanosti aj.) a celkové produktivity bude Česká republika euro přijímat  Diskuse o euru je diskusí o tom, jakým kursem se budou tyto veličiny z českých korun do eura přepočítávat  Diskuse o euru je diskusí o tom, jakým kursem se bude českým občanům přepočítávat majetek a úspory

7 Pozice ČMKOS ke vstupu do EMU  Říkáme rovnou že přijímat euro s kursem 27 Kč za 1 euro a tedy s průměrnou mzdou (pod kterou se navíc nalézá ¾ našich zaměstnanců) ve výši 980 euro, s průměrným důchodem 400 euro, s minimální mzdou 370 euro či s průměrnou podporou v nezaměstnanosti 210 euro si opravdu představit nedovedeme

8 Náklady práce Euro/hodina (nominální kurs) Podíl nákladů práce v ČR na nákladech práce ve sledované zemi (%) Rychlost konvergence nákl. práce ČR vůči sledované zemí za 10 let (procentní body) Do vyrovnání úrovně nákladů práce zbývá ČR (procentní body) Rok 2004201420042014 Norsko 30,15419,317,4-1,982,6 Dánsko 29,640,319,623,33,776,7 Belgie 29,239,119,9244,176 Švédsko 2937,42025,15,174,9 Francie 28,234,620,627,16,572,9 Nizozemí 27,33421,227,66,472,4 Finsko 24,432,323,829,15,370,9 Rakousko 25,231,52329,86,870,2 Německo 26,831,421,629,98,370,1 ČR 5,89,8100 00

9 Česká republika 9,4 EUR/h Jaká je současná cena české práce? Náklady v EUR/h

10 Jaká je současná cena české práce? Nominální mzdy v EUR/h

11 Minimální mzda v paritě kupní síly v EU (PPS/EUR)

12 Politika levné práce a slabého kurzu měny Technologické zaostávání Sestup k nižším stupňům zpracování subdodavat elského typu Nižší ocenění produktu (ekonomika v pozici „price taker“) Nižší přidaná hodnota Nižší souhrnná produktivita práce Nižší mzdy PAST CHUDOBY  Politika levné práce a slabého kursu nemůže být změněna kolektivním vyjednáváním ani sebesilnějším tlakem odborů  Tato politika musí být odstraněna prostřednictvím formulace a prosazení nové hospodářské politiky státu  Tato politika musí zabránit petrifikaci současné struktury ekonomiky a vést k restrukturalizaci ekonomiky směrem k vyšším stupňům zpracování

13  Politika nízkých mezd (nákladů práce) a slabého kursu měny vede k sestupné restrukturalizaci ekonomiky (směrem k nižším stupňům zpracování)  Česká ekonomika se profiluje jako závislý (záložní) ekonomický prostor s nižším oceněním produktu, nižší produktivitou a tím i mzdami, hledající stále levnější pracovní sílu Pokračování těchto procesů nebezpečně uzamkne Českou republiku v pasti chudoby

14 Kdy ČR dostihne sledovanou zemi? (v letech) Země / Rok Při současném kursu a rychlosti konvergence z předchozích 10 let Při kursu silnějším o 10% a rychlosti konvergence z předchozích 10 let Při kursu silnějším o 20% a rychlosti konvergence z předchozích 10 let Norsko nikdynikdy495 Dánsko 20712286 Belgie 18511380 Švédsko 1479568 Francie 1127656 Nizozemí 1137655 Finsko 1348358 Rakousko 1036950 Německo 845945 ČR 000

15 Politika podpory národní ekonomiky Podpora technologického vzestupu Vzestup k vyšším stupňům zpracování posílení finality výroby Dynamický růst ocenění produktu (ekonomika v pozici „price-maker“) Vyšší přidaná hodnota Vyšší souhrnná produktivita práce Vyšší mzdy CESTA K PROSPERITĚ

16 Přírůstky firemních zisků a mezd 1999 - 2014 Historicky největší růst zisků firem v ČR +13,3% tj. + 143 mld. Kč Na mzdách vyplatily firmy + 3,3% tj. +31 mld. Kč Výrazně se snížila proporce mezd a zisků na 78,1% oproti 85,6% v r. 2013 a proti 85% průměru 2009-2013 Zaměstnanci však nepoznali na svých příjmech tato pozitiva

17 Dividendy a reinvestice z PZI v ČR 1993 - 2014 V r. 2014 odešlo do zahraničí z PZI 219,4 mld., což je nejvíce v historii ČR Reinvestováno bylo 94,2 mld. (druhý největší objem)

18  Přibližování ČR k nejvyspělejším zemím EU v nákladech práce při současné struktuře české ekonomiky a kursu koruny nemá smysluplné východisko  Řešení je nutno založit paralelně jak ve mzdách tak i v kurzu  Mzdy - je třeba rychlejšího růstu nominálních mezd mezi ČR a vyspělými státy EU  Kurs koruny - je naprosto nezbytné nebránit posilování kurzu české koruny  Jen výrazné posílení kurzu koruny o cca 20 % dává smysluplnou šanci přiblížení mezd alespoň k sousedním zemím v dohledném časovém úseku jednoho lidského života Závěry ČMKOS

19  Česká ekonomika musí prokázat svou životaschopnost a konkurenceschopnost bez kursové berličky a teprve pak lze uvažovat o přijetí eura. To je, podle názoru ČMKOS, poučení z předchozích 25 let ekonomického vývoje České republiky a také to je jediná možná cesta k bezporuchovému přijetí eura. Přitom odhlížíme od problémů, které v současnosti eurozóna prožívá a které termín pro přijetí eura oddalují a ve skutečnosti dávají české ekonomice čas na adaptaci Závěry ČMKOS

20

21 Děkuji vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Přijetí společné evropské měny v ČR přínosy a rizika 29. leden 2016 Josef Středula – předseda ČMKOS."

Podobné prezentace


Reklamy Google