Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Hospodaření s majetkem státu Objasnit vybrané subsystémy ISL

2 Úvod Subsystém Řízení logistiky Subsystém Řízení služeb Subsystém Doprava Subsystém Řízení akvizice Závěr Objasnit vybrané subsystémy ISL

3 Úvod Informační systém logistiky je jedním ze základních prvků vojenské logistiky. ISL je ucelený komunikační a informační systém – multisystém Požadavky na rozvoj ISL jsou spojeny s rozvojem informačních technologií a požadavky ze strany zadavatele ISL je budován přírůstkovou metodou – nové subsystémy ISL Objasnit vybrané subsystémy ISL

4 Subsystém Řízení logistiky Umožňuje správu organizačních struktur. Vymezení logistických vztahů mezi jednotlivými organizačními celky resortu obrany ze strukturálního (velitelská a materiální podřízenost, odborná a zásobovací péče) a funkčního hlediska na strategické, operační a taktické úrovni. Subsystém Řízení logistiky

5 Tvorba logistických standardů a logistických potřeb jednotlivým organizačním celkům Stanovení poskytovatelů a příjemců logistického zabezpečení pro uspokojení dané potřeby konečného článku logistického řetězce Logistické zabezpečení krizových stavů Subsystém Řízení logistiky

6 Moduly subsystému Řízení logistiky Modul Logistické požadavky Modul Krizové řízení věcných zdrojů Modul Plánování operační logistické podpory Subsystém Řízení logistiky

7 Subsystém Řízení služeb Subsystém Řízení služeb se skládá ze dvou funkcionalit Katalog služeb Evidence služeb Subsystém Řízení služeb

8 Hlavní charakteristiky Katalogu služeb ISL můžeme definovat takto: oblasti služeb a skupiny služeb katalogu jsou založené na agregacích konkrétních / listových služeb; míra agregací je volena tak, aby tato klasifikace služeb byla uživatelům pokud možno srozumitelná (jednotlivé služby jsou dobře odlišitelné jedna od druhé).

9 Subsystém Řízení služeb Hlavní charakteristiky Katalogu služeb ISL můžeme definovat takto: Služba (nejnižší položka Klasifikačního systému služeb) je nejmenší jednotkou produkce: o kterou lze jednoznačně klasifikovat a identifikovat o ke které lze přiřadit výsledek (outcome) o která má hodnotu (benefit) pro spotřebitele (tuto hodnotu lze posoudit, vyhodnotit) a tedy, které lze přiřadit cenu a lze ji za tuto cenu prodávat či nakupovat

10 Subsystém Řízení služeb Hlavní funkce Katalogu služeb ISL můžeme definovat takto: Standardizační úloha - Katalog služeb je třeba chápat jako seznam služeb, které jsou sjednocením a standardizací externě pořizovaných služeb pro RezMO od všech poskytovatelů služeb na trhu Specifikace (standardizace) nároku na čerpání služeb Specifikace pro tvorbu poptávky Pomůcka pro výběr/nakupování služeb (především)

11 Subsystém Řízení služeb Hlavní funkce Katalogu služeb ISL můžeme definovat takto: Základní struktura k vytvoření přehledu o cenách externích služeb Jeden ze základních prvků, vytvářející podklady pro plánování a řízení nákladů a výdajů v souvislosti s cílově orientovaným plánováním a rozpočtováním

12 Subsystém Řízení dopravy Subsystém Řízení dopravy se skládá ze dvou funkcionalit Přeprava a přesuny Sledování zásilek

13 Subsystém Řízení dopravy Subsystém Řízení dopravy se skládá ze dvou funkcionalit Všeobecně obsahuje tyto hlavní skupiny procesů: vytváření a vyřizování požadavků na zajištění přepravy (požadavky jsou distribuovány na úřady vojenské dopravy, které je dále zpracovávají) rozdělování finančních limitů jednotlivým útvarům a informace o rozdělení a čerpání těchto limitů

14 Subsystém Řízení dopravy kompletování zásilek v distribučním centru –procesy, které zprostředkovávají vazbu mezi plánem zabezpečení (plán materiálového zajištění jednotek v zahraničních misích) a kompletací zásilek, kterými je materiál do místa určení doručován vytváření požadavků na zabezpečení přesunů a jejich odeslání na úřady vojenské dopravy, které je budou dále zpracovávat označování přepravních jednotek – tisk etiket pro označení přepravních jednotek v souladu s ČOS 990504

15 Subsystém Řízení akvizice je to vytvářený subsystém Subsystém Řízení akvizice se skládá ze dvou funkcionalit Řízení nákupu majetku a služeb Převzetí a fakturace (Podpora procesu plánování).

16 Subsystém Řízení akvizice Řízení nákupu majetku a služeb Funkcionalita Řízení nákupu majetku a služeb poskytne uživateli nástroj k podpoře plánování a realizaci nákupů majetku a služeb. Software lze využívat pouze na lokálním serveru akvizice.

17 Subsystém Řízení akvizice Řízení nákupu majetku a služeb Hlavní cíle, které má plnit: Umožnit bezdokladový styk pro definované procesy spojené se zadáváním veřejných zakázek Umožnit definovat zodpovědnosti za nákup specifikovaného majetku, popřípadě služby Umožnit kontrolu akvizičního procesu ve všech jeho fázích Umožnit definovat veřejné zakázky do obchodního registru s použitím položek specifikace akvizičního plánu Umožnit schválení časového plánu veřejných zakázek

18 Subsystém Řízení akvizice Hlavní cíle, které má plnit: Podporovat a řídit proces kvalifikace pro způsoby zadání „Užší soutěž“ a „Výzva s uveřejněním“ Podporovat a řídit proces schvalování zadání veřejné zakázky Umožnit zaznamenat nabídky od jednotlivých uchazečů. Podporovat a řídit proces vyloučení uchazeče Podporovat proces výběru nejvhodnější nabídky a řídit proces schvalování dokumentace o výběru nejvhodnější nabídky Podporovat a řídit proces podání námitky

19 Subsystém Řízení akvizice Řízení nákupu majetku a služeb Hlavní cíle, které má plnit: Umožnit zaznamenávat a sledovat údaje o činnosti komisí Umožnit vytvořit smlouvy na nákup majetku a služeb. Podporovat a řídit proces schvalování smluv Poskytovat informace o plnění položek akvizičního plánu a o plnění smluv Poskytovat informace o stádiu realizace veřejných zakázek Umožnit evidovat informace o ekonomických subjektech

20 pplk. Ing. Tomáš BINAR, Ph.D. Katedra logistiky Skupina Kancelář č. 185, K 65 Tel.: +420 973 44 36 78 E-mail: tomas.binar@unob.cz DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA

21 Úkoly pro samostatnou práci: 1.Prostudovat části S-2957 2.Prostudovat dokumentaci probíraných subsystému z webových stránek ISL 3.Znát probrané subsystémy a jejich moduly ISL. Dokázat odpovědět pro jakou oblast byly vytvořeny a jaké procesy a cíle v rámci vojenské logistiky řeší Úkoly pro samostudium Téma 15


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google