Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada hlavních sester Lékařský dům Praha 22. Května 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada hlavních sester Lékařský dům Praha 22. Května 2007."— Transkript prezentace:

1 Porada hlavních sester Lékařský dům Praha 22. Května 2007

2 Program porady hlavních sester dne 22. května 2007  10. 00 – 10,30 Zahájení porady a vystoupení Mgr. Evy Proškové, ředitelky odboru vzdělávání a vědy Informace o činnosti Ministerstva zdravotnictví za uplynulé období Informace o činnosti Ministerstva zdravotnictví za uplynulé období vývoj v oblasti legislativy vývoj v oblasti legislativy mezirezortní komise MZ a MŠMT mezirezortní komise MZ a MŠMT

3 Program porady hlavních sester dne 22. května 2007  10,30 – 11,00 Vystoupení Bc. Niny Müllerové – vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání K zápisu z porady ze dne 30. ledna 2007 K zápisu z porady ze dne 30. ledna 2007 anketa – často kladené dotazyanketa – často kladené dotazy Informace o činnosti oddělení VZV 2 Informace o činnosti oddělení VZV 2 o činnosti Akreditační komise - věstník MZ - programy specializačního vzdělávání, metodický pokyn pro přípravu certifikovaného kurzuo činnosti Akreditační komise - věstník MZ - programy specializačního vzdělávání, metodický pokyn pro přípravu certifikovaného kurzu webové stránky VZV - změny – kontaktywebové stránky VZV - změny – kontakty Mezinárodní den ošetřovatelství Mezinárodní den ošetřovatelství ICN – pozitivní prostředí praxe: Kvalita pracovního místa = kvalita péče o pacienty ICN – pozitivní prostředí praxe: Kvalita pracovního místa = kvalita péče o pacienty slavnostní setkání – sestry na Petříně 2007 slavnostní setkání – sestry na Petříně 2007

4 Program porady hlavních sester dne 22. května 2007  11,00 – 11,20 Vystoupení Mgr. Mileny Kalvachové – oddělení kvality péče Současné priority v kvalitě péče a bezpečí pacientů Současné priority v kvalitě péče a bezpečí pacientů  11,20 - 12,10 Vystoupení Bc. Lenky Gutové – hlavní sestry ÚVN Praha Ošetřovatelská dokumentace – nástroj kontinuity poskytované péče Ošetřovatelská dokumentace – nástroj kontinuity poskytované péče  12,10 – 12,30 Přestávka  12,30 – 13,00 Vystoupení Mgr. Tomáše Cikrta – ředitel odboru komunikace s veřejností Mediální obraz sestry aneb co můžete nabízet o práci sester médiím. Mediální obraz sestry aneb co můžete nabízet o práci sester médiím.  12,30 – 13,00 Diskuse, různé - zakončen

5 Informace o činnosti odboru VZV MZ ČR za uplynulé období  Příprava projektových záměrů v rámci programu ESF na odboru VZV (leden 2007)  Seznámení s možnostmi čerpání finančních prostředků z fondů EU - Ing. J. Jursa (MEZ)  Dne 15. 1. 2007 - IOP byl předložen vládě ČR, následovalo jednání s Evropskou komisí.  Předpoklad vyhlášení první výzvy - druhá polovina roku 2007 nebo rok 2008?

6 Operační programy ESF  OP se zaměřením na vzdělávání a konkurenceschopnost - resort MŠMT.  OP se zaměřením na lidské zdroje a zaměstnanost bude v resortu MPSV.  Integrovaný operační program (IOP) bude v resortu Ministerstva pro místní rozvoj.  Veškeré finanční prostředky budou přiděleny MMR a MZ obdrží prostředky prostřednictvím rozpočtového opatření.

7 Pracovní tým VZV  Zabývá se problematikou a přípravou na druhé pololetí 2007.  Vedoucí týmu – Bc. Nina Müllerová  Členové – Mgr. Hana Drábková, Jana Dvořáková, MUDr. Ivan Pfeifr, CSc., Mgr. Kateřina Hájková (IPVZ), PhDr. Sylva Bártlová (NCO NZO)  Externí spolupracovník - Ing. Iva Merhautová S týmem spolupracují všichni vedoucí VZV S týmem spolupracují všichni vedoucí VZV

8 Aktivity týmu VZV  Pracovní jednání probíhají pravidelně měsíčně  Splněné úkoly Účast na seminářích MPSV Účast na seminářích MPSV Připomínky k projektovému dokumentu Připomínky k projektovému dokumentu Vypracování Projektových listů Vypracování Projektových listů Příprava pracovní schůzky s potenciálními partnery (duben 2007) Příprava pracovní schůzky s potenciálními partnery (duben 2007) Zpracování ankety zájmu o spolupráci na projektech Zpracování ankety zájmu o spolupráci na projektech

9 Priority a hlavní oblasti  Celoživotní vzdělávání lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a nelékařů.  Informační portál specializovaného vzdělávání pro nelékařská zdravotnická povolání. Společné řešení i pro lékaře.... Společné řešení i pro lékaře....

10 Vývoj v oblasti legislativy  Euronovela zákonů č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.  Závěry nultého jednání o aktualizaci vyhlášky č. 423/2004 Sb., proběhlo nulté jednání se zástupci 29 profesních organizací, připomínky byly zapracovány do novely a nyní jsou připravené k vnitřnímu připomínkovému řízení MZ  Reakce UNIFY ČR na zápis z porady hlavních sester  Očekávané změny v novele vyhlášky č. 424/ 2004 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků  Aktivita manažerek ošetřovatelské péče je minimální!  Novela nařízení vlády č. 4632004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání – převody specializací

11 Mezirezortní komise MZ a MŠMT Složení MK naleznete na Internetových stránkách MZ

12 Mezirezortní komise MZ a MŠMT  Úkoly Koncepce vyššího odborného vzdělávání zdravotnického směru - přechod VOŠ na VŠ Koncepce vyššího odborného vzdělávání zdravotnického směru - přechod VOŠ na VŠ Financování vzdělávacích programů Financování vzdělávacích programů Aktualizace přehledu souhlasných stanovisek MZ Aktualizace přehledu souhlasných stanovisek MZ k akreditovaným vzdělávacím programům Národní kurikulum všeobecné sestry a porodní asistentky Národní kurikulum všeobecné sestry a porodní asistentky byla obnovena činnost pracovní skupiny k dokončení standardu vzdělávání k dokončení standardu vzdělávání

13 K zápisu z minulé porady  Výsledky ankety „často kladené dotazy“ INES International Ltd. využila pro vyhodnocení diskusní příspěvky na internetových fórech INES International Ltd. využila pro vyhodnocení diskusní příspěvky na internetových fórech Období od 1.4.2006 do 31.3.2007 Období od 1.4.2006 do 31.3.2007 Kromě přímo položených otázek byly vyhodnoceny i názorové příspěvky odrážející neinformovanost přispěvatelů Kromě přímo položených otázek byly vyhodnoceny i názorové příspěvky odrážející neinformovanost přispěvatelů Pro vyhodnocená bylo využito metody kvalitativního výzkumu Pro vyhodnocená bylo využito metody kvalitativního výzkumu Bylo zpracováno 1058 příspěvků Bylo zpracováno 1058 příspěvků NCO NZO vycházelo z 1000 příspěvků za poslední 3 měsíce NCO NZO vycházelo z 1000 příspěvků za poslední 3 měsíce V rámci ankety byly na MZ zaslány 4 příspěvky, mimo anketu se stále jedná o stovky dotazů měsíčně V rámci ankety byly na MZ zaslány 4 příspěvky, mimo anketu se stále jedná o stovky dotazů měsíčně

14 Výsledky ankety „často kladené dotazy“  Návrh brožurky viz dále Hlavní cíle registrace Hlavní cíle registrace Co je nutné k podání žádosti... Co je nutné k podání žádosti... Co je obsahem žádosti.... Co je obsahem žádosti.... Dokládání účasti na formách celoživotního vzdělávání Dokládání účasti na formách celoživotního vzdělávání Postup při ztrátě osvědčení Postup při ztrátě osvědčení Prodloužení platnosti osvědčení Prodloužení platnosti osvědčení Zkoušky k vydání osvědčení Zkoušky k vydání osvědčení Důležité informace a odkazy Důležité informace a odkazy  Vytvoření strukturovaného přehledu odpovědí na dotazy na Internetových stránkách MZ a NCO NZO

15

16

17 Informace o činnosti oddělení VZV 2  Zapojení do činnosti Pracovní skupiny pro kvalitu ve zdravotnictví Redakční rada – příprava internetových stránek se zaměřením na oblasti kvality – priority MZ ČR Redakční rada – příprava internetových stránek se zaměřením na oblasti kvality – priority MZ ČR Plány a představy v oblasti ošetřovatelské péče Plány a představy v oblasti ošetřovatelské péče

18 Návrh na strukturu stránek serveru kvality - SOP  Definice a pojmy v kvalitě ošetřovatelské péče  Profesní organizace, které vydávají standardy (odkazy na jejich webové stránky včetně zahraničních) např. ČAS - Ošetřovatelské péče ČAS - Ošetřovatelské péče UNIPA - Porodní asistentce UNIPA - Porodní asistentce UNIFY - Fyzioterapie UNIFY - Fyzioterapie a další a další  Výzkumné úkoly IGA MZ zaměřené na řešení kvality ošetřovatelské péče IGA MZ ČR NO – 5069-1 „Standardizace OP….“ (1998) IGA MZ ČR NO – 5069-1 „Standardizace OP….“ (1998) IGA MZ ČR IZ – 3192 – 3 „Stanovení metody optimalizace pracovního času sester lůžkových oddělení“ (1995 – 1997) IGA MZ ČR IZ – 3192 – 3 „Stanovení metody optimalizace pracovního času sester lůžkových oddělení“ (1995 – 1997) IGA MZ ČR NO 7723-3 - SFN – „Integrovaný program managementu kvality českých fakultních nemocnic“ – řešení ošetřovatelských standardů a jiné IGA MZ ČR NO 7723-3 - SFN – „Integrovaný program managementu kvality českých fakultních nemocnic“ – řešení ošetřovatelských standardů a jiné

19 Návrh na strukturu stránek serveru kvality - SOP  Standardy zaměřené na strukturu (standardy profese) – odkazy na legislativu zákon č. 96/2004 Sb., zákon č. 96/2004 Sb., vyhláška 423/2004 Sb., vyhláška 423/2004 Sb., vyhláška 424/2004 Sb., vyhláška 424/2004 Sb., nařízení vlády č. 463/2004, nařízení vlády č. 463/2004, vyhláška č. 39/2004 Sb., vyhláška č. 39/2004 Sb., Metodický pokyn - Koncepce ošetřovatelské péče ČR Metodický pokyn - Koncepce ošetřovatelské péče ČR Ošetřovatelský procesOšetřovatelský proces  Metodický pokyn pro řízení ošetřovatelské péče

20 Návrh na strukturu stránek serveru kvality - SOP  Standardy zaměřené na proces  Metoda Vzor standardu (metoda DySSSy) Vzor standardu (metoda DySSSy) Vzor standardního postupu (využít výsledků grantů IGA) Vzor standardního postupu (využít výsledků grantů IGA)  Odkazy na webové stránky ZZ (příklady dobré praxe) Kdo bude mít zájem? Kdo bude mít zájem?

21 Návrh na strukturu stránek serveru kvality - SOP  Standardy zaměřené na výsledek  Cílem je benchmarking PádyPády Standardní postup Standardní postup Metodika sběru dat Metodika sběru dat Metodika hodnocení rizika pacienta Metodika hodnocení rizika pacienta DekubityDekubity Standardní postup Standardní postup Metodika sběru dat Metodika sběru dat Metodika hodnocení rizika pacienta Metodika hodnocení rizika pacienta

22 Diskuse  Návrhy na další doplnění.... Umístění odkazů na zajímavé téma v oblasti kvality Umístění odkazů na zajímavé téma v oblasti kvality Vytvoření sítě spolupracovníků, dopisovatelů Vytvoření sítě spolupracovníků, dopisovatelů Vědecké podklady pro tvorbu Vědecké podklady pro tvorbu standardů a spolupráce vědecké obce s profesními společnostmi  Pomoc a rady jsou vítané

23 Informace o činnosti akreditační komise MZ  Připravujeme informace na Internet Statut AK - aktualizace Statut AK - aktualizace Seznam stálých členů AK - 32 Seznam stálých členů AK - 32 Rámcové programy specializačního vzdělávání Rámcové programy specializačního vzdělávání Seznam akreditovaných kvalifikačních a certifikovaných kurzů Seznam akreditovaných kvalifikačních a certifikovaných kurzů Metodický pokyn pro přípravu certifikovaného kurzu Metodický pokyn pro přípravu certifikovaného kurzu  Specializační vzdělávání – Kamila Kaletová – 224 972 916  Akreditační kvalifikační a certifikované kurzy – PhDr. Václav Vlček, CSc. – tajemník AK – 224 972 380

24 Změny na Internetových stránkách www.mzcr.cz/odborná veřejnost/nelékařská povolání www.mzcr.cz/odborná veřejnost/nelékařská povolání www.mzcr.cz/odborná www.mzcr.cz/odborná RegistraceRegistrace AkreditaceAkreditace Kontakty na profesní organizace – aktualizace 6.3.2007 Kontakty na profesní organizace – aktualizace 6.3.2007 Porady – termíny, program, zápis Porady – termíny, program, zápis Archiv – návrh na nové řešeníArchiv – návrh na nové řešení Přehled kvalifikačních vzdělávacích programů, kterým bylo vydáno souhlasné stanovisko MZ Přehled kvalifikačních vzdělávacích programů, kterým bylo vydáno souhlasné stanovisko MZ Projekty IGA Projekty IGA Využití kapitoly určené pro rozvoj ošetřovatelstvíVyužití kapitoly určené pro rozvoj ošetřovatelství

25 Náhled na webové stránky MZ www.mzcr.cz/ pro odbornou veřejnost/výzkum a vývoj

26 NR - Aktuální problémy ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů   zajištění péče efektivním a přijatelným způsobem ohroženým skupinám např. o staré lidi, děti s vrozenými vadami, mentálně postižené, kulturní a etnické skupiny aj.,   snižování negativních účinků nových zdravotnických technologií na adaptační schopnosti jednotlivce nebo rodin s akutními nebo chronickými zdravotními problémy,   vývoj integrujících metodologií výzkumu z hlediska holistického pojetí člověka, jeho rodiny a životního stylu.

27 NR - Aktuální problémy ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů  Cíl: Zlepšit péči o zdraví z hlediska celostního pojetí člověka v oborech ošetřovatelství a nelékařských povolání, přispět k rozvoji teorie a vědecké baze poznatků o ošetřovatelství a nelékařských povolání, zdokonalovat a rozšiřovat vědomosti v souvislosti s poskytováním kvalitní péče v multioborovém týmu profesionálů, rozvíjet zkušenosti zkoumaných jevů v mezinárodním kontextu.

28 Mezinárodní den sester 12. květen 2007  Mezinárodní asociace sester ICN – vyhlásila téma k oslavě Mezinárodního dne sester  MZ má zájem zvýšit informovanost sester o těchto aktivitách a proto jsme zajistili překlad informačních materiálů a umístili je na webových stránkách MZ  Informační balíček – Podpora pozitivního pracovního prostředí, je určen manažerům, pracovníkům v první linii, vedoucím pracovníkům, profesním asociacím anebo regulačním orgánům  Inspirace pro téma konferencí

29

30

31 MZ ČR a ČAS oslaví Mezinárodní den sester společně


Stáhnout ppt "Porada hlavních sester Lékařský dům Praha 22. Května 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google