Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 ČÍSLO MATERIÁLU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 ČÍSLO MATERIÁLU."— Transkript prezentace:

1 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 ČÍSLO MATERIÁLU DUM 17 – Podnikatelský plán NÁZEV ŠKOLY Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 AUTOR Ing. Gabriela Bendová Karpytová TEMATICKÝ CELEK Podnikatelský plán ROČNÍK III. ročník, maturitní obor Hotelnictví a turismus DATUM TVORBY Březen 2014

2 Anotace: Tento digitální učební materiál slouží k získání základních znalostí v oblasti podnikatelského plánu – definice, využití, rozsah, struktura, jednotlivé části podnikatelského plánu. K prezentaci je vhodné poskytnout doplňující komentář. Metodické pokyny: Materiál je vytvořen jako prezentace v programu MS PowerPoint. Pro jeho využití je potřeba mít k dispozici počítač nebo notebook, dataprojektor, promítací plochu a příslušné programové vybavení.

3 PODNIKATELSKÝ PLÁN

4 Podnikatelský plán  písemný dokument, který obsahuje informace o obchodních aktivitách firmy, cíle a strategie k jejich plnění + jeho součástí jsou i faktory ovlivňující podnikatelskou činnost

5  má dvojí využití: vnitřní dokument sloužící jako základ pro řízení firmy (poklad pro rozhodování, nástroj kontroly) externí uplatnění v případě, že firma chce využít pro financování cizí kapitál

6 Rozsah podnikatelského plánu  závisí na velikosti a charakteru firmy, velikosti trhu, konkurenci a dalších faktorech  rozsah není přesně stanoven; malé podniky cca 3 stránky, střední podniky cca 50 stran  při zpracování plánu bude jinak postupovat vznikající firma a jinak firma již existující (existence informací o vlastní činnosti)

7  při sestavování plánu se vychází z informací o trhu, konkurenci, z platných zákonů, předpisů, norem, statistických údajů a výsledků vlastních analýz a propočtů  existující firmy ještě z informací z účetnictví, rozpočetnictví a dalších vnitrofiremních materiálů za uplynulá období

8 Struktura podnikatelského plánu  není striktně stanovena – u jednotlivých podnikatelských subjektů se může lišit  součástí by vždy měl/a být: Charakteristika podnikatelského záměru Marketingový plán Finanční plán

9 Doporučená struktura podnikatelského plánu 1.Úvod a charakteristika podnikatel. záměru 2.Podnikatelský projekt 3.Cíle podnikatelského projektu 4.Marketingový plán 5.Výrobní plán 6.Finanční plán 7.Časový harmonogram 8.Zdroje financování 9.Přílohy

10 1. Úvod a charakteristika podnikatelského záměru  Název podniku: např. Restaurace u tří čuňátek  Právní forma podniku: živnost X obch. společnost  Předmět podnikání: např. hostinská činnost  Zakladatelé a kontaktní údaje: jméno a příjmení, ulice a číslo popisné, PSČ a město, telefon, e-mail (uvést pro všechny zakladatele)  Předpokládané datum založení:

11  Účel podnikatelského záměru: např. získání finančních zdrojů  Nosná podnikatelská myšlenka: stručné shrnutí (velmi důležitá část – zde se investor rozhoduje, zda projekt podpoří či nikoli) – stručně popsat zaměření podnikání, charakterizovat produkt/službu, definovat velikost trhu a cílovou skupinu, vyzdvihnout přednosti projektu, popsat konkurenční výhodu a přidanou hodnotu pro zákazníka, specifikovat vizi a strategii jak jí dosáhnout, stanovit dlouhodobé i krátkodobé cíle

12 2. Podnikatelský záměr  Vstupní předpoklady – oprávnění k provozování podniku, zkušenosti z oboru – platí pro všechny zakladatele  Majetkoprávní vztahy – vypsat potřebný majetek – pouze ten nejdůležitější; uvést, který majetek je již vlastněn  Stádium rozvoje podniku a historie podniku – vznik firmy, významné mezníky, diagram vývoje firmy z hlediska finančních ukazatelů

13  Organizace a fungování podniku – systém řízení (kdo co dělá), vymezení kompetencí (kdo za co odpovídá), personální obsazení (počet a kvalifikace; zajištění administrativy, účetnictví, úklidu apod.), provozní doba  Místo podnikání – popis lokality, kde se podnik nachází; popis prostoru; uvést důvody, které vedly k výběru daného místa; orientační body v okolí; možnost parkování, popř. mapa

14  Dopady činnosti na ŽP  Uplatňované postupy pro bezpečnost práce  Charakteristika trhu, na kterém firma působí – kolik firem je na trhu, jaký předpokládáme další vývoj na trhu, na jakou cílovou skupinu se chceme zaměřit a jaký podíl na trhu chceme dosáhnout, popis konkurence  Postavení na trhu, analýza konkurence – SWOT analýza

15 3. Cíle podnikatelského projektu  Výrobek nebo služba – popis výrobku, jak bude vyráběn, kvalita, přidaná hodnota pro zákazníka (co mu výrobek přinese), popis konkurenční výhody, doplňkové služby, odhad produkce, základní ceník

16  Způsob a plán prodeje – prodejní strategie, cenová strategie (platební podmínky, politika slev, nízké nebo vysoké ceny, tvorby ceny podle konkurence nebo podle nákladů)  Zajištění odbytu a výroby – náklady na propagaci (jaký druh propagace), distribuční cesty, místo střetu setkání poptávky s produktem, odběratelé 4. Marketingový plán

17 5. Výrobní plán  Potřeby – budovy, stroje, materiál, energie, technologie, zaměstnanci (pracovní místa, výše mezd), ostatní výdaje  Produkční kapacita  Logistika  Dodovatelé

18 6. Finanční plán  Rozpočet zahajovacích výdajů – např. zajištění provozovny (nájem), automobilu, strojů, prvních zásob, kancelářského vybavení, zřizovací výdaje (1 000Kč na živnostenský list)…  Rozpočet provozních měsíčních výdajů – výdaje na elektřinu, plyn, vodné, stočné, nájemné, zásoby, mzdy, splátka úvěru, telefon…  Předpokládané měsíční příjmy – kolik produktů a za jaké ceny prodáme

19  Tok hotovosti (cash flow)  Zisky a ztráty  Účetní výkazy – bilance, výsledovka, rozvaha aj.

20 7. Časový harmonogram  Příprava na podnikání – shromažďování informací, tvorba podnikatelského záměru  Založení podniku  Zajištění finančních zdrojů do začátku podnikání  Zajištění technologií, dodavatelů, lidských zdrojů aj.  Zahájení činnosti (prodej výrobků, poskytování služeb)

21 8. Zdroje financování  Finance na rozvoj firmy a jejich zdroje – co si pořizujeme z vlastních zdrojů a co z cizích zdrojů; cizí zdroje – kolik si půjčíme, odkud si půjčíme, kolik přeplatíme, za jak dlouho úvěr splatíme, je nutné ručení?  Rekapitulace majetku

22 9. Přílohy  Certifikáty, osvědčení, patenty aj.  Mapa umístění provozovny  Propagační materiály  Nájemní smlouva  Smlouvy s dodavateli a odběrateli  Smlouvy se zaměstnanci aj.

23 Literatura/Zdroje Podnikatelský plán – autor neuveden, dostupné na:  http://www.ipodnikatel.cz/Podnikatelsky-zamer/obsah- vzor-podnikatelskeho-zameru.html [ cit. 10. 3. 2014 ] http://www.ipodnikatel.cz/Podnikatelsky-zamer/obsah- vzor-podnikatelskeho-zameru.html  http://www.ipodnikatel.cz/Podnikatelsky-zamer/obsah- vzor-podnikatelskeho-zameru/Podnikatelsky-projekt-a-jeho- cile.html [ cit. 10. 3. 2014 ] http://www.ipodnikatel.cz/Podnikatelsky-zamer/obsah- vzor-podnikatelskeho-zameru/Podnikatelsky-projekt-a-jeho- cile.html  http://www.ipodnikatel.cz/Podnikatelsky-zamer/obsah- vzor-podnikatelskeho-zameru/Marketingovy-vyrobni-a- financni-plan.html [ cit. 10. 3. 2014 ] http://www.ipodnikatel.cz/Podnikatelsky-zamer/obsah- vzor-podnikatelskeho-zameru/Marketingovy-vyrobni-a- financni-plan.html  http://www.ipodnikatel.cz/Podnikatelsky-zamer/obsah- vzor-podnikatelskeho-zameru/Harmonogram-financovani- prilohy-planu.html [ cit. 10. 3. 2014 ] http://www.ipodnikatel.cz/Podnikatelsky-zamer/obsah- vzor-podnikatelskeho-zameru/Harmonogram-financovani- prilohy-planu.html Vlastní archiv autora


Stáhnout ppt "Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 370 01 ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.5.00/34.0423 ČÍSLO MATERIÁLU."

Podobné prezentace


Reklamy Google