Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oblast Katalogu Majetku, evidence a pořizování - prap. Dlask PROVIANTNÍ SLUŽBA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oblast Katalogu Majetku, evidence a pořizování - prap. Dlask PROVIANTNÍ SLUŽBA."— Transkript prezentace:

1 Oblast Katalogu Majetku, evidence a pořizování - prap. Dlask PROVIANTNÍ SLUŽBA

2 Katalog majetku ISL Katalogizace majetku provádět dle zásad stanovených v ON KAT-4/11-Úř OSK SOJ/2. Přidělování KČM, změny a aktualizace dat. Perspektivnost majetku - stanovuje životní cyklus majetku, od pořízení až po likvidaci. Neplést s životností. Životnost KČM - stanovuje minimální dobu používání majetku. Vazba na LaV a škody na majetku. Uvedeno v katalogu ISL u dlouhodobého majetku. Kusovník – určuje úrovně složení majetku ze základních prvků dle určeného složení v KatMaj. Odpisy majetku – nastaveno na investiční majetek.

3 Odpisy majetku Kód odp. sk. Kód exte rníPopis odpisové skupiny Minimální doba odpisu Maximální doba odpisu 1II. odpisová skupina38 2IIII. odpisová skupina512 3IIIIII. odpisová skupina1015 4IVIV. odpisová skupina1525 5VV. odpisová skupina2535 6VIVI. odpisová skupina4060 7VIIVII.odpisová skupina5080

4 Řízení zásob majetku Vyžadování majetku – cestou požadavků v ISL v souladu s OP pro hospodaření s majetkem MU 1.0, čj. čj. 6127-60/2004/DP-3042. Probíhá přepracování. Pokyn k distribuci – základní a jednoduchý způsob výdeje majetku z centrálních rezerv u CZM. Vázaný pouze na I.ktg., každá položka v požadavcích řešena samostatně bez vazby na evidenční číslo. Expediční příkaz k distribuci majetku – rozšířený a podrobnější způsob výdeje majetku. Přehled o všech kategoriích, možnost zapracovat více položek včetně evidenčních dat o každém kusu majetku.

5 Proviantní technika (hlavní typy)

6 Řízení distribuce majetku Evidence majetku – dodržovat pravidla pro zatříďování majetku (vzetí do evidence). Brát na zřetel účetní zatřídění, pořizovací cenu, způsob evidence, životní cyklus, měřící jednotka, referenční číslo, zkrácený název atd. Dopady na pořizování, provozování a vyřazování. Řeší ON ke katalogizaci majetku KAT-1/11-Úř OSK SOJ/3. Evidence majetku v užívání firem zabezpečujících závodní stravování. Nařizování HO (expediční příkazy) – rozlišujeme dva typy, k distribuci a rezervaci majetku. Základní subsystém pro manipulaci je LaV. Rěšení stavů HO.

7 DOTAZY k majetku?

8

9

10

11 Údržba VT - MTD Položky KMT/UTZ – jsou zařízení, která ve zvýšené míře ohrožují život, zdraví a bezpečnost osob a majetku. Nastavena vazba na KatMaj (způsob evidence-nutnost evidenčního čísla). Vyžadovat cestou ISL „Dotazy na položku“ = „Požadavky na katalog“. Dokumentace – eviduje se v Rejstříku evidenčních dokladů, za vedení odpovídá orgán odpovědný za hospodaření s MU 1.0. Vedou se tyto druhy dokumentace – technická stojní karta, záznamník (pro soupravy).

12 DOTAZY k majetku?

13

14

15

16

17 Evidence majetku v užívání firem Evidenci majetku – vést v systému ISL, osoba odp. za hospodaření zabezpečí zaúčtování dle číselníku uživatelského typu dokladu o hospodářské operaci – UTD 212 (zapůjčení materiálu k užívání civilní Organizaci). Přehled majetku – současný stav v evidenci ISL. Stažený soubor ukazuje stav evidence a posléze i stav předávání tohoto majetku.

18 DOTAZY k majetku?


Stáhnout ppt "Oblast Katalogu Majetku, evidence a pořizování - prap. Dlask PROVIANTNÍ SLUŽBA."

Podobné prezentace


Reklamy Google