Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CSR = Etika + kultura + ?. Etika právnické osoby? Morálka – je to „co je“, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CSR = Etika + kultura + ?. Etika právnické osoby? Morálka – je to „co je“, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů."— Transkript prezentace:

1 CSR = Etika + kultura + ?

2 Etika právnické osoby? Morálka – je to „co je“, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika – teoretická reflexe morálky, je to „co by mělo být“, nepředstavuje však pravidla jednání, tj. principy, normy, hodnoty, ale sleduje je, zkoumá různé mravní postoje, aby ukázala předpoklady, možnosti a důsledky určitých způsobů jednání, chování a s nimi spojených hodnot, principů a norem

3 Charita a filantropie Kořeny dnešních neziskových organizací a opodstatnění jejich existence nelze vysvětlovat pouze v kontextu svobody sdružování. U kořenů dnešních neziskových organizací stojí filantropie, stejně jako u kořenů charity.

4 Charita (z lat. caritatem) označuje křesťanskou lásku Charitativní organizace bývaly výsledkem či vyjádřením velkodušnosti či dobročinnosti. Postupně však dobročinné instituce začaly přecházet pod vliv státu.

5 Filantropie Z řeckého philanthropos – láska k lidem snaha pomoci motivovaná láskou k bližnímu nachází vyjádření v neziskových aktivitách.

6 Vnější etické a ekonomické prostředí Základní etické hodnoty: svoboda, spravedlnost, jistota, nezávislost – tyto hodnoty jsou klíčové hodnoty demokracie, Základní hodnoty trhu: odpovědnost, důvěra, ale i čestnost, férovost, poctivost, pracovitost, spořivost apod. Základní hodnoty ekonomického rozvoje (růstu): pokrok, prosperita, racionalita.

7 Stejné otázky různé odpovědi Etické odpovědi (obecná etika, morální, praktická filozofie) Etická racionalita Všeobecné a univerzální zájmy Racionalita: dobro versus zlo – dobro (užitek?) Ekonomické odpovědi (obecná ekonomie, politická ekonomie) Ekonomická racionalita Individuální a partikulární zájmy Racionalita: náklady versus výnosy - zisk

8 Současná etika odpovědnosti Dochází k většímu zájmu o globální dimenzi světa, např. hledání světového étosu (H. Küng). V návaznosti na Maxe Webera myšlení v 70. letech 20. století reflektuje zejména rozvoj vědy a techniky. Dochází ke zmapování nebezpečí a hrozeb, které z tohoto rozvoje vyplývají a zároveň jsou těžko odhadnutelné, např. ekologické katastrofy, jaderná válka apod. Multikulturalismus VS Globalizace?

9 Vztah etiky a ekonomie Etika v porovnání s ekonomií bývá považována za stálou, ale může dynamická o dynamickou vědní disciplínu (umělé oplodnění, očkování, eutanázie) Základ etiky spočívá v základní etické otázce (účelnost VS účinnost) Ekonomie má k etice tradiční vztah (některé ekonomické teorie mají etické zdroje) Ekonomii nelze chápat jako mravně sterilní vědní disciplínu

10 Základní aspekty etiky Individuální aspekt (já – já zítra, po smrti, atd…) Skupinový aspekt (já – my) Ekologický aspekt (já/my – ono) „Homo economicus“ – ekon – racionální chování Neviditelná ruka trhu Teorie her - hledání optima

11 Model rozhodování (aplikovaný na etiku) Identifikace relevantních fakt (dat) Identifikace etických problémů Identifikace hlavních aktérů Návrh možných alternativ Identifikace etického obsahu alternativ Identifikace praktických omezení Rozhodnutí a návrh opatření

12 Základní principy etiky v podnikání Princip „obecného dobra“ (obecného užitku) Princip „zlatého pravidla morálky“ Princip povinnosti („Kantovský princip) Princip „osvíceného“ vlastního zájmu

13 Etiku organizace určuje její kultura Původní pojem „agri–cultura“, spojen s kultivací půdy, zahrnoval pouze hmotnou kulturu Oddělení hmotné a duchovní kultury – počátek od Cicera, tento trend vyvrcholil v éře humanismu a osvícenectví Pojem kultura tak běžně označuje tvůrčí aktivity lidí To co dělá člověka součástí společnosti Multikulturalismus? Více společností?

14 Definice kultury „Kolektivní software“ Gert Hofstede „Kultura je celek tvořený souhrnem zásad, chápání hodnot a hodnotových žebříčků, vzorců chování a přístupů k zásadním otázkám života, které jsou sdíleny určitou skupinou jedinců a určují jejich chování a s jejichž pomocí je interpretováno chování jiných“ Spencer Oaty

15 Prvky kultury Požadavky (hodnoty a ideje) Vzory (hrdinové - příběhy) Znaky a symboly (jazyk) Konkrétní chování (situace - příběhy)

16 Organizační kultura Podniková a obchodní etika se často prosazuje prostřednictvím kultury organizace, která je považována za podpůrnou funkci organizace. Kultura organizace je důležitou oblastí pro dosažení integrity týmu a tvoří základní bázi pro modernizaci a inovace. Podniková kultura ovlivňuje – soutěživost, svobodu a solidaritu.

17 Podniková kultura – funkce Sebepotvrzující (loajalita) Zajištění kontinuity (historie) Korekce individuálního chování (kulturní vzorce chování) Identifikační (loajalita)

18 Podniková kultura – vznik Neformální Formalizovaný - Implementovaný Cílem je nastavit a řídit všechny roviny podnikové kultury Základem implementace je vytvoření silné podnikové kultury, tj. nastavit hodnoty, principy a pravidla, což je základní východiska pro vytvoření etické infrastruktury podniku Podnikovou etiku propojit s organizační strukturou a využít osobní dispozice aktérů

19 Podniková kultura ovlivňuje: Manažerská etika, Prosperita podniku, Etické působení v rámci okolí (CSR) Respektování kvantitativních, ale i kvalitativních vlastností podnikových jevů, Ambice a informační pozice managementu, Stabilita organizační struktury, Integrita managementu a právní formy, Integrovaný management

20 Etický kodex – možné okruhy Vztah se zákazníky Vztah k vlastníkům Vztah k zaměstnancům Vztah s dodavateli Vztah v vládě a místním orgánům Vztahy s konkurencí Chování v případě převzetí nebo fúze Dodržování norem, kontrola, audity, atd…


Stáhnout ppt "CSR = Etika + kultura + ?. Etika právnické osoby? Morálka – je to „co je“, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů."

Podobné prezentace


Reklamy Google