Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nízkoemisní zóny – nový nástroj zlepšování kvality ovzduší Metodický pokyn k vyhlašování nízkoemisních zón Praha 3. září 2013 Mgr. Renáta Škopková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nízkoemisní zóny – nový nástroj zlepšování kvality ovzduší Metodický pokyn k vyhlašování nízkoemisních zón Praha 3. září 2013 Mgr. Renáta Škopková."— Transkript prezentace:

1

2

3 Nízkoemisní zóny – nový nástroj zlepšování kvality ovzduší Metodický pokyn k vyhlašování nízkoemisních zón Praha 3. září 2013 Mgr. Renáta Škopková

4 Snížení expozice obyvatelstva znečišťujícím látkám z dopravy (zejména PM 10, dále CO, NO x, benzen) Podpora obnovy vozového parku, snížení hluk. zátěže Inspirace z jiných evropských zemí, kde systém již úspěšně funguje (Německo, Švédsko, Velká Británie, Itálie) Nízkoemisní zóny

5 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (z 1. 9. 2012) - § 14 Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách (z 23. 3. 2013) Vymezení NEZ si stanoví obce, a to formou obecně závazné vyhlášky Účinnost obecně závazné vyhlášky o zřízení NEZ - nejdříve 12 měsíců od jejího vyhlášení Vzor obecně závazné vyhlášky spolu s podrobnějšími informacemi, jaké náležitosti a strukturu má tento předpis mít, je součástí metodického pokynu odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra  http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-metodicky-material-c-19.aspx Legislativa

6 Emisní plakety Cena: 80 Kč

7 oproti DE systému žádné zvýhodnění vozidel, která jsou dodatečně vybavena filtry pevných částic kategorie L (motocykly) – rozhodující je rok registrace –do 1.9.1980 – žádná plaketa –od 1.9.1980 do 16.6.1999 – žlutá plaketa –od 17.6.1999 – zelená plaketa tyto údaje jsou prokazovány dle velkého technického průkazu Emisní třída vozidla DieselBenzin Emisní kategorie 1 žádná plaketa EURO 1 nebo horšížádné EURO Emisní kategorie 2EURO 2 Emisní kategorie 3EURO 3 Emisní kategorie 4EURO 4 a lepšíEURO 1 a lepší Rozdělení do emisních kategorií

8 Distribucí emisních plaket jsou pověřené obecní úřady obcí s rozšířenou působností (§ 14 odst. 4 zákona) Další subjekty se mohou stát distribučními místy na základě pověření MŽP (§ 35 odst. 1 zákona, např. DEKRA, TÜV SÜD, SFŽP) Distribuční místa budou nakupovat plakety od SFŽP (podmínky objednávek, fakturační lhůty apod. stanoveny samotným SFŽP) Platnost plakety: časově neomezená (nevydávání duplikátu v případě poškození plakety či v případě změny SPZ)

9 Výčet uveden v zákoně č. 201/2012 Sb. Povoluje obecní úřad v samostatné působnosti Příloha č. 8 zákona – platí vždy, nežádá se o ně –Zvláštní vozidla (dle § 3 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích)  zemědělské či lesnické traktory, pracovní stroje, samojízdné aj. –Vozidla integrovaného záchranného systému, Armády ČR, NATO –Vozidla k přepravě pošty, komunálního odpadu, MHD –Historická vozidla § 14 odst. 5 a 6 zákona –možné individuální výjimky (trvalé, dočasné) stanovené obcí (kult. akce, zásobování, zásobování nemocnic, škol, zásadní význam pro podnikání) § 14 odst. 2 zákona - obec může udělit výjimku obyvatelům s trvalým pobytem v NEZ Výjimky

10 Dopravní značení dopravní značkou doplňkovou značkou  upřesňuje, kterým vozidlům je vjezd povolen Podání písemného návrhu na změnu dopravního značení u příslušného úřadu  dle § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (MD, KÚ, ORP, policie) Dozor nad dodržováním pravidel fungování NEZ - Policie ČR, obecní policie. Vjezd do NEZ bez emisní plakety je přestupkem podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a je sankcionován jako porušení zákazu vjezdu.

11 MŽP povede seznam vyhlášených NEZ Informace budou veřejnosti zpřístupněny na internetu www.nizkoemisnizony.eu Obec musí do 1 měsíce informovat MŽP o vyhlášení NEZ (dle § 14 odst. 3) Databáze NEZ http://www.umweltzone.net

12 Český systém vychází ze systému německého V určitých aspektech přísnější (motocykly, filtry pevných částic) Jednání s německou stranou na možnostech uznávání německých a českých emisních plaket zahájena v květnu 2011 Forma uznávání - tzv. „Memorandum of Understanding“ jako formální deklarace vzájemného uznávání emisních plaket Novelizace zákona o ochraně ovzduší (kde bude výslovně upraveno uznávání systémů NEZ a plaket z jiných členských států Uznatelnost německých plaket 3A2 1567

13 Dostupný ve Věstníku MŽP 04/2013 nebo na adrese http://www.mzp.cz/cz/metodicky_pokyn_k_nizkoemisnim_zonam_2013 Návod pro obce, které o vyhlášení NEZ uvažují Informace pro občany (kde, jak a za kolik si pořídí plaketu) Převodníková tabulka – pro úředníky vydávající emisní plakety (Příloha 2 metodického pokynu) Metodický pokyn k NEZ

14 Přehled všech zákonných požadavků + doporučení týkající se jednotlivých kroků vyhlášení NEZ Fungování NEZ v praxi (zpřísňování podmínek, dopravní značení…) Možnosti zpřísňování pravidel NEZ (normální provoz, provoz během smogové situace – viz § 10 odst. 5 zákona) Postup vydávání emisních plaket žadatelům Metodický pokyn k NEZ

15 Identifikace dopravy jako problému místní kvality ovzduší, hluku  rozhodnutí o zvážení možnosti vyhlášení NEZ Zpracování studie proveditelnosti (Příloha 1 metodického pokynu) –posouzení splnění zákonných požadavků –tvar a velikost NEZ –zhodnocení nákladů a přínosů (ekonomická efektivnost) –stanovení pravidel NEZ (vymezení NEZ, emisní kategorie vozidel, výčet výjimek) –analýza dopravní a imisní situace Komunikace s veřejností (zájem veřejnosti o zlepšení ŽP, pozitivní vnímání tohoto opatření…) Vydání obecně závazné vyhlášky Monitoring situace před a po vyhlášení NEZ Postup vyhlášení NEZ

16 Informování MŽP o přijetí obecně závazné vyhlášky obce Provést dopravní značení Informování občanů (kde a po předložení jakých dokladů je možné získat emisní plaketu) Monitoring, hodnocení dopadů NEZ (sčítání dopravy, monitoring kvality ovzduší, změny vytíženosti MHD, četnost porušování pravidel pro vjezd) Sdílení zkušeností se zaváděním NEZ –údaje dostupné na webovém portálu, který provozuje MŽP –inspirace pro jiné obce –informace o ekonomické nákladnosti Možnost zpřísnit podmínky fungování NEZ Postup po vyhlášení NEZ

17 Děkuji za pozornost Renata.Skopkova@mzp.cz


Stáhnout ppt "Nízkoemisní zóny – nový nástroj zlepšování kvality ovzduší Metodický pokyn k vyhlašování nízkoemisních zón Praha 3. září 2013 Mgr. Renáta Škopková."

Podobné prezentace


Reklamy Google