Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotnictví Pardubického kraje Výbor pro zdravotnictví PS, výjezdní zasedání 17.4.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotnictví Pardubického kraje Výbor pro zdravotnictví PS, výjezdní zasedání 17.4.2014."— Transkript prezentace:

1 Zdravotnictví Pardubického kraje Výbor pro zdravotnictví PS, výjezdní zasedání 17.4.2014

2 I. Krajské zdravotnictví Pk 5 nemocnic akutní lůžkové péče (a.s.) 3 rehabilitační a léčebné ústavy 3 nemocnice dlouhodobé péče 3 dětská centra Zdravotnická záchranná služba Obrat 4 278 mil. Kč Zaměstnanci 5260 osob

3 Nemocnice akutní péče Právní forma a.s. (od roku 2007) 5 nemocnic – Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Svitavy 3 516 mil. Kč obrat v roce 2014 4065 zaměstnanců Plánovaný HV -44 mil. Kč v roce 2014 Skutečný HV -2,6 mil. Kč v roce 2013

4 Nemocnice - podpora kraje Dofinancování akutní péče se ukazuje jako nutnost po celou dobu fungování nemocnic pod správou kraje Forma - vyrovnávací platba Rok mil. Kč 2008 104,9 2009 121,2 2010 107,1 2011 233,9 2012 215,6 2013 145,2 2014 97,3 Celkem 1 025,4

5 Důvody a plány konsolidace nemocnic Pardubického kraje

6

7 Kritická ekonomická situace nemocnic akutní lůžkové péče Dlouhodobá nezbytná provozní finanční podpora nemocnic v řádu stovek milionů Kč ročně z rozpočtu Pardubického kraje Nízké základní jmění a ztrátové hospodaření ohrožující opakovaně nemocnice insolvencí Podprůměrné financování (ve srovnání krajů ČR) nemocnic z veřejného zdravotního pojištění – sahá historicky až do 90. let

8 Ohrožení funkční stability nemocnic akutní lůžkové péče Stále obtížnější a nákladnější zajišťování souladu poskytované akutní lůžkové péče s požadavky přílohy č. 2 (personální a věcné vybavení nemocnice) rámcové smlouvy se zdravotními pojišťovnami Rostoucí požadavky odborných společností na udělení akreditace pro postgraduální vzdělávání lékařů a na poskytování určitých druhů zdravotní péče

9 Impulsy roku 2013 Degresivní úhradová vyhláška neumožňující zvýšit výnosy nemocnic poskytnutím většího objemu zdravotní péče Pokles úhrady zdravotní péče oproti roku 2012 v cash flow téměř o 8 % Přesunutí významné části zdravotnických materiálů do vyšší sazby DPH (skokový nárůst 7%) Rok 2014 Úhradová vyhláška zlepšuje situaci jen v PKN, ostatní menší nemocnice beze změny úhrad Výpadek příjmů za poplatky (73 mil. Kč ve všech lůžkových zařízeních)

10 Cíle a limity Limity dané vlastníkem (Pardubický kraj): – Zachovat v síti všech 5 nemocnic akutní péče – Zachovat veřejné vlastnictví (Pk) – Zachovat ve všech nemocnicích akutní péči – Snižovat (minimalizovat) provozní finanční závislost na rozpočtu kraje Reflektovat očekávaný vývoj prostředí: – Očekávání a potřeby klientů (pacientů) – Vývoj populace (stárnutí) – Technologický vývoj v medicíně – Politická situace – Legislativní prostředí

11 Transformace zdravotnictví v Pardubickém kraji popsaná v dokumentu Scénář efektivní transformace akutní lůžkové nemocniční péče v Pardubickém kraji (2013) je podle našeho názoru zcela nezbytná. Projednáno a schváleno zastupitelstvem kraje v červnu a prosinci 2013.

12 A. Fúze nemocnic = nástroj transformace Popis procesu -Schváleno v zastupitelstvu kraje (únor 2014) -Probíhají související právní a ekonomické kroky -Nemocnice se vnitřně sjednocují (pracovní týmy pro jednotlivé oblasti) -Příprava nové organizační struktury

13 B. Ekonomická stabilizace a)Změny základního kapitálu nutné pro krátkodobou stabilizaci Chrudimské nemocnice (navýšení 20 mil. Kč) b)Snížení základního kapitálu 4 nemocnic z důvodu kompenzace s kumulovanou ztrátou včetně předpokládané ztráty k 30.6.20014 (splnění zákonné podmínky pro zápis fúze do OR) c)Ekonomická stabilizace, oddlužení – dalších 230 mil. do ZK nástupnické a.s. v roce 2014 a v roce 2015

14 C. Transformace – změny struktury Centralizace řízení Neomezovat – optimalizovat strukturu zdravotní péče Memorandum s VZP o zachování objemu péče a financí v rámci kraje

15 II. Legislativa, aktuální systémové změny

16 Aktuální požadavky Stabilita financování (úhradová vyhláška) ve střednědobém horizontu Jak dál ve struktuře a hierarchickém uspořádání zdravotní péče Rozvoj a racionalizace systému DRG Přehodnocení zákonné splatnosti pohledávek 30 dní (je nereálná, neplní se) Respektování úhradové vyhlášky všemi pojišťovnami

17 Aktuální požadavky Dokončit proces kompenzace nemocnic za zrušené poplatky (ztráta v Pk 73 mil. v roce 2014 jen z poplatku za pobyt). Ohrožení zejména následné a dlouhodobé péče. Jednoznačně řešit otázku přesčasové práce ve zdravotnictví. Bude další výjimka? Bude se mlčky tolerovat? Bude se dodržovat? Probíhají kontroly IP. Komplexně řešit otázku stárnutí populace praktiků, není to primárně věc krajů, ale MZ a pojišťoven

18 Aktuální požadavky Urychlit práce na přípravě nového programovacího období 2014 – 2020, jinak hrozí přerušení toku financí. Definovat postavení zdravotnictví jako příjemce dotací.

19 Děkuji Vám za pozornost Ing. Roman Línek MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje


Stáhnout ppt "Zdravotnictví Pardubického kraje Výbor pro zdravotnictví PS, výjezdní zasedání 17.4.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google