Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivity centra v rámci práce s násilnou osobou Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. Štěpánkova 108, Chrudim Mgr. Lucia Pechtorová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivity centra v rámci práce s násilnou osobou Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. Štěpánkova 108, Chrudim Mgr. Lucia Pechtorová."— Transkript prezentace:

1 Aktivity centra v rámci práce s násilnou osobou Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. Štěpánkova 108, Chrudim www.pestalozzi.cz Mgr. Lucia Pechtorová

2 Poslání společnosti Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s., je nevládní nezisková organizace, která poskytuje psychosociální, poradenské a vzdělávací služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice, zejména v Pardubickém kraji a kraji Vysočina. Organizace usiluje o znovuzařazení těchto osob do společnosti a o zlepšení kvality jejich života.

3 Historie společnosti 1992 - vznik nadace Návrat. 1994 - nadace Návrat převzala jméno Centrum J. J. Pestalozziho 1995 - realizace projektu – Dům na půli cesty. 1999 - transformace nadace na Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. 2001 – již tři domy na půli cesty, přibyl další projekt – Dětské krizové centrum. 2004 – projekt Jupiter 2005 – projekt Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou 2006 – projekt Ambulantní péče 2007 – projekt Komplexní péče o oběti domácího násilí 2009 – služba DPC získala Cenu kvality v sociální péči

4 Projekty a cílové skupiny Dům na půli cesty – mladí lidé 16 – 26 let, odcházející ze zařízení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče Krizové centrum – osoby v krizové situaci všech vìkových kategorií, přímé i nepřímé oběti domácího násilí Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou – děti a mládež z DD a výchovných ústavů, ale také pro ostatní děti 10 – 20 let Ambulantní péče – odborné sociální poradenství pro lidi v nepříznivé životní situaci bez omezení věku (dluhy, zaměstnání, doprovod, klienti PMS apod.)þ

5 Principy, kterými se společnost řídí  dodržování práv Listiny základních lidských práv a svobod, etické kodexy  svobodná volba, dobrovolnost  možnost kdykoliv požádat o pomoc  dostatek informací  individuální přístup  respektování důvěrnosti  oboustranná smlouva o poskytování služby  důstojnost  rovnost  seberealizace

6 Počty klientů s problematikou domácího násilí v minulých letech Rok2004200520062007200820092010 (k 31.10.) Počet klientů DN 12256257804026 Počet násilných osob xx21356

7 Historie práce s násilnými osobami 2006 – pomoc při mediaci 2007 – pomoc při řešení špatné rodinné situace 2008 – vykázaní/odsouzení 2009 – vykázaní a trestní stíhaní 2010 – „bezpečné setkávání“

8 Násilné osoby pøicházejí: na doporučení OSPOD-u na doporučení PMS po odsouzení na doporučení IC dobrovolně

9 Práce s násilnou osobou 1. a) prostor na „vypovídání se“ b) sociální situace 2. a) klient popisuje, co ho k nám přivádí b) klient se učí dívat na sebe 3. Já jako hodnota sám pro sebe. 4. Proč se chovám agresivně? 5. Individuální práce s tématy klienta…

10 Děkuji za pozornost. Mgr. Lucia Pechtorová tel.: 469 620 197 kc@pestalozzi.cz


Stáhnout ppt "Aktivity centra v rámci práce s násilnou osobou Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. Štěpánkova 108, Chrudim Mgr. Lucia Pechtorová."

Podobné prezentace


Reklamy Google