Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VAZBA NÁSTROJŮ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NA DALŠÍ VÝZVY A CÍLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Ivo Bělonohý, STMOÚ ČR 8. Národní konference kvality ve veřejné správě Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VAZBA NÁSTROJŮ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NA DALŠÍ VÝZVY A CÍLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Ivo Bělonohý, STMOÚ ČR 8. Národní konference kvality ve veřejné správě Praha."— Transkript prezentace:

1 1 VAZBA NÁSTROJŮ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NA DALŠÍ VÝZVY A CÍLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Ivo Bělonohý, STMOÚ ČR 8. Národní konference kvality ve veřejné správě Praha 28. - 29. února 2012

2 2 PROČ ZVYŠOVAT KVALITU A CO ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU A NÁSTROJE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŘINESE ORGANIZACI? ekonomická efektivita optimální management a controlling spokojený zákazník efektivní výstupy – služby stabilizace a rozvoj lidských zdrojů efektivní procesy zvyšování důvěryhodnosti a image organizace šetrnost k životnímu prostředí efektivní využívání zdrojů VSTUPYVÝSTUPY Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012

3 3 CO VŠECHNO TO BUDE ORGANIZACI STÁT? FINANČNÍ NÁKLADY LIDSKÉ ZDROJE ZAPOJENÍ PARTNERŮ ZNALOSTI TECHNOLOGIE ČAS Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012

4 4 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY - usnesení Vlády ČR č. 757 ze dne 11.7.2007 = Strategie realizace Smart Administration v období 2007–2015 Vize rok 2015: - Veřejná správa v ČR je primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy Dobrého vládnutí, funguje efektivně a výkonně. - Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, flexibilně reagují na jejich potřeby a fungují hospodárně. -Veřejná správa a veřejné služby přispívají ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvyšování kvality života obyvatel ČR. Globální cíl: Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit Socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů.

5 5 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012 EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA A PŘÁTELSKÉ VEŘEJNÉ SLUŽBY 3.1.2. Klíčové problémy na úrovni státní správy  Lidské zdroje  Finance a efektivita jejich vynakládání  Regulace a proces její tvorby  Informační a komunikační technologie  Řízení 3.1.4. Klíčové problémy v územní veřejné správě  Finance  Efektivita, kvalita a profesionalita  Služby  Lidské zdroje  Komunikace a koordinace aktivit  Role státu  Modernizace

6 6 PŘÍKLAD VAZBY NÁSTROJŮ KVALITY NA SMART ADMINISTRATION SMART ADMINISTRATIONmodel CAF – společný hodnotící rámec (celkem 9 kritérií) Místní Agenda 21 (celkem 21 kritérií) Lidské zdroje kritéria 1 - 4, 7,9kritéria 1,4,5,14,17,20 Finance a efektivita jejich vynakládání kritéria 2,4,6,8,9kritéria 4,6,7, 9-18, 20,21 Regulace a proces její tvorby kritéria 1,2,5,6,8,9kritéria 1,2, 4 -7, 9-21 Informační a komunikační technologie kritéria 1,2,4,5,7,8kritéria 3,7,8,10-18,20,21 Řízení kritéria 1,2,5,8,9kritéria 1 – 21 Efektivita, kvalita a profesionalita kritéria 1 - 3, 5 – 9kritéria 1 - 5, 7-21, Služby kritéria 2, 4 - 6, 8,9kritéria 2-4, 7-18, 20,21 Komunikace a koordinace aktivit kritéria 1 - 3, 5 – 9kritéria 1 - 21, Modernizace kritéria 1,2, 4 – 9kritéria 1 - 14, 18-21 Role státu kritéria 1,2, 4 - 6, 8,9krit. 3,4,7,14,16,18,20,21 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012

7 7 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO STAVU VEŘEJNÉ SPRÁVY - usnesení Vlády ČR č. 924 ze dne 14.12.2011 - do 30. června 2012 ministr vnitra předloží Koncepci dokončení reformy veřejné správy, a to v souladu s analýzou aktuálního stavu VS včetně harmonogramu plnění jednotlivých opatření - do 1. ledna 2014 MV ověří financování přeneseného výkonu státní správy prostřednictvím standardů na pilotním projektu jedné vybrané agendy v působnosti MV - členové vlády a vedoucí ostatních ústředních správních úřadů mají povinnost spolupracovat s ministrem vnitra při realizaci těchto úkolů - návaznost na Koncepci reformy veřejné správy (usnesení vlády č. 258 z 29.3.1999 1) reforma veřejné správy v územní dimenzi (= přenesení působnosti na obce a kraje) 2) širší pojetí reformy veřejné správy – reforma obsahová (= modernizace VS)

8 8 PŘÍKLAD VAZBY NÁSTROJŮ KVALITY NA ANALÝZU STAVU VS ANALÝZA AKTUÁLNÍHO STAVU VEŘEJNÉ SPRÁVY model CAF – společný hodnotící rámec (celkem 9 kritérií) Místní Agenda 21 (celkem 21 kritérií) Lidské zdroje – zeštíhlení veř. správy kritéria 1,2,3,4,7,9kritéria 1,5, Finance – kolik stojí výkon přenesené působnosti (vč. problemat. příspěvku na výkon přenesené působnosti) kritéria 2 - 5, 8kritéria 4,16,20,21 racionalizační opatření a zeštíhlení úřadů kritéria 1 – 6kritéria 3,4,5,6,8,13,16, 18 – 21 zavádění nových metod kvality kritéria 1 – 9kritéria 1 - 21 standardizace výkonu přenesené působnosti kritéria 2,4,5,9kritéria 4,6,18,20,21 potřeba zjistit společensko- ekonomickou potřebnost jednotlivých agend kritéria 1,2,4,6,8,9kritéria 1,2,4,7,10,21 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012

9 9 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012 REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE  Soustava analytických metod  Různé varianty řešení  Je (mělo by být) implementováno v rámci legislativního procesu  Minimalizace navrhovaných právních předpisů

10 10 PŘÍKLAD VAZBY NÁSTROJŮ KVALITY NA RIA HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) model CAF – společný hodnotící rámec (celkem 9 kritérií) Místní Agenda 21 (celkem 21 kritérií) Hodnocení dopadů regulace kritéria 1,2,3,4,5,6,8,9kritéria 1 – 8, 10,11,14,16, 18 – 21 Minimalizace právních předpisů kritéria 1 – 9kritéria 4,16,18,20 Legislativní proces kritéria 1 - 6,8,9kritéria 3,4,6,7,11,13,14, 16,18,20,21 Hospodářské dopady kritéria 1 – 9kritéria 2,3,4, 6 – 16, 18,20,21 Sociální dopady kritéria 1 – 4, 6 – 8kritéria 1 – 16, 18 – 21 Environmentální dopady Kritéria 1 - 8kritéria 2 – 4, 6 – 16, 18 – 21 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012

11 11 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012 PROCESNÍ MODELOVÁNÍ AGEND  Procesní modelování agend veřejné správy  Projekt OP LZZ realizovaný v letech 2009 - 2013  Cíle projektu: Vytvořit předpoklady pro zrychlení, zjednodušení a zpřehlednění výkonu agend, včetně snížení administrativních (i časových) a finančních nároků na jejich výkon a tím zkvalitnění služeb směrem ke klientům veřejné správy. Přínosy procesních modelů identifikovat „úzká místa“ procesu, neefektivní a duplicitní činnosti snížit počet nezbytných dokumentů a redukovat administrativní činnosti požadované od klientů veřejné správy zajistit optimální využívání zdrojů vyčíslit a analyzovat rozdělení fondu pracovního času zaměstnanců a omezit nadbytečnou administrativu uvnitř úřadů posoudit obsahovou náplň jednotlivých organizačních celků z hlediska zabezpečení průběhu procesu apod.

12 12 PŘÍKLAD VAZBY NÁSTROJŮ KVALITY NA PROCESNÍ MODELOVÁNÍ AGEND PŘÍKLAD VAZBY NÁSTROJŮ KVALITY NA PROCESNÍ MODELOVÁNÍ AGEND PROCESNÍ MODELOVÁNÍ AGEND VEŘEJNÉ SPRÁVY model CAF – společný hodnotící rámec (celkem 9 kritérií) Místní Agenda 21 (celkem 21 kritérií) Řízení kritéria 1,2,5,6,8,9kritéria 1 – 21 Metodika analýzy a procesního modelování agend kritéria 1,2,3,4,5,6,8kritéria 8,18,20 Infrastruktura pro procesní modely kritéria 1,2,3,4,5,9kritéria 11,12,18,20 Standardizace agend a jejich výkonu kritéria 2,3,4,5,6,8,9,kritéria 11-13,15,16,18,20 Metodické centrum pro modelování kritéria 1 – 9kritéria 11,12,18,20,21 Školení a přizpůsobení lidských zdrojů kritéria 1,2,3,4,7,8kritéria 1,11,12,14,17 Zjednodušení a zpřehlednění výkonu agend, snížení administrativních, časových a finančních nároků kritéria 1,2,4,5,6,9Kritéria 2,4,6,8,10, 13 - 16, 18,20,21 Redukce administrativních činností požadovaných od klientů veř. správy kritéria 1,2,3,4,5,6,8kritéria 2,3,4,10,20,21 Omezení administrativy uvnitř úřadů kritéria 1,2,3,4,5,7Kritéria 3,6,8,11,12,17–21 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012

13 13 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012 eGOVERNMENT Základní registry a kvalita 1)Kvalita údajů 2)Kvalita procesů (agend) 3)Efektivita získávání a distribuce údajů 4)Efektivita procesů (agend) Přínosy základních registrů -odstraní se roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity ve vedení klíčových databází veřejné správy - zjednoduší se správa a údržba stávajících evidencí a informačních systémů - již jednou pořízená data budou využívána vícenásobně - umožní se sdílení údajů vedených v současných evidencích - vzniknou údaje, na které se lze spolehnout - občan (firma) nebude muset údaje vedené k jeho osobě opakovaně dokládat - správní procesy se zrychlí - uspoří se prostředky veřejných rozpočtů

14 14 PŘÍKLAD VAZBY NÁSTROJŮ KVALITY NA ZÁKLADNÍ REGISTRY ZÁKLADNÍ REGISTRY VEŘEJNÉ SPRÁVYmodel CAF – společný hodnotící rámec (celkem 9 kritérií) Místní Agenda 21 (celkem 21 kritérií) Kvalita údajů (validita údajů) kritéria 1 – 9kritérium 20 Kvalita procesů (sjednocení a standardizace postupů) kritéria 1 -6, 8,9kritérium 20 Efektivita získávání a distribuce údajů kritéria 1 - 6, 8,9kritéria (?) 4,10,12,18,20 Efektivita procesů, agend (ujednocení podmínek pro výkon agend, měření výkonu agend, možnost optimalizace nákladů a územní skladebnosti) kritéria 1 - 9kritéria (?) 1,4,7,10,12,15,16,18,20 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012

15 15 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012 STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY - usnesení Vlády ČR č. 37 ze dne 11.1.2010 Vazba nástrojů zvyšování kvality na strategický rámec: STRATEGICKÁ VIZE UR ČR Prioritní osa 3: Rozvoj území Priorita 3.3: Účinněji prosazovat strategické územní plánování Prioritní osa 5: Stabilní a bezpečná společnost Priorita 5.1: Posilování sociální stability a soudržnosti Priorita 5.2: Efektivní stát, kvalitní veřejná správa a rozvoj občanského sektoru Cíl 2: Rozvíjet lidské zdroje ve veřejné správě. eGovernment a cíleným vzděláváním přispět k efektivitě a kvalitě veřejné správy a rozvoji forem její práce v souladu s požadavky udržitelného rozvoje Cíl 4: Posílit osvětové a vzdělávací aktivity související s rozvojem spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru

16 16 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012 STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Priorita 5.2: Efektivní stát, kvalitní veřejná správa Problémy veřejné správy:  nedostatečná výkonnost a transparence, resortismus a politizace,  nepřehledné a nestabilní regulatorní prostředí a nevhodně nastavená regulace vedoucí k nadměrnému zatížení občanů, podniků a organizací,  neexistence stabilizované a profesionální státní služby,  neefektivní systém prevence korupce,  stále nedostatečné využívání ICT veřejnou správou spolu s relativně nízkou IT gramotností úředníků vede ke zbytečnému zatěžování podnikatelů,  nedostatečně efektivně pracující soudní systém, zdlouhavost soudního řízení,  nedostatečná kapacita, efektivita a kvalita výkonu územní veřejné správy, chybějící strategické plánování a systematický a komplexní přístup k místnímu rozvoji a k jeho udržitelnosti.

17 17 PŘÍKLAD VAZBY NÁSTROJŮ KVALITY NA STRATEGICKÝ RÁMEC UR STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY model CAF – společný hodnotící rámec (celkem 9 kritérií) Místní Agenda 21 (celkem 21 kritérií) Výkonnost veřejné správy kritéria 1,2, 5 – 9kritéria 2,4,7, 9 – 21 Transparence veřejné správy kritéria 1,2,4,5,6,8kritéria 1 – 21 Resortismus a politizace kritéria 1,2kritéria 1,2, 5 – 7, 9 – 14, 18 – 21 Nadměrná administrativní zátěž občanů, podniků a organizací kritéria 1,2,4,5,6kritéria 2,4, 9 - 16, 19 – 21 Stabilizované a profesionální veř.služby kritéria 1 – 9kritéria 1 – 21 Nedostatečné využívání ICT, IT gramotnost úředníků kritéria 2,3,4,5,7kritéria 3,4,14,17,18,20 Kapacita, efektivita a kvalita výkonu územní veřejné správy kritéria 1 – 9kritéria 1 – 21 Strategické plánování a přístup k místnímu rozvoji a k jeho udržitelnosti kritéria 1,2,4,5,6,8,9kritéria 1 – 21 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012

18 18 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012 BOJ PROTI KORUPCI - usnesení Vlády ČR č. 1 ze dne 5.1.2011, o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 - aktuálně: usnesení Vlády ČR č. 837 ze dne 16.11.2011, k Informaci o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 za období 2. a 3. čtvrtletí 2011 a o Aktualizaci Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 - listopad 2011 Priority  Novela zákona o veřejných zakázkách  Přijetí zákona o úřednících zajišťující odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci VS  Zavedení přísnějších pravidel pro nakládání s majetkem obcí a krajů  Úprava podmínek pro nakládání s majetkem právnických osob zřizovaných státem nebo územními samosprávnými celky a společností s majetkovou účastí státu  Posílení kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu k ÚSC  Pokračování a dokončení elektronizace agend provozovaných v rámci veřejné správy  Zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím  Posílení nezávislosti a odpovědnosti státního zastupitelství za výkon svěř. pravomoci  Předložení návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob  Posílení restitutivní funkce trestního řízení včetně odčerpání výnosů  Analýza whistleblowingu a ochrany oznamovatelů korupčního jednání

19 19 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012 KORUPCE

20 20 PŘÍKLAD VAZBY NÁSTROJŮ KVALITY NA BOJ PROTI KORUPCI BOJ PROTI KORUPCImodel CAF – společný hodnotící rámec (celkem 9 kritérií) Místní Agenda 21 (celkem 21 kritérií) Transparentnost veřejné správy kritéria 1,2,4,5,6,8kritéria 1 – 21 Efektivní systém prevence korupce kritéria 1 – 9kritéria 1 – 21 Systém postihů za korupční jednání kritéria 1,2,4,5,6,7,8kritéria 1,5 Přísnější pravidla pro nakládání s majetkem obcí a krajů, právnických osob zřizovaných státem nebo ÚSC a společností s majetkovou účastí státu kritéria 1 – 9kritéria 1 – 5, 7 – 16, 18 – 21 Veřejné zakázky kritéria 1 – 9kritéria 1 – 14, 18 – 21 Nový zákon o úřednících kritéria 1,2,3,4,5,7,8kritéria 1,4,17,18,20 eGovernment kritéria 1 - 9kritéria 1,2,4,5,8,9,12 – 16,18,20,21 Zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím kritéria 1,2,3,4,5,6,7kritéria 1 – 21 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012

21 21 OBLASTI ČINNOSTI SDRUŽENÍ TAJEMNÍKŮ Iniciativa v legislativním procesu: - STMOÚ ČR předkládá iniciativní návrhy k legislativní činnosti (zákon o úřednících, zákon o střetu zájmů, audity agend veřejné správy) Spolupráce s dalšími orgány, asociacemi, svazy: - Ministerstva (MV ČR, MŽP, MMR, MPSV) - Svaz měst a obcí ČR - Institut pro veřejnou správu Praha, Aliaves & Co., a.s., VCVS o.p.s., SOK - Rada vlády pro udržitelný rozvoj, Rada vlády pro konkurenceschopnost a IS Vzájemná informovanost mezi městskými a obecními úřady: - webové strany www.tajemnici.czwww.tajemnici.cz - Zpravodaj STMOÚ ČR - krajské a celostátní konference Vzdělávání a předávání zkušeností: - vzdělávací akce krajského i celostátního charakteru - sdílení zkušeností a dobrých praxí mezi tajemníky - projekty, např. „Vedoucí úřadů územně samosprávných celků – posílení stability a mezinárodní spolupráce“ Mezinárodní spolupráce: - člen evropské asociace komunálních manažerů U. Di. T. E., zájem o ICMA - úzká spolupráce s asociacemi - Slovensko, Maďarsko, Lotyšsko, Bulharsko… Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012

22 22 PODÍL ČLENŮ SDRUŽENÍ TAJEMNÍKŮ NA ZAVÁDĚNÍ KVALITY V JEDNOTLIVÝCH MĚSTECH A OBCÍCH ČR Počet měst a obcí v ČR, zavádějících alespoň jeden z modelů kvality dle evidence MVČR (2009): 113 členové STMOÚ ČR (71%) Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012

23 23 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012 ZÁVĚR 1)Kvalitu v jednotlivých organizacích ani ve veřejné správě jako celku NELZE ZVYŠOVAT bez zohlednění vizí, strategií, stanovených cílů a implementačních dokumentů 2)Jednotlivé vize, strategie ani dílčí cíle veřejné správy NELZE NAPLŇOVAT bez účinné implementace nástrojů zvyšování kvality - v ústředních orgánech i v jednotlivých organizacích veřejné správy

24 24 Ing. Ivo Bělonohý Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR e-mail: stmou@mmdecin.cz tel.: +420 606 882 187, +420 481 312 276 http://www.tajemnici.cz Děkuji Vám za pozornost Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. Praha, 29.2.2012


Stáhnout ppt "1 VAZBA NÁSTROJŮ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NA DALŠÍ VÝZVY A CÍLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Ivo Bělonohý, STMOÚ ČR 8. Národní konference kvality ve veřejné správě Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google