Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Kód materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Kód materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Kód materiálu: VY_32_INOVACE_11_PAROVE_SOUHLASKY_PREZENTACE Název materiálu:PÁROVÉ SOUHLÁSKY - PREZENTACE Předmět:Český jazykRočník:2. Časová dotace:45 minDatum ověření:23. 5. 2012 Jméno autora:Mgr. Pavla Besedová Klíčová slova:Párové souhlásky na konci slov, zdůvodňování pravopisu párových souhlásek Výchovné a vzdělávací cíle:Žák zdůvodňuje pravopis párových souhlásek na konci slov. Rozvíjené klíčové kompetence: Komunikační – žák se vyjadřuje vlastními slovy K učení – žák aplikuje získané poznatky na praktickém cvičení Anotace, metodický list: Prostřednictvím prezentace se žáci seznamují s pravidly pravopisu párových souhlásek na konci slov. Na jednotlivých cvičeních si vyzkouší zdůvodňování. Při prezentaci je možné využít karty s párovými souhláskami, které žáci zvedají a kontrolu provádějí na interaktivní tabuli. Použité zdroje:Vlastní text, obrázky ze sady klipartů Microsoft Office

2 P ÁROVÉ SOUHLÁSKY

3 PÁROVÉ SOUHLÁSKY MOHOU BÝT ZNĚLÉ NEBO NEZNĚLÉ. ZNĚLÉ NEZNĚLÉ BDĎVHZŽ PTŤFCHSŠ

4 Na konci nebo uvnitř slov píšeme někdy jinou souhlásku než vyslovujeme. vyslovujeme: [ža p ka] píšeme: ža b ka píšeme: ža b ka vyslovujeme: [kní š ka] píšeme: kn íž ka píšeme: kn íž ka

5 ALE JAK POZNÁME, CO KDY NAPSAT ? PAMATUJ SI: SPRÁVNOU SOUHLÁSKU POZNÁME, KDYŽ SLOVO DÁME DO JINÉHO TVARU – TAK, ABY ZA PÁROVOU SOUHLÁSKOU NÁSLEDOVALA SAMOHLÁSKA. PAMATUJ SI: SPRÁVNOU SOUHLÁSKU POZNÁME, KDYŽ SLOVO DÁME DO JINÉHO TVARU – TAK, ABY ZA PÁROVOU SOUHLÁSKOU NÁSLEDOVALA SAMOHLÁSKA. NAPŘ. le v – l v íček, kní ž ka – kní ž ečka, zu b – zou b ek, le s – le s íček, he z ký – he z oučký, ka p ka – ka p ička, ta š ka – hodně ta š ek…

6 Železné šrou__ky Rovné slou__ky Čisté zou__ky V perníkové chalou__ce Jemné chlou__ky Staré ba__ky Ukázat na ma__ce Dešťové ka__ky Kočičí tla__ky Zelené ža__ky PROTOŽE SI ŘEKNEME: 3 železné šrou b y 2 rovné slou p y čisté zu b y perníková chalu p a jemné chlu p y staré bá b y ukázat na ma p ě 9 dešťových ka p ek 6 kočičích tla p ek 5 zelených ža b ek

7 Čtyři hromá__ky Dřevěné plů__ky Pohá__ky Hezká fo__ka Čokoládové opla__ky Posezení v chlá__ku Čtyři žlou__ky Nové bo__ky Vysoké schů__ky Noční hlí__ka PROTOŽE SI ŘEKNEME: 5 hromá d ek 1 dřevěný plů t ek kniha pohá d ek album fo t ek čokoládový opla t ek je tam chlá d ek jeden žlou t ek nové bo t y vysoké scho d y 5 nočních hlí d ek

8 Malá lo__ka Zapla__te to Pěkná projíž__ka Chy__te zloděje Se__te rovně Svítící žáro__ka Známá fotogra__ka Opička Žo__ka Sbíráme borů__ky O__ce se pase na louce PROTOŽE SI ŘEKNEME: hodně lo dě k zapla tí me projíž dí me se chy tí me zloděje se dí me rovně hodně žáro v ek 5 fotogra f ek opice Žo f ie hrnek borů v ek hodně o v eček

9 Názorná uká__ka Velká lá__ka Velikonoční pomlá__ka Ní__ký strop Plastová mi__ka Stříbrné řetí__ky Jdeme na prochá__ku Chytré otá__ky Vypečené hou__ky Kou__ky koláče PROTOŽE SI ŘEKNEME: pár uká z ek hodně lá s ek pět pomlá z ek ni z oučký strop sedm mi s ek stříbrný řetí z ek prochá z íme se hodně otá z ek pár hou s ek dej mi kou s ek

10 Kře___ký koláč Napnuté pla___ty Le___ká jako pírko Nalakované ne___ty Našlapuje zle___ka Kolečka a kří__ky Liška Bystrou__ka Přeskakuje překá__ky Trhá zralé hru__ky Tupé nů__ky PROTOŽE SI ŘEKNEME: koláč je kře h oučký 5 napnutých pla ch et le h oučká jako pírko nalakovaný ne h et našlapuje zle h ýnka 1 kolečko a kří ž ek má bystré u š i přeskakování překá ž ek má košík hru š ek hodně tupých nů ž ek

11 A TO JE PRO DNEŠEK VŠE Jakpak se vám dařilo?


Stáhnout ppt "Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Kód materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google