Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce 1945 Autor Mgr. Věra Pilousová Tematický okruh 7. Česká poezie po roce 1945, Vladimír Holan I. Ročník čtvrtý středních škol Datum tvorby 1.pololetí školního roku 2012/2013 AnotaceVladimír Holan, základní informace o životě, připomenutí děl z prvního období, rysy jeho poezie, Terezka Planetová – práce s textem, ohlas války v jeho díle, Rudoarmějci – práce s textem. Metodický pokynPrezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu. Aktivizuje žáky při výkladu, směřuje k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti, pozorné práci s textem a prohlubuje orientaci ve vývoji poezie. Klíčová slova:Osobnost Vladimíra Holana, rysy jeho poezie, přehled díla v 30. a 40. letech. Ohlas války v jeho poezii, sbírky Rudoarmějci, práce s textem skladby Terezka Planetová, Rudoarmějci. Básnické jazykové prostředky: metafora, synekdocha, paralelismus.

2 ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945

3 STŘEDNÍ GENERACE BÁSNÍKŮ: V. HOLAN I. 7. ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945

4 Vladimír Holan (1901-1980) nejsložitější český básník a překladatel http://1.bp.blogspot.com/-cKQcIP8s4Wc/T84AT8r2klI/AAAAAAAAAwk/3y53lvXazk0/s640/holan-vladimir-4_0.jpg

5 Ze života: Dětství prožil v Praze a v Bělé pod Bezdězem, konkrétní zážitky z dětství, ovzduší smutné krajiny a atmosféra „máchovské divočiny“ silně ovlivnily jeho tvorbu. Po maturitě vzdělání nabyl samostatným studiem http://www.glidingfly.com/4_Poletucha_07235/KajaIMA/bezdez.jpg http://www.hrad-bezdez.cz/zalozeni-hradu.php

6 Dokázal pracovat jako úředník? Těžce snášel úřednické povolání a byl už jako třicetiletý penzionován (invalidní důchodce). Od kterého roku se věnoval pouze literatuře ?. Pouze literatuře se věnoval od roku 1935. Jeho nejbližšími přáteli byli František Halas, Josef Hora a Josef Čapek. Kdo byli jeho nejbližší přátelé?

7 Pro jeho poezii je typické: Představitel náročné abstraktní meditativní poezie „Kříží slova“ konkrétní a abstraktní ( kvasnice hněvu, tančíme účastenství, myšlenku už dlouho bolí hlava) „Kříží slova“ ze vzdálených oblastí (mák horečky, na kovadlině vody, prostor se pořezal o hudbu do čtverhrana ) Tvorbou chce proniknout pod povrch skutečnosti, (vychází z názoru I. Kanta, že poznáváme jen svět jevový, ne podstatu jevů), dobrat se podstaty. Brání se každému stereotypu a experimentuje s jazykem: vytváří neologismy (kráčivec, loučenec s loučenkou), užívá vulgarismy, slova z technických oborů (hangáry duše, akcelerátor pulsů)

8 1. období tvorby - do roku 1938 Složitá abstraktní meditativní poezie. Básně jsou proudem obrazných vyjádření s častými protiklady –doklad básníkova přesvědčení o skryté složitosti a podnětné rozpornosti bytí - principem tvorby dualismus : Triumf smrti (1930) Název je výmluvný: náměty a motivy jsou v Holanových verších v trvalém pohybu, procházejí řadou proměn. Vanutí (1932) Ne, nech mne, děsím se, že k víčku tajemství měl bych se okem stát, kde nejsi sebou již, tam proroci jsou tví - mne nechej vát, jen vát. … Z tvorby : Modlitba

9 2. období tvorby - konec 30. let – konec 40. let Oblouk (1934) Kameni, přicházíš (1937) Novým prvkem je využívání motivů spojených s antickými a jediněle už i s křesťanskými mýty. To platí i pro další sbírku: Název sbírky lze vyložit jako příchod tvrdých, těžkých časů. Básník byl ovlivněn návštěvou Španělska r. 1936, jen pár dní po vypuknutí občanské války napsal báseň Španělským dělníkům. Obrat k občanské poezii, reakce na ohrožení národní existence Občanská poezie z let 1938 – 1945 vyšla v souboru Havraním brkem (1946). Obsahuje Září 1938, Odpověď Francii (1938), Sen (1939 ) a Zpěv tříkrálový (1939) Sen reaguje na březnovou německou okupaci a kvůli cenzuře je psán opět ve složitých obrazech. Praha zachycena metaforou města, kde „starý hrad k pranýři poutá řemen řeky“.

10 Taková noc, noc z Iliady, v níž stromy jdou a kráčí hory, v níž hromující mýtus mladý nabíjí akumulátory … taková noc jen jednou vane … vše vlnou je a z vlny kane zrak za zrakem, pln odhodlání. Taková noc jen jednou vane a její van jen slabé sklání. reakce na mnichovskou zradu a obraz mobilizace Noc z Iliady Září 1938 (1938)

11 Vedle občanské poezie psal současně intimní lyriku a během války vznikaly i první lyrickoepické příběhy, které to byly? První testament (1940), Terezka Planetová (1943) - tragická dramata plná osudovosti Terezka Planetová (1943) Děj: Básník se setkává s lékařem povolaným k smrtelně zraněnému mladíkovi při kácení stromů. Lékař ho pozve domů a vypráví mu svůj krutý osud- v mladí mu zemřel otec, vyhořel statek a setra spáchala sebevraždu. Chvíle štěstí mu přineslo setkání dívkou Terezkou Planetovou. Nikdy jí o své lásce neřekl. Odešel z kraje a vrátil se po třiceti letech. Nikdo si už na Terezku nepamatoval Ukázky z básnické skladby:

12 http://www.antikvariatds.cz/bimg/1407-0.jpgwww.antikvariatds.cz/bimg/1407-0.jpg http://www.databazeknih.cz/images/55_/557/big_terezka-planetova-78003.jpg

13 Tou dobou velké proměny mé potkal jsem tu, kterou se dníme….. Ach, jsem-li dnes už jedním z těch, kdož osud mluvě předhodili – kdo propůjčí mi sílu něh, do propůjčí mi něhu síly a jazyk adamitštiny Pro úžas ještě bez olova? Terezko, Terez Planetová, Kde němý bděl, ať mluví sny! …

14 Řekl jsem: radost….Ale Věční pro všechno prvopočáteční vzbudili v nás i tesknotu. Nevíš, kde rajský pramen tryská, teskníš a teskníš tam i tu a stýská se ti, blaze stýská a záhy potom šíleně. A to je láska…Přesvědčená, že za smrtí je její scéna. Však smrt je zem…Jdeš schýleně

15 Má kráska ale kráčet směla vždy rozechvěně, jak by měla list osikový pod patou. Ať jitřní rosu sbírala si, ať z trávy šla mdlou mlhou zlou, ať pospíchala mezi klasy, ať nesla vodu nebo koš- mohla se ptáti: Co jsi tího?... Cimbál koláče svatebního ji nezval dosud na rozkoš.

16 Slovníček použitých básnických prostředků: anafora opakování slov na začátku veršů metafora epizeuxis synekdocha opakování stejných slov za sebou v jednom verši označení celku jeho částí, věcná souvislost kvantity přenesení významu na základě podobnost paralelismus obdobná gramatická stavba více veršů apoziopeze úmyslné přerušení výpovědi označené tečkami

17 Je zde vliv filozofie existencialismu. Úkoly a řešení:: 3) Vyhledejte působivé básnické prostředky – výjimečná slovní spojení, neologismy, anafory, paralelismus, epizeuxis a apoziopezi. a apoziopezi. 1) Jaká dvě základní témata skladba obsahuje? Jednak je to krutý osud, který ničí život člověka a potom téma pomíjivosti krásy a něhy, nenávratnost promarněné lásky 2) Jakou filozofií je ovlivněno pojetí osudu, do kterého absurdně zasahuje neštěstí?

18 Tou dobou velké proměny mé potkal jsem tu, kterou se dníme….. Ach, jsem-li dnes už jedním z těch, kdož osud mluvě předhodili – kdo propůjčí mi sílu něh, kdo propůjčí mi něhu síly a jazyk adamitštiny Pro úžas ještě bez olova? Terezko, Terez Planetová, Kde němý bděl, ať mluví sny! 3) Vyhledejte působivé básnické prostředky : výjimečná slovní spojení, neologismy a paralelismus

19 Má kráska ale kráčet směla vždy rozechvěně, jak by měla list osikový pod patou. Ať jitřní rosu sbírala si, ať z trávy šla mdlou mlhou zlou, ať pospíchala mezi klasy, ať nesla vodu nebo koš- mohla se ptáti: Co jsi tího?... Cimbál koláče svatebního ji nezval dosud na rozkoš. 3) Vyhledejte působivé básnické prostředky: výjimečná slovní spojení, eufonii a anaforu

20 Řekl jsem: radost….Ale Věční pro všechno prvopočáteční vzbudili v nás i tesknotu. Nevíš, kde rajský pramen tryská, teskníš a teskníš tam i tu a stýská se ti, blaze stýská a záhy potom šíleně. A to je láska…Přesvědčená, že za smrtí je její scéna. Však smrt je zem…Jdeš schýleně 3) Vyhledejte básnické prostředky: epizeuxis a apoziopezi

21 4) Vyhledejte místo, kde je zachycen zázračný okamžik lásky. Nevíš, kde rajský pramen tryská, teskníš a teskníš tam i tu a stýská se ti, blaze stýská a záhy potom šíleně. A to je láska… potkal jsem tu, kterou se dníme

22 STŘEDNÍ GENERACE BÁSNÍKŮ (narozených po r. 1900) VLADIMÍR HOLAN Těsně po válce vznikaly spontánně básně vracející se k válce a vyjadřující nadšení z osvobození. Vedoucí postavení mezi tvůrci měla střední generace básníků, kteří dozrávali v době první republiky. Jako hodnoty nejtrvalejší se z odstupu času ukázaly být básně a sbírky Františka Halase, Jaroslava Seiferta a Vladimíra Holana.

23 Znáte historické okolnosti konce II. světové války u nás? Podle úmluv spojenců byla Praha v sovětské osvobozovací zóně – na západě Čech však už stály vojenské jednotky USA (Plzeňsko). Vojenské velení Rudé armády urychleně organizovalo osvobození Čech ze severu - první jednotky překročily hranice v ranních hodinách 9. května 1945.

24 http://www.druhasvetova.kx.cz/web/protektorat_cechy_a_morava/Prazske_povstani_html_3fecbf38.png Sovětské tanky projíždějí osvobozenou Prahou.

25 http://www.epublishing.cz/sites/default/files/clanky/VRspecial/dzip.png Vojáci Rudé armády šťastní z toho, že válka skončila i pro ně - cesta od Moskvy do Prahy byla dlouhá několik tisíc kilometrů (součástí sovětské výzbroje byly i americké jeepy a jejich sovětské kopie).

26 http://www.nm.cz/admin/fotogalerie/images/1192-v-1921_v_vystavy_kveten1945_05a_500.jpg Pražané vítají své ovoboditele - nadšení v ulicích neznalo mezí.

27 http://www.moderni-dejiny.cz/PublicFiles/UserFiles/image/Metodika/04_WWII/800x800_Ostravavska_operace_stredne_velka.jpg Tanky Rudé armády v ulicích - paradoxní situace uprostřed silnice - příslušníci jízdy a pěší tankista.

28 http://g.denik.cz/1/8f/ctk_prazske_povstani_tank_valka_historie_denik-1024.jpg Nadšení z osvobození ovládlo celou Prahu – sovětský tank osazený i samotnými Pražany.

29 http://worldatwar.eu/data/pictures/history/facts/ppovstani3.jpg Nadšení z osvobození na Václavském náměstí.

30 Oficiálních přehlídek se zúčastily i zástupci spojeneckých jednotek - obrněné vozidlo armády USA před Prašnou bránou. http://myjsmetonevzdali.cz/data/pictures/perex/big/osvobozeni-ceskoslovenska-718419153.jpg

31 Konec války přešel v organizované slavnosti. http://files.zahradni-centra.webnode.cz/200000963-e045ee1400/%C5%A1e%C5%99%C3%ADk.jpg http://www.sporilov.info/image/200605061438_1945_ruda_armada3.jpg

32 Z tvorby těsně po válce: Tvoří čtyři skladby, které byly později souborně vydány pod společným názvem Dokument (1949) Dík Sovětskému svazu (1945) skladba založená na kontrastním střetu krutosti války a jejích bohatýrských mstitelů Panychida (1945) je pojata jako filozofická polemika s bohem a jeho netečností k válečným hrůzám Rudoarmějci (1947) portréty prostých vojáků Tobě (1947) je příležitostná politická lyrika

33 18 básní bez názvu s podtitulem Kresby. Dojmy ze setkání s vojáky v brdské vesnici Padrť na konci války. Rudoarmějci (1947)

34 http://bks1.books.google.cz/books?id=P8scAAAAIAAJ&printsec=frontcover&img=1&zoom =1&imgtk=AFLRE72scxu5UHq5Sr2mQciHX7Fq1nI_E9d3gbPmAzjqzreQVK5h7oIGZvHl3e LgANnk_RlOoxB0L82dH9_MosU7vsA2inY59XZ-p8J8qfmefQBGS1GlKLE

35 Seznámil jsem se s ním na vesnici jednoho podzimního večera, když jeho kamarádi promítali na stěně mlýna film Kirov. Navštěvoval mne pak denně. Sloužil u protiletecké baterie a jeho oči stále slzely od čtyřletého pohlížení do slunce. Dojímalo mne to a nejednou jsem předstíral, že jdu pro dříví, a vyrazil jsem ze světnice, nu což, na dvorku se zrovna coural cárek mlhy. Po letech satanských přízraků jsem byl ohromen jeho lidskou skutečností. Jak plaše kladl na židli svou čapku pilotku! Na jeho blůze nebylo odznaků a teprve později mi ukázal dvě medaile, které nosil v kapse jen halabala zabalené do papíru. O válce mluvil nerad. O hrdinství se nezmiňoval vůbec. Kresby I

36 „ Když se nestřílelo, nebývalo dobře, neboť se nevědělo, co hodlá Germán…Když se střílelo, i dobře bylo!“ To bylo vše, co řekl. Ale býval hrdý na noviny, které si vydávali cestou fronty a kterým dali jméno Zenitníček. A verše miloval a čítával mi Majakovského s láskou. Ale za chvíli a se stejnou horoucností a jaksi rozjímavě vtrhl přečtenou stránku, nasypal tabák a ukroutil si z ní cigaretu… Pak uhodily první mrazíky a padla cikánská rosa…Ach, to dítě-muž, s jakou pýchou mi přišel ukázat svůj nový vatovaný plášť!

37 Když odjížděl, loučil se jaksi narychlo, loučil se jako všichni, kteří touží po brzkém shledání, ale kteří tuší, že se už nikdy nesejdou, a pak mi ještě poznamenal adresu s velmi složitým líčením, abych ho snadno našel, a na sám konec starostlivě připsal: Třikrát zazvonit! Byl z Baku a jmenoval se Pjotr Fjodorovič Martynov.. Kresby VII. Neměl nikdy ani slepou grešli. Všechno propil. Říkali mu Bezrublík. Ale miloval svého koně a vytrvalejší a rychlejší jezdec byl snad jen dávný Vladimír Monomach. Možná, že právě proto vyjadřoval se tak nemluvně, když opustil třmen, tehdy se jaksi ztrátou hudebního rytmu rozpjatě uzavřel a jeho řeč byla pěchotou slov, které nezbývalo než prosekat se obrazy…..

38 Šestadvacátý ze třiceti synů, dal se dobrovolně na vojnu, když mu Němci ubili otce, převozníka na Dněpru… Vcházíval do světnice i hlučně a drobně, ale spíše než vcházel, propadal se a byl zde, jako medvěd se propadne střechou a je před tebou. A skutečně tu byl, maje ve tváři cosi z údivu i hořkosti roku jednačtyřicátého a zachraňuje se duchem i myslí na právě viděných drobnostech… Mému zápisníku říkal černavík, a třebaže nerozuměl, rád v něm listoval, jako rád listoval v jistých verších stejně nesroumitelných, byly to verše od Norwida (Fortepian Chopina), a on s úctou říkal: „Glava rabotajet!“ Ty verše dostal od Chély…Bylo to polské děvče,

39 a když jsem se ho jednou zeptal, zdali ho měla ráda, sehnul se, ukousl větývku dřišťálu a plaše odpověděl:“Srdce bez tajemství – prázdná kniha…“ Byli to jiní, kteří mi vyzradili, že ji zachránil před upálením ve špejcharu. ------------------------------------------------------------ Nevím proč, ale často prohlašoval, že až se vrátí do vlasti, půjde do Tmutarakaně, a že tam na mne počká s donským vínem…. Když zrovna nebyl v sedle, nosíval dětem vosí báně a motýle…A vida jejich radost, Smál se tak bohatýrsky, že je trochu lekal. To se pak mírnil a družil jaksi daleké se širokým…Měl jsem ho hrozně rád…

40 Kresby XV Hlídal u silnice tanky. Zpíval si tlumeně a v ruce držel bohatou kytku jiřin. Bylo mu dnes blaženě a on nevěděl, co s takovou přemírou radosti, tím tíživější, že byla bez smyslu, neznámá a přitom svéhlavá. Je taktak, že neměl na krajíčku, když zrovna šla kolem dívka. Rozběhl se za ní a podával jí onu kytici. Ale děvče odmítlo.

41 Milý Děvuškin se začervenal, ustoupil a zastrčil jiřiny do ústí dělové lafety a v rozpacích a jako malý bůh těžkomyslnosti zahleděl se směrem ke stavbě muničního skladiště, kde zrovna zatínali krokve do trámu, a zachraňoval se jaksi tímto upřeným pohledem. Je ovšem možné, že při tom vzpomínal na svůj rodný kraj, otřásaný právě láskou jelenů, že vzpomínal na svou chalupu s krásným tesaným nábytkem, na dvoumetrový svatební koláč, z něhož by už brzy rád ochutnal,

42 Nevím…Ale za chvíli šla po silnici stařena A on vyškubl z dělové hlavně zhrzené jiřiny, Nabídl jí je a začal se uklánět. Stařena je přijala bez údivu A na úklon odpovídala úklonou… Od těch dob často a rád si představuji ty dva: Jak s rozzářenými tvářemi a láskyplným souhlasem mlčí A jak jeden druhému se hluboce uklání. anebo na matku, která, jak věřil, žije pečuje o jeho lesní včelařství

43 Ve skladbě Terezka Planetová je užit pravidelný verš, nacházíme v ní řadu básnických prostředků a výjimečných slovních spojení. Kresby jsou psány volným veršem bez rýmů, který se blíží poetice Skupiny 42. Úkoly a řešení:: 1) Básník tehdy viděl v ruských vojácích symbol dobra. Jaké pozitivní vlastnosti v chování vojáků oceňujete? Přirozenost, upřímnost, prostotu, radostnou naivitu, statečnost, skromnost, kamarádství……. 2) Srovnejte jazyk a formu básně s básnickou formou skladby Terezka Planetová.

44 … Seznámil jsem se s ním na vesnici jednoho podzimního večera, když jeho kamarádi promítali na stěně mlýna film Kirov. Navštěvoval mne pak denně. Sloužil u protiletecké baterie a jeho oči stále slzely od čtyřletého pohlížení do slunce. Dojímalo mne to a nejednou jsem předstíral, že jdu pro dříví, a vyrazil jsem ze světnice, nu což, na dvorku se zrovna coural cárek mlhy. Po letech satanských přízraků jsem byl ohromen jeho lidskou skutečností. Jak plaše kladl na židli svou čapku pilotku! Na jeho blůze nebylo odznaků a teprve později mi ukázal dvě medaile, které nosil v kapse jen halabala zabalené do papíru. O válce mluvil nerad. O hrdinství se nezmiňoval vůbec. 3) Vyhledejte v textu přesah:

45 Náročnou abstraktní meditativní poezii. Brání se každému stereotypu a experimentuje s jazykem – nezvyklý způsob vyjádření, vytváří neologismy, „kříží“ slova konkrétní a abstraktní, spojuje slova ze vzdálených oblastí, užívá slova z technických oborů, složité metafory. Dětství prožil v Praze a v Bělé pod Bezdězem. 1) Jakou krajinou z dětství byl básník ve své tvorbě ovlivněn ? 2) Jaký typ poezie Vladimír Holan tvořil? SHRNUTÍ: 3) Co je typické pro formu jeho básní?

46 4) Ve kterých sbírkách ve 30. letech si už vytvořil vlastní básnický styl? Triumf smrti (1930),Vanutí (1932), Oblouk (1934) Kameni, přicházíš (1937) – meditativní poezie. 5) Která sbírka mění tematiku jeho poezie v občanskou a přináší také zjednodušení výrazu? Září 1938 (1938) – reakce na mnichovskou zradu a obraz mobilizace. 6) Které jeho básně-příběhy vznikaly už za okupace? První testament (1940), Terezka Planetová (1943)

47 Vladimír Nezkusil: Česká literatura po roce 1945, Fortuna 1992 Sochrová, Marie: Čítanka III. K literaruře v kostce, Fragment 2000 Sochrová, Marie: Čítanka IV. K literaruře v kostce, Fragment 2004 Machala, Lubomír a kol.:Panorama české literatury, Olomouc 1994 Vladimír Holan: Noční hlídka srdce, KPP, Československý spisovatel, Praha 1963 Použité zdroje: Literatura

48 Použité zdroje: Obrázky http://1.bp.blogspot.com/-cKQcIP8s4Wc/T84AT8r2klI/AAAAAAAAAwk/3y53lvXazk0/s640/holan-vladimir-4_0.jpg http://www.hrad-bezdez.cz/zalozeni-hradu.php http://www.glidingfly.com/4_Poletucha_07235/KajaIMA/bezdez.jpg http://www.antikvariatds.cz/bimg/1407-0.jpg http://www.databazeknih.cz/images/55_/557/big _terezka-planetova-78003.jpg http://www.druhasvetova.kx.cz/web/protektorat_cechy_a_morava/Prazske_povstani_html_3fecbf38.png http://www.epublishing.cz/sites/default/files/clanky/VRspecial/dzip.png http://www.nm.cz/admin/fotogalerie/images/1192-v-1921_v_vystavy_kveten1945_05a_500.jpg http://www.moderni-dejiny.cz/PublicFiles/UserFiles/image/Metodika/04 _WWII/800x800_Ostravavska_operace_stredne_velka.jpg http://g.denik.cz/1/8f/ctk_prazske_povstani_tank_valka_historie_denik-1024.jpg http://img.aktualne.centrum.cz/401/21/4012151-1945-konec-valky-v-cechach.jpg http://worldatwar.eu/data/pictures/history/facts/ppovstani3.jpg http://myjsmetonevzdali.cz/data/pictures/perex/big/osvobozeni-ceskoslovenska-718419153.jpg http://files.zahradni-centra.webnode.cz/200000963-e045ee1400/%C5%A1e%C5%99%C3%ADk.jpg http://www.sporilov.info/image/200605061438_1945_ruda_armada3.jpg http://bks1.books.google.cz/books?id=P8scAAAAIAAJ&printsec=frontcover&img=1&zoom=1&imgtk=AFLRE72scxu5UHq5Sr2 mQciHX7Fq1nI_E9d3gbPmAzjqzreQVK5h7oIGZvHl3eLgANnk_RlOoxB0L82dH9_MosU7vsA2inY59XZ- p8J8qfmefQBGS1GlKLE


Stáhnout ppt "Číslo projektu Název školy Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace Název materiálu Česká literatura po roce."

Podobné prezentace


Reklamy Google