Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N ÁSTROJE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŘÍZENÍ ÚŘADU Společenská odpovědnost úřadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N ÁSTROJE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŘÍZENÍ ÚŘADU Společenská odpovědnost úřadu."— Transkript prezentace:

1 N ÁSTROJE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŘÍZENÍ ÚŘADU Společenská odpovědnost úřadu

2 S POLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE CSR - Corporate Social Responsibility Podnikatelský sektor Společensky odpovědné chování Závazek organizace (úřadu) přispívat sociálnímu, ekonomickému a environmentálnímu rozvoji společnosti Nad úroveň požadovanou zákonem Environmentální a sociální cíle organizace, dotace a podpora NNO a neziskových aktivit Avon Philip Morris Hodnota firmy x marketing

3 P ILÍŘE CSR: EKONOMICKÝ principy dobrého řízení firmy (corporate governance), etický kodex, odmítnutí korupce, transparentnost, ochrana duševního vlastnictví, vztahy s investory, dodavatelsko-odběratelské vztahy, vztahy se zákazníky, kvalita a bezpečnost produktů či služeb,

4 P ILÍŘE CSR: SOCIÁLNÍ firemní filantropie a firemní dobrovolnictví, zaměstnanecká politika, zdraví a bezpečnost zaměstnanců, vzdělání, rekvalifikace, zaměstnávání minoritních a ohrožených skupin obyvatelstva, Rovnost žen a mužů, odmítnutí dětské práce, lidská práva,

5 P ILÍŘE CSR: ENVIRONMENTÁLNÍ ekologická výroba, produkty a služby, ochrana přírodních zdrojů, investice do ekologických technologií, ekologická firemní kultura (recyklace, úspory energie atd.).

6 S POLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE úřady se otevřeně hlásí ke své spoluodpovědnosti za stav a chod společnosti vychází z předpokladu, že žádný úřad nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také své okolí komunitu, sociální situaci zaměstnanců apod. také zájmové skupiny ovlivňují úspěšnost úřadu Dlouhodobá filozofie firmy (úřadu) – ne ad hoc aktivity

7

8 P ŘÍNOSY CSR firemní reputace (ochrana a budováni reputace, zvyšováni hodnoty značky), odlišeni od konkurence (získání konkurenční výhody), Posílení organizační kultury, zlepšení vztahů s okolím (stakeholders) přilákáni a udržení kvalitních zaměstnanců, snížení nákladů na risk management (zlepšeni předvídáni rizik, schopnost vyhnout se rizikovým faktorům), posíleni loajality zaměstnanců učení se, kontinuální zlepšováni firmy, přímé úspory spojené s ekologickou praxí, přímé úspory plynoucí z kvalitnějšího managementu.

9 Z AVÁDĚNÍ CSR VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Rada kvality ČR, Národní politika kvality konference, panelové diskuze, kulaté stoly… Cena hejtmana za společenskou odpovědnost: MSK, PLZ Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost koncepční dokument „Strategie KrÚ JMK“

10 CSR P RAHA 10 realizace sociálních programů v MČ /komunitní plánování, péče o rodinu, finanční příspěvky potřebným, apod. o katalog sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 10 o Analýza trávení volného času neorganizovaných dětí a mládeže o Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže na období 2011-2014 o Akční plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 o Pojízdný úřad  další aktivity v sociální oblasti MČ Praha 10 o Azylový dům pro matky s dětmi o Příspěvek na osobní asistenci pro děti z Prahy 10 s těžkým zdravotním postižením o Škola v přírodě, lyžařský kurz

11 CSR: P RAHA 10 ekologické principy v objektu úřadu /zákaz kouření, bezbariérový přístup, úspory energie, atest na azbest, apod./ zlepšování životního prostředí /budování cyklostezek, zklidňování dopravní situace/ „Chodníkový program“ Strom za každé dítě projekt od r. 2007 Městská zeleň, hřiště… MMS – podněty pomáhající čistotě


Stáhnout ppt "N ÁSTROJE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ŘÍZENÍ ÚŘADU Společenská odpovědnost úřadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google