Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): listopad 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): listopad 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): listopad 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro 2. stupeň ZŠ Téma: Číslovky Metodický list (anotace): Tato prezentace slouží nižším ročníkům k představení učiva o číslovkách, vyšším ročníkům pak ke zopakování a procvičení již známé látky. s. 3 obecná charakteristika číslovek s. 4 - 7 druhy číslovek s. 8 shrnutí druhů číslovek s. 9 – 11 skloňování číslovek dva/oba, dvě/obě s. 12 – 17 procvičování

2 ČÍSLOVKY NUMERALIA

3 Obecná charakteristika Číslovky obecně nesou nějaký číselný význam, mohou označovat množství, pořadí, násobky apod. Podle toho, jaký význam mají (co přesně označují), můžeme dělit číslovky na čtyři základní skupiny.

4 Druhy číslovek: Základní číslovky vyjadřují počet či množství nějakého prvku, ve většině případů jsou spojeny se jmény (pět lidí, třináct koček, dvacet letadel), mohou však stát také samostatně (šli jsme tři, bylo nás tam pět apod.). Číslovky základní odpovídají na otázku kolik?, např.: určité:jeden, tisíc, osm,...; neurčité: několik, mnoho, málo.

5 Řadové číslovky označují pořadí, v textu je často poznáme podle toho, že, pokud jsou vyjádřeny číslicí, píšeme za nimi tečku (např. 11. patro, Karel IV., 100. výročí). Odpovídají na otázku kolikátý?, např.: určité:první, stý, padesátý,...; neurčité: několikátý. Pozor! Píšeme-li je číslicí, patří za ně tečka.

6 Druhové číslovky vyjadřují počet, množství druhů nějakého jevu označeného podstatným jménem, například: čtvero ročních období ( = čtyři druhy ročního období) trojí sýr ( = tři druhy sýra) Pokud jsou spojeny druhové číslovky s hromadným, pomnožným či abstraktním podstatným jménem, označují pouhý počet místo základních číslovek, například: patery dveře ( = pět kusů dvěří) dvoje šaty ( = 2 kusy šatů) šestery kalhoty ( = šest kusů kalhot) Druhové číslovky odpovídají na otázku kolikero? či kolikerý?, například: určité: dvoje, dvojí, patery, desatero...; neurčité: několikerý, několikery.

7 Násobné číslovky vyjadřují, kolikrát se nějaká věc (nějaký prvek) vyskytuje, kolikrát se něco znásobilo. Matematicky je můžeme často vyjádřit pomocí znaménka krát (například třikrát = 3x, stokrát = 100x), toto pravidlo však neplatí pro tvary jako trojnásobný, dvacetinásobný apod. Násobné číslovky odpovídají na otázky kolikanásobný? či kolikrát?, např. určité:dvakrát, pětinásobný, desetkrát, neurčité: několikrát, několikanásobný.

8 Shrnutí číslovkyvýznamkontrolní otázkynapříklad základníVyjadřují počet, množství. Kolik?jedna, milion, dvacet dva, několik, mnoho řadovéOznačují pořadí.Kolikátý?první, dvacátý první, stý, několikátý druhovéVyjadřují počet, množství druhů nějakého jevu označeného podstatným jménem. Kolikerý? Kolikero?dvojí, troje, devatero, několikero, desatero násobnéVyjadřují kolikrát se nějaká věc vyskytuje, kolikrát se něco znásobilo. Kolikanásobný? Kolikrát? trojnásobný, stonásobný, několikanásobný, jednou, tisíckrát, několikrát

9 Skloňování číslovek dvě, obě a dva, oba Dva, oba Tyto číslovky používáme před jmény rodu mužského, např. dva domy, oba chlapci apod. Správné skloňování vypadá takto: Páddvaoba 1.dva (domy)oba (chlapci) 2.dvou (domů)obou (chlapců) 3.dvěma (domům)oběma (chlapcům) 4.dva (domy)oba (chlapce) 5.dva (domy)oba (chlapci) 6.dvou (domech)obou (chlapcích) 7.dvěma (domy)oběma (chlapci)

10 Obě, dvě Tyto číslovky se používají u rodu ženského a středního. Jejich skloňování je kromě 1., 4. a 5. pádu naprosto stejné jako u číslovek dva a oba. Páddvěobě 1.dvě (dívky)obě (města) 2.dvou (dívek)obou (měst) 3.dvěma (dívkám)oběma (městům) 4.dvě (dívky)obě (města) 5.dvě (dívky)obě (města) 6.dvou (dívkách)obou (městech) 7.dvěma (dívkami)oběma (městy)

11 Závěr Skloňování těchto číslovek není těžké. Hlavní je nenechat se zmást koncovkami podstatných jmen, která následují po číslovkách. když si pozorněji prohlédnete tabulky, zjistíte, že tyto číslovky mají pouze tři tvary. A ty už se zapamatují poměrně snadno. 1., 4. a 5. páddvě, obě/dva, oba 2. a 6. páddvou/obou 3. a 7. páddvěma/oběma

12 číslovkaurčitá/neurčitádruh číslovky sedmkrát mnoho dvojí padesátý dvě stě šedesát desatery vícenásobná pět set dvacet šest několikero osminásobný Urči druh číslovek

13 Kontrola: číslovkaurčitá/neurčitádruh číslovky sedmkráturčitánásobná mnohoneurčitázákladní dvojíurčitádruhová padesátýurčitářadová dvě stě šedesáturčitázákladní desateryurčitádruhová vícenásobnáneurčitánásobná pět set dvacet šesturčitázákladní několikeroneurčitádruhová osminásobnýurčitánásobná

14 Doplň do textu číslovky uvedené v závorce číslicí ve správném tvaru. Vyčistil jsem si......................... (3) boty. Úkol můžete vyřešit..................... (2) způsoby. V neděli obědváme vždy ve.............................. (12) hodin. Podařilo se mu to na........................... (2.) pokus. V diktátu jsi měl............................ (21) chyb. Maminka mi vyžehlila.......................... (5) triček a................................ (4) kalhoty. Na závody se dostavilo............................................. (58) žáků. Představení trvá od..................... (6) do........................ (9) hodin......................... (2x) měř,.......................... (1x) řež.

15 Vypiš z textu v úkolu 1 číslovky, urči jejich druh a pád, pokud to je možné...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16 Číslovky určité nahraď číslovkami neurčitými. Napsal to dvakrát............................................................................ Měla troje nové šaty................................................................................... Byla dvojnásobnou šampiónkou v plavání......................................................................................... Udělala pět křížkových stehů a přetrhla se jí nit................................................................................. Protože špatně viděl na tabuli, byl přesazen do první lavice.......................................................................................................................................................................

17 Doplň do textu číslovky uvedené v závorce číslicí ve správném tvaru. Vyčistil jsem si troje (3) boty. Úkol můžete vyřešit dvěma (2) způsoby. V neděli obědváme vždy ve dvanáct (12) hodin. Podařilo se mu to na druhý (2.) pokus. V diktátu jsi měl dvacet jedna / jedenadvacet (21) chyb. Maminka mi vyžehlila pět (5) triček a čtvery (4) kalhoty. Na závody se dostavilo padesát osm / osmapadesát (58) žáků. Představení trvá od šesti (6) do devíti (9) hodin. Dvakrát (2x) měř, jednou (1x) řež. Vypiš z textu v úkolu 1 číslovky, urči jejich druh a pád, pokud to je možné. troje – číslovka druhová, 4. pádčtvery – čísl. druhová, 4. pád dvěma – čísl. základní, 7. pádpadesát osm – čísl. základní, 1. pád dvanáct – čísl. základní, 6. pádšesti – čísl. základní, 2. pád druhý – čísl. řadová, 4. páddevíti - čísl. základní, 2. pád dvacet jedna – čísl. základní, 4. páddvakrát – čísl. násobná, nesklonná pět – čísl. základní, 4. pádjednou - čísl. násobná, nesklonná Číslovky určité nahraď číslovkami neurčitými. Napsal to několikrát. Měla několikery nové šaty. Byla několikanásobnou šampiónkou v plavání. Udělala několik křížkových stehů a přetrhla se jí nit. Protože špatně viděl na tabuli, byl přesazen do několikáté lavice. Řešení :

18 POUŽITÉ ZDROJE: http://www.mojecestina.cz/article/2010120804- cislovky-zakladni-rozdeleni http://www.mojecestina.cz/article/2010120804- cislovky-zakladni-rozdeleni http://www.mojecestina.cz/article/2009050702- sklonovani-cislovek-dve-obe-a-dva-oba http://www.mojecestina.cz/article/2009050702- sklonovani-cislovek-dve-obe-a-dva-oba http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cislovky1.htm http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cislovky1.htm Český jazyk 6,7,8,9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, nakladatelství Fraus 2005 Krausová, Z., Pašková, M., Vaňková, J. Český jazyk 9 pro ZŠ a VG., Nakladatelství Fraus, 2006 P. Hauser, Čeština hravě, Pansofia 1998


Stáhnout ppt "Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): listopad 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google