Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_EK017 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_EK017 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_EK017 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771 AutorRNDr. Anna Priessnitzová Vzdělávací oblastPřírodovědné vzdělávání Vzdělávací oborZáklady přírodních věd - ekologie Tématický okruhZdroje surovin a energie TémaOdpady Ročník1. M Datum tvorby13.8. 2013 Anotace Žáci se seznamují s problematikou odpadů a jejich likvidace. Cílem je motivovat žáky k třídění odpadu a využívání možností recyklace. Metodický pokyn Prezentace slouží ke shrnutí a zopakování učiva, navazuje na realizované exkurze (skládka komunálního odpadu v Prakšicích a Rekultivovaná skládka v Bojkovicích). Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 Odpady Klasifikace odpadů Ukládání, likvidace a recyklace odpadů

3 Klasifikace odpadů Odpady jsou vedlejším produktem lidské společnosti a jejích aktivit. Odpady mohou být tuhé, kapalné či plynné, nebezpečné (toxické, radioaktivní, infekční). Odpady rostlinného či živočišného původu - zpracování dřeva, potravinářský průmysl.

4 Vytěžená hlušina z dolů, suť ze staveb, popílek Chemický odpad (kyseliny, zásady, dehty, fenoly, rozpouštědla), vyhořelé jaderné palivo. Komunální odpad z obcí. Odpady obsahují velké množství využitelných surovin a jsou potenciálním zdrojem energie.

5 Ukládání odpadů – řízené skládky Nejméně vhodným způsobem zneškodňování tuhých komunálních odpadů, je skládkování. Opakem řízené skládky je divoká skládka - odpady jsou ukládány nahodile v rozporu platnými právními předpisy a bez jakéhokoli povolení Řízené skládky musí mít těsněné podloží, např. vrstvu jílu 30-70 cm silnou. Při izolaci se uplatňují folie z plastů a nepropustné geotextilie.

6 Provoz skládky : Řízená skládka musí být vybavena: a) zařízením na zhutňování odpadů – kompaktor – mechanicky upravuje odpad, snižuje jeho objem (udusává ho). b) dokonalým těsnícím systémem – nepropustná fólie, která se pokládá na nepropustné (jílovité ) podloží c) drenážním systémem - systém jímání skládkové a dešťové vody d) zařízením na jímání skládkového plynu, který vzniká rozkladem biologického odpadu. Je tvořen převážně methanem CH 4 a oxidem uhličitým CO 2. Odpady jsou plánovitě naváženy na upravený terén, jsou rozhrnovány a zhutňovány v půlmetrových vrstvách až do výše cca 2 m. Zhutněný odpad je denně seshora i ze stran pokrýván asi 20 cm silnou vrstvou zeminy a skládka se po konečném zaplnění zrekultivuje.

7 Rekultivace skládky Technická rekultivace (urovnání povrchu, svahování, převrstvení ornicí). Zemědělské rekultivace skládek odpadů je problematické a vyžadují až 60 cm pokrytí ornicí, ale nelze ji pak využít k zemědělské produkci. Unikající bioplyn znemožňuje zalesnění skládky. Vhodnější využití po rekultivaci - parky, sportovní plochy, golfová hřiště, letiště. Některé skládky z minulých dob představují časovanou ekologickou bombu, neboť jejich zabezpečení je nedostatečné, po čase hrozí únik škodlivých látek do spodních vod.

8 Likvidace odpadů Kompostování – odpad rostlinného a živočišného původu, lze jej pak využít ke hnojení. Spalování tuhého komunálního odpadu při vysokých teplotách, popel tvoří 30% z původního objemu, zisk energie. Pyrolýza – tepelný rozklad odpadu (toxické látky se rozloží na látky neškodné). Vitrifikace – vysoce toxický a radioaktivní odpad se zalévá do sklovité hmoty a bezpečně uloží. Obchodování s odpadem - bohaté země mají přísné právní normy k zneškodňování odpadu, snaží se vyvážet odpad za úplatu do chudých zemí. Anebo je odpad ukládán do moře.

9 Recyklace odpadů V přírodě neexistuje odpad, probíhají rozkladné procesy, které látky vracejí do koloběhu – recyklují. Dnešní materiály se v přírodě rozkládají velmi obtížně (PET láhve). Recyklace vede k využití odpadů jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. Jde o opakované (cyklické) uvedení materiálu zpět do výrobního cyklu. Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a snižuje zátěž životního prostředí. Přínosy recyklace: – Snížení potřeby těžby nových surovin (železná ruda, bauxit). – Využití odpadu místo jeho uložení na skládku.

10 Třídění plastů - linka Třídí se modré, zelené a průhledné PET láhve, igelitové sáčky a na zbývající plasty vhodné ke zpracování. Zbylý drobný plastový a neroztříditelný materiál putuje do spalovny odpadů.

11 Recyklovatelné materiály Kovy – železo, hliník, měď Papír, textilie, plasty, sklo rozpouštědla, oleje vysloužilé světelné zdroje, elektrická a elektronických zařízení, které specializované firmy rozebírají a recyklují řadu jejich komponentů Aby mohl být odpad recyklován, musí být roztříděn.

12 CITACE a ZDROJE: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pile_of_trash_3.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ewaste-pile.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kontejner_na_sm%C4%9Bsn%C3%BD_odpad,_Topolov% C3%A1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jakarta_slumlife15.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Skip_containing_rubbish_16s06.jpg 6http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aterro_Sanitario.jpg 7http://cs.wikipedia.org/wiki/Skl%C3%A1dka_odpadu http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Glass_and_plastic_recycling_065_ubt.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kontejnery_na_t%C5%99%C3%ADd%C4%9Bn%C3% BD_odpad,_DOD_%C5%98epy.jpg 11http://cs.wikipedia.org/wiki/Recyklace_plast%C5%AF MUDRYCHOVÁ, Jitka, MUDRYCH, Karel: Maturitní otázky ekologie. Třebíč: Nakladatelství Radek Veselý, 1999.


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_EK017 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771."

Podobné prezentace


Reklamy Google