Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vážení spoluobčané, dnes se krátce zmíním o soutěživosti. Soutěživostí je celá řada, všichni znají tu sportovní, kdy jde o co nejlepší výsledky či umístění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vážení spoluobčané, dnes se krátce zmíním o soutěživosti. Soutěživostí je celá řada, všichni znají tu sportovní, kdy jde o co nejlepší výsledky či umístění."— Transkript prezentace:

1 Vážení spoluobčané, dnes se krátce zmíním o soutěživosti. Soutěživostí je celá řada, všichni znají tu sportovní, kdy jde o co nejlepší výsledky či umístění před ostatními. I ostatní typy soutěží přináší vždy snahu o vyniknutí. Je lhostejné jestli je to nad kamarády, spolupracovníky či konkurencí. Obecně lze proto soutěživost považovat za přínosný jev. Dalším stupněm soutěživosti je rivalita, která mnohdy, neuznávaje pravidel, se spíše podobá soukromým válkám. Ještě dále jde soutěžení, jde-li ještě vůbec o soutěžení, v podobě neustálé konfrontace s protivníkem a to v duchu: „musíme být lepší, a to doslova za každou cenu“. Poslední dobou se signály takovéto nevybíravé konfrontace začínají objevovat i u nás. O co vlastně jde? Že se v Zátiší v posledních letech objevily nové aktivity, z nichž některé mají šanci stát se tradičními, je chvályhodné. Rovněž tak je neoddiskutovatelným faktem, že zátišští stojí za organizací většiny akcí poslední doby a to v rámci celé obce, za což jim patří další poděkování. Kdyby to tímto končilo, bylo by vše v pořádku. Někteří jedinci, nesoucí se patrně na vlně euforie z dosažených úspěchů, si to nemyslí. Jak jinak si vysvětlit opakované napadání vilických, že nezorganizovali tohle, nedodali lidi na tamto, nezúčastnili se tohoto, atd., většinou na úkor zátišských. Že se toto děje, je pravda, sám jsem toho byl svědkem. Je to ovšem hloupé, nezodpovědné a krátkozraké jednání, které zbytečně polarizuje naší obec. Každá vlna zvýšené aktivity s sebou nese nějaké tahouny, potažmo přespolní, kteří svým nadšením nabudí masy. Ti se pak obklopí lidmi, kteří nové nápady realizují, ostatní se pak na této vlně pouze vezou. To je fakt, s kterým nic nenaděláme. Jak už to tak bývá, každá vlna jednou opadne. Lidé se unaví, zestárnou, odstěhují, zemřou … A pak se třeba objeví v některé jiné části obce nový tahoun. Vzpomeňme na dobu před cca 20ti lety, kdy zde sršel nápady a aktivitou Karel „Máca“, nebo před 10ti roky na vlnu akcí podnícenou Mírou Vokounem či Miluší Jiříkovou. Nepamatuji, že by tehdy někdo zátišské osočoval z toho, že se na nich nepodílí, nebo neúčastní. Že se tahouni a hlavní organizátoři žádných ovací a uznání nedočkají, je v našich luzích a hájích smutná pravda. Prostě se to tak musí brát, buď něco dělat chci a dělám to, bez ohledu na nějaký vděk, v opačném případě je lepší se do ničeho nepouštět. Zejména mělo-li by to rozeštvat lidi proti sobě navzájem. Vím o čem mluvím. Několik posledních let organizuji dvoutýdenní zahraniční zájezdy, vždy pro plný autobus účastníků. Troufám si tvrdit, že organizace takovéto akce je několikanásobně náročnější nežli třeba uspořádat hasičskou soutěž, nebo tenisový turnaj. Ve snu by mě nenapadlo někomu vyčítat, že mi s organizací nepomohl, že se takříkajíc pouze veze. Vše si zajišťuji sám, bez nároku na vděk i honorář a to proto, že to dělat chci. Co říci závěrem? Má-li některá ze skupin našich spoluobčanů pocit, že by měla dokazovat, že je lepší nežli jiná, důrazně doporučuji, aby se tak dělo pouze ve společensky únosných mezích. Například během sportovního klání při „Hrách bez hranic“, které obec letos v létě pořádá, na počest již zmíněného Míry Vokouna. M.Břenda Příjmy: daně ze závislé činnosti a z příjmů FO a právnických osob 615.000,- DPH 650.000,- místní poplatky 89.600,- daň z nemovitostí 250.000,- dotace 60.100,- lesy 668.000,- voda 107.000,- pronájmy (celkem) 56.976,- ostatní příjmy 4.924,- Celkem: 2.501.600,- Vilická polnice číslo 01/2012 4.2.2012 ročník 15. pro občany Vilic zdarma Rozpočet obce na rok 2012 Výdaje: lesy (celkem) 500.000,- silnice (celkem) 179.000,- pitná voda (celkem) 158.000,- odpadní vody (celkem) 12.000,- příspěvky (MŠ, ZŠ) 56.000,- kulturní činnost (knihovna, kapličky, zájmová činnost, dary jubilantům) 368.600,- sport (hřiště, zájmová činnost) 70.000,- nebytové hospodářství (celkem) 6.000,- veřejné osvětlení (celkem) 181.200,- svoz odpadů (KO, NO) 157.500,- péče o vzhled obcí a zeleň (celkem) 62.000,- požární ochrana (celkem) 13.300,- zastupitelstvo (celkem) 362.000,- činnost místní správy (celkem) 350.000,- pojištění, daně, bankovní poplatky (celkem) 26.000,- Celkem: 2.501.600,-

2 Komentář k rozpočtu.. Rozpočet na letošní rok víceméně kopíruje ten loňský, jen výdaje na opravu sálu a za projekty nahradily výdaje na částečné zasíťování stavebních parcel ve Vilicích a případnou výměnu oken v KD (tam, kde ještě vyměněny nebyly). Zde ovšem záleží na tom, zda nám bude přiznána dotace. Co se týče příjmů, ty by měli být vyšší nežli je v rozpočtu kalkulováno. Za prvé zde není zahrnuta částka z plošného zdražení nájmů a poplatků, která by měla činit cca 114.000 Kč, což není nezanedbatelná suma, jak se někteří nechali slyšet. Obec za ní může např. financovat běžnou údržbu komunikací na dva roky, nebo jednu projektovou dokumentaci na velký projekt. Dále zde není uvedena dotace na hospodaření v lesích, kterou jsme již obdrželi a to ve výši 83.250 Kč. Co se týče lesů, vzhledem k velmi výhodným výkupním cenám bude patrně navýšena plánovaná těžba, takže i v této položce dojde k navýšení. Tento trend byl již uplatněn v loňském roce, kdy příjmy z lesů byly navýšeny o 230.000 Kč, na celkových 793.000 Kč a slouží nyní jako rezerva. Všechny tyto finanční částky, nad rámec základního rozpočtu, budou v případě přiznání dotace, použity jako částečná investice do výměny střechy na KD. V případě nepřiznání budou sloužit jako rezerva tak, aby v budoucnu mohla být tato akce financována z vlastních zdrojů.. Výběr vodného. Jak již bylo avizováno v minulé Polnici, od 1.3. se obec stává plátcem DPH. Z tohoto důvodu dojde k odečtu vodoměrů a to v termínu od 27.2. – 4.3.2012. Žádáme proto všechny, aby se na tuto skutečnost připravili a zejména ti, kteří mají své vodoměry vně budov a navíc zabezpečeny proti mrazům, aby učinili taková opatření, která vodoměry v příslušném termínu zpřístupní. Do budoucna budou odečty prováděny vždy k 31.12., takže letos se bude voda odečítat dvakrát. Vím, že je to pro mnohé z vás nepříjemná komplikace, ale bohužel nelze jinak. Obec musí nově podávat Inspektorátu životního prostředí roční hlášení, včetně zpoplatnění, za vyrobenou a vyfakturovanou vodu a to vždy za období leden – prosinec.. Maškarní ples a průvod. Letošní maškarní ples, pořádaný SDH Vilice, a to v pátek 17.2. se opět stěhuje. Tentokráte se uskuteční v sále hotelu Záložna v Mladé Vožici.V Daměnicích to letos nejde pro vysoký nájem a vilický sál je dlouhodobě mimo hru kvůli havarijnímu stavu střechy. Zajištěn je autobusový svoz, který vyjíždí z Hrnčíř v 19:30 hod.. Příspěvky do tomboly, za které SDH předem. děkuje, vybírá Jiří Bednář ml. a to nejpozději do 15.2. včetně.. Tradiční maškarní průvod letos vychází na neděli 19.2. a SDH vyzývá všechny své členy, a nejen je, k aktivní účasti v něm. Věkové limity účasti nejsou stanoveny !!! Sraz účastníků v 9:00 hod. v Kremlu. Dne 5.ledna 2012 oslavil pan František Vaněček z Vilic 70. výročí svého narození, dne 12.ledna 2012 oslavil pan Bohumil Průša z Vilic 86. výročí svého narození, dne 21.ledna 2012 oslavila paní Marie Suková z Vilic 81. výročí svého narození a dne 30.ledna 2012 oslavila paní Marie Vylítová z Vilic 82. výročí svého narození. Všem jubilantům blahopřejeme Brigáda - na údržbu zeleně se koná v sobotu 25.2. a je určena prioritně pro všechny spolky a občany Hrnčíř. Sraz je v Hrnčířích v 9:00 hod..


Stáhnout ppt "Vážení spoluobčané, dnes se krátce zmíním o soutěživosti. Soutěživostí je celá řada, všichni znají tu sportovní, kdy jde o co nejlepší výsledky či umístění."

Podobné prezentace


Reklamy Google