Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kamila Litterbachová Nathan Kračunov.  OBECNÉ INFORMACE O SÓKRATOVI  PŘEDSÓKRATICI  ŽIVOT FILOSOFA  PÁR INFORMACÍ O JEHO ŽENĚ  SOUD A SMRT SÓKRATA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kamila Litterbachová Nathan Kračunov.  OBECNÉ INFORMACE O SÓKRATOVI  PŘEDSÓKRATICI  ŽIVOT FILOSOFA  PÁR INFORMACÍ O JEHO ŽENĚ  SOUD A SMRT SÓKRATA."— Transkript prezentace:

1 Kamila Litterbachová Nathan Kračunov

2  OBECNÉ INFORMACE O SÓKRATOVI  PŘEDSÓKRATICI  ŽIVOT FILOSOFA  PÁR INFORMACÍ O JEHO ŽENĚ  SOUD A SMRT SÓKRATA  CO O NĚM NAPSALI JEHO ŽÁCI  SÓKRATOVO MYŠLENÍ  SÓKRATOVSKÁ METODA  SÓKRATOVSKÉ DIAOLOGY  ZDROJE

3  470 – 399 př.n.l.  Starověké Řecko, Athény  Filosof, učitel, rétor (rétorika = řečnické umění )  Učitel Platónův  Jedna z nejvíce významných postav evropské filosofie

4  Ranní řečtí filosofové před Sókratem  Pokus o racionální výklad skutečnosti a původu světa  Thalés z Milétu, Pýthagorás, Empedoklés a další  Sókratův obrat a založení nové filosofie ( polovina 4.století př.n.l.)

5  Jeho zájem se soustředil na záležitosti člověka a společnosti  „snesl filosofii z nebe na zem“, Cicero o Sókratovi  Sokrates se stal prvním filosofem, který si položil otázku, na čem záleží štěstí  Snažil se o správné definování laických hodnot =>metodou k vyhledávání definicí se mu stal jím vynalezený systematicky vedený dialog  V sókratově názoru je skryt i jeho postoj k athénské demokracii => hlásal, že vláda má patřit do rukou odborníků, což bylo v rozporu se systémem athénské demokracie

6  Jeho otec Sofróniskos byl sochař, matka Fainareté porodní bába  O jeho mládí nevíme mnoho, zřejmě se mu ale dostalo vzdělání, které mu otec podle athénských zákonů musel poskytnout – gymnastika, hudba, gramatika (četba Homéra a dalších básníků)  Vyučil se stejnému umění jako jeho otec, poté se však začal věnovat filosofii naplno

7  Za první fáze Peloponéské války se účastnil několika bitev, několikrát projevil statečnost  Zachránil život zraněného Alkibiada  Říká se, že někdy Sókratés zůstal stát ve vojenském táboře celý den bez hnutí, ponořen do svých myšlenek  Mezi Sókratovy zábavy patřily návštěvy symposií, tedy pitek, v nichž nezůstával pozadu  S manželkou Xantippou měl tři syny

8  Existuje spousta nedoložených informací o této ženě  Známá díky velmi ostrému jazyku, prý jediná bytost, která zvítězí v debatě nad Sókratem  Synonymum pro zlou a hádavou ženu  „dostaneš-li dobrou ženu, budeš výjimkou, dostaneš-li zlou staneš se filosofem“

9  Po roce 422 př. n. l. získali v Athénách vliv mladí političtí reformátoři v čele se Sókratovým žákem Alkibiádem => další fáze Peloponéské války, ve které byly Athény poraženy => konec „ zlatého věku“  Vlády v Athénách se chopila tzv. vláda třiceti tyranů (jeden z vládců, byl i Sóktarův žák)  Platón účast odmítl  Po pádu této vlády byl Sókratés obviňován, že jeho filosofie zrodila tyto vlády a přivedla Athény k porážce ve válce.

10  Athénský lidový soud, vedený třemi významnými osobami, vyšetřoval Sókrata pro podezření z neuznávání státem uznávaných bohů a špatného vlivu na athénskou mládež  Na soud se Sókrátés nepřipravil, ale jeho improvizovaná obhajoba byla jednou z nejlepších v dějinách soudnictví  Přesto byl Sókratés shledán vinným a odsouzen k trestu smrti požitím bolehlavu  Jeho řeč před soudem sepsal Platón jako Obranu Sókratovu

11  Sókratés sám nezanechal žádné spisy  Aristofanés o něm napsal komedii Oblaka, kde sókratés vystupuje jako představitel nových myšlenek o přírodě a společnosti  Hlavním pramenem informací o Sókratovi jsou spisy dvou jeho žáků – Xenofónta a Platóna  Další informace lze nalézt v díle Platónova žáka Aristotela  Sochy a busty, které Sókrata znázorňují jako šeredného muže, se pravděpodobně inspirovaly Platónovým a Xenofónovým popisem, přirovnávajícím jej v žertu k silénům a satyrům

12  Sókratés byl přesvědčen, že lidé chybují hlavně proto, že nedovedou správně užívat svůj rozum a že jednají podle svých domněnek, místo aby se snažili skutečně poznávat  Proto se rád pouštěl do rozhovorů  Větu „Vím, že nic nevím“, Sókratés patrně neřekl, pocházející nejspíše z příliš odvážné interpretace Platónových dialogů  Pro vnitřní hlas, který ho varoval, co není správné, užíval Sókratés pojem „daimonion“

13  Největším přínosem západnímu myšlení je Sókratova dialogická metoda tázání  Jde o negativní metodu vylučování hypotéz, kdy lepší hypotézy jsou zastávány a horší vylučovány, pokud vedou ke sporu  Řecké μαιεύτρια maieutria znamená porodní bába

14  Sókratovské dialogy jsou dílo Platónovo, literární forma rozhovoru mezi (fiktivním) Sókratem a dalšími postavami jeho doby, zprostředkované Sókratovou metodou => argumenty a protiargumenty se mělo dojít k výsledku debaty => obě strany se snaží nalézt chyby v argumentaci soka  Jedním z vrcholů této dialogické metody je například dialog o zbožnosti, Euthyfrón

15  V Platónově filosofickém systému je učení procesem vzpomínání či upamatování  Duše, dříve než se vtělí do těla, přebývala ve světě idejí  Tam viděla věci, tak jak skutečně jsou, a nikoli jen stíny či obtisky těchto věcí, které pozorujeme na zemi  Procesem tázání může být duše přivedena k tomu, aby se upamatovala na ideje v jejich čisté podobě a došla tak moudrosti

16  Internet: http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1934 http://www.maka.webzdarma.cz/statnice/e_e02 http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3krat%C3% A9s http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php  Google obrázky

17  DĚKUJEME ZA POZORNOST A PŘIJEMNÝ ZBYTEK DNE


Stáhnout ppt "Kamila Litterbachová Nathan Kračunov.  OBECNÉ INFORMACE O SÓKRATOVI  PŘEDSÓKRATICI  ŽIVOT FILOSOFA  PÁR INFORMACÍ O JEHO ŽENĚ  SOUD A SMRT SÓKRATA."

Podobné prezentace


Reklamy Google