Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0967 Název projektuZlepšení podmínek pro vzdělávání na MGO Název školyMatiční gymnázium Ostrava,Dr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0967 Název projektuZlepšení podmínek pro vzdělávání na MGO Název školyMatiční gymnázium Ostrava,Dr."— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0967 Název projektuZlepšení podmínek pro vzdělávání na MGO Název školyMatiční gymnázium Ostrava,Dr. Šmerala 25/2565, 728 04, Ostrava Název materiáluHra – pojmy z religionistiky AutorMgr. Renáta Macečková Tematický okruhZáklady společenských věd - religionistika Ročník6. ročník Vytvořeno19.1.2013 Anotace Materiál Hra - Pojmy z religionistiky je určen k prohloubení znalostí pojmů z religionistiky. Hra je určena pro 2 týmy, které se pokoušejí za pomoci nápověd uhodnout pojmy z oblasti judaismu, křesťanství a islámu. Čím méně nápověd využijí, tím více bodů získají. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

2 Digitální učební materiál Metodický pokyn Třída se rozdělí na dvě skupiny, které střídavě zkoušejí na základě nápověd uhodnout 10 pojmů z oblasti judaismu, křesťanství a islámu. Každý pojem je charakterizován pomocí 3 nápověd, které jsou seřazeny podle obtížnosti. Pokud tým uhodne pojem: a)po první nápovědě, získá 3 body b)po druhé nápovědě, získá 2 body c)po třetí nápovědě, získá 1 bod Správná opověď se zobrazí po třetí nápovědě. Učitel nebo žáci sami body obou týmů sčítají. Tým s vyšším počtem bodů vítězí. Hru lze spustit v programu PowerPoint 2010, obsahuje jeden zvukový soubor (s.44). Návrh na rozšíření: Po ukončení hry může každý student do vytištěného pracovního listu (další DUM) doplnit informace o pojmech, na které odpovídala druhá skupina. Případně pracovní list vyplní společně ve skupině.

3 HRA – Pojmy z religionistiky (judaismus, křesťanství, islám)

4 PRAVIDLA HRY Hra je určena pro 2 týmy, které střídavě zkoušejí na základě nápověd uhodnout 10 pojmů z oblasti judaismu, křesťanství a islámu. Každý pojem je charakterizován pomocí 3 nápověd, které jsou seřazeny podle obtížnosti Pokud tým uhodne pojem: a)po první nápovědě, získá 3 body b)po druhé nápovědě, získá 2 body c)po třetí nápovědě, získá 1 bod Učitel nebo žáci sami body obou týmů sčítají. Tým s větším počtem bodů vítězí.

5 1A Židovský náboženský obřad 3 body Toto slovo znamená syn přikázání Chlapec čte poprvé z Tóry 2 body Probíhá ve třinácti letech 1 bod Správná odpověď

6 1A Bar micva 3 body Toto slovo znamená syn přikázání Chlapec čte poprvé z Tóry 2 body Probíhá ve třinácti letech 1 bod Další otázka

7 1B Židovský svátek 3 body Jeden z nejdůležitějších svátků judaismu Je sedmým dnem v týdnu 2 body Den odpočinku 1 bod Správná odpověď

8 1B Šábes neboli šabat 3 body Jeden z nejdůležitějších svátků judaismu Je sedmým dnem v týdnu 2 body Den odpočinku 1 bod Další otázka

9 2A Islámské krédo 3 body Šaháda - první pilíř islámu Tato slova povolávají muslimy k bohoslužbě 2 body „Lá iláha illálláhi wa Muhammadun rasúlulláhi“ 1 bod Správná odpověď

10 2A „Není božstva kromě Boha a Mohamed je posel boží. “ 3 body Šaháda - první pilíř islámu Tato slova povolávají muslimy k bohoslužbě 2 body „Lá iláha illálláhi wa Muhammadun rasúlulláhi “ “ 1 bod Další otázka

11 2B Křesťanské hnutí 20. století 3 body V překladu znamená obydlený svět Usiluje o smíření mezi křesťany 2 body Z řeckého oikúmené 1 bod Správná odpověď

12 2B Ekumenické hnutí 3 body V překladu znamená obydlený svět Usiluje o smíření mezi křesťany 2 body Z řeckého oikúmené 1 bod Další otázka

13 Oproti rabínské „bohoslužbě studiem“ zdůrazňuje cit a oddanost 3A Židovské hnutí 3 body Vzniklo v 18. století v Polsku Oproti rabínské „bohoslužbě studiem“ zdůrazňuje cit a oddanost 2 body Z hebrejského chasid - zbožný 1 bod Správná odpověď

14 3A Chasidismus 3 body Vzniklo v 18. století v Polsku Oproti rabínské „bohoslužbě studiem“ zdůrazňuje cit a oddanost 2 body Z hebrejského chasid - zbožný 1 bod Další otázka

15 3B Islámský proud 3 body Mystický směr islámu Dervišové tančí posvátné tance 2 body „Súfí je ten, kdo zemřel sobě samému a žije Pravdou“ 1 bod Správná odpověď

16 3BSúfismus 3 body Mystický směr islámu Dervišové tančí posvátné tance 2 body „Súfí je ten, kdo zemřel sobě samému a žije Pravdou“ 1 bod Další otázka

17 4A Vrchol pašijového týdne 3 body Tento den se slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí Největší slavnost křesťanského církevního roku 2 body Neděle po prvním jarním úplňku 1 bod Správná odpověď

18 4A Velikonoční neděle 3 body Tento den se slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí Největší slavnost křesťanského církevního roku 2 body Neděle po prvním jarním úplňku 1 bod Další otázka

19 4B Židovský svátek 3 body Slaví se 1. a 2. den měsíce tišri (přibližně září – říjen) Začíná modlitbou: „Nechť nám Tvá vůle dá sladký rok“ 2 body Židovský Nový rok 1 bod Správná odpověď

20 4B Roš ha-šana 3 body Slaví se 1. a 2. den měsíce tišri (přibližně září – říjen) Začíná modlitbou: Nechť nám Tvá vůle dá sladký rok“ 2 body Židovský Nový rok 1 bod Další otázka

21 5A Křesťanská svátost 3 body Označovaná také jako mše svatá Středem křesťanské bohoslužby je přijímání posvěceného chleba a vína 2 body Z řeckého eucharistein - děkovat 1 bod Správná odpověď

22 5A Eucharistie 3 body Označovaná také jako mše svatá Středem křesťanské bohoslužby je přijímání posvěceného chleba a vína 2 body Z řeckého eucharistein - děkovat 1 bod Další otázka

23 5B Název významného islámského roku 3 body Arabské slovo překládané jako přerušení kmenových svazků a navázání nových Přesídlení proroka Mohameda z Mekky do Mediny 2 body Počátek arabského letopočtu roku 622 1 bod Správná odpověď

24 5B Hidžra 3 body Arabské slovo překládané jako přerušení kmenových svazků a navázání nových Přesídlení proroka Mohameda z Mekky do Mediny 2 body Počátek arabského letopočtu roku 622 1 bod Další otázka

25 6A Hodnostář křesťanské církve 3 body V křesťanství nejvyšší představitel diecéze Je považován za nástupce apoštolů, které ustanovil Ježíš 2 body Může ustanovit jako své spolupracovníky jáhny a kněze 1 bod Správná odpověď

26 6A Biskup 3 body V křesťanství nejvyšší představitel diecéze Je považován za nástupce apoštolů, které ustanovil Ježíš 2 body Může ustanovit jako své spolupracovníky jáhny a kněze 1 bod Další otázka

27 6B Část židovského domu 3 body Schránka na zárubni dveří Obsahuje svitek pergamenu 2 body Dvě pasáže z Tóry 1 bod Správná odpověď

28 6B Mezuza 3 body Schránka na zárubni dveří Obsahuje svitek pergamenu 2 body Dvě pasáže z Tóry 1 bod Další otázka

29 7A Židovský svátek 3 body Každou z osmi svátečních nocí se zapaluje svíce Připomíná se zázrak s olejem 2 body Židovská obdoba vánoc 1 bod Správná odpověď

30 7A Chanuka 3 body Každou z osmi svátečních nocí se zapaluje svíce Připomíná se zázrak s olejem 2 body Židovská obdoba vánoc 1 bod Další otázka

31 7B Právní systém založený na náboženských textech 3 body Zabývá se běžnými záležitostmi života muslima Doslova znamená „stezku ke zdroji vody“ 2 body Není jasně kodifikovaným zákoníkem 1 bod Správná odpověď

32 7B Šaría 3 body Zabývá se běžnými záležitostmi života muslima Doslova znamená „stezku ke zdroji vody“ 2 body Není jasně kodifikovaným zákoníkem 1 bod Další otázka

33 8A Povinnost muslima – náboženská i státní 3 body Slovo zakat znamená očištění Očištění vztahu k bohatství a k druhému člověku 2 body Náboženské daně z majetku 1 bod Správná odpověď

34 8A Almužna 3 body Slovo zakat znamená očištění Očištění vztahu k bohatství a k druhému člověku 2 body Náboženské daně z majetku 1 bod Další otázka

35 8B Významná událost v křesťanství 3 body Mohutné otřesy v Římské říši vedly k rozkolům mezi východní a západní církví Roku 1054 vyvrcholilo rostoucí teologické a politické napětí 2 body Klíčové slovo pochází z řečtiny a znamená rozdělení 1 bod Správná odpověď

36 8B Velké západní schizma 3 body Mohutné otřesy v Římské říši vedly k rozkolům mezi východní a západní církví Roku 1054 vyvrcholilo rostoucí teologické a politické napětí 2 body Klíčové slovo pochází z řečtiny a znamená rozdělení 1 bod Další otázka

37 9A Odvětví protestantské církve 3 body Ústředním bodem je doktrína ospravedlnění vírou vyjádřená tzv. augsburskou konfesí Protestantská uskupení v Německu a ve Skandinávii 2 body Řídí se učením Martina Luthera 1 bod Správná odpověď

38 9A Luteránské církve 3 body Ústředním bodem je doktrína ospravedlnění vírou vyjádřená tzv. augsburskou konfesí Protestantská uskupení v Německu a ve Skandinávii 2 body Řídí se učením Martina Luthera 1 bod Další otázka

39 9B Jeden z posvátných spisů judaismu 3 body Kolektivní dílo, které vznikalo několik století Soupis rabínských diskusí týkajících se zákonů a etiky 2 body Výklad Mišny a Tóry 1 bod Správná odpověď

40 9B Talmud 3 body Kolektivní dílo, které vznikalo několik století Soupis rabínských diskusí týkajících se zákonů a etiky 2 body Výklad Mišny a Tóry 1 bod Další otázka

41 10A Arabský název posledního sloupu islámu 3 body Každoročně se účastní až 2 mil. Muslimů (Saudská Arábie) Mekka (a tamní Ka´ba) patří k nejposvátnějším místům islámu 2 body Muslimovi, který celý rituál absolvuje, náleží titul Hadži 1 bod Správná odpověď

42 10A Hadždž 3 body Každoročně se účastní až 2 mil. Muslimů (Saudská Arábie) Mekka (a tamní Ka´ba) patří k nejposvátnějším místům islámu 2 body Muslimovi, který celý rituál absolvuje, náleží titul Hadži 1 bod Další otázka

43 10B Ichthys 3 body Jeden ze symbolů raného křesťanství Také zkratkové slovo pro: Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel 2 body Řada Kristových učedníků byla rybáři 1 bod Správná odpověď

44 10B Ryba 3 body Jeden ze symbolů raného křesťanství Také zkratkové slovo pro: Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel 2 body Řada Kristových učedníků byla rybáři 1 bod

45 Spočítejte si prosím body Gratuluji

46 POUŽITÁ LITERATURA PARTRIDGE, Christopher. Lexikon světových náboženství. V Praze: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-796-2.

47 NYNÍ VYPLŇTE PRACOVNÍ LIST


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0967 Název projektuZlepšení podmínek pro vzdělávání na MGO Název školyMatiční gymnázium Ostrava,Dr."

Podobné prezentace


Reklamy Google