Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace Autor: Ing. Jaromír Šmíd Název : VY_32_INOVACE_08_Velká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace Autor: Ing. Jaromír Šmíd Název : VY_32_INOVACE_08_Velká."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace Autor: Ing. Jaromír Šmíd Název : VY_32_INOVACE_08_Velká francouzská revoluce Sada: Dějepis pro 8. ročník Téma: Velká francouzská revoluce Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1437

2 Anotace Ročník8. Druh materiáluPrezentace pro interaktivní tabuli PomůckyUčebnice, nástěnné mapy a obrazy Cíl (inovace)Motivace, aktivita, zapojení žáků Metodické pokynyŽáci si podle prezentace dělají výpisky, na konci hodiny procvičení (snímek 18)

3 Velká francouzská revoluce

4 Předehra k revoluci V 2. pol. 18. století ve Francii velká finanční krize Její příčiny: a)rozhazovačnost královského dvora b)téměř neexistující hospodářská politika c) neuvážená zahraniční politika (podpora amerických osad v boji proti Anglii)

5 Francouzská společnost Rozdělena na 3 stavy 1. a 2. stav – šlechta a duchovenstvo – vlastní obrovské majetky, ale neplatí daně 3. stav – rolníci, měšťané, obchodníci …. – cca 97% obyvatelstva – platí daně

6 1. etapa – Přechod ke konstituční monarchii V květnu 1789 svolává král Ludvík XVI generální stavy – snaha o vyřešení krize 17.6. – 3. stav se prohlašuje za Národní shromáždění – 1. a 2. stav jsou nuceny se přidat Cílem NS je ukončit absolutismus

7 Král povolává vojsko – Pařížané proto 14.7.1789 zaútočili na věznici Bastilu (symbol absolutismu) a dobyli ji – začátek revoluce 4. 8. NS zrušilo absolutismus (zrušena robota, uzákoněna daňová povinnost pro všechny a rovnost před zákonem) 26.8. přijata Všeobecná deklarace lidských práv (vliv osvícenství + ústavy USA)

8 Červen 1791 – král se pokusil o útěk do ciziny – zadržen před hranicemi 3.9.1791 – přijata ústava –Francie se stala konstituční monarchií Vzniká nové Národní shromáždění

9 Nejsilnější politické kluby NS: 1. Jakobíni – reprezentují radikální inteligenci V jejich čele Maxmilián Robespierre 2. Kordeliéři - blízcí jakobínům V jejich čele Georges Danton a Jean-Paul Marat 3. Girondisté – liberární buržoazie

10 2. etapa – Válka a vláda Girondistů Francouzská šlechta v emigraci připravovala válku Cíl: porážka revoluce a návrat původních poměrů Měli podporu krále V NS se nejsilnější stranou stali Girondisté – také chtěli válku (naopak porážka šlechty a rozšíření fr. území)

11 Jaro 1792 – Francie vyhlásila válku Rakousku Na straně Rakouska i Anglie a Španělsko Francouzská armáda slabá, nedostatek zbraní – zpočátku tedy vítězí koalice Srpen 1792 – povstání (Danton) – král zatčen a uvězněn 20.9.1792 – vítězství Francie v bitvě u Valmy – obrat ve válce 22.9.1792 – vyhlášena Francouzská republika

12 Zaveden nový kalendář (1792 = rok 1) Vzniká nový zákonodárný sbor - konvent Hledán viník problémů = král Byl odsouzen a 21.1.1793 veřejně popraven Vláda Girondistů ale neúspěšná (hospodářské problémy) – propukají vzpoury Problémy se začínají řešit revolučním terorem

13 3. etapa – Jakobínská diktatura Červen 1793 – vláda Girondistů svržena – moci se ujímají Jakobíni (Robespierre) Zřízena silná vláda, vznikají výbory pro řešení problémů (Výbor pro veřejné blaho, Výbor veřejné bezpečnosti …) Zavádějí nejnutnější reformy (pozemková, cenová..)

14 Stále pokračuje válka, včetně bojů se svrženými Girondisty Robespierre řešil problémy stupňováním teroru (tzv. rudý teror) – masové veřejné popravy tzv. nepřátel revoluce V říjnu 1793 popravena královna Marie Antoinetta 27.7.1794 Jakobíni svrženi, Robespierre zatčen a další den popraven

15 4. etapa – období direktoria Po pádu Jakobínů se ujímá vlády 5ti-členné direktorium Zrušeny revoluční úřady a zahájen teror proti Jakobínům (tzv. bílý teror) –včetně poprav Poté již uklidnění situace, postupný návrat k běžnému životu (včetně společenského života)

16 Hospodářské problémy přetrvávají – 1795 několik povstání – vojensky potlačena Postupné posilování moci direktoria 1797 – spiknutí rovných (řemeslníci, střední buržoazie) – v čele Gracchus Babeuf – požadují pokračování revoluce, společné vlastnictví výrobních prostředků Prozrazeno, Babeuf popraven

17 Stále pokračuje válka, ale Francie postupně získává převahu V čele armády Napoleon Bonaparte 1798 rozhodl o invazi do Egypta (cíl – oslabení Anglie) - sice byla neúspěšná, ale zároveň přispěla k rozvoji vědy (Jean-René Champollion – rozluštění hieroglyfů) 9.11.1799 Napoleon provedl státní převrat a získal úplnou moc ve Francii – konec revoluce

18 Otázky k procvičení: 1.Která akce je považována za začátek francouzské revoluce? 2.Které 3 politické kluby byly nejsilnější v Národním shromáždění? 3.Která bitva znamenala obrat v revoluční válce? 4.Jak se jmenoval představitel Jakobínů, který ve Francii zavedl revoluční teror? 5.Jak se jmenoval pětičlenný vládní orgán, který ve Francii vládl po skončení jakobínské diktatury?


Stáhnout ppt "Název školy: Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace Autor: Ing. Jaromír Šmíd Název : VY_32_INOVACE_08_Velká."

Podobné prezentace


Reklamy Google