Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."— Transkript prezentace:

1 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 GS01 Nauka o krajině Meteorologie a klimatologie 2

2 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2 GS01 Nauka o krajině Atmosféra – další vlastnosti, čistota ovzduší Ve vzduchu jsou kromě plynných látek rozptýleny i částečky pevných látek a kapalin – aerosol koloidního charakteru a)kosmický prach, který je zachycen gravitací Země z vesmírného prostoru, včetně částic, které vznikají při vypařování meteoritů v atmosféře b)prach pozemského původu, který se dostává do atmosféry vzdušným prouděním přímo z povrchu Země, vulkanickou činností, průmyslovou činností a jako dým při požárech c)krystaly ledu vzniklé kondenzací a desublimací v atmosféře d)organické látky, jako mikroorganismy, spory hub, pyl atp. extrémně znečištěný vzduch - smog londýnský a losangeleský Stupeň znečištěníHmotnostní koncentrace kg m -3 čisté ovzdušíMéně než 0,25. 10 -6 slabě znečištěnéaž 0,9. 10 -6 středně znečištěné1 až 1,9. 10 -6 značně znečištěné2 až 2,9. 10 -6 silně znečištěné3 až 3,9. 10 -6 velmi silně znečištěnéVíce než 4,0. 10 -6

3 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3 GS01 Nauka o krajině Atmosféra – další vlastnosti, tlak vzduchu Atmosférický tlak se v meteorologii vyjadřuje v pascalech [Pa] nebo v násobcích, například v hektopascalech [hPa]. Tlak o velikosti 1 torr se rovná hydrostatickému tlaku působenému sloupcem rtuti o výšce 1 mm při hustotě p = 13595,1 kg.m -3, teplotě 0 o C 1 torr = 133,322 Pa 1 b = 10 5 Pa p n = 1,01325.10 5 Pa = 1013,25 mb = 760 torr

4 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4 GS01 Nauka o krajině Další jednotky - 1 b = 10 5 Pa, 1 mb = 10 2 Pa = 1 hPa normální tlak vzduchu P n je přibližně průměrná hodnota tlaku vzduchu při mořské hladině na 45° s.š. při teplotě 0 o C a tíhovém zrychlení g = 9,80665 m.s -2. p n = 1,01325.10 5 Pa = 1013,25 mb = 760 torr mezinárodní standardní atmosféra, přijatá 1952 vychází z těchto hlavních předpokladů: nulová výška je na úrovni průměrné hladiny moře v nulové výšce je teplota vzduchu T = 288,15 K (15 o C), tlak vzduchu p = 1013,25 hPa, hustota vzduchu P v = 1,225 kg.m -3 a tíhové zrychlení g = 9,8066 m.s -2 Atmosféra – další vlastnosti, tlak vzduchu

5 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5 GS01 Nauka o krajině Pyranometr – záření měří globální, difuzní a odražené záření vlnové délky 0,3–3,0 µm Heliograf – délka slunečního svitu běžné měření Na Zeměkouli dopadne každou sekundu asi 2.10 17 J, což je v přepočtu 2.10 5 terawattů [TW] energie Solární konstanta cca 1,4 kW/ m 2 Albedo – odrážení slunečních paprsků sníh čerstvý až 90%, průměr 60% les 10 – 15% Rozptyl – nejlépe modré světlo Skleníkový efekt – nejlepší je voda - oblaka Atmosféra – další vlastnosti, záření slunce

6 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 6 GS01 Nauka o krajině Je mírou střední kinetické energie termického pohybu molekul t[ O C]= T[K]- 273,16 Teplota půdy – v různých hloubkách – klimatická teplota cca -19 m u nás Ovzduší se ohřívá od Země, kondenzací vody, a pohlcováním záření Denní a roční chod teploty, staniční teploměr, deformační a polovodičové teploměry  arktický den – max. teploty vzduchu je -10 °C a méně  ledový den – max. teploty vzduchu je -0,1 °C a méně  mrazový den – min. teploty vzduchu je -0,1 °C  letní den – max. teploty vzduchu je 25 °C a více  tropický den – max. teploty vzduchu je 30 °C a více  tropická noc – min. noční teploty vzduchu je 20 °C a více Atmosféra – další vlastnosti, teplota půdy, ovzduší

7 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7 GS01 Nauka o krajině Atmosféra – další vlastnosti, vlhkost vzduchu Vlhkost vzduchu se měří psychrometrickou metodou absolutní vlhkost anebo vlasovými vlhkoměry relativní vlhkost Tlak syté páry odpovídající teplotě vlhkého vzduchu je tedy nejvyšším možným parciální tlakem páry ve vlhkém vzduchu při této teplotě Rosný bod Výpar

8 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8 GS01 Nauka o krajině Atmosféra – koloběh vody

9 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9 GS01 Nauka o krajině Ve volném ovzduší – vertikální, padají, kapalné a pevné Kondenzace na pevných plochách a mlhy Srážky - hydrometeory

10 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 10 GS01 Nauka o krajině Rosa je usazenina vodních kapek na zemi nebo na předmětech blízko jejího povrchu vznikající kondenzací vodní páry z okolního vzduchu Jíní neboli lidově šedý mráz při záporných teplotách aktivního povrchu bezprostředním vylučováním vodní páry v pevné formě, tzv. desublimací Ovlhnutí je souvislý vodní povlak zpravidla na vertikálních plochách Námraza několik typů. Nejznámější je jinovatka. Jedná se o tzv. krystalickou námrazu, tvořenou křehkou ledovou usazeninou ve tvaru jemných jehel nebo šupin. Vzniká zpravidla při teplotách nižších než -8 o C, profilová námraza, průsvitná námraza, zrnitá námraza, námraza žlábková Ledovka je souvislá, zpravidla homogenní průhledná ledová usazenina s hladkým povrchem, 700 až 900 kg.m -3 Náledí je vrstva pokrývající zemi, která vzniká zmrznutím dešťových kapek nebo mrholení na zemi a nebo opětovným zmrznutím předtím odtátého sněhu Kouřmo – aerosol z hygroskopických částeček snižuje vodorovnou viditelnost nejvýše na 1 km Mlha je atmosférický aerosol, který je složen z velmi malých vodních kapiček popřípadě drobných ledových krystalků rozptýlených ve vzduchu, který snižuje vodorovnou viditelnost ve vzduchu pod 1 km - velmi silná mlha, při které viditelnost klesá pod 50 m Horizontální srážky

11 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11 GS01 Nauka o krajině Oblak je viditelná soustava částic vody nebo ledu v atmosféře oblaky vysokého, středního a nízkého patra podle složení rozlišujeme oblaky vodní, ledové a smíšené Kondenzace ve volné atmosféře - oblaky

12 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12 GS01 Nauka o krajině Pevné a kapalné Přívalové – velká intenzita, povodně na malých povodích, oblaka s vertikálním vývojem Regionální – dlouhodobé s poměrně velkou intenzitou – mořská oblaka, povodně v povodích velkých řek Srážky

13 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13 GS01 Nauka o krajině Částice vzduchu mají tendenci proudit ve směru spádu tlaku vzduchu, označovaného jako tlakový gradient, tedy z oblasti vyššího tlaku vzduchu do oblasti tlaku nižšího Proudění v atmosféře Globální proudění Místní větry Cyklonální a anticyklonální proudění

14 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 14 GS01 Nauka o krajině Proudění vyvolané přemísťováním vzduchových hmot nazýváme větrem, je charakterizován rychlostí a směrem Vítr

15 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 15 GS01 Nauka o krajině Beaufortova stupnice

16 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 16 GS01 Nauka o krajině Bríza - pobřežní vánek Horské a údolní větry Místní větry

17 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 17 GS01 Nauka o krajině Fén Bóra, mistrál, suchověje,

18 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 18 GS01 Nauka o krajině Všeobecná cirkulace vzduchu

19 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 19 GS01 Nauka o krajině Rekordy počasí  Nejchladnější místo - Vostok; 21.7.1983; naměřena teplota -89,2°C.  Nejteplejší místo - Libye; 13.9.1922; naměřena teplota 57,8°C.  Nejhustší sněžná bouře - Kalifornie; 13.-19.12.1955; nasněžilo 480 cm sněhu.  Nejzasněženější místo - Washington - Mont Baker; zima 1998/99; 29 metrů sněhu.  Největší kroupa - Kansas; 3.9.1970; průměr: 14,4cm, váha: 0,77kg.  Nejdeštivější místo - Kolumbie; za 29 let průměrné srážky 1330 cm/rok.  Nejdeštivější den - ostrov Reunion v Indickém oceánu; 15.3.1952; napršelo 187cm.  Nejsušší místo - poušť Atacama; za 59 let průměrné srážky 0,75 mm/rok.  Nejsilnější tropický cyklon - tajfun Tip; 12.10.1979; vítr o rychlosti 305 km/h.  Nejnižší tlak - v oku tajfunu Tip; 870 hPa.  Nejvyšší tlak - Sibiř; 31.12.1968; 1083,8 hPa.

20 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 20 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google