Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.  Historie,  Základní údaje o zdravotnickém zařízení  Předmět činnosti organizace  Spektrum poskytované péče, počty lůžek  Plánované změny ve struktuře.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.  Historie,  Základní údaje o zdravotnickém zařízení  Předmět činnosti organizace  Spektrum poskytované péče, počty lůžek  Plánované změny ve struktuře."— Transkript prezentace:

1 1

2  Historie,  Základní údaje o zdravotnickém zařízení  Předmět činnosti organizace  Spektrum poskytované péče, počty lůžek  Plánované změny ve struktuře a obsahu zdravotní péče 2

3 3

4  Zámek postaven v letech 1738 – 1756 hrabětem Adamem Františkem Hartigem  V roce 1883 prodáno panství Beřkovice statkáři Josefu Černému  V roce 1890 panství prodává Vyšehradské kapitule a zámek Zemskému výboru království českého pro humánní účely. 4

5  v roce 1891 založena Psychiatrická léčebna jako Královský český ženský filiální ústav pro choromyslné (umístěno zde 80 žen výhradně z pražského ústavu)  Rozvoj léčebny  V roce 1895 byla dokončena stavba infekčního pavilonu a zřízen vlastní ústavní hřbitov  V roce 1909 byly zakoupeny přilehlé pozemky a zřízen ústavní statek a rozhodnuto o stavebním rozvoji na kapacitu 1000 lůžek 5

6 6

7 7

8 8

9  od r. 1908 jsou hospitalizováni v léčebně také muži  v roce 1919 se ústav v Horních Beřkovicích oddělil od ústavu pražského a byl prohlášen za samostatný  v roce 1920 dokončena výstavba ústavního kostela s klášterem pro sestry řádu Sv. Karla Boromejského  v roce 1908 se začalo s výstavbou nových pavilonů, provozních a hospodářských budov a jejich základní podoba a rozloha jak ji známe dnes, byla dokončena zhruba v roce 1937  nebyly postaveny celkem tři pavilony a to pro tuberkulózní muže, somatické muže a „nečisté“ ženy 9

10  v roce 1938 výstavbou nových dílen skončila veškerá výstavba léčebny a v této podobě zůstala léčebna až do r. 1951.  Od ledna 1944 do 7 května 1945 zabrána léčebna německou armádou vytvořen reservní lazaret, pro pacienty byla ponechána jen budova zámku (zde umístěno 802 pacientů).  Po roce 1945 byla budova zámku úplně vyklizena a uvažovalo se o jejím zboření. Zámek byl ponechán prázdný a zvolna chátral.  V roce 1951 byla rozhodnutím gen. Čepičky zabrána pro vojenské účely větší část Bohnické léčebny.  Rozhodnuto o opravě léčebny (1951-1960) 10

11 189180 pacientů 1893350 pacientů 1897477 pacientů 1908603 pacientů 1944589 pacientů 19631028 pacientů 19651100 pacientů 1990860 pacientů 2008545 pacientů 2011507 pacientů 11

12  PL je státní příspěvkovou organizací  Je v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR  Je samostatným právním subjektem  Je samostatnou účetní jednotkou  Její činnost je sepsána ve zřizovací listině – jako hlavní a jiná činnost Bližší vymezení úkolů organizace určuje její statut, který včetně změn a dodatků schvaluje zřizovatel. 12

13  Okruhy specializované péče  všeobecná psychiatrie, včetně léčeb ochranných  gerontopsychiatrie  sexuologie, včetně ochranných léčeb  léčba závislosti, včetně ochranných léčeb  K zajištění této odborné zdravotní péče provozujeme: – společné vyšetřovací a léčebné složky v oborech: klinická psychologie, neurologie, vnitřní lékařství, stomatologie, dermatovenerologie, chirurgie, klinická biochemie a hematologie, – psychiatrickou rehabilitaci, 13

14  PLHoB poskytuje komplexní lůžkovou a ambulantní psychiatrickou péči  Struktura lůžkové péče  Následná lůžková psychiatrická péče 507 lůžek ( diagnostické členění do 7 primariátů)  Zvláštní ambulantní péče 20 lůžek ( dle §52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče podle zákona 108/2006 o sociálních službách) 14

15 15

16 16

17  Míra fluktuace v ČR je na úrovni cca 15%  Míra fluktuace = Celkový počet rozvázaných prac. poměrů (vč. odchodů partnerů) v daném období (roce) x100 / Průměrný počet zaměstnanců (vč. partnerů) v daném období (roce)  Míra stability = Celk. počet zaměstnanců zaměstnaných u firmy alespoň 1 rok x 100 / Celkový počet zaměstnanců zaměstnaných u firmy před rokem  Zařazené hodnoty do grafu  zrušení ve zkušební době - zaměstnavatel - (neuspokojivé výsledky)  výpověď podaná zaměstnancem(nové zaměstnání)  dohodou zaměstnanec (nové zaměstnání )  Nezařazené hodnoty do grafu  doba určitá - důchodce 17

18  = Celk. počet zaměstnanců zaměstnaných v ZZ alespoň 1 rok x 100 / Celkový počet zaměstnanců zaměstnaných v ZZ před rokem 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 Změna portfolia lůžkové péče (§9 lůžková péče zákona 372/2011 Sb.)  akutní lůžková péče standardní  následná lůžková péče  dlouhodobá lůžková péče ( zdravotní s převahou ošetřovatelské péče) Nová registrace ZZ a změna názvu z Psychiatrická léčebna na Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice 25

26  Důraz na kvalitu poskytované zdravotní péče  diagnostika a léčba psychiatrických onemocnění „lége artis“ která je standardizována odbornou společností  Zavedení systému komplexní psychiatrické rehabilitace se sledováním funkčních schopností nemocných, tj. jejich schopnost nezávislého fungování a jejich celkovou sociální kompetenci  zavedení MKF (Mezinárodní klasifikace funkčních schopností pacienta)  PLHoB v roce 2012 reakreditovala a získala již podruhé certifikát od Spojené akreditační komise 26

27  profesní diagnostika  motivační program  vzdělávací aktivity  psychoterapeutický program následné péče  sociální poradenství  pracovní poradenství  volnočasové aktivity  motivační program  dluhové poradenství, sanace dluhů  ambulantní program následné péče  služby pro klienty mimo program workshop  manuál dobré praxe  publicita 27

28  Současnost  Orientace PLHoB na neziskové org. (Whitelight,Fokus)  Utváření společných projektů  Vytváření společné strategie sociální rehabilitace  Společné workshopy k odstraněné úzkých hrdel spolupráce  Odpovědnost PLHoB za předaní pacienta do další péče „jde za plot“  Budoucnost-rozšiřování portfolia služeb  Rodinná terapie  Zdravotně sociální lůžka x resocializační programy?  Snížení lůžkové kapacity na úkor služeb? 28

29  Vliv změn na  Pacienta  Psychiatrická rehabilitace vytvořená podle potřeb pacienta tj. podle jeho funkčních schopností  Intenzivnější práce s pacientem s měřitelnými výsledky  Vytvoření programu, který nekončí propuštěním  Na zdravotnický personál  Adaptace na novou metodu práce (nové PP,nové SW)  Restrukturalizace pracovníků podle vyhlášky o p.t.v. 29

30 DĚKUJI ZA POZORNOST 30 Motto PLHoB je: „NIHIL VOLENTI DIFFICILE“ „Nic není obtížné pro toho, kdo chce“

31 31


Stáhnout ppt "1.  Historie,  Základní údaje o zdravotnickém zařízení  Předmět činnosti organizace  Spektrum poskytované péče, počty lůžek  Plánované změny ve struktuře."

Podobné prezentace


Reklamy Google