Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká školní inspekce jako klíčový úřad státní správy ve školství Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká školní inspekce jako klíčový úřad státní správy ve školství Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního."— Transkript prezentace:

1 Česká školní inspekce jako klíčový úřad státní správy ve školství Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, 13. 12. 2013 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 PhDr. Ondřej Andrys, MAE 1. náměstek ústředního školního inspektora Česká školní inspekce České republiky

2 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012  Základní informace o struktuře regionálního školství  Řízení regionálního školství  Právní předpisy  Postavení ČŠI  Kompetence ČŠI  Procesní úprava  Výstupy inspekční činnosti  Klíčové oblasti inspekčního hodnocení  Mezinárodní aktivity  Projektové aktivity  Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES)  PISA 2012

3 Základní informace o struktuře regionálního školství Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

4 Počty škol v regionálním členění Mateřské školy2012-132011-122010-112009-102008-092007-082006-072005-06 Česká republika50114931488048264809480848154710 Praha352340331322320321320302 Středočeský kraj704684663649635629 613 Jihočeský kraj301298296294 295291 Plzeňský kraj265263260256 257255 Karlovarský kraj122120 119116118 Ústecký kraj342330328 326325 319 Liberecký kraj239232228216215213 204 Královéhradecký kraj298296 294291294297295 Pardubický kraj312309 307 308310308 Kraj Vysočina279276274273275277276 Jihomoravský kraj645641633630 633614 Olomoucký kraj373369367360362365363352 Zlínský kraj310309308309 305 Moravskoslezský kraj469464467468470471470458

5 Počty škol v regionálním členění Základní školy2012-132011-122010-112009-102008-092007-082006-072005-06 Česká republika40954111412341254133415541994474 Praha252253251 253255277 Středočeský kraj524 522 524525555 Jihočeský kraj255 254 255261276 Plzeňský kraj218222 221222224227237 Karlovarský kraj108110112 115119128 Ústecký kraj279281280283284285288311 Liberecký kraj205206207 206209226 Královéhradecký kraj264 267268 272276307 Pardubický kraj251 252 254260274 Kraj Vysočina264 265266268270284 Jihomoravský kraj475 477475 474479503 Olomoucký kraj299301305304306309310334 Zlínský kraj257 256 265 Moravskoslezský kraj444448451455458460464497

6 Počty škol v regionálním členění Střední školy2012-132011-122010-112009-102008-092007-082006-072005-06 Česká republika13471393142314331438144714822004 Praha193196200202204200204240 Středočeský kraj154155153151150151148195 Jihočeský kraj9096 9798 106142 Plzeňský kraj565762 63 92 Karlovarský kraj38 39 404370 Ústecký kraj94104112117116122128184 Liberecký kraj515253 54 6187 Královéhradecký kraj82818485848890121 Pardubický kraj757479 7890102 Kraj Vysočina76757372 70104 Jihomoravský kraj128144143144146 147207 Olomoucký kraj97100 9796129 Zlínský kraj71747879788283114 Moravskoslezský kraj142147152153156 153217

7 Počty škol v regionálním členění Vyšší odborné školy2012-132011-122010-112009-102008-092007-082006-072005-06 Česká republika178180182184 177174176 Praha4039 38 3736 Středočeský kraj20 19211918 Jihočeský kraj17 16 Plzeňský kraj55555555 Karlovarský kraj44444332 Ústecký kraj999910 11 Liberecký kraj66888888 Královéhradecký kraj10 11 1011 Pardubický kraj10 911 99 Kraj Vysočina13 14 1314 Jihomoravský kraj1214 1516141516 Olomoucký kraj88888777 Zlínský kraj1112 11 Moravskoslezský kraj13 11 12

8 Školy v předškolním vzdělávání Sledovaný parametr ČR (statistika MŠMT) Stav ve školním roce Trend 2010/20112011/2012 Počet MŠ celkem4 8804 931+ Podíl MŠ soukromých v %2,63,0+ Podíl MŠ církevních0,60,7+

9 Žáci v základních školách Sledovaný parametr ČR (podle MŠMT) Stav ve školním roce Trend 2010/20112011/12 Počet žáků v ZV celkem789 486794 642+ Počet žáků na 1. stupni ZŠ465 380474 327+ Počet žáků na 2. stupni ZŠ324 106320 315- Podíl žáků v programech pro nadané (v %) 14,314,4+

10 Žáci ve středním vzdělávání Sledovaný parametr ČR2009/20102010/20112011/2012Trendy Počet žáků v SŠ556 260532 918501 220- Podíl žáků v oborech gymnázií (v %)25,926,126,9+ Podíl žáků v oborech s maturitní zkouškou (v %) 71,271,171,4+ Podíl žáků v uměleckých oborech (v %) 1,71,82,0+ Počet cizinců v SŠ7 8568 4588 852+

11 Řízení regionálního školství

12 Stanovení základních pravidel a cílů Povolení vzdělávání Povolení výjimek a úprav Financování Zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Společná část maturitní zkoušky Zřizovatelské funkce Další Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

13 Stanovení základních pravidel a cílů Povolení vzdělávání Přijímací řízení na střední školy Zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zajištění vzdělávání cizinců z EU Ukončování středního a vyššího odborného vzdělávání Součinnost při komisionálním přezkoušení a opravné zkoušce v základní a střední škole Financování Zřizovatelské funkce Další Krajský úřad

14 Financování Další Zřizovatelské funkce Obecní úřad

15 Předškolní vzdělávání Sledovaný parametr ČR (podle MŠMT) Stav v roce Trend 200920102011 Veřejné výdaje na PV v mil. Kč15 983,416 383,316 279,4- Podíl výdajů na PV z celkových veřejných výdajů na školství (v %) 9,969,999,37- Přepočtený počet PP v PV24 584,325 736,826 780,6+ Průměrný plat PP v PV v Kč18 85720 20720 910+ Republikový normativ v Kč */ 37 49639 85838 833- Výdaje na 1 dítě v Kč44 12342 47741 709- Průměrný počet dětí na 1 PP12,8 0 Ekonomické předpoklady regionálního školství */ Týká se škol zřizovaných územními samosprávnými celky

16 Základní vzdělávání Sledovaný parametr ČR (podle MŠMT) Stav v roce Trend 200920102011 Veřejné výdaje na ZV v mil. Kč43 674,541 622,354 543,4 **/ + Podíl výdajů na ZV z celkových veřejných výdajů na školství (v %) 33,732,131,4- Přepočtený počet PP v ZV58 417,358 023,057 814,8- Průměrný plat PP v ZV (v Kč)26 36925 34826 452+ Republikový normativ v Kč */ 44 12646 74746 110- Výdaje na 1 žáka (v Kč)51 46349 89560 343 **/ + Průměrný počet žáků na 1PP13,6 13,7+ Ekonomické předpoklady regionálního školství */ Týká se škol zřizovaných územními samosprávnými celky **/ Počet včetně školních družin a klubů

17 Střední vzdělávání Sledovaný parametr ČR (podle MŠMT) Stav v roce Trend 200920102011 Veřejné výdaje na SV v mil. Kč 35 585, 934 486,5 33 965,6- Podíl výdajů na SV z celkových veřejných výdajů na školství (v %) 21,721,2 19,6 - Přepočtený počet PP v SV37, 837,743,8+ Průměrný plat PP v SV v Kč26 87926 32426 986- Republikový normativ v Kč */ 52 13154 49553 538+ Výdaje na 1 žáka v SV56 01157 01055 836- Průměrný počet žáků na 1 PP14,614,111,4- Ekonomické předpoklady regionálního školství */ Týká se škol zřizovaných územními samosprávnými celky

18 Právní předpisy

19 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon) zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

20 Postavení ČŠI organizace a zaměstnanci

21 Ukazatelm. j. 200520082009201020112012**) 2013 (předpoklad) Zaměstnanci ČŠI systemizovaná místa 616 559543 532 kmen včetně ESF kmen včetně ESF kmen včetně ESF 508/458 *) 526/492 *) 516/446 *) 552/474 *) 516 552 Vysokoškolská kvalifikovanost RI % 65,3 77,779,5 84,883,6 86,9 Rozpočet ČŠI tis. Kč278 609 302 326308 503296 499 267 143278 422 Průměrný plat Kč23 18026 99329 05928 609 kmen včetně ESF kmen včetně ESF 26 471 29 09629 43130 055 Průměrný věk rok 50 49 50 4949,8 Počet pracovišť 674644414038 Vývoj základních ukazatelů v letech 2005 až 2011 *) stanovený limit / skutečnost**) proběhla delimitace ÚIV

22 Postavení ČŠI § 173 odst. 1 školského zákona, § 7 odst. 3 kompetenčního zákona organizační složka státu zřízená zákonem správní úřad s celostátní působností

23 Osoby vykonávající inspekční činnost školní inspektoři  § 174 odst. 9 školského zákona  vysokoškolské vzdělání a nejméně 5 let pedagogické nebo pedagogicko-psychologické praxe kontrolní pracovníci  § 174 odst. 10 školského zákona  vysokoškolské vzdělání a nejméně 5 let praxe nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 20 let praxe přizvané osoby  § 174 odst. 11 školského zákona  účastní se inspekční činnosti v zájmu odborného posouzení věci  pracuje pod vedením školního inspektora nebo kontrolního pracovníka

24 Kompetence ČŠI oblasti činnosti

25 Kompetence ČŠI osoby, u nichž je prováděna inspekční činnost  ČŠI vykonává činnost vůči právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení  inspekční činnost je vykonávaná v těchto školách a školských zařízeních a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe věcná působnost  kompetence vymezené školským zákonem

26 Předmět činnosti ČŠI 1. inspekční činnost § 174 odst. 2 školského zákona a)získávání a analyzování informací o vzdělávání, o činnosti škol a školských zařízení, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy b)zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle příslušných vzdělávacích programů c)zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jeho soulad s právními předpisy a RVP d)státní kontrola dodržování školské legislativy e)veřejnosprávní kontrola § 174 odst. 5 školského zákona  šetření stížností

27 2. účast na komisionálním přezkoušení, opravné zkoušce žáka  na žádost krajského úřadu  § 52 odst. 4 a 5, § 53 odst. 4 a § 69 odst. 9 a 10 školského zákona 3. zpracovávání koncepčních a hodnotících dokumentů koncepčních záměrů inspekční činnosti  § 174 odst. 1 školského zákona systémů hodnocení vzdělávací soustavy  § 174 odst. 1 školského zákona výroční zprávy ČŠI  § 174 odst. 13 písm. d) a odst. 16 školského zákona Předmět činnosti ČŠI

28 4. účast při konkursním řízení na ředitele školy či školského zařízení  vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích  týká se pouze tzv. veřejných škol 5. vede řízení o přestupku  ČŠI je orgánem příslušným k řízení o přestupku podle § 182a školského zákona Předmět činnosti ČŠI

29 V dalších případech se již jedná pouze o důvody a důsledky využití inspekční činnosti poskytování součinnosti krajskému úřadu v rámci řízení o přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria či obhajoby absolventské práce  § 82 odst. 2, § 90 a § 102 školského zákona inspekční činnost vykonávaná  na podnět (§ 174 odst. 5 školského zákona)  na základě petic (§ 174 odst. 5 školského zákona)  pro účely přiznání dotací podle zákona č. 306/1999 Sb. (§ 174 odst. 6 školského zákona) Předmět činnosti ČŠI

30 ČŠI dále na základě svých zjištění podává návrh na výmaz školy/školského zařízení nebo oboru z rejstříku škol a školských zařízení  § 175 odst. 5 a § 150 školského zákona podává návrh na vyhlášení konkurzu  § 166 odst. 3 a § 176 školského zákona podává návrh na odvolání ředitele  § 166 odst. 5 a § 174 odst. 16 školského zákona dává podněty příslušným státním orgánům Předmět činnosti ČŠI

31 Plán hlavních úkolů a kritéria hodnocení Plán hlavních úkolů  § 174 odst. 4 školského zákona, § 2 vyhlášky č. 17/2005 Sb.  inspekční činnost se vykonává na základě PHÚ  návrh sestavuje ČŠI s využitím závěrů předchozích školních inspekcí, na základě požadavků MŠMT a s přihlédnutím k podnětům krajských úřadů, zřizovatelů, ředitelů a školských rad  schvaluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy  obsahové zaměření inspekční činnosti pro daný školní rok Kritéria hodnocení  § 174 odst. 7 školského zákona, § 2 vyhlášky č. 17/2005 Sb.  specifikuje způsob hodnocení při inspekční činnosti podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona  schvaluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy

32 Procesní úprava činnosti ČŠI

33 Zahájení inspekční činnosti zahájení inspekční činnost na místě  předložením písemného pověření  náležitosti pověření podle § 174 odst. 8 a 12 školského zákona před samotným zahájením je ředitel (případně jeho zástupce) seznámen mj.  s termínem zahájení a předpokládaným termínem jejího ukončení  s časovým plánem inspekční činnosti  se seznamem požadované dokumentace  s požadavky na zajištění inspekční činnosti

34 Oprávnění „kontrolovaných osob“ ředitel školy nebo jím pověřený zaměstnanec školy je oprávněn být přítomen výkonu inspekční činnosti  § 2 odst. 3 vyhlášky č. 17/2005 Sb.

35 Povinnosti „kontrolovaných osob“ § 164 odst. 1 písm. d) a § 175 odst. 4 školského zákona § 14 zákona o státní kontrole vytvoření podmínek pro výkon inspekční činnosti  odpovědný za vytvoření podmínek je ředitel školy/školského zařízení  zejména poskytnutí součinnosti odpovídající oprávněním ČŠI  v nezbytném rozsahu poskytnout technické zabezpečení pro výkon inspekční činnosti přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků

36 Oprávnění a povinnosti zřizovatele pověřený zástupce zřizovatele je oprávněn být přítomen výkonu inspekční činnosti  § 2 odst. 3 vyhlášky č. 17/2005 Sb. na základě výsledků inspekční činnosti přijímá zřizovatel opatření ve školách a školských zařízeních, které zřizuje  § 175 odst. 4 školského zákona šetření stížností  § 174 odst. 5 školského zákona  na základě podkladů ČŠI uskuteční další řízení a přijme odpovídající opatření

37 Výstupy inspekční činnosti

38 Výstup inspekční činnosti § 174 odst. 13 školského zákona inspekční zpráva  § 174 odst. 14 školského zákona protokol  § 15 a násl. zákona o státní kontrole tematická zpráva  § 174 odst. 15 školského zákona výroční zpráva ČŠI  § 174 odst. 16 školského zákona výsledek šetření stížnosti  není definitivním závěrem, pouze podkladem pro opatření zřizovatele  § 174 odst. 5 školského zákona

39 Inspekční zpráva § 174 odst. 14 školského zákona v případě hodnotící (nikoli kontrolní) činnosti  tj. činnosti podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) školského zákona obsah zprávy projednává inspekční tým s ředitelem připomínky  ředitel může podat ČŠI připomínky k inspekční zprávě  do 14 dnů od převzetí inspekční zprávy  ČŠI zpracovává stanovisko k jejich obsahu ČŠI zašle inspekční zprávu (včetně připomínek a stanoviska)  zřizovateli a školské radě (§ 168 odst. 1 písm. g) školského zákona) inspekční zpráva je veřejná  uložena po dobu 10 let ve škole/školském zařízení a na příslušném inspektorátu ČŠI

40 Obsah inspekční zprávy identifikace osoby, u níž probíhá inspekční činnost, místo a čas provedení inspekční činnosti vymezení předmětu inspekční činnosti hodnocení zjištěného stavu v jednotlivých oblastech označení dokladů a materiálů, o které se hodnocení opírá stanovení lhůty pro přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a stanovení lhůty pro podání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků  § 175 odst. 4 školského zákona, § 11 písm. f) zákona o státní kontrole poučení o možnosti podat připomínky jména, příjmení a podpisy členů inspekčního týmu podpis ředitele  případně je vyznačeno, že ředitel odmítl protokol převzít

41 Protokol § 15 a násl. zákona o státní kontrole v případě státní nebo veřejnosprávní kontroly kontrolovaná osoba je seznámena s obsahem protokolu námitky  ředitel může podat písemné a zdůvodněné námitky proti protokolu  do 5 dnů od seznámení se s protokolem  o námitkách rozhoduje ÚŠI  na řízení o námitkách se správní řád nepoužije (§ 26 zákona o státní kontrole)  proti rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek přípustný ČŠI předá své zjištění o nedostatcích orgánům, které ve své působnosti činí opatření k nápravě zjištěného stavu  § 22 zákona o státní kontrole  vždy zřizovateli (§ 175 odst. 4 školského zákona)

42 Obsah protokolu identifikace kontrolované osoby, místo a čas provedení kontroly vymezení předmětu kontroly kontrolní zjištění v jednotlivých bodech  zda bylo zjištěno porušení právních předpisů, případně v čem je porušení spatřováno odůvodnění označení dokladů a materiálů, o které se zjištění opírá stanovení lhůty pro přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků  § 175 odst. 4 školského zákona, § 11 písm. f) zákona o státní kontrole poučení o možnosti podat námitky jména, příjmení a podpisy členů inspekčního týmu podpis ředitele  případně je vyznačeno, že ředitel odmítl protokol převzít

43 Klíčové oblasti inspekčního hodnocení

44 Kritéria podle školského zákona 12 kritérií pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání (národní rámec kvality školy) Rovný přístup ke vzdělávání Školní vzdělávací programy Řízení školy Personální podmínky Materiální předpoklady Finanční předpoklady Efektivní organizace vzdělávání Účinná podpora rozvoje osobnosti dětí a žáků Partnerství Účinná podpora rozvoje funkčních gramotností dětí a žáků Systematické hodnocení individuálních a skupinových výsledků vzdělávání dětí a žáků Systémové hodnocení celkových výsledků vzdělávání školy

45 6 klíčových oblastí pro celkové hodnocení (výsledky a předpoklady): Nabídka vzdělávání Účinnost podpory rozvoje osobnosti dětí a žáků, celkové výsledky vzdělávání Dopady preventivních a inovačních programů Řízení školy a efektivní strategie vzdělávání Podpora pedagogických pracovníků (personální, materiální a finanční předpoklady škol) Školní systémy vlastního hodnocení a kontroly (dodržování formálních podmínek a vybraných ustanovení školského zákona) Klíčové oblasti inspekčního hodnocení

46 Mezinárodní aktivity

47 Mezinárodní aktivity a projekty SICI OECD EQAVET Inspektorát Evropských škol Mezinárodní šetření výsledků vzdělávání – PISA, PIRLS, TIMSS, ICILS, TALIS, Posouzení systému monitoringu a evaluace, Překonávání školního neúspěchu

48 Projektové aktivity Realizace projektů OP VK Kompetence I Kompetence III NIQES Příprava Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012

49 Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES)

50 NIQES 4 klíčové aktivity projektu NIQES: Rozvoj systému inspekčního hodnocení v počátečním vzdělávání a vývoj metodologie pro identifikaci úspěšně fungujících škol Podpora rozvoj školních vzdělávacích programů v praxi škol Podpora vzdělávání inspekčních pracovníků Vývoj a ověřování národních šetření pro zjišťování výsledků vzdělávání (nejen v 5. a 9. třídách ZV)

51 PISA 2012

52 Programme for International Student Assessment mezinárodní projekt OECD měření výsledků vzdělávání čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost 15letí žáci

53 Země zúčastněné v roce 2012

54

55 55

56 56 Změny ve výsledcích zemí mezi roky 2003 a 2012 (PISA 2012 - Matematická gramotnost)

57 57

58 58 Změny ve výsledcích zemí mezi roky 2000 a 2012 (PISA 2012 - Čtenářská gramotnost)

59 59

60 60 Změny ve výsledcích zemí mezi roky 2006 a 2012 (PISA 2012 - Přírodovědná gramotnost)

61 61

62 62

63 63

64 64

65 sekundární analýzy výsledků vývoj nových metodik a postupů pro sledování a hodnocení podpory rozvoje a dosažené úrovně žáků v klíčových gramotnostech – využitelnost školami i státem pravidelné sledování podpory rozvoje a dosažené úrovně žáků v jednotlivých gramotnostech (výběrová šetření) využití testovací aplikace s databankou úloh pro průběžné hodnocení žáků v klíčových gramotnostech ve školách Reakce ČŠI

66 Inovace výuky regionálního rozvoje, CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Děkuji za pozornost PhDr. Ondřej Andrys, MAE 1. náměstek ústředního školního inspektora pro inspekční činnost Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 tel. +420 251 023 104 e-mail: ondrej.andrys@csicr.cz www.csicr.cz

67 Prezentace vznikla v rámci projektu „Inovace výuky regionálního rozvoje“ OP VK - CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012


Stáhnout ppt "Česká školní inspekce jako klíčový úřad státní správy ve školství Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav regionálního."

Podobné prezentace


Reklamy Google