Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.13 Podmět a přísudek Název sady: Český jazyk 4. ročník Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.13 Podmět a přísudek Název sady: Český jazyk 4. ročník Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1  Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.13 Podmět a přísudek Název sady: Český jazyk 4. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Materiál je určen žákům 4. tříd k seznámení se s podmětem a přísudkem, s jejich poznáváním a vyhledáváním ve větách. Žáci plní po výkladu zadané úkoly. Materiál se dá využít při práci s interaktivní tabulí, multimice, v počítačové učebně nebo jako pracovní list.

2  Základní větné členy

3  Základ věty je taková nejmenší část věty, která dává smysl, které rozumíme. Nepotřebuje nutně další doplnění. Obsahuje přísudek, většinou podmět, někdy i další větné členy.  Podmět a přísudek jsou základní větné členy. Tvoří spolu základní skladební dvojici.  Základní skladební dvojice je sama větou holou (Pes štěká.).  Když se ve větě objeví i vedlejší větné členy, jedná se o větu rozvitou (Pes hlasitě štěká na kočku.).  Podmět se ve větě podtrhává rovnou čarou, přísudek vlnovkou. Zedník staví dům.

4  Nejdůležitějším členem každé věty je přísudek. Bývá vyjádřen:  a) slovesem ve tvaru určitém (Sněží. Včera celý den sněžilo. Petr čte hezkou knížku. Eva už přečetla celý časopis. ),  b) tvarem slovesa s neplným významem + podstatným nebo přídavným jménem (Pavel je veselý. Ondra se stane lékařem.). Přísudek může být sám větou! Prší. Sněží. Mračí se.

5  Podmět je doplnění přísudku. Podmět je vždy v 1. pádě.  Na podmět se ptáme pádovou otázkou Kdo, co? a přísudkem.  Bývá vyjádřen: a) podstatným jménem (Jan jde do školy.) b) přídavným jménem (Známý mu blahopřál.) c) zájmenem (Oni mu pomáhají.) d) číslovkou (Dva znamenají víc než jeden.) podmět Dítě si hraje.Kdo si hraje?dítě Ivana běžela na hřiště.Kdo běžel?Ivana Oheň pomalu dohořel.Co dohořelo?oheň

6  Podmět nemusí být ve větě vždy vyjádřen (Prší. Sněží!).  Podmět je nevyjádřený, když si ho můžeme domyslet z předchozích vět, ze situace nebo z tvaru slovesa (Maminka přišla z nákupu. Přinesla nám dárek, potom šla vařit. – Podmět v obou větách je maminka, v 1. větě je vyjádřený, ve 2. větě nevyjádřený.). Pozor na nevyjádřený podmět!

7 _____________ ____________ ____________ jede skáče létají teče zvoníklape

8 Na východě vyšlo ________. ________ se učí násobilku. Naše ________ měla čtyři koťata. ________ dneska zaspal. Včera k nám přijela ________. ________ dostalo náhle smyk. Celou noc nás rušilo psí ________. Do oka se chytil malý ________. ________ máme hlad! Kostelní ________ odbily půlnoc. L_bor šel jednou na hrušk_. Libor v_lezl na strom. Libor třásl ze všech s_l větvem_. Najednou se pod Liborem zlom_la větev. V tu chv_l_ b_l Libor na zem_. Libor si zlom_l pravou ruku. Libor musel ležet v nemocn_ci. Př_ště si už Libor bude dávat větší pozor. 3. Dopl ň i/y, uprav text tak, aby se neopakoval podm ě t.

9  Na dětském hřišti si hrají malé děti.  U nedalekého lesíka se pásly srny.  Dlouhá kolona aut se zastavila u semaforu.  Lidská zvědavost je nevyzpytatelná.  Velké plápolající ohně zářily v temné noci.  Žáci psali do sešitu dlouhý diktát.  Maminčiny koláče nám chutnají nejvíce.  Na dvoře se ozvalo radostné štěkání našeho psa.

10 VZOR: Kdo? - jí - Kde? - Co? Alice jí u stolu chleba. Kdo? – Čím? – čistil – Kde? – Co? Kdo? – se smála – Kdy? – Jak? – Komu? Kdo? – Kdy? – přál – Jak? – Komu? – Co? Dědeček kartáčem čistil doma koberec. Pavlínka se smála ráno hlasitě Karlíkovi. Pan učitel dopoledne přál upřímně dětem úspěch.

11 Na východě vyšlo slunce. Děti se učí násobilku. Naše kočka měla čtyři koťata. Jeník dneska zaspal. Včera k nám přijela babička. Auto dostalo náhle smyk. Celou noc nás rušilo psí vytí. Do oka se chytil malý zajíc. My máme hlad! Kostelní hodiny odbily půlnoc. Libor šel jednou na hrušky. /Vylezl na strom. /Třásl ze všech sil větvemi. Najednou se pod ním zlomila větev. V tu chvíli byl / na zemi. /Zlomil si pravou ruku. /Musel ležet v nemocnici. Příště si už Libor bude dávat větší pozor. Ř ešení 3. Dopl ň i/y, uprav text tak, aby se neopakoval podm ě t.

12  JANÁČKOVÁ Zita, MŰHLHAUSEROVÁ Hana, PŘÍBORSKÁ Olga, ZBOŘILOVÁ Jitka. Český jazyk 4: učebnice pro 4. ročník. Brno: Nová škola, 2011, ISBN 978-80-7289-087-3  STYBLÍK Vlastimil a kol. Pracovní sešit k učebnici Český jazyk pro 4.ročník ZŠ. Praha: SPN, 2002, ISBN 80-7235-166-4  ŠTĚRBOVÁ Ludmila, BEDNÁŘOVÁ Lenka. Čeština pro 4. ročník ZŠ – učebnice B. Úvaly: JINAN, 1993, č.j. 10456/93-22  ŠTĚRBOVÁ Ludmila, BEDNÁŘOVÁ Lenka. Čeština pro 4. ročník ZŠ – pracovní sešit. Úvaly: JINAN, 1997, č.j. 12680/93-22  ŠPULÁKOVÁ Ivana, JANÁČKOVÁ Zita. Opakujeme češtinu ve 3. – 5. ročníku, Pravopisná cvičení, diktáty: Nová škola 2001, ISBN 80-85607- 69-7  Obrázky z galerie klipart


Stáhnout ppt " Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Dobrá Jana Název DUM: VY_32_Inovace_1.2.13 Podmět a přísudek Název sady: Český jazyk 4. ročník Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google