Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ANALÝZA ŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBKU Vedoucí práce: Ing.Radmila Presová Vypracovala: Denisa Duchoňová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ANALÝZA ŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBKU Vedoucí práce: Ing.Radmila Presová Vypracovala: Denisa Duchoňová."— Transkript prezentace:

1 ANALÝZA ŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBKU Vedoucí práce: Ing.Radmila Presová Vypracovala: Denisa Duchoňová

2 ÚVOD  upevnění podnikatelského prostředí a české ekonomiky na začátku 90. let,  soudobý trh se vyznačuje dynamičností, rostoucí silou spotřebitele a intenzivní konkurencí,  dochází ke zkracování životního cyklu výrobku - důvodem je jak narůstající konkurence vlivem globalizace, tak rozvoj nových technologií, umožňujících vyrábět více, kvalitněji a levněji,  současná moderní firma, která hodlá dlouhodobě prosperovat, uspět v silném konkurenčním prostředí se bez důsledně promyšlené marketingové koncepce neobejde. Proto je více než důležité sledovat vnější a vnitřní podmínky působící na podnik.

3 CÍL A METODIKA Cílem bakalářské práce je:  provedení analýzy životních cyklů vybraných 6 výrobků firmy IREKS ENZYMA s. r. o, stanovení fáze ve které se nachází spolu s grafickou interpretací,  odhalení příčin majících dopad na vývoj křivek výrobků,  vymezení produktu z hlediska BCG analýzy a posoudit do kterého kvadrantu by jej bylo možno zařadit. Východiskem pro zpracování práce bylo:  shromáždění teoretických poznatků na základě studia odborné literatury,  praktická část postavena na vnitropodnikových materiálech a internetových stránkách společnosti spolu s osobními návštěvami a konzultacemi s vedoucí marketingu.

4 VLASTNÍ PRÁCE  IREKS ENZYMA s. r. o. - dodavatel zlepšujících přípravků pro výrobu běžného a jemného pečiva, cereálních směsí, kvasů, zakyselujících prostředků a sladů pro výrobu chleba a dále speciálních směsí.  Životní cyklus výrobku: doba po kterou je výrobek schopen se na trhu udržet a být prodáván za přijatelných marketingových podmínek.Tato životnost se vyjadřuje pomocí životního cyklu, který vystihuje závislost mezi objemem prodeje výrobku a časem.  K dispozici jsem měla prodané množství jednotlivých produktů v měrných jednotkách za stanovené časové období – vnitropodniková databáze.

5 VLASTNÍ PRÁCE  příprava sojového cereálního chleba a pečiva → funkční potravina  nárůst konkurence a pokus o napodobení (1999 - 31,7 tun)  inovace - jednotlivé složky byly nahrazeny levnějšími  tzv. hvězdy

6 VLASTNÍ PRÁCE  koncept směsí a náplní pro diabetiky (7 % obyvatelstva v ČR)  finančně náročný projekt s nízkou marží- image podniku  značné prostředky na propagaci - Salima  tzv. otazníky

7 VLASTNÍ PRÁCE  stabilizátor tvarohu - koprodukt - snížení nákladů na propagaci  privatizace mlékáren v 90. letech  tzv. dojná kráva přinášející firmě profit

8 VLASTNÍ PRÁCE  cukrářských směsí určených k výrobě hmot s vyšším obsahem oleje  sezóně se opakující se výchylky – 4. čtvrtletí  top výrobek → vyšší cena  nákladnost investic do inovací

9 ZÁVĚR – shrnutí a doporučení  získání zákazníků na nových trzích – globalizace, EU,  snížení ceny výrobků - nahrazení složek levnějšími,logistika  spolupráce s Delta Frozen - 70% podíl na trhu českého zamražovaného pečiva,  rozšíření odběratelů - hotely, restaurační zařízení, školní kuchyně a jiná gastronomická zařízení,  rozložení nebo delegace úkolů na nižší pracovní pozice,  rozšíření okruhu dodavatelů - kumulace objednávek,  růst české koruny = dobré podmínky pro nákup surovin ze zahraničí,  málo cukrářských technologů v oblasti severních a západních Čech,

10 LITERATURA  FORET, M., PROCHÁZKA, P., URBÁNEK,T. Marketing - základy a principy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2003. 232s. ISBN 80-722-688  KOTLER, P. Marketing management. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 719s. ISBN 80-247-0016-6  KOTLER, P.,ARMSTRONG,G. Marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 855s. ISBN 80-247-0513-3  PELSMACKER, P.D., GEUENS, M., BERGH, J. V. Marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 600s. ISBN 80-247-0254-1  SKOUPIL, J., Cukrářská výroba. 1. vyd. Praha: 5P, 1997. 136s.  http://www.ireks.com

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ANALÝZA ŽIVOTNÍHO CYKLU VÝROBKU Vedoucí práce: Ing.Radmila Presová Vypracovala: Denisa Duchoňová."

Podobné prezentace


Reklamy Google