Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNIKOVÉ ČINNOSTI Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu ISSN:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNIKOVÉ ČINNOSTI Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu ISSN:"— Transkript prezentace:

1 PODNIKOVÉ ČINNOSTI Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 1.Co je podstatou podnikových činností? ● Podnik zakládá stát, občan nebo skupina lidí, aby plnil určité funkce. Tyto cíle jsou rozhodující orientací podniku. Aby byl schopen existovat, potřebuje spolupracující kolektiv lidí tj.: →pracovníky, kteří usilují o co největší odměny, sociální jistoty, dobré pracovní podmínky, zajímavou práci, →podnik, který usiluje o zisk, prestiž své firmy, o dobrou práci. ●Cíle pracovníků a podniku je třeba sjednotit. Při dosahování cílů vykonává podnik činnosti.

3 2.Jak členíme podnikové činnosti? PODNIKOVÉ ČINNOSTI: ►DLOUHODOBÝ MAJETEK, TECHNICKÝ ROZVOJ ►ZÁSOBOVÁNÍ, LOGISTIKA ►VÝROBA ►MARKETING, PRODEJ ►EKONOMICKÝ SYSTÉM, ÚČETNICTVÍ ►PERSONALISTIKA ►INFORMAČNÍ SYSTÉM ►MANAGEMENT (ŘÍZENÍ PODNIKU)

4 3.Jaký význam je podnikové činnosti DLOUHODOBÝ MAJETEK, TECHNICKÝ ROZVOJ? Dlouhodobý majetek je to nejcennější, co podnik má, je třeba s ním řádně hospodařit, abychom měli kde a na čem vyrábět. Činnosti: členění, plánování, pořízení, opotřebení a odpisy, vyřazení, evidence, ochrana a udržování majetku. Technický rozvoj (např. zavádění nových efektivnějších technologií, inovace výrobků).

5 4.Jaký je význam podnikové činnosti ZÁSOBOVÁNÍ, LOGISTIKA? Každý podnik potřebuje z něčeho vyrábět, racionálně rozhodnout, kolik a kdy nakupovat, pořídit materiál. Pořízení materiálu se nazývá zásobování, s kterým souvisí činnosti: plánování materiálových zásob, právní zajištění dodávek, skladování, výdej materiálu ze skladu, evidence zásob. Logistika řeší fyzické toky (např. zboží od dodavatele k odběrateli) a informační toky (např. objednávky, kontrakty) spojené se zásobováním.

6 5.Jaký je význam podnikové činnosti VÝROBA? Výroba nebo poskytování služeb je hlavní činností podniku, zorganizovat samotnou výrobu, výsledkem je výrobek nebo služba. Činnosti: plánování (příprava) výroby, vlastní výroba, kontrola a skladování ve výrobě, evidence výroby. Cílem je vyrobit žádané zboží v potřebném množství, kvalitě a čase za přiměřenou cenu a s přiměřeným ziskem.

7 6.Jaký je význam podnikové činnosti MARKETING, PRODEJ? V podnikové činnosti marketing, prodej řeší podnik komu prodat. Marketing je nauka o trhu, podnikatelská koncepce. Marketing je proces řízení, který zajišťuje poznávání, předvídání, ovlivňování a uspokojování potřeb zákazníka, aby bylo dosazeno cíle firmy tj. zisku. Prodej představuje pohyb zboží od výrobce ke spotřebiteli a související činnosti: skladování hotových výrobků, zboží, plánování prodeje, uzavírání kupních smluv, expedice, fakturace, evidence a hodnocení prodeje.

8 7.Jaký je význam podnikové činnosti EKONOMICKÝ SYSTÉM, ÚČETNICTVÍ? V podnikové činnosti ekonomický systém, účetnictví podnik spočítá, co nám to vynese, zobrazení skutečnosti. Podstatou účetnictví je získávání, třídění a vyhodnocování informací o finanční situaci a výkonnosti podniku a o jejich změnách tj. o majetku podniku, zdrojích jeho financování a o výsledku hospodaření za určité časové období. S účetnictvím souvisí: kalkulace (tvorba cen), rozpočetnictví, vnitropodnikové účetnictví, statistika, daně.

9 8.Jaký je význam podnikové činnosti PERSONALISTIKA? V podnikové činnosti personalistika podnik řeší, kdo to vyrobí, kdo bude pracovníky řídit. Personalistika se zabývá výběrem, získáváním, přijímáním, rozmisťováním, odměňováním a evidencí pracovníků. Řeší i další vztahy mezi podnikem a pracovníky např. ukončení pracovního poměru. Základní právní norma řešící tyto vztahy je ZÁKONÍK PRÁCE.

10 9.Jaký je význam podnikové činnosti INFORMAČNÍ SYSTÉM? V podnikové činnosti informační systém podnik získává, zpracovává a využívá informace ve svůj prospěch. Sdílení informací uvnitř podniku je rozhodující pro existenci (vnitřní komunikace). Při propojení podniku s okolím je důležitá rychlost informací (vnější komunikace).

11 10.Jaký je význam podnikové činnosti MANAGEMENT? Management (řízení podniku) znamená řídit, zvládnout, dokázat. Koordinuje jednotlivé podnikové činnosti. Management je nauka o řízení podniku. Management je soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod, které manažeři (vedoucí pracovníci) užívají ke zvládnutí manažerských funkcí, které jsou nezbytné k dosažení podnikových záměrů. Manažerské činnosti: rozhodování, plánování, vedení lidí, organizování, komunikace, kontrola.


Stáhnout ppt "PODNIKOVÉ ČINNOSTI Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Hůrková. Dostupné z Metodického portálu ISSN:"

Podobné prezentace


Reklamy Google