Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná část rozpočtového práva II 14. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 24.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná část rozpočtového práva II 14. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 24."— Transkript prezentace:

1 Obecná část rozpočtového práva II 14. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 24

2 Osnova 1.Prameny rozpočtového práva 2.Zásady rozpočtové práva 3.Předmět rozpočtového práva 2

3 1. Prameny rozpočtového práva I.ústavní základy II.mezinárodní smlouvy III.právní předpisy Evropské unie IV.zákony V.nařízení vlády VI.vyhlášky VII.vnitřní předpisy VIII.judikatura 3

4 I. Ústavní základy čl. 42 a 33 Ústavy čl. 97 Ústavy čl. 101 odst. 3 Ústavy čl. 62 písm. j) Ústavy čl. 11 odst. 5 Listiny rozpočtová odpovědnost? 4

5 II. Mezinárodní smlouvy obecné – Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii zvláštní – Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (tzv. fiskální pakt) – smlouvy o zamezení dvojímu zdanění 5

6 III. Právní předpisy Evropské unie Smlouva o fungování Evropské unie – čl. 310-325 – čl. 126 – čl. 107-109 – čl. 110-113 – čl. 30-32 sekundární předpisy Evropské unie – nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 – rozhodnutí Rady č. 2014/335/EU, Euratom 6

7 IV. Zákony rozpočtová pravidla (218/2000 Sb.) rozpočtová pravidla územních rozpočtů (250/2000 Sb.) zákon o státním rozpočtu zákony upravující státní fondy další zákony – 219/2000 Sb., 420/2002 Sb., 320/2001 Sb., 215/2004 Sb., 137/2006 Sb., 139/2006 Sb. … 7

8 2. Zásady rozpočtového práva A.zásada každoročního sestavování a schvalování veřejných rozpočtů B.zásada včasnosti veřejných rozpočtů C.zásada časového ohraničení veřejných rozpočtů D.zásada reálnosti a pravdivosti veřejných rozpočtů E.zásada úplnosti veřejných rozpočtů F.zásada jednotnosti veřejných rozpočtů G.zásada přehlednosti veřejných rozpočtů H.zásada neúčelovosti příjmů a účelovosti výdajů veřejných rozpočtů 8

9 2. Zásady rozpočtového práva I.zásada dlouhodobé vyrovnanosti veřejných rozpočtů J.zásada veřejnosti (finanční publicity) veřejných rozpočtů K.zásada sestavování veřejných rozpočtů jako brutto (hrubých) rozpočtů L.zásada efektivnosti a hospodárnosti veřejných rozpočtů M.zásada přednosti výdajů před příjmy N.zásada omezení přesunů ve veřejných rozpočtech a úhrady potřeb v těchto rozpočtech nezajištěných O.zásada zjišťování rozpočtových důsledků právních předpisů a jiných opatření 9

10 B. Rozpočtové provizorium SR 10 1. ledna Schválení rozpočtu Vyhlášení ve Sbírce zákonů Schválení rozpočtu Vyhlášení ve Sbírce zákonů Materiální rozpočtové provizorium Formální rozpočtové provizorium

11 C. Nároky z nespotřebovaných výdajů 11

12 C. Nároky z nespotřebovaných výdajů 12

13 F. a G. Rozpočtová skladba jednotné třídění příjmů a výdajů vyhláška č. 323/2002 Sb. hlediska třídění příjmů a výdajů a)odpovědnostní b)druhové c)odvětvové d)konsolidační e)zdrojové f)doplňkové g)programové h)účelové i)strukturní j)transferové 13

14 a) Odpovědnostní třídění jednotky třídění kapitoly jen státní rozpočet správci kapitol – ministerstva a ústřední správní úřady – organizační složky, které mají zvláštní rozpočtovou kapitolu – organizační složky, které mají postavení ústředního správního úřadu – organizační složky, které mají postavení ústředního správního úřadu pro rozpočtové účely zvláštní kapitoly – Státní dluh – Operace státních finančních aktiv – Všeobecná pokladní správa 14

15 b) Druhové třídění výdajový druh příjmový druh jednotky třídění – třídy – seskupení položek –pod seskupení položek – položky 15 Výdaje na nákupy na pořízení hodnoty náhrady transfery Příjmy příjmy za poskytnutí věcí, služeb, prací, výkonů a práv transfery

16 b) Druhové třídění 16

17 c) Odvětvové třídění třídění výdajů – podle druhu činnosti, na kterou se výdaje vynakládají, nebo zaměření právního subjektu, kterému jsou poskytovány třídění příjmů – podle druhu činnosti, ze které příjmy plynou či zaměření subjektu, který finanční prostředky poukazuje nebo odevzdává jednotky třídění – skupina – oddíl – pododdíl – paragraf 17

18 c) Odvětvové třídění 18

19 I. Saldo státního rozpočtu 19

20 I. Státní dluh 20

21 L. Čerpání kapitálových výdajů 21

22 3. Předmět rozpočtového práva předmětem rozpočtového práva je úprava – soustavy veřejných rozpočtů – obsahu veřejných rozpočtů – fondovního hospodaření – rozpočtového procesu a – vztahů vznikající při tvorbě, rozdělování a používání peněžní masy v těchto veřejných rozpočtech (rozpočtových fondech) předmětem rozpočtového práva je úprava – rozpočtových vztahů – práv a povinností mimo (dvoustranné) rozpočtové vztahy – stanovení určitých pravidel či deklarování určitých skutečností 22

23 předmětem rozpočtového práva je úprava – soustavy veřejných rozpočtů – obsahu veřejných rozpočtů – fondovního hospodaření – rozpočtového procesu a – vztahů vznikající při tvorbě, rozdělování a používání peněžní masy v těchto veřejných rozpočtech předmětem rozpočtového práva je úprava – rozpočtových vztahů – práv a povinností mimo rozpočtové vztahy – stanovení určitých pravidel či deklarování určitých skutečností 3. Předmět rozpočtového práva 23

24 e-mail: bohac@prf.cuni.cz web: www.radimbohac.cz tel.: +420221005530 14. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 24


Stáhnout ppt "Obecná část rozpočtového práva II 14. března 2016 doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy 24."

Podobné prezentace


Reklamy Google